Mezun Öğrencilerimizin Üniversitemizin Değişen Adı Dolayısıyla Diplomalarındaki Ad Tercihi Hk.

Bülent Ecevit Üniversitesi” adının 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı Kanun’un 6. Maddesi gereğince “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değişmesinden dolayı, diplomamın aşağıda seçtiğim üniversite adına düzenlenmesi ile ilgili dilekçe örneği aşağıdadır. Fakültemiz öğrencilerinin aşağıdaki dilekçeyi doldurarak fax yolu.... (0372 3233837) ile veya bizzat öğrenci işleri bürosuna ulaştırmaları gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin