Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Kayıt Hakkı Kazananlar Listesi (2018-2019)

Liste için tıklayınız....

Kesin kayıtlar

  1. Kesin kayıtlar 24 Eylül–28 Eylül 2018 tarihleri arasında mesai saatleri (08:30-17:30) içinde Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. (E-posta, faks, posta vb. yollarla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır).

 

  1. Kayıt ücreti 2054 (iki bin elli dört) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksidi; Ziraat Bankası Karaelmas Zonguldak Merkez Şubesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye Hesabı TR03 0001 0001 3159 2054 9250 10 nolu hesaba Ad Soyad ve TC Numarası ile birlikte “2018-19 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Ders I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.

 

  1. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti 31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının Madde 16. 1 bendine göre kesinlikle iade edilmeyecektir.

 

Kesin kayıtta istenecek belgeler

  1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası (Sadece mezunlar için)
  2. Mezun olduğu/olacağı üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  4. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1027 TL) ödendiğine dair banka dekontu
  5. İki adet fotoğraf

 

 

İletişim: Ereğli Eğitim Fakültesi Santral - 0 373 3233870                 

Arş. Gör. Tamer ÖZSOY                Dâhili (1196) veya (1168)

Arş. Gör. Bengisu KAYA                Dâhili (1194)

Arş. Gör. Fatih KAYAALP               Dâhili (1109)   

Arş. Gör. Emine KAHRAMAN      Dâhili (1121)

 

 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin