Muafiyet Başvurusu İçin Gerekli Evraklar ve Harç Ücretlerinin Ödenmesi

Daha önce belirtilen tarih dışında hiç bir şekilde muafiyet dilekçesi kabul edilmeyecektir.

DERS MUAFİYETLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  • Muafiyet başvuru dilekçesi  (Dilekçe Pedagojik Formasyon sekmesi altındaki gerekli form ve dilekçelerde mevcuttur.)
  • Transkript
  • Onaylı ders içerik belgesi (mezun olunan üniversiteden aldığınız derslere ilişkin ders içerikleri)

STAJ MUAFİYETİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  • Muafiyet başvuru dilekçesi  (Dilekçe Pedagojik Formasyon sekmesi altındaki gerekli form ve dilekçelerde mevcuttur.)
  • Onaylı SGK dökümü
  • Kurumdan alınmış onaylı hizmet belgesi (İlgili kurumda hangi tarih aralıklarında ve hangi pozisyonda [Örnek: Matematik Öğretmeni] çalıştığını gösterir onaylı belge)

HARÇ ÜCRETLERİ

  • TR71-0001-0023-5959-2054-9250-03 iban numaralı Zonguldak Girişimci Dinamik Şubesi Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye Hesabı / ZİRAAT BANKASI

Yukarıda belirtilen hesaba, açıklama kısmına  "xxxxxxxxxxx (T.C. kimlik no), Pedagojik Formasyon Eğitimi II. Dönem Harç Ücreti" şeklinde belirterek yatırınız.

Banka dekontlarınızı derse geldiğiniz ilk hafta binadaki görevliye teslim edebilirsiniz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin