Genel Akademik Personel Listesi
{'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD, Kimya Eğitimi (2002)', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD. Kimya Eğitimi (2006)', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Bölümü, Kimya Öğretmenliği (2000)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'SONER YAVUZ', 'eposta': 'yavuz@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/yavuz.html', 'unvan': 'Prof.Dr. ', 'anabilimdali': 'Kimya Eğitimi', 'telefon': None, 'mail': 'yavuz', 'fotograf': None}
Prof.Dr. SONER YAVUZ
Ana Bilim Dalı:Kimya Eğitimi
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Bölümü, Kimya Öğretmenliği (2000)
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD, Kimya Eğitimi (2002)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD. Kimya Eğitimi (2006)
e - Posta:yavuzbeun.edu.tr
{'yukseklisans': 'Ankara Üniversitesi İnkılâp Tarihi Ensitüsü İnkılâp Tarihi (1987)', 'doktora': 'İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1992)', 'lisans': 'Atatürk Üniversitesi Tarih (1979)', 'calismaalanlari': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ZEKAİ GÜNER', 'eposta': 'gunerzekai@hotmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/zekai.guner.html', 'unvan': 'Prof.Dr. ', 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'telefon': '3723233870 1122', 'mail': 'zekai.guner', 'fotograf': None}
Prof.Dr. ZEKAİ GÜNER
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Eğitimi
Lisans:Atatürk Üniversitesi Tarih (1979)
Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi İnkılâp Tarihi Ensitüsü İnkılâp Tarihi (1987)
Doktora:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1992)
Çalışma Alanları:Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
e - Posta:gunerzekaihotmail.com
Telefon:3723233870 1122
{'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2004)', 'doktora': 'Hacettepe Üniversiteleri Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2008)', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ALİ ARSLAN', 'eposta': 'ali.arslan@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ali.arslan.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'telefon': None, 'mail': 'ali.arslan', 'fotograf': None}
Doç.Dr. ALİ ARSLAN
Ana Bilim Dalı:Eğitim Programları ve Öğretim
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2004)
Doktora:Hacettepe Üniversiteleri Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2008)
e - Posta:ali.arslanbeun.edu.tr
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'AYSEL MEMİŞ', 'eposta': 'ayselmemis@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ayselmemis.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': 'Sınıf Öğretmenliği', 'telefon': None, 'mail': 'ayselmemis', 'fotograf': None}
Doç.Dr. AYSEL MEMİŞ
Ana Bilim Dalı:Sınıf Öğretmenliği
e - Posta:ayselmemisgmail.com
{'yukseklisans': '', 'doktora': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri (2012)', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'CEVAT EKER', 'eposta': 'cevateker@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/cevateker.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'cevateker', 'fotograf': None}
Doç.Dr. CEVAT EKER
Doktora:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri (2012)
e - Posta:cevatekergmail.com
{'yukseklisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2002)', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2008)', 'lisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik öğretmenliği (1998)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'İLHAN KARATAŞ', 'eposta': 'karatasilhan@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ilhankaratas.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': 'İlköğretim Matematik Öğretmenliği', 'telefon': '3723233870 126', 'mail': 'ilhankaratas', 'fotograf': None}
Doç.Dr. İLHAN KARATAŞ
Ana Bilim Dalı:İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik öğretmenliği (1998)
Yüksek Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2002)
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2008)
e - Posta:karatasilhangmail.com
Telefon:3723233870 126
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'MELTEM MARAŞ', 'eposta': 'melmaras@yahoo.com.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/melmaras.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı', 'telefon': '3723233870 210', 'mail': 'melmaras', 'fotograf': None}
Doç.Dr. MELTEM MARAŞ
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
e - Posta:melmarasyahoo.com.tr
Telefon:3723233870 210
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ÖZLEM KORAY CANSUNGU', 'eposta': 'ocankoray@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/okoray.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'okoray', 'fotograf': None}
Doç.Dr. ÖZLEM KORAY CANSUNGU
e - Posta:ocankoraygmail.com
{'yukseklisans': '', 'doktora': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (2007)', 'lisans': '', 'calismaalanlari': 'Eğitim bilimleri', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Selda POLAT', 'eposta': 'seldapolat1@hotmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/seldapolat.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': 'Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi', 'telefon': '3723233870 1129', 'mail': 'seldapolat', 'fotograf': None}
Doç.Dr. Selda POLAT
Ana Bilim Dalı:Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Doktora:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (2007)
Çalışma Alanları:Eğitim bilimleri
e - Posta:seldapolat1hotmail.com
Telefon:3723233870 1129
{'yukseklisans': 'Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (2005)', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi (2012)', 'lisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği (1997)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Timur KOPARAN', 'eposta': 'timurkoparan@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/timur.koparan.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': 'Matematik Öğretmenliği', 'telefon': '3723233870 1112', 'mail': 'timur.koparan', 'fotograf': None}
Doç.Dr. Timur KOPARAN
Ana Bilim Dalı:Matematik Öğretmenliği
Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği (1997)
Yüksek Lisans:Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (2005)
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi (2012)
e - Posta:timurkoparangmail.com
Telefon:3723233870 1112
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'UĞUR ALTAY MEMİŞ', 'eposta': 'ugur.altay@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ualtaym.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'ualtaym', 'fotograf': None}
Doç.Dr. UĞUR ALTAY MEMİŞ
e - Posta:ugur.altaygmail.com
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'YAVUZ SAKA', 'eposta': 'yavuz.saka@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/yavuz.saka.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'yavuz.saka', 'fotograf': None}
Doç.Dr. YAVUZ SAKA
e - Posta:yavuz.sakabeun.edu.tr
{'yukseklisans': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)', 'doktora': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)', 'lisans': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)', 'calismaalanlari': 'Kuantum Fiziği, Zihinsel Modeller, Fizik Eğitimi', 'baglibirimler': '', 'isim': 'NİLÜFER DİDİŞ', 'eposta': 'niluferdidis@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/niluferdidis.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'niluferdidis', 'fotograf': None}
Doç.Dr. NİLÜFER DİDİŞ
Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)
Yüksek Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)
Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)
Çalışma Alanları:Kuantum Fiziği, Zihinsel Modeller, Fizik Eğitimi
e - Posta:niluferdidisbeun.edu.tr
{'yukseklisans': '', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik (2012)', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Ezgi TAYLAN KOPARAN', 'eposta': 'etaylan20@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ezgi.koparan.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Öğretmenliği', 'telefon': '3723233870 112', 'mail': 'ezgi.koparan', 'fotograf': None}
Doç.Dr. Ezgi TAYLAN KOPARAN
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Öğretmenliği
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik (2012)
e - Posta:etaylan20gmail.com
Telefon:3723233870 112
{'unvan': 'Doc.Dr. ', 'isim': 'BARIS KAYA', 'mail': 'bariskaya'}
Doc.Dr. BARIS KAYA
{'yukseklisans': 'Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği (2003)', 'doktora': 'Atatürk Üniversitesi Coğrafya (2011)', 'lisans': 'Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği (2003)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Şaban Çelikoğlu', 'eposta': 'sabancelikoglu@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sabancelikoglu.html', 'unvan': 'Doçent Dr. ', 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'telefon': None, 'mail': 'sabancelikoglu', 'fotograf': None}
Doçent Dr. Şaban Çelikoğlu
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans:Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği (2003)
Yüksek Lisans:Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği (2003)
Doktora:Atatürk Üniversitesi Coğrafya (2011)
e - Posta:sabancelikoglubeun.edu.tr
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'OĞUZHAN KARADENİZ', 'eposta': 'oguzhan.karadeniz@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/oguzhan.karadeniz.html', 'unvan': 'Doçent Dr. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': ' 167', 'mail': 'oguzhan.karadeniz', 'fotograf': None}
Doçent Dr. OĞUZHAN KARADENİZ
e - Posta:oguzhan.karadenizbeun.edu.tr
Telefon: 167
{'yukseklisans': 'Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi Bölümü (2004)', 'doktora': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Betül DEMİRDÖĞEN', 'eposta': 'dbetul@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/dbetul.html', 'unvan': 'Doçent Dr. ', 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'telefon': '3233870 215', 'mail': 'dbetul', 'fotograf': None}
Doçent Dr. Betül DEMİRDÖĞEN
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi
Yüksek Lisans:Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi Bölümü (2004)
Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)
e - Posta:dbetulbeun.edu.tr
Telefon:3233870 215
{'yukseklisans': 'Uludağ Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2002)', 'doktora': 'Zonguldak Karaelmas Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2010)', 'lisans': 'Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği (1998)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ABDULLAH KORAY', 'eposta': 'korayabdullah@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/akoray.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'İlköğretim', 'telefon': '3723233870 116', 'mail': 'akoray', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi ABDULLAH KORAY
Ana Bilim Dalı:İlköğretim
Lisans:Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği (1998)
Yüksek Lisans:Uludağ Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2002)
Doktora:Zonguldak Karaelmas Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2010)
e - Posta:korayabdullahgmail.com
Telefon:3723233870 116
{'yukseklisans': '', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi (2014)', 'lisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (2007)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'AVNİ YILDIZ', 'eposta': 'avniyildiz@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/avniyildiz.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Matematik Eğitimi', 'telefon': '3723233870 1204', 'mail': 'avniyildiz', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi AVNİ YILDIZ
Ana Bilim Dalı:Matematik Eğitimi
Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (2007)
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi (2014)
e - Posta:avniyildizbeun.edu.tr
Telefon:3723233870 1204
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Ayşe Özgül İNCE SAMUR', 'eposta': 'ozgulince7@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/aozgul.isamur.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Türkçe Eğitimi', 'telefon': None, 'mail': 'aozgul.isamur', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Ayşe Özgül İNCE SAMUR
Ana Bilim Dalı:Türkçe Eğitimi
e - Posta:ozgulince7gmail.com
{'yukseklisans': 'A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (1997)', 'doktora': 'A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (2002)', 'lisans': 'Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (1993)', 'calismaalanlari': 'Yeni Türk Dili', 'baglibirimler': '', 'isim': 'AZİZ GÖKÇE', 'eposta': 'azizgokce@yahoo.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/aziz.gokce.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Türkçe Öğretmenliği', 'telefon': '3723233872 210', 'mail': 'aziz.gokce', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi AZİZ GÖKÇE
Ana Bilim Dalı:Türkçe Öğretmenliği
Lisans:Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (1993)
Yüksek Lisans:A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (1997)
Doktora:A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (2002)
Çalışma Alanları:Yeni Türk Dili
e - Posta:azizgokceyahoo.com
Telefon:3723233872 210
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'BERİL YILMAZ SENEM', 'eposta': 'berilyilmaz@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/berilys.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'berilys', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi BERİL YILMAZ SENEM
e - Posta:berilyilmazgmail.com
{'yukseklisans': '', 'doktora': 'Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI', 'eposta': 'besimearzu@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/barzu.gakinci.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'barzu.gakinci', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI
Doktora:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi
e - Posta:besimearzugmail.com
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'CANAN TUNÇ ŞAHİN', 'eposta': 'cnntnc@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/canantuncsahin.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'telefon': '3723233870 166', 'mail': 'canantuncsahin', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi CANAN TUNÇ ŞAHİN
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Eğitimi
e - Posta:cnntncgmail.com
Telefon:3723233870 166
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ELİF AKDEMİR', 'eposta': 'akdemirelif@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/elif.akdemir.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'elif.akdemir', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi ELİF AKDEMİR
e - Posta:akdemirelifgmail.com
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Emre ÜNLÜ', 'eposta': 'eskemre@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/emre.unlu.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Zihin Engelliler Öğretmenliği', 'telefon': '3723221703 ', 'mail': 'emre.unlu', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Emre ÜNLÜ
Ana Bilim Dalı:Zihin Engelliler Öğretmenliği
e - Posta:eskemregmail.com
Telefon:3723221703
{'yukseklisans': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)', 'doktora': 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2015)', 'lisans': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2008)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Erhan YEŞİLYURT', 'eposta': 'erhan_yesilyurt@hotmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/erhanyesilyurt.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Türkçe Öğretmenliği', 'telefon': None, 'mail': 'erhanyesilyurt', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Erhan YEŞİLYURT
Ana Bilim Dalı:Türkçe Öğretmenliği
Lisans:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2008)
Yüksek Lisans:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)
Doktora:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2015)
e - Posta:erhan_yesilyurthotmail.com
{'yukseklisans': '', 'doktora': 'Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi (2016)', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Fulya ZORLU', 'eposta': 'ffulyazorlu@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/fulya.zorlu.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'telefon': None, 'mail': 'fulya.zorlu', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Fulya ZORLU
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi
Doktora:Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi (2016)
e - Posta:ffulyazorlugmail.com
{'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2009)', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi (2016)', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2006)', 'calismaalanlari': 'Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi', 'baglibirimler': '', 'isim': 'GİZEM ÖZER', 'eposta': 'gizemozer19@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gizemozer.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi . ', 'anabilimdali': 'Okul Öncesi Eğitimi', 'telefon': None, 'mail': 'gizemozer', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi . GİZEM ÖZER
Ana Bilim Dalı:Okul Öncesi Eğitimi
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2006)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2009)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi (2016)
Çalışma Alanları:Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi
e - Posta:gizemozer19gmail.com
{'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (2005)', 'doktora': 'Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2011)', 'lisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (2001)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Gürkay BİRİNCİ', 'eposta': 'gurkaybirinci@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gurkaybirinci.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi', 'telefon': ' 127', 'mail': 'gurkaybirinci', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Gürkay BİRİNCİ
Ana Bilim Dalı:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (2001)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (2005)
Doktora:Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2011)
e - Posta:gurkaybirincigmail.com
Telefon: 127
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Mine KIR', 'eposta': 'kirmine@hotmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mine.kir.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Okul Öncesi Öğretmenliği', 'telefon': '3723233870 1210', 'mail': 'mine.kir', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Mine KIR
Ana Bilim Dalı:Okul Öncesi Öğretmenliği
e - Posta:kirminehotmail.com
Telefon:3723233870 1210
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Muhammet ÖZDEMİR', 'eposta': 'muhammetozdemir@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/muhammetozdemir.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'muhammetozdemir', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Muhammet ÖZDEMİR
e - Posta:muhammetozdemirbeun.edu.tr
{'yukseklisans': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2011)', 'doktora': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Programları (Curriculum and Instruction) (2016)', 'lisans': 'Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (2005)', 'calismaalanlari': 'Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Yükseköğretim', 'baglibirimler': '', 'isim': 'MURAT İNCE', 'eposta': 'muratince20@hotmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/muratince.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': '3722665885 119', 'mail': 'muratince', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi MURAT İNCE
Lisans:Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (2005)
Yüksek Lisans:Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2011)
Doktora:Ankara Üniversitesi Eğitim Programları (Curriculum and Instruction) (2016)
Çalışma Alanları:Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Yükseköğretim
e - Posta:muratince20hotmail.com
Telefon:3722665885 119
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'MUSTAFA AKINCI', 'eposta': 'mustafa.akinci@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mustafa.akinci.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'mustafa.akinci', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi MUSTAFA AKINCI
e - Posta:mustafa.akincibeun.edu.tr
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'MUTLU PİŞKİN TUNÇ', 'eposta': 'mutlupiskin@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mutluptunc.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'mutluptunc', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi MUTLU PİŞKİN TUNÇ
e - Posta:mutlupiskingmail.com
{'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2010)', 'doktora': 'Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi', 'lisans': 'İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (2007)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'NURAN BAŞOĞLU', 'eposta': 'nuranbasoglu@hotmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/nuranbasoglu.html', 'unvan': 'Öğretim Görevlisi ', 'anabilimdali': 'Türkçe Eğitimi', 'telefon': None, 'mail': 'nuranbasoglu', 'fotograf': None}
Öğretim Görevlisi NURAN BAŞOĞLU
Ana Bilim Dalı:Türkçe Eğitimi
Lisans:İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (2007)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2010)
Doktora:Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi
e - Posta:nuranbasogluhotmail.com
{'yukseklisans': '', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü sınıf Öğretmenliği ABD (2013)', 'lisans': '', 'calismaalanlari': 'ilkokuma yazma öğretimi, öğrenme güçlükleri', 'baglibirimler': '', 'isim': 'OLCAY ÖZDEMİR', 'eposta': 'olcay67@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/olcayozdemir.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'SINIF ÖĞRETMENLİĞİ', 'telefon': '3723233870 141', 'mail': 'olcayozdemir', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi OLCAY ÖZDEMİR
Ana Bilim Dalı:SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Doktora:Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü sınıf Öğretmenliği ABD (2013)
Çalışma Alanları:ilkokuma yazma öğretimi, öğrenme güçlükleri
e - Posta:olcay67gmail.com
Telefon:3723233870 141
{'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programlari ve Öğretimi (2009)', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi (2016)', 'lisans': 'Ege Üniversitesi Matematik (2001)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ÖZGÜR MURAT ÇOLAKOĞLU', 'eposta': 'omuratcolakoglu@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/omuratcolakoglu.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'telefon': None, 'mail': 'omuratcolakoglu', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi ÖZGÜR MURAT ÇOLAKOĞLU
Ana Bilim Dalı:Eğitim Programları ve Öğretim
Lisans:Ege Üniversitesi Matematik (2001)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programlari ve Öğretimi (2009)
Doktora:Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi (2016)
e - Posta:omuratcolakoglubeun.edu.tr
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'SERDAR SAVAŞ', 'eposta': 'sersavas@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sersavas.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'sersavas', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi SERDAR SAVAŞ
e - Posta:sersavasgmail.com
{'yukseklisans': 'Langston Unıversıty Eğitim Yönetimi (2011)', 'doktora': 'Unıversıty of Oklahoma Eğitim Yönetimi (2014)', 'lisans': 'Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya (2000)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Seyithan DEMİRDAĞ', 'eposta': 'sdemirdag@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sdemirdag.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi', 'telefon': '3723233870 ', 'mail': 'sdemirdag', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Seyithan DEMİRDAĞ
Ana Bilim Dalı:Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya (2000)
Yüksek Lisans:Langston Unıversıty Eğitim Yönetimi (2011)
Doktora:Unıversıty of Oklahoma Eğitim Yönetimi (2014)
e - Posta:sdemirdagbeun.edu.tr
Telefon:3723233870
{'yukseklisans': 'Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1996)', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü Tarih (2007)', 'lisans': 'Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği (1990)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ŞİNASİ SÖNMEZ', 'eposta': 'isnmez7@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sonmez.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'telefon': '3723233870 1130', 'mail': 'sonmez', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi ŞİNASİ SÖNMEZ
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans:Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği (1990)
Yüksek Lisans:Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1996)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü Tarih (2007)
e - Posta:isnmez7gmail.com
Telefon:3723233870 1130
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ŞULE KÖSEM', 'eposta': 'sule.kosem@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sule.kosem.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'sule.kosem', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi ŞULE KÖSEM
e - Posta:sule.kosembeun.edu.tr
{'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü (2010)', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi (2014)', 'lisans': '', 'calismaalanlari': 'Sınıf öğretmeni yetiştirme, Sosyal bilgiler eğitimi, Sınıf yönetimi,değerler eğitimi, Eğitim ideolojileri', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Turğay ÖNTAŞ', 'eposta': 'turgayontas@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/turgayontas.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Sınıf Eğitimi', 'telefon': '3723233870 1176', 'mail': 'turgayontas', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Turğay ÖNTAŞ
Ana Bilim Dalı:Sınıf Eğitimi
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü (2010)
Doktora:Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi (2014)
Çalışma Alanları:Sınıf öğretmeni yetiştirme, Sosyal bilgiler eğitimi, Sınıf yönetimi,değerler eğitimi, Eğitim ideolojileri
e - Posta:turgayontasgmail.com
Telefon:3723233870 1176
{'yukseklisans': 'University of Leeds Mathematics Education', 'doktora': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi', 'lisans': 'Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Murat GENÇ', 'eposta': 'muratgenc@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/muratgenc.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'muratgenc', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Murat GENÇ
Lisans:Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans:University of Leeds Mathematics Education
Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi
e - Posta:muratgencbeun.edu.tr
{'yukseklisans': 'Pamukkale Üniversitesi İlköğretim (2010)', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi İlköğretim', 'lisans': 'Pamukkale Üniversitesi İlkmöğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (2008)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'CANAY ALTINDAĞ', 'eposta': 'canayaltindag@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/canaypekbay.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'telefon': None, 'mail': 'canaypekbay', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi CANAY ALTINDAĞ
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi
Lisans:Pamukkale Üniversitesi İlkmöğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (2008)
Yüksek Lisans:Pamukkale Üniversitesi İlköğretim (2010)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi İlköğretim
e - Posta:canayaltindaggmail.com
{'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'isim': 'Sadiye Keleş', 'mail': 's.keles'}
Dr.Öğretim Üyesi Sadiye Keleş
{'yukseklisans': 'Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi', 'doktora': 'Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma', 'lisans': 'Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Çağla KARADEMİR', 'eposta': 'caglakarademir@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/caglakarademir.html', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi ', 'anabilimdali': 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma', 'telefon': '3723233880 ', 'mail': 'caglakarademir', 'fotograf': None}
Dr.Öğr. Üyesi Çağla KARADEMİR
Ana Bilim Dalı:Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Lisans:Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi
Doktora:Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma
e - Posta:caglakarademirgmail.com
Telefon:3723233880
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Birsen ŞAHAN', 'eposta': 'sahanbirsen@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/birsen.sahan.html', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'birsen.sahan', 'fotograf': None}
Dr.Öğr. Üyesi Birsen ŞAHAN
e - Posta:sahanbirsengmail.com
{'yukseklisans': 'TODAİE Eğitim Yönetimi (2009)', 'doktora': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Politikası (2016)', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü (1997)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Birgül ULUTAŞ', 'eposta': 'ulutas.birgul@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bulutas.html', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi ', 'anabilimdali': 'Eğitim Yönetimi', 'telefon': '3723233870 ', 'mail': 'bulutas', 'fotograf': None}
Dr.Öğr. Üyesi Birgül ULUTAŞ
Ana Bilim Dalı:Eğitim Yönetimi
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü (1997)
Yüksek Lisans:TODAİE Eğitim Yönetimi (2009)
Doktora:Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Politikası (2016)
e - Posta:ulutas.birgulgmail.com
Telefon:3723233870
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Berna SİCİM SEVİM', 'eposta': 'bernasicim@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bernas.html', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'bernas', 'fotograf': None}
Dr.Öğretim Üyesi Berna SİCİM SEVİM
e - Posta:bernasicimgmail.com
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Okan BİLGİN', 'eposta': 'bilgin.okan@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bilgin.okan.html', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'bilgin.okan', 'fotograf': None}
Dr.Öğr. Üyesi Okan BİLGİN
e - Posta:bilgin.okangmail.com
{'yukseklisans': 'Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2016)', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği', 'lisans': 'Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2012)', 'calismaalanlari': 'Okuma ve Yazma Eğitimi, Üstbiliş, Yazmada Süreç Yaklaşımı, Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Yaratıcı Yazma, Çocuk Edebiyatı', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Bengisu KAYA', 'eposta': 'bengisu.kaya@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bengisu.kaya.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': 'Sınıf Eğitimi', 'telefon': None, 'mail': 'bengisu.kaya', 'fotograf': None}
Arş.Gör. Bengisu KAYA
Ana Bilim Dalı:Sınıf Eğitimi
Lisans:Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2012)
Yüksek Lisans:Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2016)
Doktora:Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Çalışma Alanları:Okuma ve Yazma Eğitimi, Üstbiliş, Yazmada Süreç Yaklaşımı, Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Yaratıcı Yazma, Çocuk Edebiyatı
e - Posta:bengisu.kayabeun.edu.tr
{'unvan': 'Araş.Gör.', 'isim': 'BÜŞRA YILMAZ', 'mail': 'BUSRA'}
Araş.Gör. BÜŞRA YILMAZ
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'CEM BÜYÜKEKŞİ', 'eposta': 'cem.buyukeksi@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/cem.buyukeksi.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'cem.buyukeksi', 'fotograf': None}
Arş.Gör. CEM BÜYÜKEKŞİ
e - Posta:cem.buyukeksibeun.edu.tr
{'yukseklisans': 'Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi', 'lisans': 'On Dokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2007)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'DİLEK YILDIRIM', 'eposta': 'esradilekyildirim@hotmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/dilek.yildirim.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': 'Türkçe Öğretmenliği', 'telefon': None, 'mail': 'dilek.yildirim', 'fotograf': None}
Arş.Gör. DİLEK YILDIRIM
Ana Bilim Dalı:Türkçe Öğretmenliği
Lisans:On Dokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2007)
Yüksek Lisans:Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)
Doktora:Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
e - Posta:esradilekyildirimhotmail.com
{'yukseklisans': 'Uludağ Üniversitesi Türk ve İslam Sanatları Tarihi', 'doktora': '', 'lisans': 'Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2013)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ESMA NUR KARAMEŞE', 'eposta': 'esmanurkaramese@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/enur.karamese.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': 'Eğitim Bilimleri', 'telefon': ' 239', 'mail': 'enur.karamese', 'fotograf': None}
Arş.Gör. ESMA NUR KARAMEŞE
Ana Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri
Lisans:Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2013)
Yüksek Lisans:Uludağ Üniversitesi Türk ve İslam Sanatları Tarihi
e - Posta:esmanurkaramesegmail.com
Telefon: 239
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Gamze KAPLAN', 'eposta': 'kplngamze@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gamze.kaplan.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': '3723233872 ', 'mail': 'gamze.kaplan', 'fotograf': None}
Arş.Gör. Gamze KAPLAN
e - Posta:kplngamzegmail.com
Telefon:3723233872
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Gülzade KARACI YAŞA', 'eposta': 'gulzade.karaci@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gulzade.karaci.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'gulzade.karaci', 'fotograf': None}
Arş.Gör. Gülzade KARACI YAŞA
e - Posta:gulzade.karacigmail.com
{'unvan': 'Araş.Gör.', 'isim': 'HAKAN BÜYÜKÇOLPAN', 'mail': 'HAKAN'}
Araş.Gör. HAKAN BÜYÜKÇOLPAN
{'yukseklisans': 'hacettepe üniversitesi eğitimde ölçme ve değerlendirme (2012)', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': 'ölçme değerlendirme', 'baglibirimler': '', 'isim': 'HAMDİ ÇAĞLAR GÖKSEL', 'eposta': 'caglar.goksel@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/hcaglar.goksel.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': 'fen bilgisi eğitimi', 'telefon': None, 'mail': 'hcaglar.goksel', 'fotograf': None}
Arş.Gör. HAMDİ ÇAĞLAR GÖKSEL
Ana Bilim Dalı:fen bilgisi eğitimi
Yüksek Lisans:hacettepe üniversitesi eğitimde ölçme ve değerlendirme (2012)
Çalışma Alanları:ölçme değerlendirme
e - Posta:caglar.gokselgmail.com
{'unvan': 'Araş.Gör.', 'isim': 'HASAN SARICI', 'mail': 'HASAN'}
Araş.Gör. HASAN SARICI
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Nurbanu YILMAZ', 'eposta': 'nurbanuyilmaz@beun.edu.tr', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/nurbanuyilmaz.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'nurbanuyilmaz', 'fotograf': None}
Arş.Gör. Nurbanu YILMAZ
e - Posta:nurbanuyilmazbeun.edu.tr
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ', 'eposta': 'ozlem1812@yahoo.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ozlem.aydin.sengulec.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': 'Fizik Eğitimi', 'telefon': None, 'mail': 'ozlem.aydin.sengulec', 'fotograf': None}
Arş.Gör. ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ
Ana Bilim Dalı:Fizik Eğitimi
e - Posta:ozlem1812yahoo.com
{'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (2007)', 'doktora': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim', 'lisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği (2004)', 'calismaalanlari': 'Sınıf Öğretmenliği, Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Araştırma Görevlisi, Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı, Yaratıcılık, Üstün Yetenekliler, Mentör, Eğitim Koçu, Erken Çocukluk Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretimi, Medya, Popüler Kültür, Kültür, Estetik, Empati, Kadına Şiddet, Aile içi İletişim, Aile ve Sosyal Politilar, ASAGEM, ÜYÜKEP, Internet Bağımlılığı,', 'baglibirimler': '', 'isim': 'TAMER ÖZSOY', 'eposta': 'tamerozsoy67@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/tamerozsoy.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': 'Sınıf Öğretmenliği ABD', 'telefon': '3723233870 1912', 'mail': 'tamerozsoy', 'fotograf': None}
Arş.Gör. TAMER ÖZSOY
Ana Bilim Dalı:Sınıf Öğretmenliği ABD
Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği (2004)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (2007)
Doktora:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim
Çalışma Alanları:Sınıf Öğretmenliği, Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Araştırma Görevlisi, Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı, Yaratıcılık, Üstün Yetenekliler, Mentör, Eğitim Koçu, Erken Çocukluk Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretimi, Medya, Popüler Kültür, Kültür, Estetik, Empati, Kadına Şiddet, Aile içi İletişim, Aile ve Sosyal Politilar, ASAGEM, ÜYÜKEP, Internet Bağımlılığı,
e - Posta:tamerozsoy67gmail.com
Telefon:3723233870 1912
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'Emine KAHRAMAN', 'eposta': 'eminekahraman07@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/eminekahraman.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'mail': 'eminekahraman', 'fotograf': None}
Arş.Gör. Emine KAHRAMAN
e - Posta:eminekahraman07gmail.com
{'yukseklisans': '', 'doktora': '', 'lisans': 'Anadolu Üniversitesi TEFL (1979)', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'isim': 'ZÜBEYİR YAZICI', 'eposta': 'zubeyiryazici@gmail.com', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/zubeyiryazici.html', 'unvan': 'Öğretim Görevlisi ', 'anabilimdali': 'İngilizce', 'telefon': '3723233870 1154', 'mail': 'zubeyiryazici', 'fotograf': None}
Öğretim Görevlisi ZÜBEYİR YAZICI
Ana Bilim Dalı:İngilizce
Lisans:Anadolu Üniversitesi TEFL (1979)
e - Posta:zubeyiryazicigmail.com
Telefon:3723233870 1154
{'unvan': 'Araştırma Görevlisi', 'isim': 'MUSTAFA YILMAZ', 'mail': 'mustafa.yilmaz'}
Araştırma Görevlisi MUSTAFA YILMAZ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin