Genel Akademik Personel Listesi
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'alierenazar@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ali.azar.html', 'unvan': 'Prof.Dr. ', 'mail': 'ali.azar', 'isim': 'ALİ AZAR', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Prof.Dr. ALİ AZAR
e - Posta:alierenazargmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD. Kimya Eğitimi (2006)', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD, Kimya Eğitimi (2002)', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Bölümü, Kimya Öğretmenliği (2000)', 'eposta': 'yavuz@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/yavuz.html', 'unvan': 'Prof.Dr. ', 'mail': 'yavuz', 'isim': 'SONER YAVUZ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Kimya Eğitimi', 'telefon': None}
Prof.Dr. SONER YAVUZ
Ana Bilim Dalı:Kimya Eğitimi
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Bölümü, Kimya Öğretmenliği (2000)
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD, Kimya Eğitimi (2002)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD. Kimya Eğitimi (2006)
e - Posta:yavuzbeun.edu.tr
{'calismaalanlari': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'doktora': 'İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1992)', 'yukseklisans': 'Ankara Üniversitesi İnkılâp Tarihi Ensitüsü İnkılâp Tarihi (1987)', 'lisans': 'Atatürk Üniversitesi Tarih (1979)', 'eposta': 'gunerzekai@hotmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/zekai.guner.html', 'unvan': 'Prof.Dr. ', 'mail': 'zekai.guner', 'isim': 'ZEKAİ GÜNER', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'telefon': '3723233870 1122'}
Prof.Dr. ZEKAİ GÜNER
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Eğitimi
Lisans:Atatürk Üniversitesi Tarih (1979)
Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi İnkılâp Tarihi Ensitüsü İnkılâp Tarihi (1987)
Doktora:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1992)
Çalışma Alanları:Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
e - Posta:gunerzekaihotmail.com
Telefon:3723233870 1122
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Hacettepe Üniversiteleri Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2008)', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2004)', 'lisans': '', 'eposta': 'ali.arslan@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ali.arslan.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'ali.arslan', 'isim': 'ALİ ARSLAN', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'telefon': None}
Doç.Dr. ALİ ARSLAN
Ana Bilim Dalı:Eğitim Programları ve Öğretim
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2004)
Doktora:Hacettepe Üniversiteleri Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2008)
e - Posta:ali.arslanbeun.edu.tr
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'ayselmemis@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ayselmemis.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'ayselmemis', 'isim': 'AYSEL MEMİŞ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Sınıf Öğretmenliği', 'telefon': None}
Doç.Dr. AYSEL MEMİŞ
Ana Bilim Dalı:Sınıf Öğretmenliği
e - Posta:ayselmemisgmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri (2012)', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'cevateker@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/cevateker.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'cevateker', 'isim': 'CEVAT EKER', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Doç.Dr. CEVAT EKER
Doktora:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri (2012)
e - Posta:cevatekergmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2008)', 'yukseklisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2002)', 'lisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik öğretmenliği (1998)', 'eposta': 'karatasilhan@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ilhankaratas.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'ilhankaratas', 'isim': 'İLHAN KARATAŞ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'İlköğretim Matematik Öğretmenliği', 'telefon': '3723233870 126'}
Doç.Dr. İLHAN KARATAŞ
Ana Bilim Dalı:İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik öğretmenliği (1998)
Yüksek Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2002)
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2008)
e - Posta:karatasilhangmail.com
Telefon:3723233870 126
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'melmaras@yahoo.com.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/melmaras.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'melmaras', 'isim': 'MELTEM MARAŞ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı', 'telefon': '3723233870 210'}
Doç.Dr. MELTEM MARAŞ
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
e - Posta:melmarasyahoo.com.tr
Telefon:3723233870 210
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'ocankoray@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/okoray.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'okoray', 'isim': 'ÖZLEM KORAY CANSUNGU', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Doç.Dr. ÖZLEM KORAY CANSUNGU
e - Posta:ocankoraygmail.com
{'calismaalanlari': 'Eğitim bilimleri', 'doktora': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (2007)', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'seldapolat1@hotmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/seldapolat.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'seldapolat', 'isim': 'Selda POLAT', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi', 'telefon': '3723233870 1129'}
Doç.Dr. Selda POLAT
Ana Bilim Dalı:Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Doktora:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (2007)
Çalışma Alanları:Eğitim bilimleri
e - Posta:seldapolat1hotmail.com
Telefon:3723233870 1129
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi (2012)', 'yukseklisans': 'Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (2005)', 'lisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği (1997)', 'eposta': 'timurkoparan@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/timur.koparan.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'timur.koparan', 'isim': 'Timur KOPARAN', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Matematik Öğretmenliği', 'telefon': '3723233870 1112'}
Doç.Dr. Timur KOPARAN
Ana Bilim Dalı:Matematik Öğretmenliği
Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği (1997)
Yüksek Lisans:Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (2005)
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi (2012)
e - Posta:timurkoparangmail.com
Telefon:3723233870 1112
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'ugur.altay@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ualtaym.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'ualtaym', 'isim': 'UĞUR ALTAY MEMİŞ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Doç.Dr. UĞUR ALTAY MEMİŞ
e - Posta:ugur.altaygmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'yavuz.saka@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/yavuz.saka.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'yavuz.saka', 'isim': 'YAVUZ SAKA', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Doç.Dr. YAVUZ SAKA
e - Posta:yavuz.sakabeun.edu.tr
{'calismaalanlari': 'Kuantum Fiziği, Zihinsel Modeller, Fizik Eğitimi', 'doktora': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)', 'yukseklisans': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)', 'lisans': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)', 'eposta': 'niluferdidis@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/niluferdidis.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'niluferdidis', 'isim': 'NİLÜFER DİDİŞ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Doç.Dr. NİLÜFER DİDİŞ
Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)
Yüksek Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)
Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)
Çalışma Alanları:Kuantum Fiziği, Zihinsel Modeller, Fizik Eğitimi
e - Posta:niluferdidisbeun.edu.tr
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'flzmt27@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/filizmete.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'mail': 'filizmete', 'isim': 'Filiz METE', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Doç.Dr. Filiz METE
e - Posta:flzmt27gmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Zonguldak Karaelmas Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2010)', 'yukseklisans': 'Uludağ Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2002)', 'lisans': 'Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği (1998)', 'eposta': 'korayabdullah@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/akoray.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'akoray', 'isim': 'ABDULLAH KORAY', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'İlköğretim', 'telefon': '3723233870 116'}
Yrd.Doç.Dr. ABDULLAH KORAY
Ana Bilim Dalı:İlköğretim
Lisans:Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği (1998)
Yüksek Lisans:Uludağ Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2002)
Doktora:Zonguldak Karaelmas Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2010)
e - Posta:korayabdullahgmail.com
Telefon:3723233870 116
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi (2014)', 'yukseklisans': '', 'lisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (2007)', 'eposta': 'avniyildiz@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/avniyildiz.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'avniyildiz', 'isim': 'AVNİ YILDIZ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Matematik Eğitimi', 'telefon': '3723233870 1204'}
Yrd.Doç.Dr. AVNİ YILDIZ
Ana Bilim Dalı:Matematik Eğitimi
Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (2007)
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi (2014)
e - Posta:avniyildizbeun.edu.tr
Telefon:3723233870 1204
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'ozgulince7@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/aozgul.isamur.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'aozgul.isamur', 'isim': 'Ayşe Özgül İNCE SAMUR', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Türkçe Eğitimi', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Özgül İNCE SAMUR
Ana Bilim Dalı:Türkçe Eğitimi
e - Posta:ozgulince7gmail.com
{'calismaalanlari': 'Yeni Türk Dili', 'doktora': 'A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (2002)', 'yukseklisans': 'A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (1997)', 'lisans': 'Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (1993)', 'eposta': 'azizgokce@yahoo.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/aziz.gokce.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'aziz.gokce', 'isim': 'AZİZ GÖKÇE', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Türkçe Öğretmenliği', 'telefon': '3723233872 210'}
Yrd.Doç.Dr. AZİZ GÖKÇE
Ana Bilim Dalı:Türkçe Öğretmenliği
Lisans:Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (1993)
Yüksek Lisans:A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (1997)
Doktora:A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (2002)
Çalışma Alanları:Yeni Türk Dili
e - Posta:azizgokceyahoo.com
Telefon:3723233872 210
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'bariskaya@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bariskaya.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'bariskaya', 'isim': 'BARIŞ KAYA', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. BARIŞ KAYA
e - Posta:bariskayabeun.edu.tr
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'berilyilmaz@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/berilys.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'berilys', 'isim': 'BERİL YILMAZ SENEM', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. BERİL YILMAZ SENEM
e - Posta:berilyilmazgmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'besimearzu@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/barzu.gakinci.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'barzu.gakinci', 'isim': 'BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI
Doktora:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi
e - Posta:besimearzugmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)', 'yukseklisans': 'Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi Bölümü (2004)', 'lisans': '', 'eposta': 'dbetul@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/dbetul.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'dbetul', 'isim': 'Betül DEMİRDÖĞEN', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'telefon': '3233870 215'}
Yrd.Doç.Dr. Betül DEMİRDÖĞEN
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi
Yüksek Lisans:Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi Bölümü (2004)
Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)
e - Posta:dbetulbeun.edu.tr
Telefon:3233870 215
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'cnntnc@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/canantuncsahin.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'canantuncsahin', 'isim': 'CANAN TUNÇ ŞAHİN', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'telefon': '3723233870 166'}
Yrd.Doç.Dr. CANAN TUNÇ ŞAHİN
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Eğitimi
e - Posta:cnntncgmail.com
Telefon:3723233870 166
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'akdemirelif@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/elif.akdemir.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'elif.akdemir', 'isim': 'ELİF AKDEMİR', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. ELİF AKDEMİR
e - Posta:akdemirelifgmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'eskemre@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/emre.unlu.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'emre.unlu', 'isim': 'Emre ÜNLÜ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Zihin Engelliler Öğretmenliği', 'telefon': '3723221703 '}
Yrd.Doç.Dr. Emre ÜNLÜ
Ana Bilim Dalı:Zihin Engelliler Öğretmenliği
e - Posta:eskemregmail.com
Telefon:3723221703
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2015)', 'yukseklisans': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)', 'lisans': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2008)', 'eposta': 'erhan_yesilyurt@hotmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/erhanyesilyurt.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'erhanyesilyurt', 'isim': 'Erhan YEŞİLYURT', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Türkçe Öğretmenliği', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. Erhan YEŞİLYURT
Ana Bilim Dalı:Türkçe Öğretmenliği
Lisans:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2008)
Yüksek Lisans:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)
Doktora:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2015)
e - Posta:erhan_yesilyurthotmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik (2012)', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'etaylan20@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ezgi.koparan.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'ezgi.koparan', 'isim': 'Ezgi TAYLAN KOPARAN', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Öğretmenliği', 'telefon': '3723233870 112'}
Yrd.Doç.Dr. Ezgi TAYLAN KOPARAN
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Öğretmenliği
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik (2012)
e - Posta:etaylan20gmail.com
Telefon:3723233870 112
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi (2016)', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'ffulyazorlu@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/fulya.zorlu.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'fulya.zorlu', 'isim': 'Fulya ZORLU', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. Fulya ZORLU
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi
Doktora:Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi (2016)
e - Posta:ffulyazorlugmail.com
{'calismaalanlari': 'Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi (2016)', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2009)', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2006)', 'eposta': 'gizemozer19@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gizemozer.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'gizemozer', 'isim': 'GİZEM ÖZER', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Okul Öncesi Eğitimi', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. GİZEM ÖZER
Ana Bilim Dalı:Okul Öncesi Eğitimi
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2006)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2009)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi (2016)
Çalışma Alanları:Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi
e - Posta:gizemozer19gmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2011)', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (2005)', 'lisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (2001)', 'eposta': 'gurkaybirinci@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gurkaybirinci.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'gurkaybirinci', 'isim': 'Gürkay BİRİNCİ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi', 'telefon': ' 127'}
Yrd.Doç.Dr. Gürkay BİRİNCİ
Ana Bilim Dalı:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (2001)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (2005)
Doktora:Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2011)
e - Posta:gurkaybirincigmail.com
Telefon: 127
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'kirmine@hotmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mine.kir.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'mine.kir', 'isim': 'Mine KIR', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Okul Öncesi Öğretmenliği', 'telefon': '3723233870 1210'}
Yrd.Doç.Dr. Mine KIR
Ana Bilim Dalı:Okul Öncesi Öğretmenliği
e - Posta:kirminehotmail.com
Telefon:3723233870 1210
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'muhammetozdemir@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/muhammetozdemir.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'muhammetozdemir', 'isim': 'Muhammet ÖZDEMİR', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR
e - Posta:muhammetozdemirbeun.edu.tr
{'calismaalanlari': 'Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Yükseköğretim', 'doktora': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Programları (Curriculum and Instruction) (2016)', 'yukseklisans': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2011)', 'lisans': 'Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (2005)', 'eposta': 'muratince20@hotmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/muratince.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'muratince', 'isim': 'MURAT İNCE', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': '3722665885 119'}
Yrd.Doç.Dr. MURAT İNCE
Lisans:Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (2005)
Yüksek Lisans:Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2011)
Doktora:Ankara Üniversitesi Eğitim Programları (Curriculum and Instruction) (2016)
Çalışma Alanları:Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Yükseköğretim
e - Posta:muratince20hotmail.com
Telefon:3722665885 119
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'mustafa.akinci@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mustafa.akinci.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'mustafa.akinci', 'isim': 'MUSTAFA AKINCI', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA AKINCI
e - Posta:mustafa.akincibeun.edu.tr
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'mutlupiskin@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mutluptunc.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'mutluptunc', 'isim': 'MUTLU PİŞKİN TUNÇ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. MUTLU PİŞKİN TUNÇ
e - Posta:mutlupiskingmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2010)', 'lisans': 'İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (2007)', 'eposta': 'nuranbasoglu@hotmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/nuranbasoglu.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'nuranbasoglu', 'isim': 'NURAN BAŞOĞLU', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Türkçe Eğitimi', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. NURAN BAŞOĞLU
Ana Bilim Dalı:Türkçe Eğitimi
Lisans:İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (2007)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2010)
Doktora:Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi
e - Posta:nuranbasogluhotmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'oguzhan.karadeniz@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/oguzhan.karadeniz.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'oguzhan.karadeniz', 'isim': 'OĞUZHAN KARADENİZ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': ' 167'}
Yrd.Doç.Dr. OĞUZHAN KARADENİZ
e - Posta:oguzhan.karadenizbeun.edu.tr
Telefon: 167
{'calismaalanlari': 'ilkokuma yazma öğretimi, öğrenme güçlükleri', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü sınıf Öğretmenliği ABD (2013)', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'olcay67@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/olcayozdemir.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'olcayozdemir', 'isim': 'OLCAY ÖZDEMİR', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'SINIF ÖĞRETMENLİĞİ', 'telefon': '3723233870 141'}
Yrd.Doç.Dr. OLCAY ÖZDEMİR
Ana Bilim Dalı:SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Doktora:Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü sınıf Öğretmenliği ABD (2013)
Çalışma Alanları:ilkokuma yazma öğretimi, öğrenme güçlükleri
e - Posta:olcay67gmail.com
Telefon:3723233870 141
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi (2016)', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programlari ve Öğretimi (2009)', 'lisans': 'Ege Üniversitesi Matematik (2001)', 'eposta': 'omuratcolakoglu@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/omuratcolakoglu.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'omuratcolakoglu', 'isim': 'ÖZGÜR MURAT ÇOLAKOĞLU', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR MURAT ÇOLAKOĞLU
Ana Bilim Dalı:Eğitim Programları ve Öğretim
Lisans:Ege Üniversitesi Matematik (2001)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programlari ve Öğretimi (2009)
Doktora:Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi (2016)
e - Posta:omuratcolakoglubeun.edu.tr
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'sabancelikoglu@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sabancelikoglu.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'sabancelikoglu', 'isim': 'Şaban ÇELİKOĞLU', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. Şaban ÇELİKOĞLU
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
e - Posta:sabancelikoglugmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'sersavas@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sersavas.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'sersavas', 'isim': 'SERDAR SAVAŞ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. SERDAR SAVAŞ
e - Posta:sersavasgmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Unıversıty of Oklahoma Eğitim Yönetimi (2014)', 'yukseklisans': 'Langston Unıversıty Eğitim Yönetimi (2011)', 'lisans': 'Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya (2000)', 'eposta': 'sdemirdag@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sdemirdag.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'sdemirdag', 'isim': 'Seyithan DEMİRDAĞ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi', 'telefon': '3723233870 '}
Yrd.Doç.Dr. Seyithan DEMİRDAĞ
Ana Bilim Dalı:Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya (2000)
Yüksek Lisans:Langston Unıversıty Eğitim Yönetimi (2011)
Doktora:Unıversıty of Oklahoma Eğitim Yönetimi (2014)
e - Posta:sdemirdagbeun.edu.tr
Telefon:3723233870
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü Tarih (2007)', 'yukseklisans': 'Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1996)', 'lisans': 'Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği (1990)', 'eposta': 'isnmez7@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sonmez.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'sonmez', 'isim': 'ŞİNASİ SÖNMEZ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'telefon': '3723233870 1130'}
Yrd.Doç.Dr. ŞİNASİ SÖNMEZ
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans:Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği (1990)
Yüksek Lisans:Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1996)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü Tarih (2007)
e - Posta:isnmez7gmail.com
Telefon:3723233870 1130
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'sule.kosem@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sule.kosem.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'sule.kosem', 'isim': 'ŞULE KÖSEM', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. ŞULE KÖSEM
e - Posta:sule.kosembeun.edu.tr
{'calismaalanlari': 'Sınıf öğretmeni yetiştirme, Sosyal bilgiler eğitimi, Sınıf yönetimi,değerler eğitimi, Eğitim ideolojileri', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi (2014)', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü (2010)', 'lisans': '', 'eposta': 'turgayontas@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/turgayontas.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'turgayontas', 'isim': 'Turğay ÖNTAŞ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Sınıf Eğitimi', 'telefon': '3723233870 1176'}
Yrd.Doç.Dr. Turğay ÖNTAŞ
Ana Bilim Dalı:Sınıf Eğitimi
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü (2010)
Doktora:Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi (2014)
Çalışma Alanları:Sınıf öğretmeni yetiştirme, Sosyal bilgiler eğitimi, Sınıf yönetimi,değerler eğitimi, Eğitim ideolojileri
e - Posta:turgayontasgmail.com
Telefon:3723233870 1176
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi', 'yukseklisans': 'University of Leeds Mathematics Education', 'lisans': 'Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği', 'eposta': 'muratgenc@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/muratgenc.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr ', 'mail': 'muratgenc', 'isim': 'Murat GENÇ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr Murat GENÇ
Lisans:Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans:University of Leeds Mathematics Education
Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi
e - Posta:muratgencbeun.edu.tr
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi İlköğretim', 'yukseklisans': 'Pamukkale Üniversitesi İlköğretim (2010)', 'lisans': 'Pamukkale Üniversitesi İlkmöğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (2008)', 'eposta': 'canayaltindag@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/canaypekbay.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'mail': 'canaypekbay', 'isim': 'CANAY ALTINDAĞ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'telefon': None}
Yrd.Doç.Dr. CANAY ALTINDAĞ
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi
Lisans:Pamukkale Üniversitesi İlkmöğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (2008)
Yüksek Lisans:Pamukkale Üniversitesi İlköğretim (2010)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi İlköğretim
e - Posta:canayaltindaggmail.com
{'calismaalanlari': 'Okuma ve Yazma Eğitimi, Üstbiliş, Yazmada Süreç Yaklaşımı, Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Yaratıcı Yazma, Çocuk Edebiyatı', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği', 'yukseklisans': 'Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2016)', 'lisans': 'Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2012)', 'eposta': 'bengisu.kaya@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bengisu.kaya.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'bengisu.kaya', 'isim': 'Bengisu KAYA', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Sınıf Eğitimi', 'telefon': None}
Arş.Gör. Bengisu KAYA
Ana Bilim Dalı:Sınıf Eğitimi
Lisans:Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2012)
Yüksek Lisans:Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2016)
Doktora:Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Çalışma Alanları:Okuma ve Yazma Eğitimi, Üstbiliş, Yazmada Süreç Yaklaşımı, Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Yaratıcı Yazma, Çocuk Edebiyatı
e - Posta:bengisu.kayabeun.edu.tr
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'bernasicim@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bernas.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'bernas', 'isim': 'Berna SİCİM', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Arş.Gör. Berna SİCİM
e - Posta:bernasicimgmail.com
{'isim': 'BÜŞRA YILMAZ', 'mail': 'BUSRA', 'unvan': 'Araş.Gör.'}
Araş.Gör. BÜŞRA YILMAZ
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'cem.buyukeksi@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/cem.buyukeksi.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'cem.buyukeksi', 'isim': 'CEM BÜYÜKEKŞİ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Arş.Gör. CEM BÜYÜKEKŞİ
e - Posta:cem.buyukeksibeun.edu.tr
{'calismaalanlari': '', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi', 'yukseklisans': 'Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)', 'lisans': 'On Dokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2007)', 'eposta': 'esradilekyildirim@hotmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/dilek.yildirim.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'dilek.yildirim', 'isim': 'DİLEK YILDIRIM', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Türkçe Öğretmenliği', 'telefon': None}
Arş.Gör. DİLEK YILDIRIM
Ana Bilim Dalı:Türkçe Öğretmenliği
Lisans:On Dokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2007)
Yüksek Lisans:Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)
Doktora:Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
e - Posta:esradilekyildirimhotmail.com
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': 'Uludağ Üniversitesi Türk ve İslam Sanatları Tarihi', 'lisans': 'Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2013)', 'eposta': 'esmanurkaramese@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/enur.karamese.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'enur.karamese', 'isim': 'ESMA NUR KARAMEŞE', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Eğitim Bilimleri', 'telefon': ' 239'}
Arş.Gör. ESMA NUR KARAMEŞE
Ana Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri
Lisans:Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2013)
Yüksek Lisans:Uludağ Üniversitesi Türk ve İslam Sanatları Tarihi
e - Posta:esmanurkaramesegmail.com
Telefon: 239
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'kplngamze@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gamze.kaplan.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'gamze.kaplan', 'isim': 'Gamze KAPLAN', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': '3723233872 '}
Arş.Gör. Gamze KAPLAN
e - Posta:kplngamzegmail.com
Telefon:3723233872
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'gulzade.karaci@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gulzade.karaci.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'gulzade.karaci', 'isim': 'Gülzade KARACI', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Arş.Gör. Gülzade KARACI
e - Posta:gulzade.karacigmail.com
{'isim': 'HAKAN BÜYÜKÇOLPAN', 'mail': 'HAKAN', 'unvan': 'Araş.Gör.'}
Araş.Gör. HAKAN BÜYÜKÇOLPAN
{'calismaalanlari': 'ölçme değerlendirme', 'doktora': '', 'yukseklisans': 'hacettepe üniversitesi eğitimde ölçme ve değerlendirme (2012)', 'lisans': '', 'eposta': 'caglar.goksel@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/hcaglar.goksel.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'hcaglar.goksel', 'isim': 'HAMDİ ÇAĞLAR GÖKSEL', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'fen bilgisi eğitimi', 'telefon': None}
Arş.Gör. HAMDİ ÇAĞLAR GÖKSEL
Ana Bilim Dalı:fen bilgisi eğitimi
Yüksek Lisans:hacettepe üniversitesi eğitimde ölçme ve değerlendirme (2012)
Çalışma Alanları:ölçme değerlendirme
e - Posta:caglar.gokselgmail.com
{'isim': 'HANDE TEBERKAN SUNA', 'mail': 'HANDE', 'unvan': 'Araş.Gör.'}
Araş.Gör. HANDE TEBERKAN SUNA
{'isim': 'HASAN SARICI', 'mail': 'HASAN', 'unvan': 'Araş.Gör.'}
Araş.Gör. HASAN SARICI
{'isim': 'HAYRİ EREN SUNA', 'mail': 'EREN', 'unvan': 'Araş.Gör.'}
Araş.Gör. HAYRİ EREN SUNA
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'nurbanuyilmaz@beun.edu.tr', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/nurbanuyilmaz.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'nurbanuyilmaz', 'isim': 'Nurbanu YILMAZ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': '', 'telefon': None}
Arş.Gör. Nurbanu YILMAZ
e - Posta:nurbanuyilmazbeun.edu.tr
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'eposta': 'ozlem1812@yahoo.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ozlem.aydin.sengulec.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'ozlem.aydin.sengulec', 'isim': 'ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Fizik Eğitimi', 'telefon': None}
Arş.Gör. ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ
Ana Bilim Dalı:Fizik Eğitimi
e - Posta:ozlem1812yahoo.com
{'calismaalanlari': 'Sınıf Öğretmenliği, Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Araştırma Görevlisi, Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı, Yaratıcılık, Üstün Yetenekliler, Mentör, Eğitim Koçu, Erken Çocukluk Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretimi, Medya, Popüler Kültür, Kültür, Estetik, Empati, Kadına Şiddet, Aile içi İletişim, Aile ve Sosyal Politilar, ASAGEM, ÜYÜKEP, Internet Bağımlılığı,', 'doktora': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (2007)', 'lisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği (2004)', 'eposta': 'tamerozsoy67@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/tamerozsoy.html', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'mail': 'tamerozsoy', 'isim': 'TAMER ÖZSOY', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'Sınıf Öğretmenliği ABD', 'telefon': '3723233870 1912'}
Arş.Gör. TAMER ÖZSOY
Ana Bilim Dalı:Sınıf Öğretmenliği ABD
Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği (2004)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (2007)
Doktora:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim
Çalışma Alanları:Sınıf Öğretmenliği, Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Araştırma Görevlisi, Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı, Yaratıcılık, Üstün Yetenekliler, Mentör, Eğitim Koçu, Erken Çocukluk Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretimi, Medya, Popüler Kültür, Kültür, Estetik, Empati, Kadına Şiddet, Aile içi İletişim, Aile ve Sosyal Politilar, ASAGEM, ÜYÜKEP, Internet Bağımlılığı,
e - Posta:tamerozsoy67gmail.com
Telefon:3723233870 1912
{'calismaalanlari': '', 'doktora': '', 'yukseklisans': '', 'lisans': 'Anadolu Üniversitesi TEFL (1979)', 'eposta': 'zubeyiryazici@gmail.com', 'baglibirimler': '', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/zubeyiryazici.html', 'unvan': 'Okt. ', 'mail': 'zubeyiryazici', 'isim': 'ZÜBEYİR YAZICI', 'fotograf': None, 'anabilimdali': 'İngilizce', 'telefon': '3723233870 1154'}
Okt. ZÜBEYİR YAZICI
Ana Bilim Dalı:İngilizce
Lisans:Anadolu Üniversitesi TEFL (1979)
e - Posta:zubeyiryazicigmail.com
Telefon:3723233870 1154
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin