Genel Akademik Personel Listesi
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/yavuz.html', 'anabilimdali': 'Kimya Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD, Kimya Eğitimi (2002)', 'eposta': 'yavuz@beun.edu.tr', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD. Kimya Eğitimi (2006)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Prof.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'yavuz', 'telefon': None, 'isim': 'SONER YAVUZ', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Bölümü, Kimya Öğretmenliği (2000)'}
Prof.Dr. SONER YAVUZ
Ana Bilim Dalı:Kimya Eğitimi
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Bölümü, Kimya Öğretmenliği (2000)
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD, Kimya Eğitimi (2002)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA ABD. Kimya Eğitimi (2006)
e - Posta:yavuzbeun.edu.tr
{'mail': 'ali.azar', 'isim': 'ALİ AZAR', 'unvan': 'Prof.Dr.'}
Prof.Dr. ALİ AZAR
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/zekai.guner.html', 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Ankara Üniversitesi İnkılâp Tarihi Ensitüsü İnkılâp Tarihi (1987)', 'eposta': 'gunerzekai@hotmail.com', 'doktora': 'İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1992)', 'calismaalanlari': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'unvan': 'Prof.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'zekai.guner', 'telefon': '3723233870 1122', 'isim': 'ZEKAİ GÜNER', 'lisans': 'Atatürk Üniversitesi Tarih (1979)'}
Prof.Dr. ZEKAİ GÜNER
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Eğitimi
Lisans:Atatürk Üniversitesi Tarih (1979)
Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi İnkılâp Tarihi Ensitüsü İnkılâp Tarihi (1987)
Doktora:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1992)
Çalışma Alanları:Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
e - Posta:gunerzekaihotmail.com
Telefon:3723233870 1122
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ali.arslan.html', 'anabilimdali': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2004)', 'eposta': 'ali.arslan@beun.edu.tr', 'doktora': 'Hacettepe Üniversiteleri Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2008)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'ali.arslan', 'telefon': None, 'isim': 'ALİ ARSLAN', 'lisans': ''}
Doç.Dr. ALİ ARSLAN
Ana Bilim Dalı:Eğitim Programları ve Öğretim
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2004)
Doktora:Hacettepe Üniversiteleri Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2008)
e - Posta:ali.arslanbeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ayselmemis.html', 'anabilimdali': 'Sınıf Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'ayselmemis@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'ayselmemis', 'telefon': None, 'isim': 'AYSEL MEMİŞ', 'lisans': ''}
Doç.Dr. AYSEL MEMİŞ
Ana Bilim Dalı:Sınıf Öğretmenliği
e - Posta:ayselmemisgmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/cevateker.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'cevateker@gmail.com', 'doktora': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri (2012)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'cevateker', 'telefon': None, 'isim': 'CEVAT EKER', 'lisans': ''}
Doç.Dr. CEVAT EKER
Doktora:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri (2012)
e - Posta:cevatekergmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ilhankaratas.html', 'anabilimdali': 'İlköğretim Matematik Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2002)', 'eposta': 'karatasilhan@gmail.com', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2008)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'ilhankaratas', 'telefon': '3723233870 126', 'isim': 'İLHAN KARATAŞ', 'lisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik öğretmenliği (1998)'}
Doç.Dr. İLHAN KARATAŞ
Ana Bilim Dalı:İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik öğretmenliği (1998)
Yüksek Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2002)
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik eğitimi (2008)
e - Posta:karatasilhangmail.com
Telefon:3723233870 126
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/melmaras.html', 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'melmaras@yahoo.com.tr', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'melmaras', 'telefon': '3723233870 210', 'isim': 'MELTEM MARAŞ', 'lisans': ''}
Doç.Dr. MELTEM MARAŞ
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
e - Posta:melmarasyahoo.com.tr
Telefon:3723233870 210
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/okoray.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'ocankoray@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'okoray', 'telefon': None, 'isim': 'ÖZLEM KORAY CANSUNGU', 'lisans': ''}
Doç.Dr. ÖZLEM KORAY CANSUNGU
e - Posta:ocankoraygmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/seldapolat.html', 'anabilimdali': 'Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'seldapolat1@hotmail.com', 'doktora': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (2007)', 'calismaalanlari': 'Eğitim bilimleri', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'seldapolat', 'telefon': '3723233870 1129', 'isim': 'Selda POLAT', 'lisans': ''}
Doç.Dr. Selda POLAT
Ana Bilim Dalı:Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Doktora:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (2007)
Çalışma Alanları:Eğitim bilimleri
e - Posta:seldapolat1hotmail.com
Telefon:3723233870 1129
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/timur.koparan.html', 'anabilimdali': 'Matematik Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (2005)', 'eposta': 'timurkoparan@gmail.com', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi (2012)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'timur.koparan', 'telefon': '3723233870 1112', 'isim': 'Timur KOPARAN', 'lisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği (1997)'}
Doç.Dr. Timur KOPARAN
Ana Bilim Dalı:Matematik Öğretmenliği
Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği (1997)
Yüksek Lisans:Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (2005)
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi (2012)
e - Posta:timurkoparangmail.com
Telefon:3723233870 1112
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ualtaym.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'ugur.altay@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'ualtaym', 'telefon': None, 'isim': 'UĞUR ALTAY MEMİŞ', 'lisans': ''}
Doç.Dr. UĞUR ALTAY MEMİŞ
e - Posta:ugur.altaygmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/yavuz.saka.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'yavuz.saka@beun.edu.tr', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'yavuz.saka', 'telefon': None, 'isim': 'YAVUZ SAKA', 'lisans': ''}
Doç.Dr. YAVUZ SAKA
e - Posta:yavuz.sakabeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/niluferdidis.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)', 'eposta': 'niluferdidis@beun.edu.tr', 'doktora': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)', 'calismaalanlari': 'Kuantum Fiziği, Zihinsel Modeller, Fizik Eğitimi', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'niluferdidis', 'telefon': None, 'isim': 'NİLÜFER DİDİŞ', 'lisans': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)'}
Doç.Dr. NİLÜFER DİDİŞ
Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)
Yüksek Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (2005)
Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)
Çalışma Alanları:Kuantum Fiziği, Zihinsel Modeller, Fizik Eğitimi
e - Posta:niluferdidisbeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ezgi.koparan.html', 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'etaylan20@gmail.com', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik (2012)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'ezgi.koparan', 'telefon': '3723233870 112', 'isim': 'Ezgi TAYLAN KOPARAN', 'lisans': ''}
Doç.Dr. Ezgi TAYLAN KOPARAN
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Öğretmenliği
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik (2012)
e - Posta:etaylan20gmail.com
Telefon:3723233870 112
{'mail': 'bariskaya', 'isim': 'BARIS KAYA', 'unvan': 'Doc.Dr. '}
Doc.Dr. BARIS KAYA
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sabancelikoglu.html', 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği (2003)', 'eposta': 'sabancelikoglu@beun.edu.tr', 'doktora': 'Atatürk Üniversitesi Coğrafya (2011)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doçent Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'sabancelikoglu', 'telefon': None, 'isim': 'Şaban Çelikoğlu', 'lisans': 'Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği (2003)'}
Doçent Dr. Şaban Çelikoğlu
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans:Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği (2003)
Yüksek Lisans:Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği (2003)
Doktora:Atatürk Üniversitesi Coğrafya (2011)
e - Posta:sabancelikoglubeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/oguzhan.karadeniz.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'oguzhan.karadeniz@beun.edu.tr', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doçent Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'oguzhan.karadeniz', 'telefon': ' 167', 'isim': 'OĞUZHAN KARADENİZ', 'lisans': ''}
Doçent Dr. OĞUZHAN KARADENİZ
e - Posta:oguzhan.karadenizbeun.edu.tr
Telefon: 167
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/dbetul.html', 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi Bölümü (2004)', 'eposta': 'dbetul@beun.edu.tr', 'doktora': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Doçent Dr. ', 'fotograf': None, 'mail': 'dbetul', 'telefon': '3233870 215', 'isim': 'Betül DEMİRDÖĞEN', 'lisans': ''}
Doçent Dr. Betül DEMİRDÖĞEN
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi
Yüksek Lisans:Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi Bölümü (2004)
Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (2012)
e - Posta:dbetulbeun.edu.tr
Telefon:3233870 215
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/akoray.html', 'anabilimdali': 'İlköğretim', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Uludağ Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2002)', 'eposta': 'korayabdullah@gmail.com', 'doktora': 'Zonguldak Karaelmas Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2010)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'akoray', 'telefon': '3723233870 116', 'isim': 'ABDULLAH KORAY', 'lisans': 'Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği (1998)'}
Dr.Öğretim Üyesi ABDULLAH KORAY
Ana Bilim Dalı:İlköğretim
Lisans:Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği (1998)
Yüksek Lisans:Uludağ Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2002)
Doktora:Zonguldak Karaelmas Ü. Fen Bilimleri Enst. Fizik (2010)
e - Posta:korayabdullahgmail.com
Telefon:3723233870 116
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/avniyildiz.html', 'anabilimdali': 'Matematik Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'avniyildiz@beun.edu.tr', 'doktora': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi (2014)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'avniyildiz', 'telefon': '3723233870 1204', 'isim': 'AVNİ YILDIZ', 'lisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (2007)'}
Dr.Öğretim Üyesi AVNİ YILDIZ
Ana Bilim Dalı:Matematik Eğitimi
Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (2007)
Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi (2014)
e - Posta:avniyildizbeun.edu.tr
Telefon:3723233870 1204
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/aozgul.isamur.html', 'anabilimdali': 'Türkçe Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'ozgulince7@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'aozgul.isamur', 'telefon': None, 'isim': 'Ayşe Özgül İNCE SAMUR', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi Ayşe Özgül İNCE SAMUR
Ana Bilim Dalı:Türkçe Eğitimi
e - Posta:ozgulince7gmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/aziz.gokce.html', 'anabilimdali': 'Türkçe Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (1997)', 'eposta': 'azizgokce@yahoo.com', 'doktora': 'A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (2002)', 'calismaalanlari': 'Yeni Türk Dili', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'aziz.gokce', 'telefon': '3723233872 210', 'isim': 'AZİZ GÖKÇE', 'lisans': 'Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (1993)'}
Dr.Öğretim Üyesi AZİZ GÖKÇE
Ana Bilim Dalı:Türkçe Öğretmenliği
Lisans:Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (1993)
Yüksek Lisans:A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (1997)
Doktora:A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (2002)
Çalışma Alanları:Yeni Türk Dili
e - Posta:azizgokceyahoo.com
Telefon:3723233872 210
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/berilys.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'berilyilmaz@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'berilys', 'telefon': None, 'isim': 'BERİL YILMAZ SENEM', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi BERİL YILMAZ SENEM
e - Posta:berilyilmazgmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/barzu.gakinci.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'besimearzu@gmail.com', 'doktora': 'Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'barzu.gakinci', 'telefon': None, 'isim': 'BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI
Doktora:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi
e - Posta:besimearzugmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/canantuncsahin.html', 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'cnntnc@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'canantuncsahin', 'telefon': '3723233870 166', 'isim': 'CANAN TUNÇ ŞAHİN', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi CANAN TUNÇ ŞAHİN
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Eğitimi
e - Posta:cnntncgmail.com
Telefon:3723233870 166
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/elif.akdemir.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'akdemirelif@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'elif.akdemir', 'telefon': None, 'isim': 'ELİF AKDEMİR', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi ELİF AKDEMİR
e - Posta:akdemirelifgmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/emre.unlu.html', 'anabilimdali': 'Zihin Engelliler Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'eskemre@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'emre.unlu', 'telefon': '3723221703 ', 'isim': 'Emre ÜNLÜ', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi Emre ÜNLÜ
Ana Bilim Dalı:Zihin Engelliler Öğretmenliği
e - Posta:eskemregmail.com
Telefon:3723221703
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/erhanyesilyurt.html', 'anabilimdali': 'Türkçe Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)', 'eposta': 'erhan_yesilyurt@hotmail.com', 'doktora': 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2015)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'erhanyesilyurt', 'telefon': None, 'isim': 'Erhan YEŞİLYURT', 'lisans': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2008)'}
Dr.Öğretim Üyesi Erhan YEŞİLYURT
Ana Bilim Dalı:Türkçe Öğretmenliği
Lisans:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2008)
Yüksek Lisans:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)
Doktora:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2015)
e - Posta:erhan_yesilyurthotmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/fulya.zorlu.html', 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'ffulyazorlu@gmail.com', 'doktora': 'Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi (2016)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'fulya.zorlu', 'telefon': None, 'isim': 'Fulya ZORLU', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi Fulya ZORLU
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi
Doktora:Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi (2016)
e - Posta:ffulyazorlugmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gizemozer.html', 'anabilimdali': 'Okul Öncesi Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2009)', 'eposta': 'gizemozer19@gmail.com', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi (2016)', 'calismaalanlari': 'Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi . ', 'fotograf': None, 'mail': 'gizemozer', 'telefon': None, 'isim': 'GİZEM ÖZER', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2006)'}
Dr.Öğretim Üyesi . GİZEM ÖZER
Ana Bilim Dalı:Okul Öncesi Eğitimi
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2006)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2009)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi (2016)
Çalışma Alanları:Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi
e - Posta:gizemozer19gmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gurkaybirinci.html', 'anabilimdali': 'Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (2005)', 'eposta': 'gurkaybirinci@gmail.com', 'doktora': 'Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2011)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'gurkaybirinci', 'telefon': ' 127', 'isim': 'Gürkay BİRİNCİ', 'lisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (2001)'}
Dr.Öğretim Üyesi Gürkay BİRİNCİ
Ana Bilim Dalı:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (2001)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (2005)
Doktora:Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2011)
e - Posta:gurkaybirincigmail.com
Telefon: 127
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mine.kir.html', 'anabilimdali': 'Okul Öncesi Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'kirmine@hotmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'mine.kir', 'telefon': '3723233870 1210', 'isim': 'Mine KIR', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi Mine KIR
Ana Bilim Dalı:Okul Öncesi Öğretmenliği
e - Posta:kirminehotmail.com
Telefon:3723233870 1210
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/muhammetozdemir.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'muhammetozdemir@beun.edu.tr', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'muhammetozdemir', 'telefon': None, 'isim': 'Muhammet ÖZDEMİR', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi Muhammet ÖZDEMİR
e - Posta:muhammetozdemirbeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/muratince.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2011)', 'eposta': 'muratince20@hotmail.com', 'doktora': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Programları (Curriculum and Instruction) (2016)', 'calismaalanlari': 'Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Yükseköğretim', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'muratince', 'telefon': '3722665885 119', 'isim': 'MURAT İNCE', 'lisans': 'Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (2005)'}
Dr.Öğretim Üyesi MURAT İNCE
Lisans:Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (2005)
Yüksek Lisans:Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2011)
Doktora:Ankara Üniversitesi Eğitim Programları (Curriculum and Instruction) (2016)
Çalışma Alanları:Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Yükseköğretim
e - Posta:muratince20hotmail.com
Telefon:3722665885 119
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mustafa.akinci.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'mustafa.akinci@beun.edu.tr', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'mustafa.akinci', 'telefon': None, 'isim': 'MUSTAFA AKINCI', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi MUSTAFA AKINCI
e - Posta:mustafa.akincibeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mutluptunc.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'mutlupiskin@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'mutluptunc', 'telefon': None, 'isim': 'MUTLU PİŞKİN TUNÇ', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi MUTLU PİŞKİN TUNÇ
e - Posta:mutlupiskingmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/nuranbasoglu.html', 'anabilimdali': 'Türkçe Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2010)', 'eposta': 'nuranbasoglu@hotmail.com', 'doktora': 'Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Öğretim Görevlisi ', 'fotograf': None, 'mail': 'nuranbasoglu', 'telefon': None, 'isim': 'NURAN BAŞOĞLU', 'lisans': 'İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (2007)'}
Öğretim Görevlisi NURAN BAŞOĞLU
Ana Bilim Dalı:Türkçe Eğitimi
Lisans:İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (2007)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2010)
Doktora:Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi
e - Posta:nuranbasogluhotmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/olcayozdemir.html', 'anabilimdali': 'SINIF ÖĞRETMENLİĞİ', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'olcay67@gmail.com', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü sınıf Öğretmenliği ABD (2013)', 'calismaalanlari': 'ilkokuma yazma öğretimi, öğrenme güçlükleri', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'olcayozdemir', 'telefon': '3723233870 141', 'isim': 'OLCAY ÖZDEMİR', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi OLCAY ÖZDEMİR
Ana Bilim Dalı:SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Doktora:Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü sınıf Öğretmenliği ABD (2013)
Çalışma Alanları:ilkokuma yazma öğretimi, öğrenme güçlükleri
e - Posta:olcay67gmail.com
Telefon:3723233870 141
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/omuratcolakoglu.html', 'anabilimdali': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programlari ve Öğretimi (2009)', 'eposta': 'omuratcolakoglu@beun.edu.tr', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi (2016)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'omuratcolakoglu', 'telefon': None, 'isim': 'ÖZGÜR MURAT ÇOLAKOĞLU', 'lisans': 'Ege Üniversitesi Matematik (2001)'}
Dr.Öğretim Üyesi ÖZGÜR MURAT ÇOLAKOĞLU
Ana Bilim Dalı:Eğitim Programları ve Öğretim
Lisans:Ege Üniversitesi Matematik (2001)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Programlari ve Öğretimi (2009)
Doktora:Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi (2016)
e - Posta:omuratcolakoglubeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sersavas.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'sersavas@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'sersavas', 'telefon': None, 'isim': 'SERDAR SAVAŞ', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi SERDAR SAVAŞ
e - Posta:sersavasgmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sdemirdag.html', 'anabilimdali': 'Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Langston Unıversıty Eğitim Yönetimi (2011)', 'eposta': 'sdemirdag@beun.edu.tr', 'doktora': 'Unıversıty of Oklahoma Eğitim Yönetimi (2014)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'sdemirdag', 'telefon': '3723233870 ', 'isim': 'Seyithan DEMİRDAĞ', 'lisans': 'Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya (2000)'}
Dr.Öğretim Üyesi Seyithan DEMİRDAĞ
Ana Bilim Dalı:Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya (2000)
Yüksek Lisans:Langston Unıversıty Eğitim Yönetimi (2011)
Doktora:Unıversıty of Oklahoma Eğitim Yönetimi (2014)
e - Posta:sdemirdagbeun.edu.tr
Telefon:3723233870
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sonmez.html', 'anabilimdali': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1996)', 'eposta': 'isnmez7@gmail.com', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü Tarih (2007)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'sonmez', 'telefon': '3723233870 1130', 'isim': 'ŞİNASİ SÖNMEZ', 'lisans': 'Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği (1990)'}
Dr.Öğretim Üyesi ŞİNASİ SÖNMEZ
Ana Bilim Dalı:Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans:Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği (1990)
Yüksek Lisans:Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi (1996)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü Tarih (2007)
e - Posta:isnmez7gmail.com
Telefon:3723233870 1130
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sule.kosem.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'sule.kosem@beun.edu.tr', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'sule.kosem', 'telefon': None, 'isim': 'ŞULE KÖSEM', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi ŞULE KÖSEM
e - Posta:sule.kosembeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/turgayontas.html', 'anabilimdali': 'Sınıf Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü (2010)', 'eposta': 'turgayontas@gmail.com', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi (2014)', 'calismaalanlari': 'Sınıf öğretmeni yetiştirme, Sosyal bilgiler eğitimi, Sınıf yönetimi,değerler eğitimi, Eğitim ideolojileri', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'turgayontas', 'telefon': '3723233870 1176', 'isim': 'Turğay ÖNTAŞ', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi Turğay ÖNTAŞ
Ana Bilim Dalı:Sınıf Eğitimi
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü (2010)
Doktora:Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi (2014)
Çalışma Alanları:Sınıf öğretmeni yetiştirme, Sosyal bilgiler eğitimi, Sınıf yönetimi,değerler eğitimi, Eğitim ideolojileri
e - Posta:turgayontasgmail.com
Telefon:3723233870 1176
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/muratgenc.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'University of Leeds Mathematics Education', 'eposta': 'muratgenc@beun.edu.tr', 'doktora': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'muratgenc', 'telefon': None, 'isim': 'Murat GENÇ', 'lisans': 'Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği'}
Dr.Öğretim Üyesi Murat GENÇ
Lisans:Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans:University of Leeds Mathematics Education
Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi
e - Posta:muratgencbeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/canaypekbay.html', 'anabilimdali': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Pamukkale Üniversitesi İlköğretim (2010)', 'eposta': 'canayaltindag@gmail.com', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi İlköğretim', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'canaypekbay', 'telefon': None, 'isim': 'CANAY ALTINDAĞ', 'lisans': 'Pamukkale Üniversitesi İlkmöğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (2008)'}
Dr.Öğretim Üyesi CANAY ALTINDAĞ
Ana Bilim Dalı:Fen Bilgisi Eğitimi
Lisans:Pamukkale Üniversitesi İlkmöğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (2008)
Yüksek Lisans:Pamukkale Üniversitesi İlköğretim (2010)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi İlköğretim
e - Posta:canayaltindaggmail.com
{'mail': 's.keles', 'isim': 'Sadiye Keleş', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi '}
Dr.Öğretim Üyesi Sadiye Keleş
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/caglakarademir.html', 'anabilimdali': 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi', 'eposta': 'caglakarademir@gmail.com', 'doktora': 'Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'caglakarademir', 'telefon': '3723233880 ', 'isim': 'Çağla KARADEMİR', 'lisans': 'Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma'}
Dr.Öğr. Üyesi Çağla KARADEMİR
Ana Bilim Dalı:Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Lisans:Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi
Doktora:Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma
e - Posta:caglakarademirgmail.com
Telefon:3723233880
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/birsen.sahan.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'sahanbirsen@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'birsen.sahan', 'telefon': None, 'isim': 'Birsen ŞAHAN', 'lisans': ''}
Dr.Öğr. Üyesi Birsen ŞAHAN
e - Posta:sahanbirsengmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bulutas.html', 'anabilimdali': 'Eğitim Yönetimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'TODAİE Eğitim Yönetimi (2009)', 'eposta': 'ulutas.birgul@gmail.com', 'doktora': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Politikası (2016)', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'bulutas', 'telefon': '3723233870 ', 'isim': 'Birgül ULUTAŞ', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü (1997)'}
Dr.Öğr. Üyesi Birgül ULUTAŞ
Ana Bilim Dalı:Eğitim Yönetimi
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü (1997)
Yüksek Lisans:TODAİE Eğitim Yönetimi (2009)
Doktora:Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Politikası (2016)
e - Posta:ulutas.birgulgmail.com
Telefon:3723233870
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bernas.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'bernasicim@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'bernas', 'telefon': None, 'isim': 'Berna SİCİM SEVİM', 'lisans': ''}
Dr.Öğretim Üyesi Berna SİCİM SEVİM
e - Posta:bernasicimgmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bilgin.okan.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'bilgin.okan@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi ', 'fotograf': None, 'mail': 'bilgin.okan', 'telefon': None, 'isim': 'Okan BİLGİN', 'lisans': ''}
Dr.Öğr. Üyesi Okan BİLGİN
e - Posta:bilgin.okangmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bengisu.kaya.html', 'anabilimdali': 'Sınıf Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2016)', 'eposta': 'bengisu.kaya@beun.edu.tr', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği', 'calismaalanlari': 'Okuma ve Yazma Eğitimi, Üstbiliş, Yazmada Süreç Yaklaşımı, Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Yaratıcı Yazma, Çocuk Edebiyatı', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'bengisu.kaya', 'telefon': None, 'isim': 'Bengisu KAYA', 'lisans': 'Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2012)'}
Arş.Gör. Bengisu KAYA
Ana Bilim Dalı:Sınıf Eğitimi
Lisans:Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2012)
Yüksek Lisans:Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2016)
Doktora:Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Çalışma Alanları:Okuma ve Yazma Eğitimi, Üstbiliş, Yazmada Süreç Yaklaşımı, Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Yaratıcı Yazma, Çocuk Edebiyatı
e - Posta:bengisu.kayabeun.edu.tr
{'mail': 'BUSRA', 'isim': 'BÜŞRA YILMAZ', 'unvan': 'Araş.Gör.'}
Araş.Gör. BÜŞRA YILMAZ
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/cem.buyukeksi.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'cem.buyukeksi@beun.edu.tr', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'cem.buyukeksi', 'telefon': None, 'isim': 'CEM BÜYÜKEKŞİ', 'lisans': ''}
Arş.Gör. CEM BÜYÜKEKŞİ
e - Posta:cem.buyukeksibeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/dilek.yildirim.html', 'anabilimdali': 'Türkçe Öğretmenliği', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)', 'eposta': 'esradilekyildirim@hotmail.com', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'dilek.yildirim', 'telefon': None, 'isim': 'DİLEK YILDIRIM', 'lisans': 'On Dokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2007)'}
Arş.Gör. DİLEK YILDIRIM
Ana Bilim Dalı:Türkçe Öğretmenliği
Lisans:On Dokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2007)
Yüksek Lisans:Karaelmas Üniversitesi Türkçe Eğitimi (2011)
Doktora:Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
e - Posta:esradilekyildirimhotmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/enur.karamese.html', 'anabilimdali': 'Eğitim Bilimleri', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Uludağ Üniversitesi Türk ve İslam Sanatları Tarihi', 'eposta': 'esmanurkaramese@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'enur.karamese', 'telefon': ' 239', 'isim': 'ESMA NUR KARAMEŞE', 'lisans': 'Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2013)'}
Arş.Gör. ESMA NUR KARAMEŞE
Ana Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri
Lisans:Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2013)
Yüksek Lisans:Uludağ Üniversitesi Türk ve İslam Sanatları Tarihi
e - Posta:esmanurkaramesegmail.com
Telefon: 239
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gamze.kaplan.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'kplngamze@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'gamze.kaplan', 'telefon': '3723233872 ', 'isim': 'Gamze KAPLAN', 'lisans': ''}
Arş.Gör. Gamze KAPLAN
e - Posta:kplngamzegmail.com
Telefon:3723233872
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/gulzade.karaci.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'gulzade.karaci@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'gulzade.karaci', 'telefon': None, 'isim': 'Gülzade KARACI YAŞA', 'lisans': ''}
Arş.Gör. Gülzade KARACI YAŞA
e - Posta:gulzade.karacigmail.com
{'mail': 'HAKAN', 'isim': 'HAKAN BÜYÜKÇOLPAN', 'unvan': 'Araş.Gör.'}
Araş.Gör. HAKAN BÜYÜKÇOLPAN
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/hcaglar.goksel.html', 'anabilimdali': 'fen bilgisi eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'hacettepe üniversitesi eğitimde ölçme ve değerlendirme (2012)', 'eposta': 'caglar.goksel@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': 'ölçme değerlendirme', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'hcaglar.goksel', 'telefon': None, 'isim': 'HAMDİ ÇAĞLAR GÖKSEL', 'lisans': ''}
Arş.Gör. HAMDİ ÇAĞLAR GÖKSEL
Ana Bilim Dalı:fen bilgisi eğitimi
Yüksek Lisans:hacettepe üniversitesi eğitimde ölçme ve değerlendirme (2012)
Çalışma Alanları:ölçme değerlendirme
e - Posta:caglar.gokselgmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/nurbanuyilmaz.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'nurbanuyilmaz@beun.edu.tr', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'nurbanuyilmaz', 'telefon': None, 'isim': 'Nurbanu YILMAZ', 'lisans': ''}
Arş.Gör. Nurbanu YILMAZ
e - Posta:nurbanuyilmazbeun.edu.tr
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ozlem.aydin.sengulec.html', 'anabilimdali': 'Fizik Eğitimi', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'ozlem1812@yahoo.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'ozlem.aydin.sengulec', 'telefon': None, 'isim': 'ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ', 'lisans': ''}
Arş.Gör. ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ
Ana Bilim Dalı:Fizik Eğitimi
e - Posta:ozlem1812yahoo.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/tamerozsoy.html', 'anabilimdali': 'Sınıf Öğretmenliği ABD', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (2007)', 'eposta': 'tamerozsoy67@gmail.com', 'doktora': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim', 'calismaalanlari': 'Sınıf Öğretmenliği, Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Araştırma Görevlisi, Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı, Yaratıcılık, Üstün Yetenekliler, Mentör, Eğitim Koçu, Erken Çocukluk Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretimi, Medya, Popüler Kültür, Kültür, Estetik, Empati, Kadına Şiddet, Aile içi İletişim, Aile ve Sosyal Politilar, ASAGEM, ÜYÜKEP, Internet Bağımlılığı,', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'tamerozsoy', 'telefon': '3723233870 1912', 'isim': 'TAMER ÖZSOY', 'lisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği (2004)'}
Arş.Gör. TAMER ÖZSOY
Ana Bilim Dalı:Sınıf Öğretmenliği ABD
Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği (2004)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (2007)
Doktora:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim
Çalışma Alanları:Sınıf Öğretmenliği, Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Araştırma Görevlisi, Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı, Yaratıcılık, Üstün Yetenekliler, Mentör, Eğitim Koçu, Erken Çocukluk Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretimi, Medya, Popüler Kültür, Kültür, Estetik, Empati, Kadına Şiddet, Aile içi İletişim, Aile ve Sosyal Politilar, ASAGEM, ÜYÜKEP, Internet Bağımlılığı,
e - Posta:tamerozsoy67gmail.com
Telefon:3723233870 1912
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/eminekahraman.html', 'anabilimdali': '', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'eminekahraman07@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Arş.Gör. ', 'fotograf': None, 'mail': 'eminekahraman', 'telefon': None, 'isim': 'Emine KAHRAMAN', 'lisans': ''}
Arş.Gör. Emine KAHRAMAN
e - Posta:eminekahraman07gmail.com
{'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/zubeyiryazici.html', 'anabilimdali': 'İngilizce', 'gorev': '', 'baglibirimler': '', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'zubeyiryazici@gmail.com', 'doktora': '', 'calismaalanlari': '', 'unvan': 'Öğretim Görevlisi ', 'fotograf': None, 'mail': 'zubeyiryazici', 'telefon': '3723233870 1154', 'isim': 'ZÜBEYİR YAZICI', 'lisans': 'Anadolu Üniversitesi TEFL (1979)'}
Öğretim Görevlisi ZÜBEYİR YAZICI
Ana Bilim Dalı:İngilizce
Lisans:Anadolu Üniversitesi TEFL (1979)
e - Posta:zubeyiryazicigmail.com
Telefon:3723233870 1154
{'mail': 'mustafa.yilmaz', 'isim': 'MUSTAFA YILMAZ', 'unvan': 'Araştırma Görevlisi'}
Araştırma Görevlisi MUSTAFA YILMAZ
{'mail': 'sarhas3', 'isim': 'Hasan SARICI', 'unvan': 'Arş. Gör.'}
Arş. Gör. Hasan SARICI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin