Eğitim Bilimleri Bölümü
72 Introduction
72 Department Administration
72 Academic Staff
72 Courses and Course Contents
72 Undergraduate Programs
72 Graduate Programs
72 Contact
Tanıtım

Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümü program geliştirme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme süreçleri gibi alanlarda uzmanlaşma sağlamakta; bilimsel yeterliliğin yanında ülkemizin başta eğitim sorunları olmak üzere önemli toplumsal sorunlarına karşı duyarlı, çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmekte; bilimsel ve ekonomik açıdan gelişme düşüncesine sahip uzman ve yönetici adaylarını yetiştirerek gelişme anlayışı kazandırmaya çalışmaktadır. Lisans programı bulunan diğer tüm bölümlere öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin çoğu bölümümüz öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Bunun yanında 2009 yılından beri Pedagojik Formasyon  Sertifika Eğitimi Programı yürütülmektedir.

Eğitim Bilimleri bölümümüzün Eğitim Programları ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalları bulunmaktadır.

Eğitim Programları ve Öğretim programının amacı; bir eğitim programının tasarlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini yürütebilen, eğitim sorunlarını bilimsel yöntemi temele alarak inceleyebilen program geliştirme uzmanı yetiştirmektir. Anabilim dalımızda 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi vardır. Anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Ali ARSLAN’dır. Yrd. Doç. Dr. Cevat EKER, Yrd. Doç. Dr. Elif AKDEMİR, Arş. Gör. Gizem ÖZER, Arş. Gör. Esma Nur KARAMEŞE ve Arş. Gör. Fulya ZORLU da anabilim dalında görev yapmaktadır. Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı çatısı altında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak tezli yüksek lisans ve II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır. Ayrıca Bartın Üniversitesi ile ortak doktora programı yürütülmektedir. Programlar, Eğitim Programları ve Öğretim alanıyla ve bilimsel araştırma yöntemiyle ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir. Öğrenci kabulü, ders değerlendirmeleri ve devam koşuların Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-öğretim yönetmeliğine uygun olarak yürütülmektedir. Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlara Eğitim Programları ve Öğretim alanında bilim uzmanlığı diploması verilmektedir. Bu alanda yüksek lisans derecesini alan mezunlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda program geliştirme uzmanı, eğitim uzmanı, akademik koordinatör gibi unvanlarla çalışabildiği gibi özel ve kamu öğretim kurumlarında öğretmenlik de yapabilmektedirler. Ayrıca insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde program geliştirme uzmanı olarak çalışabilmektedirler. Bölümümüzde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı Ereğli Eğitim Fakültesi’nde 2013-2014 öğretim yılında lisans düzeyinde öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Anabilim dalında öğretim faaliyetleri Ereğli Eğitim Fakültesi Kepez binasında bulunan dersliklerde sürdürülmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı öncelikle ülkemizdeki özel ve resmi kurumların okul psikolojik danışmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak eğitim vermektedir. Bölüm için hazırlanan ders programında yer alan derslerin çeşitliliği sayesinde, öğrencilerimizi öncelikle okul psikolojik danışmanlığı mesleğine hazırlamak, bununla birlikte resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde psikolojik danışman olarak çalışabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalının lisansüstü eğitimine temel oluşturan bilgi, beceri ve deneyime sahip olurlar. Öğrencilerimize ayrıca 4 yıllık eğitimleri boyunca Mevlana ve Erasmus programları ile eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme imkanı sunulmaktadır. Anabilim dalından mezun olan öğrenciler okul psikolojik danışmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ve özel okullarda çalışabilmektedir. Bunun dışında psikolojik danışman olarak rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı hizmeti veren resmi psikolojik danışmanlık merkezlerinde, aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veren merkez veya birimlerde, kariyer danışmanlığı hizmeti veren merkez veya birimlerde ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak iş yaşamlarını sürdürmektedirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık anabilim dalına yakın zamanda yüksek lisans seviyesinde öğrenci kabul edilmesi planlanmaktadır.

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı'nın amacı, okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir. Anabilim dalımızda 1 doçent ve 1 yardımcı doçent bulunmaktadır. Anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Selda POLAT’tır. Yrd. Doç. Dr. Seyithan DEMİRDAĞ da anabilim dalında görev yapmaktadır. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, yönetici, denetçi ve öğreticilerin etkili şekilde yetiştirilmesi için evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji, toplum ve bireylerin birikim ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak anlamlı öğrenmelerin gerçekleşmesi için gerekli stratejileri belirlemektedir. İçeriğinde analitik düşünmeyi temel alan bu stratejiler, çağdaş bilgiyi üreten, yorumlayan, uygulamaya dönüştüren, değerlendiren, sürekli mesleki ve kişisel gelişime yoğunlaşmış, özgüvenli ve eleştirel düşünceye sahip, kullandığı bilim ve teknoloji ile evrensel bilgiye katkı sağlayan, etik ilke ve değerlere bağlı liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi programına yakın zamanda yüksek lisans seviyesinde öğrenci kabul edilmesi planlanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin