İdari Personel

Teknik Birim

Ramazan ÇEVİK
Teknisyen
e - Posta:ramazan.cevik
Telefon:(0372) 323 38 70 - 1200
Sedat ALCAN
Şoför
e - Posta:sedatalcan
Telefon:(0372) 323 38 70 - 1149
Turgut AKKAYA
Teknisyen
e - Posta:turgutakkaya
Telefon:(0372) 323 38 70 - 1148
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin