İdari Personel

Yazı İşleri

Gözde GÖKDEN
Bilgisayar İşletmeni
e - Posta:gozde.gokden
Telefon:(0372) 323 38 70 - 1134
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin