63 Introduction
63 Department Administration
63 Academic Staff
63 Courses and Course Contents
63 Undergraduate Programs
63 Graduate Programs
63
63
63 Photo Gallery
63 Contact
Lisansüstü Programlar

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümde lisans mezunlarımıza ve farklı üniversitelerden gelen lisans mezunlarına lisansüstü eğitimi verilmektedir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Yüksek lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve tez sınavında başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Programın amacı, Fen bilgisi öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bu anabilim dalında, lisans mezunlarımıza ve farklı üniversitelerden gelen lisans mezunlarına lisansüstü eğitimi verilmektedir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Yüksek lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması, tez sınavında başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Programın amacı, ilköğretim matematik öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

Matematik Eğitimi yüksek lisans derslerine ulaşmak için tıklayınız.

Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans derslerine ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin