Yrd.Doç.Dr. ABDULLAH KORAY
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
İlköğretim
e - Posta
korayabdullahgmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelMakaleler': [{'ULUSAL': None, 'AD': 'Energy Spectrum of Particles Transmitted trough Metal Foil', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'CENGİZ, A., O. GÜRLER, E. ALMAZ and A. KORAY', 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters', 'INDIS': ' vol:8 - 4, p: 214, 2000'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Angular Dıstrıbutıon of Multıple – Scatterıng Electrons', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'KORAY, A., H. AYTEKİN, and A. CENGİZ', 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters ', 'INDIS': '15 (1), 151005, (2009)'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'The Effectıveness of Instructıon Based on Interactıve Sımulatıons Supported by Computer on Academıc Achıevement ın Physıcs Course', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Gökdemir, A., Koray, Ö., Koray, A. and Uzunel, S.', 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters', 'INDIS': '15 (1), 151004, (2009)'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdENKisa': 'Res.Assist. ', 'UnvanAdEN': 'Research Assistant ', 'UnvanAdTR': 'Araştırma Görevlisi ', 'UnvanAdTRKisa': 'Arş.Gör. ', 'UnvanId': 7, 'Tarih': datetime.date(1999, 11, 10), 'Alan': 'Fizik'}, {'UnvanAdENKisa': 'Prelector ', 'UnvanAdEN': 'Prelector ', 'UnvanAdTR': 'Öğretim Görevlisi ', 'UnvanAdTRKisa': 'Öğr.Gör. ', 'UnvanId': 6, 'Tarih': datetime.date(2005, 10, 9), 'Alan': 'Fizik'}, {'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'UnvanId': 3, 'Tarih': datetime.date(2011, 7, 31), 'Alan': 'Fizik'}], 'Personel': {'KEY_WORDS': None, 'YOUTUBE': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'DEVIANTART': None, 'TEL_DAHILI': 116, 'BOLUM_KOD': 401, 'Soyad': 'KORAY', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'OKUL_KOD': 4, 'E_POSTA': 'akoray@karaelmas.edu.tr', 'UNVAN_ID': 3, 'KISISEL_WEB': None, 'LINK': 'akoray', 'Akademik': True, 'DIGG': None, 'AnabilimDalı': 'İlköğretim', 'E_POSTA_2': 'korayabdullah@gmail.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'BILIM_KOLU': 'Fen Bilgisi Öğretmenliği', 'Ad': 'ABDULLAH', 'FAKS': 3723238693, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FACEBOOK': None, 'LINKEDIN': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_BEUN': 'akoray@beun.edu.tr', 'TUMBLR': None, 'VIMEO': None, 'MYSPACE': None, 'GITHUB': None}, 'PersonelTezler': [{'Aciklama': 'Beta (-) Parçacıklarının Enerji Spektrumlarının VAVILOV Dağılımı ile incelenmesi', 'Yil': 2002, 'Universite': 'Uludağ Üniversitesi', 'Seviye': 2}, {'Aciklama': 'Elektronların Çoklu Saçılmalar Sonunda Açısal Dağılımlarının İncelenmesi', 'Yil': 2010, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas', 'Seviye': 3}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelBasari': [], 'Unvan': {'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'ID': 0, 'PID': None, 'EntityState': 1, 'EntityKey': None, 'PERSONELs': []}, 'PersonelYdl': [{'Yazma': 2, 'Konusma': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Okuma': 3, 'Dil': 2}, {'Yazma': 4, 'Konusma': 4, 'DilAd': 'Bulgarca', 'Okuma': 4, 'Dil': 13}], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2012, 6, 25), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Bölüm Başkan Yardımcısı'}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'umakale': [{'ULUSAL': None, 'AD': 'Energy Spectrum of Particles Transmitted trough Metal Foil', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'CENGİZ, A., O. GÜRLER, E. ALMAZ and A. KORAY', 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters', 'INDIS': ' vol:8 - 4, p: 214, 2000'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Angular Dıstrıbutıon of Multıple – Scatterıng Electrons', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'KORAY, A., H. AYTEKİN, and A. CENGİZ', 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters ', 'INDIS': '15 (1), 151005, (2009)'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'The Effectıveness of Instructıon Based on Interactıve Sımulatıons Supported by Computer on Academıc Achıevement ın Physıcs Course', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Gökdemir, A., Koray, Ö., Koray, A. and Uzunel, S.', 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters', 'INDIS': '15 (1), 151004, (2009)'}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'Fizik Öğretmenliği', 'OKUL_AD': 'Gazi Eğitim Fakültesi', 'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_TUR': 4, 'MEZUNIYET_YIL': 1998}, {'BOLUM': 'Fizik', 'OKUL_AD': 'Uludağ Ü. Fen Bilimleri Enst.', 'OKUL_ADRES': 'Bursa', 'OKUL_TUR': 5, 'MEZUNIYET_YIL': 2002}, {'BOLUM': 'Fizik', 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Ü. Fen Bilimleri Enst.', 'OKUL_ADRES': 'Zonguldak', 'OKUL_TUR': 6, 'MEZUNIYET_YIL': 2010}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/akoray', 'PersonelKitap': [], 'PersonelBildiriler': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'PersonelProjeler': [{'TarihBitis': datetime.date(2009, 8, 15), 'TarihBasla': datetime.date(2007, 8, 15), 'ProjeNo': None, 'Ad': 'Elektronların çoklu saçılmalar sonunda açısal dağılımlarının incelenmesi, Z.K.Ü. Araş. Fonu Projesi, Kodu: 2007/2-13-03-14, Doç. Dr. Hüseyin Aytekin, 2007 (Araştırmacı)', 'Butce': None, 'Destek': None}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. CENGİZ, A., O. GÜRLER, E. ALMAZ and A. KORAY, "Energy Spectrum of Particles Transmitted trough Metal Foil"

    Balkan Physics Letters , vol:8 - 4, p: 214, 2000

  2. KORAY, A., H. AYTEKİN, and A. CENGİZ, "Angular Dıstrıbutıon of Multıple – Scatterıng Electrons"

    Balkan Physics Letters , 15 (1), 151005, (2009)

  3. Gökdemir, A., Koray, Ö., Koray, A. and Uzunel, S., "The Effectıveness of Instructıon Based on Interactıve Sımulatıons Supported by Computer on Academıc Achıevement ın Physıcs Course"

    Balkan Physics Letters , 15 (1), 151004, (2009)

Ulusal ve Uluslararası Projeler
  1. Elektronların çoklu saçılmalar sonunda açısal dağılımlarının incelenmesi, Z.K.Ü. Araş. Fonu Projesi, Kodu: 2007/2-13-03-14, Doç. Dr. Hüseyin Aytekin, 2007 (Araştırmacı)