Dr.Öğretim Üyesi ABDULLAH KORAY
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
İlköğretim
e - Posta
korayabdullahgmail.com
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Uludağ Üniversitesi', 'Aciklama': 'Beta (-) Parçacıklarının Enerji Spektrumlarının VAVILOV Dağılımı ile incelenmesi', 'Yil': 2002}, {'Seviye': 3, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas', 'Aciklama': 'Elektronların Çoklu Saçılmalar Sonunda Açısal Dağılımlarının İncelenmesi', 'Yil': 2010}], 'yerelmakale': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'Energy Spectrum of Particles Transmitted trough Metal Foil', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters', 'ISIMLER': 'CENGİZ, A., O. GÜRLER, E. ALMAZ and A. KORAY', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': ' vol:8 - 4, p: 214, 2000'}, {'AD': 'Angular Dıstrıbutıon of Multıple – Scatterıng Electrons', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters ', 'ISIMLER': 'KORAY, A., H. AYTEKİN, and A. CENGİZ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '15 (1), 151005, (2009)'}, {'AD': 'The Effectıveness of Instructıon Based on Interactıve Sımulatıons Supported by Computer on Academıc Achıevement ın Physıcs Course', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters', 'ISIMLER': 'Gökdemir, A., Koray, Ö., Koray, A. and Uzunel, S.', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '15 (1), 151004, (2009)'}], 'PersonelKitap': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2012, 6, 25), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Bölüm Başkan Yardımcısı'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/akoray', 'umakale': [{'AD': 'Energy Spectrum of Particles Transmitted trough Metal Foil', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters', 'ISIMLER': 'CENGİZ, A., O. GÜRLER, E. ALMAZ and A. KORAY', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': ' vol:8 - 4, p: 214, 2000'}, {'AD': 'Angular Dıstrıbutıon of Multıple – Scatterıng Electrons', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters ', 'ISIMLER': 'KORAY, A., H. AYTEKİN, and A. CENGİZ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '15 (1), 151005, (2009)'}, {'AD': 'The Effectıveness of Instructıon Based on Interactıve Sımulatıons Supported by Computer on Academıc Achıevement ın Physıcs Course', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Balkan Physics Letters', 'ISIMLER': 'Gökdemir, A., Koray, Ö., Koray, A. and Uzunel, S.', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '15 (1), 151004, (2009)'}], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'ABDULLAH', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'BILIM_KOLU': 'Fen Bilgisi Öğretmenliği', 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'akoray@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'AnabilimDalı': 'İlköğretim', 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': 3723238693, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'akoray', 'TEL_DAHILI': 116, 'Soyad': 'KORAY', 'E_POSTA': 'akoray@karaelmas.edu.tr', 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'korayabdullah@gmail.com'}, 'PersonelYdl': [{'Okuma': 3, 'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 2, 'Dil': 2, 'Yazma': 2}, {'Okuma': 4, 'DilAd': 'Bulgarca', 'Konusma': 4, 'Dil': 13, 'Yazma': 4}], 'PersonelProjeler': [{'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2007, 8, 15), 'Ad': 'Elektronların çoklu saçılmalar sonunda açısal dağılımlarının incelenmesi, Z.K.Ü. Araş. Fonu Projesi, Kodu: 2007/2-13-03-14, Doç. Dr. Hüseyin Aytekin, 2007 (Araştırmacı)', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2009, 8, 15)}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Fizik Öğretmenliği', 'MEZUNIYET_YIL': 1998, 'OKUL_AD': 'Gazi Eğitim Fakültesi'}, {'OKUL_ADRES': 'Bursa', 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Fizik', 'MEZUNIYET_YIL': 2002, 'OKUL_AD': 'Uludağ Ü. Fen Bilimleri Enst.'}, {'OKUL_ADRES': 'Zonguldak', 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Fizik', 'MEZUNIYET_YIL': 2010, 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Ü. Fen Bilimleri Enst.'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 7, 'UnvanAdEN': 'Research Assistant ', 'UnvanAdENKisa': 'Res.Assist. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'Alan': 'Fizik', 'Tarih': datetime.date(1999, 11, 10), 'UnvanAdTR': 'Dr.Öğretim Üyesi '}, {'UnvanId': 6, 'UnvanAdEN': 'Prelector ', 'UnvanAdENKisa': 'Prelector ', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'Alan': 'Fizik', 'Tarih': datetime.date(2005, 10, 9), 'UnvanAdTR': 'Öğretim Görevlisi '}, {'UnvanId': 3, 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'Alan': 'Fizik', 'Tarih': datetime.date(2011, 7, 31), 'UnvanAdTR': 'Dr.Öğretim Üyesi '}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. CENGİZ, A., O. GÜRLER, E. ALMAZ and A. KORAY, "Energy Spectrum of Particles Transmitted trough Metal Foil"

    Balkan Physics Letters , vol:8 - 4, p: 214, 2000

  2. KORAY, A., H. AYTEKİN, and A. CENGİZ, "Angular Dıstrıbutıon of Multıple – Scatterıng Electrons"

    Balkan Physics Letters , 15 (1), 151005, (2009)

  3. Gökdemir, A., Koray, Ö., Koray, A. and Uzunel, S., "The Effectıveness of Instructıon Based on Interactıve Sımulatıons Supported by Computer on Academıc Achıevement ın Physıcs Course"

    Balkan Physics Letters , 15 (1), 151004, (2009)

Ulusal ve Uluslararası Projeler
  1. Elektronların çoklu saçılmalar sonunda açısal dağılımlarının incelenmesi, Z.K.Ü. Araş. Fonu Projesi, Kodu: 2007/2-13-03-14, Doç. Dr. Hüseyin Aytekin, 2007 (Araştırmacı)