Doç.Dr. ALİ ARSLAN
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim
e - Posta
ali.arslanbeun.edu.tr
{'PersonelYonetilenTezler': [{'Ogrenci': 'Esin Özdemir', 'Yil': 2014, 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'}, {'Ogrenci': 'Esin Özdemir', 'Yil': 2014, 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'}, {'Ogrenci': 'Esin Özdemir', 'Yil': 2014, 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'}], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdENKisa': 'Assoc.Prof. ', 'UnvanAdEN': 'Associate Professor ', 'UnvanAdTR': 'Doçent Doktor ', 'UnvanAdTRKisa': 'Doç.Dr. ', 'UnvanId': 2, 'Tarih': datetime.date(2014, 3, 7), 'Alan': 'Eğitim Programları ve Öğretim'}], 'Personel': {'KEY_WORDS': None, 'YOUTUBE': None, 'TEL_HARICI': None, 'DEVIANTART': None, 'TEL_DAHILI': None, 'BOLUM_KOD': 405, 'Soyad': 'ARSLAN', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'OKUL_KOD': 4, 'E_POSTA': None, 'UNVAN_ID': 2, 'KISISEL_WEB': None, 'LINK': 'ali.arslan', 'Akademik': True, 'DIGG': None, 'AnabilimDalı': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'E_POSTA_2': 'ali.arslan@beun.edu.tr', 'GOOGLEPLUS': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Öz yeterlik, Öz düzenlemeli öğrenme, Yapılandırmacılık, İşbirliğine Dayalı Öğrenme', 'BILIM_KOLU': 'Program Geliştirme', 'Ad': 'ALİ', 'FAKS': None, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FACEBOOK': None, 'LINKEDIN': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_BEUN': 'ali.arslan@beun.edu.tr', 'TUMBLR': None, 'VIMEO': None, 'MYSPACE': None, 'GITHUB': None}, 'PersonelTezler': [{'Aciklama': 'Oluşturmacı (Constructivist) Yaklaşıma Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersindeki Etkileri', 'Yil': 2004, 'Universite': 'ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü', 'Seviye': 2}, {'Aciklama': 'İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Erişiye, Kalıcılığa, Öz Yeterlik İnancına ve Öz Düzenleme Becerisine Etkisi', 'Yil': 2008, 'Universite': 'Hacettepe Üniversitesi', 'Seviye': 3}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelBasari': [], 'Unvan': {'KISA_EN': 'Assoc.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'ACIKLAMA_TR': 'Doçent Doktor ', 'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'ACIKLAMA_EN': 'Associate Professor ', 'ID': 0, 'PID': None, 'EntityState': 1, 'EntityKey': None, 'PERSONELs': []}, 'PersonelYdl': [{'Yazma': None, 'Konusma': None, 'DilAd': 'İngilizce', 'Okuma': None, 'Dil': 2}], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2011, 12, 14), 'BITIS': datetime.date(2012, 5, 14), 'GOREV': 'Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2012, 9, 14), 'BITIS': datetime.date(2014, 3, 17), 'GOREV': 'Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2014, 3, 17), 'BITIS': datetime.date(2016, 7, 24), 'GOREV': 'Eğitim Bilimleri Bölümleri Başkanlığı'}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [{'Ogrenci': 'Esin Özdemir', 'Yil': 2014, 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'}, {'Ogrenci': 'Esin Özdemir', 'Yil': 2014, 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'}, {'Ogrenci': 'Esin Özdemir', 'Yil': 2014, 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'}], 'umakale': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretim ABD', 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': 'Zonguldak', 'OKUL_TUR': 5, 'MEZUNIYET_YIL': 2004}, {'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretim ABD', 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_TUR': 6, 'MEZUNIYET_YIL': 2008}, {'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretim ABD', 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversiteleri', 'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_TUR': 6, 'MEZUNIYET_YIL': 2008}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/ali.arslan', 'PersonelKitap': [], 'PersonelBildiriler': [], 'Bolum': 'Eğitim Bilimleri Bölümü', 'PersonelProjeler': []}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
  1. Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

    Esin Özdemir Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2014

  2. Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

    Esin Özdemir Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2014

  3. Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

    Esin Özdemir Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2014