Doç.Dr. ALİ ARSLAN
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim
e - Posta
ali.arslanbeun.edu.tr
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü', 'Aciklama': 'Oluşturmacı (Constructivist) Yaklaşıma Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersindeki Etkileri', 'Yil': 2004}, {'Seviye': 3, 'Universite': 'Hacettepe Üniversitesi', 'Aciklama': 'İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Erişiye, Kalıcılığa, Öz Yeterlik İnancına ve Öz Düzenleme Becerisine Etkisi', 'Yil': 2008}], 'yerelmakale': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü', 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Yil': 2014, 'Ogrenci': 'Esin Özdemir'}, {'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü', 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Yil': 2014, 'Ogrenci': 'Esin Özdemir'}, {'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü', 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Yil': 2014, 'Ogrenci': 'Esin Özdemir'}], 'Bolum': 'Eğitim Bilimleri Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assoc.Prof. ', 'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Associate Professor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Doçent Doktor ', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelKitap': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2011, 12, 14), 'BITIS': datetime.date(2012, 5, 14), 'GOREV': 'Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2012, 9, 14), 'BITIS': datetime.date(2014, 3, 17), 'GOREV': 'Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2014, 3, 17), 'BITIS': datetime.date(2016, 7, 24), 'GOREV': 'Eğitim Bilimleri Bölümleri Başkanlığı'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/ali.arslan', 'umakale': [], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': None, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'ALİ', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 2, 'BILIM_KOLU': 'Program Geliştirme', 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'ali.arslan@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 405, 'AnabilimDalı': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Öz yeterlik, Öz düzenlemeli öğrenme, Yapılandırmacılık, İşbirliğine Dayalı Öğrenme', 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'ali.arslan', 'TEL_DAHILI': None, 'Soyad': 'ARSLAN', 'E_POSTA': None, 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'ali.arslan@beun.edu.tr'}, 'PersonelYdl': [{'Okuma': None, 'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': None, 'Dil': 2, 'Yazma': None}], 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü', 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Yil': 2014, 'Ogrenci': 'Esin Özdemir'}, {'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü', 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Yil': 2014, 'Ogrenci': 'Esin Özdemir'}, {'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü', 'Aciklama': 'Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi', 'Yil': 2014, 'Ogrenci': 'Esin Özdemir'}], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': 'Zonguldak', 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretim ABD', 'MEZUNIYET_YIL': 2004, 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretim ABD', 'MEZUNIYET_YIL': 2008, 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi'}, {'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretim ABD', 'MEZUNIYET_YIL': 2008, 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversiteleri'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 2, 'UnvanAdEN': 'Associate Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assoc.Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Doç.Dr. ', 'Alan': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'Tarih': datetime.date(2014, 3, 7), 'UnvanAdTR': 'Doçent Doktor '}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
  1. Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

    Esin Özdemir Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2014

  2. Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

    Esin Özdemir Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2014

  3. Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

    Esin Özdemir Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2014