Dr.Öğretim Üyesi AVNİ YILDIZ
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Matematik Eğitimi
e - Posta
avniyildizbeun.edu.tr
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 3, 'Universite': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü', 'Aciklama': 'Ders İmecesinin Matematik Öğretmenlerinin Problem Çözme Ortamlarında Öğrencilerinin Üstbilişlerini Harekete Geçirmeye Yönelik Davranışlarına Etkisi', 'Yil': 2013}], 'yerelmakale': [{'AD': 'Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'YILDIZ, A., BALTACI, S., KURAK, Y. ve GÜVEN, B. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '25 (1). 2012'}, {'AD': 'İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma etkinlikleri ile olasılığa yönelik bilgilerinin incelenmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)', 'ISIMLER': 'YILDIZ, A. ve BALTACI, S. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '16(1), 201-213. 2015'}, {'AD': 'Analitik geometri öğretiminde GeoGebra yazılımının potansiyeli: Öğretmen adaylarının görüşleri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Turkish Journal of Computer and Mathematics Education', 'ISIMLER': 'BALTACI, S., YILDIZ, A. ve KÖSA, T. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '6 (3), 483-505. 2015'}, {'AD': 'Matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)', 'ISIMLER': 'BALTACI, S. ve YILDIZ, A.', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '16(3), 295-312. 2015.'}, {'AD': 'Matematik öğretmenlerinin problem çözme ortamlarında öğrencilerinin üstbilişlerini harekete geçirmeye yönelik davranışları', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)', 'ISIMLER': 'YILDIZ, A. ve GÜVEN, B. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '17(1), 575-598. 2016.'}, {'AD': 'Üstün yetenekli öğrencilere yönelik GeoGebra destekli etkinlik hazırlamak için yürütülen tasarım tabanlı araştırma sürecinden yansımalar', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'BALTACI, S., YILDIZ, A., KIYMAZ, Y. ve AYTEKİN, C. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '39, 70-90. 2016.'}], 'PersonelBasari': [{'AD': 'Yurt Dışı Yayın Nedeniyle Teşekkür Belgesi', 'TARIH': '/Date(1334869200000)/', 'ADRES': 'Ahi Evran Üniversitesi'}], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'YILDIZ, A., BALTACI, S., KURAK, Y. ve GÜVEN, B. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '25 (1). 2012'}, {'AD': 'İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma etkinlikleri ile olasılığa yönelik bilgilerinin incelenmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)', 'ISIMLER': 'YILDIZ, A. ve BALTACI, S. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '16(1), 201-213. 2015'}, {'AD': 'Analitik geometri öğretiminde GeoGebra yazılımının potansiyeli: Öğretmen adaylarının görüşleri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Turkish Journal of Computer and Mathematics Education', 'ISIMLER': 'BALTACI, S., YILDIZ, A. ve KÖSA, T. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '6 (3), 483-505. 2015'}, {'AD': 'Matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)', 'ISIMLER': 'BALTACI, S. ve YILDIZ, A.', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '16(3), 295-312. 2015.'}, {'AD': 'Matematik öğretmenlerinin problem çözme ortamlarında öğrencilerinin üstbilişlerini harekete geçirmeye yönelik davranışları', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)', 'ISIMLER': 'YILDIZ, A. ve GÜVEN, B. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '17(1), 575-598. 2016.'}, {'AD': 'Üstün yetenekli öğrencilere yönelik GeoGebra destekli etkinlik hazırlamak için yürütülen tasarım tabanlı araştırma sürecinden yansımalar', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'BALTACI, S., YILDIZ, A., KIYMAZ, Y. ve AYTEKİN, C. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '39, 70-90. 2016.'}, {'AD': 'Metacognitive behaviours of the eighth grade gifted students in problem solving process', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'The New Educational Review', 'ISIMLER': 'YILDIZ, A., BALTACI, S. and GÜVEN, B. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': 1, 'INDIS': '26(4), 248-260. 2011'}, {'AD': 'Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer-aided environment', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Energy Education Science and Technology Part B', 'ISIMLER': 'BAKİ, A., YILDIZ, A. and BALTACI, S. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '4 (SI-1), 993-995. 2012'}, {'AD': 'Knowledge types used by eighth grade gifted students while solving problems', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Bolema', 'ISIMLER': 'BALTACI, S., YILDIZ. A. and GÜVEN, B.', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': 2, 'INDIS': '28(50), 1032-1055. 2014.'}, {'AD': 'GeoGebra 3D from the perspectives of elementary pre-service mathematics teachers who are familiar with a number of software programs', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Cypriot Journal of Educational Sciences', 'ISIMLER': 'BALTACI, S. and YILDIZ, A. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '10(1), 12-17. 2015.'}, {'AD': 'Reflectıons from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED)', 'ISIMLER': 'YILDIZ, A. and BALTACI, S. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '6(4), 155-166. 2016.'}], 'PersonelKitap': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/avniyildiz', 'umakale': [{'AD': 'Metacognitive behaviours of the eighth grade gifted students in problem solving process', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'The New Educational Review', 'ISIMLER': 'YILDIZ, A., BALTACI, S. and GÜVEN, B. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': 1, 'INDIS': '26(4), 248-260. 2011'}, {'AD': 'Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer-aided environment', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Energy Education Science and Technology Part B', 'ISIMLER': 'BAKİ, A., YILDIZ, A. and BALTACI, S. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '4 (SI-1), 993-995. 2012'}, {'AD': 'Knowledge types used by eighth grade gifted students while solving problems', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Bolema', 'ISIMLER': 'BALTACI, S., YILDIZ. A. and GÜVEN, B.', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': 2, 'INDIS': '28(50), 1032-1055. 2014.'}, {'AD': 'GeoGebra 3D from the perspectives of elementary pre-service mathematics teachers who are familiar with a number of software programs', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Cypriot Journal of Educational Sciences', 'ISIMLER': 'BALTACI, S. and YILDIZ, A. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '10(1), 12-17. 2015.'}, {'AD': 'Reflectıons from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED)', 'ISIMLER': 'YILDIZ, A. and BALTACI, S. ', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '6(4), 155-166. 2016.'}], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'AVNİ', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'BILIM_KOLU': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'avniyildiz@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'AnabilimDalı': 'Matematik Eğitimi', 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Problem çözme, Ders İmecesi, Bilgisayar destekli eğitim, Üstün yetenekli öğrenciler', 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'avniyildiz', 'TEL_DAHILI': 1204, 'Soyad': 'YILDIZ', 'E_POSTA': None, 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': None}, 'PersonelYdl': [], 'PersonelProjeler': [{'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': '', 'Ad': '2009 SBA-09-01 Kodlu BAP PROJESİ (Bilimsel Araştırmalar Projesi): “İlköğretim İkinci Kademede Görev Alan Matematik Öğretmenlerine Dinamik Matematik Yazılımı Tanıtımı: GeoGebra Örneği” (Yardımcı Araştırmacı)', 'Destek': None, 'TarihBitis': ''}, {'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2016, 3, 17), 'Ad': '2016 EGT.A3.16.002 Kodlu BAP PROJESİ (Bilimsel Araştırmalar Projesi): “Üstün yetenekli öğrencilere yönelik dinamik yazılım destekli etkinliklerin tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle geliştirilmesi” (Araştırmacı Öğretim Üyesi)', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2016, 10, 31)}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'İlköğretim Matematik Öğretmenliği', 'MEZUNIYET_YIL': 2007, 'OKUL_AD': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi '}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'İlköğretim Matematik Eğitimi', 'MEZUNIYET_YIL': 2014, 'OKUL_AD': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi'}], 'PersonelUnvanlar': []}
Öğrenim
Tezler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. YILDIZ, A., BALTACI, S., KURAK, Y. ve GÜVEN, B. , "Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi"

  Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1). 2012

 2. YILDIZ, A. ve BALTACI, S. , "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma etkinlikleri ile olasılığa yönelik bilgilerinin incelenmesi"

  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 16(1), 201-213. 2015

 3. BALTACI, S., YILDIZ, A. ve KÖSA, T. , "Analitik geometri öğretiminde GeoGebra yazılımının potansiyeli: Öğretmen adaylarının görüşleri"

  Turkish Journal of Computer and Mathematics Education , 6 (3), 483-505. 2015

 4. BALTACI, S. ve YILDIZ, A., "Matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri"

  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 16(3), 295-312. 2015.

 5. YILDIZ, A. ve GÜVEN, B. , "Matematik öğretmenlerinin problem çözme ortamlarında öğrencilerinin üstbilişlerini harekete geçirmeye yönelik davranışları"

  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 17(1), 575-598. 2016.

 6. BALTACI, S., YILDIZ, A., KIYMAZ, Y. ve AYTEKİN, C. , "Üstün yetenekli öğrencilere yönelik GeoGebra destekli etkinlik hazırlamak için yürütülen tasarım tabanlı araştırma sürecinden yansımalar"

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39, 70-90. 2016.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. YILDIZ, A., BALTACI, S. and GÜVEN, B. , "Metacognitive behaviours of the eighth grade gifted students in problem solving process"

  The New Educational Review , 26(4), 248-260. 2011

 2. BAKİ, A., YILDIZ, A. and BALTACI, S. , "Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer-aided environment"

  Energy Education Science and Technology Part B , 4 (SI-1), 993-995. 2012

 3. BALTACI, S., YILDIZ. A. and GÜVEN, B., "Knowledge types used by eighth grade gifted students while solving problems"

  Bolema , 28(50), 1032-1055. 2014.

 4. BALTACI, S. and YILDIZ, A. , "GeoGebra 3D from the perspectives of elementary pre-service mathematics teachers who are familiar with a number of software programs"

  Cypriot Journal of Educational Sciences , 10(1), 12-17. 2015.

 5. YILDIZ, A. and BALTACI, S. , "Reflectıons from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software"

  The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED) , 6(4), 155-166. 2016.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. 2009 SBA-09-01 Kodlu BAP PROJESİ (Bilimsel Araştırmalar Projesi): “İlköğretim İkinci Kademede Görev Alan Matematik Öğretmenlerine Dinamik Matematik Yazılımı Tanıtımı: GeoGebra Örneği” (Yardımcı Araştırmacı)

 2. 2016 EGT.A3.16.002 Kodlu BAP PROJESİ (Bilimsel Araştırmalar Projesi): “Üstün yetenekli öğrencilere yönelik dinamik yazılım destekli etkinliklerin tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle geliştirilmesi” (Araştırmacı Öğretim Üyesi)