Dr.Öğretim Üyesi AZİZ GÖKÇE
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Bilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği
Çalışma Alanları
Yeni Türk Dili
e - Posta
azizgokceyahoo.com
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': 'Türkçe Eğitimi Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelKitap': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2011, 9, 15), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Bölüm Başkanı'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/aziz.gokce', 'umakale': [], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3723233872, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'AZİZ', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'BILIM_KOLU': 'Türk Dili', 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'aziz.gokce@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 402, 'AnabilimDalı': 'Türkçe Öğretmenliği', 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve şekil bilgisi, cümle bilgisi, bölge ağızları', 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'aziz.gokce', 'TEL_DAHILI': 210, 'Soyad': 'GÖKÇE', 'E_POSTA': None, 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': 'Eski Anadolu Türkçesi, Cümle Bilgisi, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi,', 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Yeni Türk Dili', 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'azizgokce@yahoo.com'}, 'PersonelYdl': [{'Okuma': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 2, 'Dil': 2, 'Yazma': 2}], 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Türk Dili ve Edebiyatı', 'MEZUNIYET_YIL': 1993, 'OKUL_AD': 'Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Yeni Türk Dili', 'MEZUNIYET_YIL': 1997, 'OKUL_AD': 'A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Yeni Türk Dili', 'MEZUNIYET_YIL': 2002, 'OKUL_AD': 'A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 3, 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'Alan': 'Türk Dili', 'Tarih': datetime.date(2012, 6, 12), 'UnvanAdTR': 'Dr.Öğretim Üyesi'}]}
Öğrenim
İdari Görevler