Yrd.Doç.Dr. AZİZ GÖKÇE
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Bilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği
Çalışma Alanları
Yeni Türk Dili
e - Posta
azizgokceyahoo.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'UnvanId': 3, 'Tarih': datetime.date(2012, 6, 12), 'Alan': 'Türk Dili'}], 'Personel': {'KEY_WORDS': 'Eski Anadolu Türkçesi, Cümle Bilgisi, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi,', 'YOUTUBE': None, 'TEL_HARICI': 3723233872, 'DEVIANTART': None, 'TEL_DAHILI': 210, 'BOLUM_KOD': 402, 'Soyad': 'GÖKÇE', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'OKUL_KOD': 4, 'E_POSTA': None, 'UNVAN_ID': 3, 'KISISEL_WEB': None, 'LINK': 'aziz.gokce', 'Akademik': True, 'DIGG': None, 'AnabilimDalı': 'Türkçe Öğretmenliği', 'E_POSTA_2': 'azizgokce@yahoo.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve şekil bilgisi, cümle bilgisi, bölge ağızları', 'BILIM_KOLU': 'Türk Dili', 'Ad': 'AZİZ', 'FAKS': None, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Yeni Türk Dili', 'FACEBOOK': None, 'LINKEDIN': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_BEUN': 'aziz.gokce@beun.edu.tr', 'TUMBLR': None, 'VIMEO': None, 'MYSPACE': None, 'GITHUB': None}, 'PersonelTezler': [], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelBasari': [], 'Unvan': {'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'ID': 0, 'PID': None, 'EntityState': 1, 'EntityKey': None, 'PERSONELs': []}, 'PersonelYdl': [{'Yazma': 2, 'Konusma': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Okuma': 2, 'Dil': 2}], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2011, 9, 15), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Bölüm Başkanı'}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'umakale': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'Türk Dili ve Edebiyatı', 'OKUL_AD': 'Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi', 'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 4, 'MEZUNIYET_YIL': 1993}, {'BOLUM': 'Yeni Türk Dili', 'OKUL_AD': 'A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü', 'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 5, 'MEZUNIYET_YIL': 1997}, {'BOLUM': 'Yeni Türk Dili', 'OKUL_AD': 'A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü', 'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'MEZUNIYET_YIL': 2002}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/aziz.gokce', 'PersonelKitap': [], 'PersonelBildiriler': [], 'Bolum': 'Türkçe Eğitimi Bölümü', 'PersonelProjeler': []}
Öğrenim
İdari Görevler