Yrd.Doç.Dr. BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
None
e - Posta
besimearzugmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelMakaleler': [{'ULUSAL': None, 'AD': 'Geographical Factors in Teaching Historical Events', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'YAYIN_AD': 'World Applied Sciences Journal (WASJ)', 'INDIS': None}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'UnvanId': 3, 'Tarih': '', 'Alan': None}], 'Personel': {'KEY_WORDS': None, 'YOUTUBE': None, 'TEL_HARICI': None, 'DEVIANTART': None, 'TEL_DAHILI': None, 'BOLUM_KOD': None, 'Soyad': 'GÜNGÖR AKINCI', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'OKUL_KOD': 4, 'E_POSTA': None, 'UNVAN_ID': 3, 'KISISEL_WEB': None, 'LINK': 'barzu.gakinci', 'Akademik': True, 'DIGG': None, 'AnabilimDalı': None, 'E_POSTA_2': 'besimearzu@gmail.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'BILIM_KOLU': None, 'Ad': 'BESİME ARZU', 'FAKS': None, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FACEBOOK': None, 'LINKEDIN': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_BEUN': 'barzu.gakinci@beun.edu.tr', 'TUMBLR': None, 'VIMEO': None, 'MYSPACE': None, 'GITHUB': None}, 'PersonelTezler': [{'Aciklama': 'İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımıyla Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi', 'Yil': 2011, 'Universite': 'Marmara Üniversitesi', 'Seviye': 3}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelBasari': [], 'Unvan': {'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'ID': 0, 'PID': None, 'EntityState': 1, 'EntityKey': None, 'PERSONELs': []}, 'PersonelYdl': [{'Yazma': 2, 'Konusma': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Okuma': 2, 'Dil': 2}], 'PersonelGorevler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'umakale': [{'ULUSAL': None, 'AD': 'Geographical Factors in Teaching Historical Events', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'YAYIN_AD': 'World Applied Sciences Journal (WASJ)', 'INDIS': None}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUyelikler': [{'Tarih': '/Date(1262296800000)/', 'Ad': 'Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği'}], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'OKUL_AD': 'Marmara Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'MEZUNIYET_YIL': None}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/barzu.gakinci', 'PersonelKitap': [{'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Sosyal Bilgilerin Temelleri. ', 'BOLUM_AD': 'Sosyal Bilgilerde Sanatın Yeri ve Önemi', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'TARIH': '/Date(1293832800000)/', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'EDITOR': 'R. Turan, K. Ulusuy'}, {'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ', 'BOLUM_AD': 'Kanada', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'TARIH': '/Date(1293832800000)/', 'ISIMLER': 'Gül Tuncel, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'EDITOR': 'Cemil Öztürk'}, {'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri', 'BOLUM_AD': '). Savaş Sanatı', 'YAYIN_EVI': 'Harf Eğitim Yayıncılığı', 'TARIH': '/Date(1325368800000)/', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'EDITOR': 'Hüseyin Köksal'}, {'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri', 'BOLUM_AD': 'Minyatürlerle İki Düğün', 'YAYIN_EVI': 'Harf Eğitim Yayıncılığı', 'TARIH': '/Date(1325368800000)/', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'EDITOR': 'Hüseyin Köksal'}], 'PersonelBildiriler': [{'ADRES': 'Marmara üniversitesi/İstanbul', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi ', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 10, 6), 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 10, 8), 'AD': 'Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Okuma Becerilerinin Önemi'}, {'ADRES': 'Marmara Üniversitesi/İstanbul', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': '21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi ', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 9, 12), 'ISIMLER': 'Dursun Dilek, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 9, 14), 'AD': 'Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler'}, {'ADRES': 'Sinop Üniversitesi', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 9, 30), 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 10, 2), 'AD': '1980’den Günümüze Tarih Ders Kitapları. '}], 'Bolum': None, 'PersonelProjeler': [{'TarihBitis': datetime.date(2012, 4, 1), 'TarihBasla': datetime.date(2009, 1, 1), 'ProjeNo': None, 'Ad': 'Avrupa İçin Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji (A Key to Europe: Innovative Methodology in Turkish School History) EUROCLIO MATRA Projesi', 'Butce': None, 'Destek': None}]}
Öğrenim
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı, "Geographical Factors in Teaching Historical Events"

  World Applied Sciences Journal (WASJ)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Besime Arzu Güngör Akıncı, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Okuma Becerilerinin Önemi"

  IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , Marmara üniversitesi/İstanbul - 8 Eki. 2009

 2. Dursun Dilek, Besime Arzu Güngör Akıncı, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler"

  21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Marmara Üniversitesi/İstanbul - 14 Eyl. 2012

 3. Besime Arzu Güngör Akıncı, "1980’den Günümüze Tarih Ders Kitapları. "

  Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Sempozyumu , Sinop Üniversitesi - 2 Eki. 2012

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Avrupa İçin Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji (A Key to Europe: Innovative Methodology in Turkish School History) EUROCLIO MATRA Projesi