Dr.Öğretim Üyesi BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
None
e - Posta
besimearzugmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'Unvan': {'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'ID': 0, 'PID': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None, 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor '}, 'PersonelProjeler': [{'TarihBasla': datetime.date(2009, 1, 1), 'Destek': None, 'Ad': 'Avrupa İçin Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji (A Key to Europe: Innovative Methodology in Turkish School History) EUROCLIO MATRA Projesi', 'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBitis': datetime.date(2012, 4, 1)}], 'yonetilendtez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': None, 'OKUL_AD': 'Marmara Üniversitesi', 'BOLUM': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi'}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelUnvanlar': [{'Alan': None, 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'UnvanId': 3, 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'Tarih': '', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor '}], 'PersonelKitap': [{'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'BOLUM_AD': 'Sosyal Bilgilerde Sanatın Yeri ve Önemi', 'TARIH': '/Date(1293832800000)/', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'KITAP_AD': 'Sosyal Bilgilerin Temelleri. ', 'EDITOR': 'R. Turan, K. Ulusuy'}, {'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Gül Tuncel, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'BOLUM_AD': 'Kanada', 'TARIH': '/Date(1293832800000)/', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'KITAP_AD': 'Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ', 'EDITOR': 'Cemil Öztürk'}, {'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'BOLUM_AD': '). Savaş Sanatı', 'TARIH': '/Date(1325368800000)/', 'YAYIN_EVI': 'Harf Eğitim Yayıncılığı', 'KITAP_AD': 'Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri', 'EDITOR': 'Hüseyin Köksal'}, {'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'BOLUM_AD': 'Minyatürlerle İki Düğün', 'TARIH': '/Date(1325368800000)/', 'YAYIN_EVI': 'Harf Eğitim Yayıncılığı', 'KITAP_AD': 'Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri', 'EDITOR': 'Hüseyin Köksal'}], 'Personel': {'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'DIGG': None, 'KEY_WORDS': None, 'AnabilimDalı': None, 'BOLUM_KOD': None, 'BILIM_KOLU': None, 'BEHANCE': None, 'TWITTER': None, 'Soyad': 'GÜNGÖR AKINCI', 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FAKS': None, 'KISISEL_WEB': None, 'FACEBOOK': None, 'Ad': 'BESİME ARZU', 'TUMBLR': None, 'GITHUB': None, 'E_POSTA': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'E_POSTA_BEUN': 'barzu.gakinci@beun.edu.tr', 'TEL_HARICI': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'besimearzu@gmail.com', 'MYSPACE': None, 'LINKEDIN': None, 'FRIENDFEED': None, 'TEL_DAHILI': None, 'LINK': 'barzu.gakinci', 'FLICKR': None, 'Akademik': True, 'OKUL_KOD': 4, 'DEVIANTART': None, 'VIMEO': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'YOUTUBE': None}, 'Bolum': None, 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/barzu.gakinci', 'umakale': [{'YAYIN_AD': 'World Applied Sciences Journal (WASJ)', 'ISIMLER': 'Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'INDIS': None, 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Geographical Factors in Teaching Historical Events', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}], 'PersonelBildiriler': [{'YAYIN_AD': 'IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi ', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 10, 8), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 10, 6), 'ADRES': 'Marmara üniversitesi/İstanbul', 'AD': 'Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Okuma Becerilerinin Önemi', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': '21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi ', 'ISIMLER': 'Dursun Dilek, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 9, 14), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 9, 12), 'ADRES': 'Marmara Üniversitesi/İstanbul', 'AD': 'Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Sempozyumu', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 10, 2), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 9, 30), 'ADRES': 'Sinop Üniversitesi', 'AD': '1980’den Günümüze Tarih Ders Kitapları. ', 'ULUSAL': None}], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelYdl': [{'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 2, 'Yazma': 2, 'Dil': 2, 'Okuma': 2}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUyelikler': [{'Tarih': '/Date(1262296800000)/', 'Ad': 'Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği'}], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [{'Universite': 'Marmara Üniversitesi', 'Aciklama': 'İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımıyla Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi', 'Yil': 2011, 'Seviye': 3}], 'yonetilenytez': [], 'PersonelMakaleler': [{'YAYIN_AD': 'World Applied Sciences Journal (WASJ)', 'ISIMLER': 'Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'INDIS': None, 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Geographical Factors in Teaching Historical Events', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}], 'PersonelEtkinlik': []}
Öğrenim
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı, "Geographical Factors in Teaching Historical Events"

  World Applied Sciences Journal (WASJ)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Besime Arzu Güngör Akıncı, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Okuma Becerilerinin Önemi"

  IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , Marmara üniversitesi/İstanbul - 8 Eki. 2009

 2. Dursun Dilek, Besime Arzu Güngör Akıncı, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler"

  21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Marmara Üniversitesi/İstanbul - 14 Eyl. 2012

 3. Besime Arzu Güngör Akıncı, "1980’den Günümüze Tarih Ders Kitapları. "

  Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Sempozyumu , Sinop Üniversitesi - 2 Eki. 2012

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Avrupa İçin Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji (A Key to Europe: Innovative Methodology in Turkish School History) EUROCLIO MATRA Projesi