Yrd.Doç.Dr. BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
None
e - Posta
besimearzugmail.com
{'PersonelYdl': [{'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 2, 'Dil': 2, 'Okuma': 2, 'Yazma': 2}], 'Bolum': None, 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'yerelmakale': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'umakale': [{'LINK': None, 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'World Applied Sciences Journal (WASJ)', 'TARIH': '', 'ULUSAL': None, 'AD': 'Geographical Factors in Teaching Historical Events'}], 'PersonelUyelikler': [{'Ad': 'Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği', 'Tarih': '/Date(1262296800000)/'}], 'PersonelBildiriler': [{'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 10, 8), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 10, 6), 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi ', 'ADRES': 'Marmara üniversitesi/İstanbul', 'AD': 'Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Okuma Becerilerinin Önemi'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 9, 14), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 9, 12), 'ISIMLER': 'Dursun Dilek, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': '21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi ', 'ADRES': 'Marmara Üniversitesi/İstanbul', 'AD': 'Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 10, 2), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 9, 30), 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Sempozyumu', 'ADRES': 'Sinop Üniversitesi', 'AD': '1980’den Günümüze Tarih Ders Kitapları. '}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/barzu.gakinci', 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': None, 'BOLUM': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_AD': 'Marmara Üniversitesi', 'MEZUNIYET_YIL': None}], 'Personel': {'LINK': 'barzu.gakinci', 'ANA_DIL': None, 'Ad': 'BESİME ARZU', 'TEL_HARICI': None, 'UNVAN_ID': 3, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'DIGG': None, 'BOLUM_KOD': None, 'OKUL_KOD': 4, 'KEY_WORDS': None, 'GITHUB': None, 'FACEBOOK': None, 'FRIENDFEED': None, 'DEVIANTART': None, 'KISISEL_WEB': None, 'TUMBLR': None, 'AnabilimDalı': None, 'E_POSTA_2': 'besimearzu@gmail.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'MYSPACE': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'FLICKR': None, 'VIMEO': None, 'LINKEDIN': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'AnadalId': None, 'YOUTUBE': None, 'BILIM_KOLU': None, 'FAKS': None, 'E_POSTA_BEUN': 'barzu.gakinci@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'E_POSTA': None, 'Soyad': 'GÜNGÖR AKINCI', 'TEL_DAHILI': None}, 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'Tarih': '', 'UnvanId': 3, 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'Alan': None, 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor'}], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelProjeler': [{'ProjeNo': None, 'Ad': 'Avrupa İçin Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji (A Key to Europe: Innovative Methodology in Turkish School History) EUROCLIO MATRA Projesi', 'TarihBitis': datetime.date(2012, 4, 1), 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2009, 1, 1), 'Destek': None}], 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'EntityKey': None, 'ID': 0, 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'PID': None, 'EntityState': 1}, 'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [{'Aciklama': 'İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımıyla Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi', 'Seviye': 3, 'Universite': 'Marmara Üniversitesi', 'Yil': 2011}], 'PersonelKitap': [{'BOLUM_AD': 'Sosyal Bilgilerde Sanatın Yeri ve Önemi', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'TARIH': '/Date(1293832800000)/', 'ULUSAL': True, 'EDITOR': 'R. Turan, K. Ulusuy', 'KITAP_AD': 'Sosyal Bilgilerin Temelleri. '}, {'BOLUM_AD': 'Kanada', 'ISIMLER': 'Gül Tuncel, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'TARIH': '/Date(1293832800000)/', 'ULUSAL': True, 'EDITOR': 'Cemil Öztürk', 'KITAP_AD': 'Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları '}, {'BOLUM_AD': '). Savaş Sanatı', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'YAYIN_EVI': 'Harf Eğitim Yayıncılığı', 'TARIH': '/Date(1325368800000)/', 'ULUSAL': True, 'EDITOR': 'Hüseyin Köksal', 'KITAP_AD': 'Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri'}, {'BOLUM_AD': 'Minyatürlerle İki Düğün', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'YAYIN_EVI': 'Harf Eğitim Yayıncılığı', 'TARIH': '/Date(1325368800000)/', 'ULUSAL': True, 'EDITOR': 'Hüseyin Köksal', 'KITAP_AD': 'Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri'}], 'yonetilenytez': [], 'PersonelMakaleler': [{'LINK': None, 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'World Applied Sciences Journal (WASJ)', 'TARIH': '', 'ULUSAL': None, 'AD': 'Geographical Factors in Teaching Historical Events'}], 'yonetilendtez': []}
Öğrenim
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı, "Geographical Factors in Teaching Historical Events"

  World Applied Sciences Journal (WASJ)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Besime Arzu Güngör Akıncı, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Okuma Becerilerinin Önemi"

  IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , Marmara üniversitesi/İstanbul - 8 Eki. 2009

 2. Dursun Dilek, Besime Arzu Güngör Akıncı, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler"

  21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Marmara Üniversitesi/İstanbul - 14 Eyl. 2012

 3. Besime Arzu Güngör Akıncı, "1980’den Günümüze Tarih Ders Kitapları. "

  Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Sempozyumu , Sinop Üniversitesi - 2 Eki. 2012

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Avrupa İçin Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji (A Key to Europe: Innovative Methodology in Turkish School History) EUROCLIO MATRA Projesi