Dr.Öğretim Üyesi BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
None
e - Posta
besimearzugmail.com
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 3, 'Universite': 'Marmara Üniversitesi', 'Aciklama': 'İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımıyla Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi', 'Yil': 2011}], 'yerelmakale': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': None, 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [{'AD': 'Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Okuma Becerilerinin Önemi', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 10, 6), 'ADRES': 'Marmara üniversitesi/İstanbul', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'YAYIN_AD': 'IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 10, 8)}, {'AD': 'Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 9, 12), 'ADRES': 'Marmara Üniversitesi/İstanbul', 'ISIMLER': 'Dursun Dilek, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'YAYIN_AD': '21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 9, 14)}, {'AD': '1980’den Günümüze Tarih Ders Kitapları. ', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 9, 30), 'ADRES': 'Sinop Üniversitesi', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Sempozyumu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 10, 2)}], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'Geographical Factors in Teaching Historical Events', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'World Applied Sciences Journal (WASJ)', 'ISIMLER': 'Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': None}], 'PersonelKitap': [{'EDITOR': 'R. Turan, K. Ulusuy', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TARIH': '/Date(1293832800000)/', 'KITAP_AD': 'Sosyal Bilgilerin Temelleri. ', 'BOLUM_AD': 'Sosyal Bilgilerde Sanatın Yeri ve Önemi'}, {'EDITOR': 'Cemil Öztürk', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'ISIMLER': 'Gül Tuncel, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TARIH': '/Date(1293832800000)/', 'KITAP_AD': 'Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ', 'BOLUM_AD': 'Kanada'}, {'EDITOR': 'Hüseyin Köksal', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Harf Eğitim Yayıncılığı', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TARIH': '/Date(1325368800000)/', 'KITAP_AD': 'Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri', 'BOLUM_AD': '). Savaş Sanatı'}, {'EDITOR': 'Hüseyin Köksal', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Harf Eğitim Yayıncılığı', 'ISIMLER': 'Besime Arzu Güngör Akıncı', 'TARIH': '/Date(1325368800000)/', 'KITAP_AD': 'Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri', 'BOLUM_AD': 'Minyatürlerle İki Düğün'}], 'PersonelUyelikler': [{'Ad': 'Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği', 'Tarih': '/Date(1262296800000)/'}], 'PersonelGorevler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/barzu.gakinci', 'umakale': [{'AD': 'Geographical Factors in Teaching Historical Events', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'World Applied Sciences Journal (WASJ)', 'ISIMLER': 'Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': None}], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': None, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'BESİME ARZU', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'BILIM_KOLU': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'barzu.gakinci@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': None, 'AnabilimDalı': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'barzu.gakinci', 'TEL_DAHILI': None, 'Soyad': 'GÜNGÖR AKINCI', 'E_POSTA': None, 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'besimearzu@gmail.com'}, 'PersonelYdl': [{'Okuma': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 2, 'Dil': 2, 'Yazma': 2}], 'PersonelProjeler': [{'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2009, 1, 1), 'Ad': 'Avrupa İçin Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji (A Key to Europe: Innovative Methodology in Turkish School History) EUROCLIO MATRA Projesi', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2012, 4, 1)}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'MEZUNIYET_YIL': None, 'OKUL_AD': 'Marmara Üniversitesi'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 3, 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'Alan': None, 'Tarih': '', 'UnvanAdTR': 'Dr.Öğretim Üyesi'}]}
Öğrenim
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör Akıncı, "Geographical Factors in Teaching Historical Events"

  World Applied Sciences Journal (WASJ)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Besime Arzu Güngör Akıncı, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Okuma Becerilerinin Önemi"

  IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , Marmara üniversitesi/İstanbul - 8 Eki. 2009

 2. Dursun Dilek, Besime Arzu Güngör Akıncı, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler"

  21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Marmara Üniversitesi/İstanbul - 14 Eyl. 2012

 3. Besime Arzu Güngör Akıncı, "1980’den Günümüze Tarih Ders Kitapları. "

  Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Sempozyumu , Sinop Üniversitesi - 2 Eki. 2012

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Avrupa İçin Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji (A Key to Europe: Innovative Methodology in Turkish School History) EUROCLIO MATRA Projesi