Arş.Gör. Bengisu KAYA
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi
Çalışma Alanları
Okuma ve Yazma Eğitimi, Üstbiliş, Yazmada Süreç Yaklaşımı, Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Yaratıcı Yazma, Çocuk Edebiyatı
e - Posta
bengisu.kayabeun.edu.tr
{'PersonelYdl': [{'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 2, 'Dil': 2, 'Okuma': 3, 'Yazma': 3}], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'yerelmakale': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'umakale': [{'LINK': 'http://www.rrwi.org/index.php/rrw/article/view/20/17', 'INDIS': '1 (2), 89-101.', 'ISIMLER': 'Bengisu Kaya', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları', 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 31), 'ULUSAL': False, 'AD': 'Yaratıcı Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme'}, {'LINK': 'http://www.turkishstudies.net/Makaleler/150645200_77KayaBengisu-egt-1407-1434.pdf', 'INDIS': '11(3), 1407-1434.', 'ISIMLER': 'Bengisu Kaya', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Turkish Studies', 'TARIH': datetime.date(2016, 3, 25), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Yazma Güçlüğü Olan Bir Ilkokul 4. Sınıf Öğrencisine Bitişik Eğik Yazı Öğretimi'}, {'LINK': None, 'INDIS': '17(2), 219–233', 'ISIMLER': 'Olcay Özdemir, Muhammet Özdemir, Bengisu Kaya', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2015, 12, 31), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi'}, {'LINK': 'http://eku.comu.edu.tr/article/view/5000161767/5000171233', 'INDIS': '12(4), 844-862', 'ISIMLER': 'Özlem Koray, Bengisu Kaya, Canay Pekbay', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Eğitimde Kuram ve Uygulama', 'TARIH': datetime.date(2016, 7, 1), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreciyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi'}, {'LINK': None, 'INDIS': '41 (187), 137-164.', 'ISIMLER': 'Bengisu Kaya, Seyit Ateş', 'TUR': 2, 'YAYIN_AD': 'TED Eğitim ve Bilim', 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 21), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Üstbilişsel Beceri Odaklı Yazma Süreçlerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi'}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelBildiriler': [{'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 11, 1), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 10, 29), 'ISIMLER': 'Ayşegül Bayraktar, Bengisu Kaya', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference', 'ADRES': 'Rome, Italy', 'AD': 'Reading and writing poems with fourth-graders'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 10, 18), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 10, 16), 'ISIMLER': 'Bengisu Kaya', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': '9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi', 'ADRES': 'Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi', 'AD': 'Kelime Hazinesi ve Okuma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 6, 10), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 6, 8), 'ISIMLER': 'Özlem Koray, Canay Pekbay, Bengisu Kaya', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'II nd International Eurasian Educational Research Congress', 'ADRES': 'Ankara', 'AD': 'Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreci İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 5, 23), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 5, 21), 'ISIMLER': 'Olcay Özdemir, Muhammet Özdemir, Bengisu Kaya ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': '14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015)', 'ADRES': 'Bartın', 'AD': 'Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 6, 10), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 6, 8), 'ISIMLER': 'Olcay Özdemir, Muhammet Özdemir, Bengisu Kaya ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'II nd International Eurasian Educational Research Congress', 'ADRES': 'Ankara', 'AD': 'Sınıf Öğretmeni ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 5, 15), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 5, 13), 'ISIMLER': 'Bengisu Kaya', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015)', 'ADRES': 'Ankara', 'AD': 'Yazma Güçlüğü Olan Bir İlkokul 4. Sınıf Öğrencisine Bitişik Eğik Yazı Öğretimi (Bir Eylem Araştırması)'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 10, 22), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 10, 19), 'ISIMLER': 'Özlem Koray, Bengisu Kaya, Canay Pekbay', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Mesleğe Uyum Sempozyumu ', 'ADRES': 'Ankara', 'AD': 'Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreci İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 5, 14), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 5, 11), 'ISIMLER': 'Bengisu Kaya, Seyit Ateş', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': '15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu', 'ADRES': 'Muğla', 'AD': 'Üstbilişsel Beceri Odaklı Yazma Süreçlerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/bengisu.kaya', 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Cemal Gürsel cad. 06590', 'BOLUM': 'Sınıf Öğretmenliği', 'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_AD': 'Ankara Üniversitesi', 'MEZUNIYET_YIL': 2012}, {'OKUL_ADRES': 'Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 06500 Teknikokullar/ANKARA', 'BOLUM': 'Sınıf Öğretmenliği', 'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_AD': 'Gazi Üniversitesi', 'MEZUNIYET_YIL': 2016}, {'OKUL_ADRES': 'Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 06500 Teknikokullar/ANKARA', 'BOLUM': 'Sınıf Öğretmenliği', 'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_AD': 'Gazi Üniversitesi', 'MEZUNIYET_YIL': None}], 'Personel': {'LINK': 'bengisu.kaya', 'ANA_DIL': None, 'Ad': 'Bengisu', 'TEL_HARICI': None, 'UNVAN_ID': 7, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'DIGG': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'OKUL_KOD': 4, 'KEY_WORDS': 'Okuma ve Yazma Eğitimi, Üstbiliş, Yazmada Süreç Yaklaşımı, Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Yaratıcı Yazma, Çocuk Edebiyatı', 'GITHUB': None, 'FACEBOOK': None, 'FRIENDFEED': None, 'DEVIANTART': None, 'KISISEL_WEB': None, 'TUMBLR': None, 'AnabilimDalı': 'Sınıf Eğitimi', 'E_POSTA_2': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'MYSPACE': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Okuma ve Yazma Eğitimi, Üstbiliş, Yazmada Süreç Yaklaşımı, Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Yaratıcı Yazma, Çocuk Edebiyatı', 'FLICKR': None, 'VIMEO': None, 'LINKEDIN': None, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Okuma ve Yazma Eğitimi, Üstbiliş, Yazmada Süreç Yaklaşımı, Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Yaratıcı Yazma, Çocuk Edebiyatı', 'AnadalId': None, 'YOUTUBE': None, 'BILIM_KOLU': None, 'FAKS': None, 'E_POSTA_BEUN': 'bengisu.kaya@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'E_POSTA': None, 'Soyad': 'KAYA', 'TEL_DAHILI': None}, 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdENKisa': 'Res.Assist. ', 'UnvanAdEN': 'Research Assistant ', 'Tarih': datetime.date(2014, 5, 5), 'UnvanId': 7, 'UnvanAdTRKisa': 'Arş.Gör. ', 'Alan': 'Sınıf Eğitimi', 'UnvanAdTR': 'Araştırma Görevlisi '}], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelProjeler': [], 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Res.Assist. ', 'EntityKey': None, 'ID': 0, 'ACIKLAMA_TR': 'Araştırma Görevlisi ', 'KISA_TR': 'Arş.Gör. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_EN': 'Research Assistant ', 'PID': None, 'EntityState': 1}, 'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelBasari': [{'TARIH': '/Date(1340658000000)/', 'AD': 'Lisans Mezuniyeti Program Birinciliği Plaketi', 'ADRES': 'Ankara Üniversitesi'}], 'PersonelTezler': [{'Aciklama': 'ÜSTBİLİŞSEL BECERİ ODAKLI YAZMA SÜREÇLERİNİN DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HİKÂYE YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Gazi Üniversitesi', 'Yil': 2016}], 'PersonelKitap': [{'BOLUM_AD': 'Yazma Öğretimi ve Teknoloji', 'ISIMLER': 'Bengisu Kaya', 'YAYIN_EVI': 'Nobel Yayın', 'TARIH': '/Date(1409518800000)/', 'ULUSAL': True, 'EDITOR': 'İhsan Seyit Ertem', 'KITAP_AD': 'Okuma Yazma Eğitimi ve Teknoloji'}], 'yonetilenytez': [], 'PersonelMakaleler': [{'LINK': 'http://www.rrwi.org/index.php/rrw/article/view/20/17', 'INDIS': '1 (2), 89-101.', 'ISIMLER': 'Bengisu Kaya', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları', 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 31), 'ULUSAL': False, 'AD': 'Yaratıcı Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme'}, {'LINK': 'http://www.turkishstudies.net/Makaleler/150645200_77KayaBengisu-egt-1407-1434.pdf', 'INDIS': '11(3), 1407-1434.', 'ISIMLER': 'Bengisu Kaya', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Turkish Studies', 'TARIH': datetime.date(2016, 3, 25), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Yazma Güçlüğü Olan Bir Ilkokul 4. Sınıf Öğrencisine Bitişik Eğik Yazı Öğretimi'}, {'LINK': None, 'INDIS': '17(2), 219–233', 'ISIMLER': 'Olcay Özdemir, Muhammet Özdemir, Bengisu Kaya', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2015, 12, 31), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi'}, {'LINK': 'http://eku.comu.edu.tr/article/view/5000161767/5000171233', 'INDIS': '12(4), 844-862', 'ISIMLER': 'Özlem Koray, Bengisu Kaya, Canay Pekbay', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Eğitimde Kuram ve Uygulama', 'TARIH': datetime.date(2016, 7, 1), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreciyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi'}, {'LINK': None, 'INDIS': '41 (187), 137-164.', 'ISIMLER': 'Bengisu Kaya, Seyit Ateş', 'TUR': 2, 'YAYIN_AD': 'TED Eğitim ve Bilim', 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 21), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Üstbilişsel Beceri Odaklı Yazma Süreçlerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi'}], 'yonetilendtez': []}
Öğrenim
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Bengisu Kaya, Seyit Ateş, "Üstbilişsel Beceri Odaklı Yazma Süreçlerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi"

  TED Eğitim ve Bilim , 41 (187), 137-164. 2016

 2. Özlem Koray, Bengisu Kaya, Canay Pekbay, "Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreciyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi"

  Eğitimde Kuram ve Uygulama , 12(4), 844-862 2016

 3. Bengisu Kaya, "Yazma Güçlüğü Olan Bir Ilkokul 4. Sınıf Öğrencisine Bitişik Eğik Yazı Öğretimi"

  Turkish Studies , 11(3), 1407-1434. 2016

 4. Olcay Özdemir, Muhammet Özdemir, Bengisu Kaya, "Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi"

  Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17(2), 219–233 2015

 5. Bengisu Kaya, "Yaratıcı Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme"

  Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 1 (2), 89-101. 2013

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Ayşegül Bayraktar, Bengisu Kaya, "Reading and writing poems with fourth-graders"

  International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference , Rome, Italy - 1 Kas. 2012

 2. Bengisu Kaya, "Kelime Hazinesi ve Okuma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"

  9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi , Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi - 18 Eki. 2014

 3. Özlem Koray, Canay Pekbay, Bengisu Kaya, "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreci İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi"

  II nd International Eurasian Educational Research Congress , Ankara - 10 Haz. 2015

 4. Olcay Özdemir, Muhammet Özdemir, Bengisu Kaya , "Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi"

  14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015) , Bartın - 23 Mayıs 2015

 5. Olcay Özdemir, Muhammet Özdemir, Bengisu Kaya , "Sınıf Öğretmeni ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi"

  II nd International Eurasian Educational Research Congress , Ankara - 10 Haz. 2015

 6. Bengisu Kaya, "Yazma Güçlüğü Olan Bir İlkokul 4. Sınıf Öğrencisine Bitişik Eğik Yazı Öğretimi (Bir Eylem Araştırması)"

  International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015) , Ankara - 15 Mayıs 2015

 7. Özlem Koray, Bengisu Kaya, Canay Pekbay, "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreci İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi"

  Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Mesleğe Uyum Sempozyumu , Ankara - 22 Eki. 2015

 8. Bengisu Kaya, Seyit Ateş, "Üstbilişsel Beceri Odaklı Yazma Süreçlerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi"

  15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Muğla - 14 Mayıs 2016