Dr.Öğretim Üyesi CANAY ALTINDAĞ
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi
e - Posta
canayaltindaggmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'Unvan': {'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'ID': 0, 'PID': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None, 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_EN': 'Research Assistant '}, 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': 'Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Ankara', 'MEZUNIYET_YIL': None, 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi', 'BOLUM': 'İlköğretim'}, {'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_ADRES': 'Pamukkale Üniversitesi Denizli', 'MEZUNIYET_YIL': 2010, 'OKUL_AD': 'Pamukkale Üniversitesi', 'BOLUM': 'İlköğretim'}, {'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_ADRES': 'Pamukkale Üniversitesi Denizli', 'MEZUNIYET_YIL': 2008, 'OKUL_AD': 'Pamukkale Üniversitesi', 'BOLUM': 'İlkmöğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği'}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelUnvanlar': [{'Alan': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'UnvanId': 7, 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Professor ', 'UnvanAdTR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'Tarih': datetime.date(2011, 4, 11), 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor '}], 'PersonelKitap': [], 'Personel': {'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 7, 'DIGG': None, 'KEY_WORDS': None, 'AnabilimDalı': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'BOLUM_KOD': 401, 'BILIM_KOLU': None, 'BEHANCE': None, 'TWITTER': None, 'Soyad': 'ALTINDAĞ', 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FAKS': None, 'KISISEL_WEB': None, 'FACEBOOK': None, 'Ad': 'CANAY', 'TUMBLR': None, 'GITHUB': None, 'E_POSTA': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Fen Eğitimi', 'E_POSTA_BEUN': 'canaypekbay@beun.edu.tr', 'TEL_HARICI': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'canayaltindag@gmail.com', 'MYSPACE': None, 'LINKEDIN': None, 'FRIENDFEED': None, 'TEL_DAHILI': None, 'LINK': 'canaypekbay', 'FLICKR': None, 'Akademik': True, 'OKUL_KOD': 4, 'DEVIANTART': None, 'VIMEO': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'YOUTUBE': None}, 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/canaypekbay', 'umakale': [], 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelYdl': [{'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 2, 'Yazma': 3, 'Dil': 2, 'Okuma': 4}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelEtkinlik': []}
Öğrenim