Doç.Dr. CEVAT EKER
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
None
e - Posta
cevatekergmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'Unvan': {'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Doç.Dr.', 'ID': 0, 'PID': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None, 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor '}, 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': 'Bolu', 'MEZUNIYET_YIL': 2012, 'OKUL_AD': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi', 'BOLUM': 'Eğitim Bilimleri'}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelUnvanlar': [{'Alan': 'Eğitim Bilimleri', 'UnvanAdTRKisa': 'Doç.Dr. ', 'UnvanId': 3, 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'Tarih': '', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor '}], 'PersonelKitap': [], 'Personel': {'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'DIGG': None, 'KEY_WORDS': None, 'AnabilimDalı': None, 'BOLUM_KOD': None, 'BILIM_KOLU': None, 'BEHANCE': None, 'TWITTER': None, 'Soyad': 'EKER', 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FAKS': None, 'KISISEL_WEB': None, 'FACEBOOK': None, 'Ad': 'CEVAT', 'TUMBLR': None, 'GITHUB': None, 'E_POSTA': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'E_POSTA_BEUN': 'cevateker@beun.edu.tr', 'TEL_HARICI': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'cevateker@gmail.com', 'MYSPACE': None, 'LINKEDIN': None, 'FRIENDFEED': None, 'TEL_DAHILI': None, 'LINK': 'cevateker', 'FLICKR': None, 'Akademik': True, 'OKUL_KOD': 4, 'DEVIANTART': None, 'VIMEO': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'YOUTUBE': None}, 'Bolum': None, 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/cevateker', 'umakale': [], 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelYdl': [{'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 3, 'Yazma': 3, 'Dil': 2, 'Okuma': 3}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [{'Universite': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi', 'Aciklama': 'Öz düzenleme sürecinde günlüklerin egitici islevi', 'Yil': 2012, 'Seviye': 3}], 'yonetilenytez': [], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelEtkinlik': []}
Öğrenim
Tezler