Dr.Öğretim Üyesi Betül DEMİRDÖĞEN
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi
e - Posta
dbetulbeun.edu.tr
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'Unvan': {'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'ID': 0, 'PID': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None, 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor '}, 'Personel': {'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'VIMEO': None, 'E_POSTA_BEUN': 'dbetul@beun.edu.tr', 'AnabilimDalı': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'BOLUM_KOD': 401, 'BILIM_KOLU': 'Kimya Eğitmi', 'BEHANCE': None, 'TWITTER': None, 'DIGG': None, 'Soyad': 'DEMİRDÖĞEN', 'FAKS': 3238693, 'KISISEL_WEB': None, 'FACEBOOK': None, 'Ad': 'Betül', 'TUMBLR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'E_POSTA': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Pedagojik Alan Bilgisi, Bilimin Doğası, Argümantasyon, Kimya Eğitimi', 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'dbetul@beun.edu.tr', 'FRIENDFEED': None, 'LINKEDIN': None, 'MYSPACE': None, 'TEL_DAHILI': 215, 'LINK': 'dbetul', 'TEL_HARICI': 3233870, 'Akademik': True, 'GITHUB': None, 'DEVIANTART': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'YOUTUBE': None, 'FLICKR': None}, 'yonetilendtez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2004, 'OKUL_AD': 'Gazi Üniversitesi', 'BOLUM': 'Kimya Eğitimi Bölümü '}, {'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2012, 'OKUL_AD': 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi', 'BOLUM': 'Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi'}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUnvanlar': [], 'PersonelKitap': [], 'PersonelProjeler': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/dbetul', 'umakale': [], 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelYdl': [], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelEtkinlik': []}
Öğrenim