Arş.Gör. DİLEK YILDIRIM
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Bilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği
e - Posta
esradilekyildirimhotmail.com
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': 'Türkçe Eğitimi Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Res.Assist. ', 'KISA_TR': 'Arş.Gör. ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Research Assistant ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Araştırma Görevlisi ', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelKitap': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/dilek.yildirim', 'umakale': [], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': None, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'DİLEK', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 7, 'BILIM_KOLU': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'dilek.yildirim@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 402, 'AnabilimDalı': 'Türkçe Öğretmenliği', 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'dilek.yildirim', 'TEL_DAHILI': None, 'Soyad': 'YILDIRIM', 'E_POSTA': None, 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'esradilekyildirim@hotmail.com'}, 'PersonelYdl': [], 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Türkçe Eğitimi', 'MEZUNIYET_YIL': 2007, 'OKUL_AD': 'On Dokuz Mayıs Üniversitesi'}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Türkçe Eğitimi', 'MEZUNIYET_YIL': 2011, 'OKUL_AD': 'Karaelmas Üniversitesi'}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Türkçe Eğitimi', 'MEZUNIYET_YIL': None, 'OKUL_AD': 'Gazi Üniversitesi'}], 'PersonelUnvanlar': []}
Öğrenim