Dr.Öğretim Üyesi Erhan YEŞİLYURT
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Bilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği
e - Posta
erhan_yesilyurthotmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'Unvan': {'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'EntityState': 1, 'PID': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None, 'ID': 0, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor '}, 'Personel': {'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'DIGG': None, 'KEY_WORDS': None, 'AnabilimDalı': 'Türkçe Öğretmenliği', 'BOLUM_KOD': 402, 'BILIM_KOLU': None, 'BEHANCE': None, 'TWITTER': None, 'VIMEO': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'MYSPACE': None, 'FAKS': None, 'KISISEL_WEB': None, 'FACEBOOK': None, 'Ad': 'Erhan', 'TUMBLR': None, 'GITHUB': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'E_POSTA_BEUN': 'erhanyesilyurt@beun.edu.tr', 'OKUL_KOD': 4, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'erhan_yesilyurt@hotmail.com', 'FLICKR': None, 'LINKEDIN': None, 'E_POSTA': None, 'FRIENDFEED': None, 'TEL_DAHILI': None, 'LINK': 'erhanyesilyurt', 'TEL_HARICI': None, 'Soyad': 'YEŞİLYURT', 'GOOGLEPLUS': None, 'DEVIANTART': None, 'Akademik': True, 'YOUTUBE': None}, 'yonetilendtez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2008, 'OKUL_AD': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi', 'BOLUM': 'Türkçe Eğitimi'}, {'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2011, 'OKUL_AD': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi', 'BOLUM': 'Türkçe Eğitimi'}, {'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2015, 'OKUL_AD': 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi', 'BOLUM': 'Türkçe Eğitimi'}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUnvanlar': [], 'PersonelKitap': [], 'PersonelProjeler': [{'TarihBasla': datetime.date(2015, 7, 16), 'Destek': None, 'Ad': 'Çizgi Filmlerin Okul Öncesi Çocuklarının Gelişim Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi', 'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBitis': datetime.date(2015, 7, 18)}], 'Bolum': 'Türkçe Eğitimi Bölümü', 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/erhanyesilyurt', 'umakale': [{'YAYIN_AD': 'Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi', 'ISIMLER': 'A. Şahin, E. Yeşilyurt', 'INDIS': '7 (3)', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 7, 14), 'AD': 'Türkçe Ögretmen Adaylarının Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlikleri', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': "International Journal of Languages' Education", 'ISIMLER': 'E. Yeşilyurt, A. Şahin', 'INDIS': '1 (3/3)', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 7, 23), 'AD': 'Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretiminde Deyimler ve Atasözleri', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi', 'ISIMLER': 'E. Yeşilyurt', 'INDIS': '4 (3)', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 7, 5), 'AD': 'Osmanlı Döneminde İngilizlere Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılan Kitapların Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}], 'PersonelBildiriler': [{'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Efecan Karagöl, Erhan Yeşilyurt', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 10, 8), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 10, 6), 'YAYIN_AD': '9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi – Öğretimi Kurultayı', 'ADRES': 'Burdur', 'AD': 'Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretimi Kitaplarının Oryantalizm Açısından İncelenmesi'}, {'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'E. Yeşilyurt', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 10, 9), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 10, 7), 'YAYIN_AD': '8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi – Öğretimi Kurultayı', 'ADRES': 'İstanbul', 'AD': 'Abu Saıd ve İngilizlere Türkçe Öğretimi'}, {'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'F. Zorlu, E. Yeşilyurt, Ö. Koray', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 7, 18), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 7, 16), 'YAYIN_AD': 'International Conference on New Horizons in Education', 'ADRES': 'Roma / İtalya', 'AD': 'Çizgi Filmlerin Okul Öncesi Çocuklarının Gelişim Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi'}, {'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'A. Şahin, E. Yeşilyurt', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 5, 18), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 5, 16), 'YAYIN_AD': 'VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi', 'ADRES': 'Ankara', 'AD': 'Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretiminde Atasözleri ve Deyimlerin Önemi'}, {'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'A. Kılınç, N. Aytan, E. Yeşilyurt', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 5, 18), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 5, 16), 'YAYIN_AD': 'V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi', 'ADRES': 'Çanakkale', 'AD': 'Koca Dev İle Peri Kızı Masalının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi'}, {'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'E. Yeşilyurt, N. Aytan', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 19), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 5, 17), 'YAYIN_AD': 'IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi', 'ADRES': 'İstanbul', 'AD': 'Drama Yoluyla Okuma Eğitimi Etkinlikleri'}, {'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Aytan, E. Yeşilyurt', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 19), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 5, 17), 'YAYIN_AD': 'IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi', 'ADRES': 'İstanbul', 'AD': 'Türkçe Ders Kitaplarında Karakter Eğitimi'}, {'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'S. Keklik, E. Yeşilyurt', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 26), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 5, 25), 'YAYIN_AD': '1. Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı', 'ADRES': 'Tiran / Arnavutluk', 'AD': 'Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat’ın Bağdaşıklık, Tutarlılık Ve Metin Elementleri Açısından Değerlendirilmesi'}, {'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'E. Yeşilyurt', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 9, 13), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 9, 11), 'YAYIN_AD': 'I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih ve Kültürü Sempozyumu', 'ADRES': 'Bolu', 'AD': 'Evlilik adetleri yönünden Bolu ve civarındaki 2 köyün karşılaştırılması'}], 'PersonelGorevler': [{'BITIS': datetime.date(2016, 10, 22), 'BASLANGIC': datetime.date(2014, 10, 23), 'GOREV': 'Türkçe Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı'}, {'BITIS': '', 'BASLANGIC': datetime.date(2016, 10, 23), 'GOREV': 'Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı'}], 'PersonelYdl': [], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [{'Seviye': 3, 'Aciklama': 'Osmanlı Döneminde İngilizlere Türkçe Öğretimi', 'Yil': 2015, 'Universite': 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Aciklama': '6. sınıflarda yapım eklerinin öğretimine yaratıcı drama yönteminin etkisi', 'Yil': 2011, 'Universite': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi'}], 'yonetilenytez': [], 'PersonelMakaleler': [{'YAYIN_AD': 'Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi', 'ISIMLER': 'A. Şahin, E. Yeşilyurt', 'INDIS': '7 (3)', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 7, 14), 'AD': 'Türkçe Ögretmen Adaylarının Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlikleri', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': "International Journal of Languages' Education", 'ISIMLER': 'E. Yeşilyurt, A. Şahin', 'INDIS': '1 (3/3)', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 7, 23), 'AD': 'Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretiminde Deyimler ve Atasözleri', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi', 'ISIMLER': 'E. Yeşilyurt', 'INDIS': '4 (3)', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 7, 5), 'AD': 'Osmanlı Döneminde İngilizlere Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılan Kitapların Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}], 'PersonelEtkinlik': [{'Tarih': '/Date(1450130400000)/', 'Yer': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Ad': 'Komşu Köyün Delisi (Tiyatro Oyunu)'}, {'Tarih': '/Date(1331503200000)/', 'Yer': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Ad': 'Mahmet Akif Ersoy (Tiyatro Oyunu)'}, {'Tarih': '/Date(1386799200000)/', 'Yer': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Ad': 'Lüküs Hayat (Tiyatro Oyunu)'}, {'Tarih': '/Date(1305061200000)/', 'Yer': 'Çilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü', 'Ad': 'Orta Oyunu (Tiyatro Oyunu)'}, {'Tarih': '/Date(1274475600000)/', 'Yer': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi', 'Ad': 'Orta Oyunu (Tiyatro Oyunu)'}, {'Tarih': '/Date(1482094800000)/', 'Yer': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Ad': 'Keşanlı Ali Destanı (Tiyatro Oyunu)'}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. E. Yeşilyurt, "Osmanlı Döneminde İngilizlere Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılan Kitapların Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi"

  Ana Dili Eğitimi Dergisi , 4 (3) 2016

 2. E. Yeşilyurt, A. Şahin, "Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretiminde Deyimler ve Atasözleri"

  International Journal of Languages' Education , 1 (3/3) 2015

 3. A. Şahin, E. Yeşilyurt, "Türkçe Ögretmen Adaylarının Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlikleri"

  Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (3) 2014

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Efecan Karagöl, Erhan Yeşilyurt, "Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretimi Kitaplarının Oryantalizm Açısından İncelenmesi"

  9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi – Öğretimi Kurultayı , Burdur - 8 Eki. 2016

 2. E. Yeşilyurt, "Abu Saıd ve İngilizlere Türkçe Öğretimi"

  8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi – Öğretimi Kurultayı , İstanbul - 9 Eki. 2015

 3. F. Zorlu, E. Yeşilyurt, Ö. Koray, "Çizgi Filmlerin Okul Öncesi Çocuklarının Gelişim Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi"

  International Conference on New Horizons in Education , Roma / İtalya - 18 Tem. 2015

 4. A. Şahin, E. Yeşilyurt, "Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretiminde Atasözleri ve Deyimlerin Önemi"

  VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , Ankara - 18 Mayıs 2014

 5. A. Kılınç, N. Aytan, E. Yeşilyurt, "Koca Dev İle Peri Kızı Masalının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi"

  V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , Çanakkale - 18 Mayıs 2013

 6. E. Yeşilyurt, N. Aytan, "Drama Yoluyla Okuma Eğitimi Etkinlikleri"

  IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , İstanbul - 19 Mayıs 2012

 7. N. Aytan, E. Yeşilyurt, "Türkçe Ders Kitaplarında Karakter Eğitimi"

  IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , İstanbul - 19 Mayıs 2012

 8. S. Keklik, E. Yeşilyurt, "Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat’ın Bağdaşıklık, Tutarlılık Ve Metin Elementleri Açısından Değerlendirilmesi"

  1. Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı , Tiran / Arnavutluk - 26 Mayıs 2012

 9. E. Yeşilyurt, "Evlilik adetleri yönünden Bolu ve civarındaki 2 köyün karşılaştırılması"

  I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih ve Kültürü Sempozyumu , Bolu - 13 Eyl. 2011

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Çizgi Filmlerin Okul Öncesi Çocuklarının Gelişim Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi

Etkinlikler