Doç.Dr. Ezgi TAYLAN KOPARAN
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Fen Bilgisi Öğretmenliği
e - Posta
etaylan20gmail.com
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Pamukkale Üniversitesi', 'Aciklama': 'Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 Süperiletken Sisteminin Üretimi, Yapısal ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi ', 'Yil': 2003}, {'Seviye': 3, 'Universite': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi', 'Aciklama': 'Farklı Altlıklar Üzerine Çökeltilmiş Ferromanyetik Çivileme Merkezleri Taşıyan MgB2 İnce Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu ', 'Yil': 2012}], 'yerelmakale': [], 'PersonelBasari': [{'AD': ' \tYurt dışı doktora araştırma bursu', 'TARIH': '/Date(1273870800000)/', 'ADRES': 'Yüksek Öğretim Kurumu'}], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Asociate.Prof. ', 'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Doçent Doktor', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [{'AD': 'Magnetoresistance Properties of MgB2 Thin Film', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 10, 9), 'ADRES': 'Pamukkale University, Denizli, TURKEY', 'ISIMLER': 'E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz', 'YAYIN_AD': '14th International Materials Symposium(IMSP’2012)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 10, 11)}, {'AD': 'I-V Characteristics of MgB2 Microbridges', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 9, 12), 'ADRES': 'Chisinau, MOLDOVA', 'ISIMLER': 'Surdu,A., Mikhailov, M., Pokhila, A., Sivakov, A., Awawdeh, A., Smyslov, V., Yakunin, V., Covileac, M., Jabinschi, N., Taylan Koparan, E., and Sidorenko, A.', 'YAYIN_AD': '5th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics and Symposium “Electrical Methods of Materials Treatment” in memoriam of Acad. Boris Lazarenko (1910-1979)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 9, 16)}, {'AD': 'Investigation of the Upper Critical Magnetic Field and Activation Energy in MgB2 Thin Film', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 4, 29), 'ADRES': 'Kumburgaz, İstanbul, TURKEY', 'ISIMLER': ' \tE. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz', 'YAYIN_AD': 'III. International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2012)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 4)}, {'AD': 'Properties of MgB2 Thin Films Deposited on Different Substrates Prepared by ex-situ Annealing Process', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 4, 29), 'ADRES': 'Kumburgaz, İstanbul, TURKEY', 'ISIMLER': ' \tE. Taylan Koparan, A. Öztürk, T. Bayazıt, A. Surdu, A.Sidorenko and E.Yanmaz', 'YAYIN_AD': 'III. International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2012)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 4)}, {'AD': 'FeO Coated on MgB2 Superconducting Thin Films to Create Artificial Pinning Centers', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 9, 10), 'ADRES': 'İstanbul, TURKEY.', 'ISIMLER': ' \tE. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz', 'YAYIN_AD': '17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 9, 16)}, {'AD': 'Fabrication of MgB2 thin films on MgO substrates by electron beam evaporation technique and superconducting properties', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 4, 25), 'ADRES': 'Antalya, TURKEY', 'ISIMLER': ' \tE.Taylan Koparan, E. Yanmaz', 'YAYIN_AD': 'International Conference on Superconductivity and Magnetism', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 4, 30)}, {'AD': 'Effect of Flux Pinning Properties Of SiC- doped MgB2 Supreconductors', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 12, 27), 'ADRES': 'Antalya-TURKEY', 'ISIMLER': ' \tT. Dilek, E. Taylan Koparan, M. Başoğlu, M. Y. Hacısalihoğlu, E. Yanmaz', 'YAYIN_AD': 'ISW on Condensed Matter and Material Physics', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 12, 31)}, {'AD': 'Complete flux jumping in nano-structured MgB2 superconductors prepared by mechanical alloying', 'ULUSAL': False, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2008, 8, 25), 'ADRES': 'Side-Antalya, TURKEY', 'ISIMLER': ' \tE. Yanmaz, M. Başoğlu, E. Taylan Koparan, N. Dilley, C.R.M. Grovenor', 'YAYIN_AD': 'International Conference on Superconductivity and Magnetism', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2008, 8, 28)}, {'AD': 'Y0,7Gd0,3Ba2Cu3O7-δ süperiletkenin yapısal, termal ve süperiletkenlik özelliklerinin incelenmesi', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2006, 4, 19), 'ADRES': 'Denizli – Türkiye', 'ISIMLER': ' \tV. Kuzucu, A.B. Karcı, S.Ş. Celik, E. Taylan Koparan, E. Yanmaz', 'YAYIN_AD': 'MALZEME- 2006, 11. Uluslararası malzeme sempozyumu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2006, 4, 21)}, {'AD': 'Eritme hızlı soğutma yöntemiyle elde edilen Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 süperiletken sisteminin kristal yapısı ve faz oranları', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2005, 9, 13), 'ADRES': 'Muğla, Türkiye', 'ISIMLER': ' E.Taylan Koparan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, S. Ş. Çelik', 'YAYIN_AD': '2005 Dünya Fizik Yılı Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2005, 9, 16)}, {'AD': 'Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ Yüksek sıcaklık süperiletken sisteminin kristal yapı analizi', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2005, 9, 13), 'ADRES': 'Muğla, Türkiye', 'ISIMLER': ' \tA.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan', 'YAYIN_AD': '2005 Dünya Fizik Yılı Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2005, 9, 16)}, {'AD': 'Magnetik raylı süperiletken maglev uygulamaları için YBCO tek kristal ve NdFeB mıknatıslarının üretimi', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 2, 29), 'ADRES': 'Eskişehir', 'ISIMLER': ' E. Yanmaz, A. Aydıner, M. Başoğlu, B. Çakır, E. Taylan Koparan, E. Erdem, M. Y. Hacısalihoğlu', 'YAYIN_AD': '4. AR-GE Proje Pazarı (Ulaşım sistemleri( raylı sistemler, havacılık ve otomotiv) sektörlerini kapsayan proje pazarı etkinliği)', 'TARIH_BITIS': ''}, {'AD': 'Fabrication and Characterization of Superconducting MgB2 Thin Film', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 7, 3), 'ADRES': 'İzmir', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, T. Bayazıt, M. Başoğlu, A. Surdu, A.Sidorenko and E.Yanmaz', 'YAYIN_AD': '5th National Superconductivity Symposium', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 7, 6)}, {'AD': 'Superconducting Properties of Pure and SiC-doped Bulk MgB2 Superconductors', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 8, 10), 'ADRES': 'Trabzon', 'ISIMLER': ' T. Dilek, M. Başoğlu, E. Taylan Koparan, M.Y. Hacısalihoğlu, E. Yanmaz', 'YAYIN_AD': '4. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 8, 13)}, {'AD': 'Eritme-hızlı soğutma yöntemiyle hazırlanan Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 süperiletken numunelerin termal anlizi', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2005, 6, 20), 'ADRES': 'Bolu', 'ISIMLER': ' E.Taylan Koparan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, M. Yılmazlar', 'YAYIN_AD': 'III. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2005, 6, 22)}, {'AD': 'YBCO nun manyetik kaldırma kuvvetinin Gd doping oranı ve kristal büyütme sıcaklıklarına göre değişimi', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2005, 6, 20), 'ADRES': 'Bolu', 'ISIMLER': ' A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan', 'YAYIN_AD': 'III. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2005, 6, 22)}, {'AD': 'Y0,9Gd0,1Ba2Cu3O7-δ süperiletkeninin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2005, 6, 20), 'ADRES': 'Bolu', 'ISIMLER': ' \tA.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan', 'YAYIN_AD': 'III. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2005, 6, 22)}, {'AD': 'Katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanan BISCCO(2212) süperiletken sisteminin termal analizi', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2004, 9, 14), 'ADRES': 'Bodrum', 'ISIMLER': ' E.Taylan Koparan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, M. Yılmazlar', 'YAYIN_AD': 'Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2004, 9, 17)}, {'AD': 'Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ süperiletkenlerinin manyetik kaldırma kuvveti ölçümleri', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2004, 9, 14), 'ADRES': 'Bodrum', 'ISIMLER': ' A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan', 'YAYIN_AD': 'Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2004, 9, 17)}, {'AD': 'Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ süperiletken sisteminin termal analizi', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2004, 4, 13), 'ADRES': 'Denizli', 'ISIMLER': ' A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan', 'YAYIN_AD': 'MALZEME 2004, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2004, 4, 15)}, {'AD': 'Katıhal tepkime metoduyla elde edilen Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 süperiletken sisteminin kristal yapısı ve faz oranları', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2004, 4, 13), 'ADRES': 'Denizli', 'ISIMLER': ' E.Taylan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı', 'YAYIN_AD': 'MALZEME 2004, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2004, 4, 15)}], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'Pinning enhancement in MgB2 superconducting thin films by magnetic nanoparticles of Fe2O3', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Bulletin of Material Science', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, K. Kızılkaya, A.Sidorenko, E.Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 11, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'Investigation of the Upper Critical Magnetic Field and Activation Energy in MgB2 Thin Film', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'J. Supercond. Nov. Magn.', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 7, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'Artificial Pinning Centers on MgB2 Superconducting Thin Films Coated by FeO Nanoparticles', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'J. Supercond. Nov. Magn.', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Awawdeh, A. Sidorenko, E. Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 6, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'Artificial pinning centers created by Fe2O3 coating on MgB2 thin films', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Physica C', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'The Magnetic and Structural Properties of SiC-Doped MgB2 Bulks Prepared by the Standard Ceramic Processing', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'J. Supercond. Nov. Magn.', 'ISIMLER': ' T. Dilek, E. Taylan Koparan, M. Basoglu, E. Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2011, 2, 1), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'Complete flux jumping in nano-structured MgB2 superconductors prepared by mechanical alloying', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Journal of Alloys and Compounds', 'ISIMLER': ' E. Yanmaz, B. Savaskan, M. Basoglu, E. Taylan Koparan, N.R. Dilley, C.R.M. Grovenor', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2009, 8, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'Properties of MgB2 Thin Films Deposited on Different Substrates Prepared by ex-situ Annealing Process', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'J. Supercond. Nov. Magn.', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, A. Öztürk, T. Bayazıt, A. Surdu, A.Sidorenko and E.Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 2, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}], 'PersonelKitap': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/ezgi.koparan', 'umakale': [{'AD': 'Pinning enhancement in MgB2 superconducting thin films by magnetic nanoparticles of Fe2O3', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Bulletin of Material Science', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, K. Kızılkaya, A.Sidorenko, E.Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 11, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'Investigation of the Upper Critical Magnetic Field and Activation Energy in MgB2 Thin Film', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'J. Supercond. Nov. Magn.', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 7, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'Artificial Pinning Centers on MgB2 Superconducting Thin Films Coated by FeO Nanoparticles', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'J. Supercond. Nov. Magn.', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Awawdeh, A. Sidorenko, E. Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 6, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'Artificial pinning centers created by Fe2O3 coating on MgB2 thin films', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Physica C', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'The Magnetic and Structural Properties of SiC-Doped MgB2 Bulks Prepared by the Standard Ceramic Processing', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'J. Supercond. Nov. Magn.', 'ISIMLER': ' T. Dilek, E. Taylan Koparan, M. Basoglu, E. Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2011, 2, 1), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'Complete flux jumping in nano-structured MgB2 superconductors prepared by mechanical alloying', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Journal of Alloys and Compounds', 'ISIMLER': ' E. Yanmaz, B. Savaskan, M. Basoglu, E. Taylan Koparan, N.R. Dilley, C.R.M. Grovenor', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2009, 8, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}, {'AD': 'Properties of MgB2 Thin Films Deposited on Different Substrates Prepared by ex-situ Annealing Process', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'J. Supercond. Nov. Magn.', 'ISIMLER': ' E. Taylan Koparan, A. Öztürk, T. Bayazıt, A. Surdu, A.Sidorenko and E.Yanmaz', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 2, 15), 'TUR': 1, 'INDIS': None}], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'Ezgi', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'BILIM_KOLU': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'ezgi.koparan@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'AnabilimDalı': 'Fen Bilgisi Öğretmenliği', 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Katıhal fiziği, Süperiletkenler, Süperiletkenlerin üretimi ve karakterizasyonu', 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'ezgi.koparan', 'TEL_DAHILI': 112, 'Soyad': 'TAYLAN KOPARAN', 'E_POSTA': None, 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'etaylan20@gmail.com'}, 'PersonelYdl': [{'Okuma': 4, 'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 3, 'Dil': 2, 'Yazma': 3}], 'PersonelProjeler': [{'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2001, 5, 1), 'Ad': 'YBCO (Y123) ve BSCCO (Bi2212) Yüksek Sıcaklık Süperiletken Sisteminde Sırasıyla Gd ve Ce Dopinginin Etkisinin İncelenmesi', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2003, 5, 1)}, {'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2004, 8, 1), 'Ad': 'Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ (x=0.0, 0.1,0.3, 0.5, 0.7, 1.0) ve Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 (x= 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) Yüksek Sıcaklık Süperiletken Sisteminin Elektriksel ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2006, 8, 1)}, {'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2009, 4, 15), 'Ad': 'Nano Kristalik Nd-Fe-B Mıknatısların Üretimi ve Mıknatıslık Özelliklerinin Araştırılması', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2013, 5, 15)}, {'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2011, 3, 31), 'Ad': 'Ferromanyetik Yapay Çivileme Merkezleri Taşıyan MgB2 İnce Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2013, 11, 1)}, {'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2013, 5, 15), 'Ad': 'Farklı Geometri ve Boyutta Üretilen C4H6O5 Katkılı ve Katkısız MgB2 Süperiletkeninin Manyetik Kaldırma Kuvveti Özelliklerinin Elektromanyetik Uygulamalar İçin Araştırılması', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2014, 5, 15)}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Fizik', 'MEZUNIYET_YIL': 2012, 'OKUL_AD': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 3, 'UnvanAdEN': 'Associate Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'Alan': 'Fen Bilgisi Eğitimi', 'Tarih': datetime.date(2013, 6, 27), 'UnvanAdTR': 'Doçent Doktor'}]}
Öğrenim
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. E. Taylan Koparan, K. Kızılkaya, A.Sidorenko, E.Yanmaz, "Pinning enhancement in MgB2 superconducting thin films by magnetic nanoparticles of Fe2O3"

  Bulletin of Material Science 2013

 2. E. Taylan Koparan, A. Öztürk, T. Bayazıt, A. Surdu, A.Sidorenko and E.Yanmaz, "Properties of MgB2 Thin Films Deposited on Different Substrates Prepared by ex-situ Annealing Process"

  J. Supercond. Nov. Magn. 2013

 3. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz, "Investigation of the Upper Critical Magnetic Field and Activation Energy in MgB2 Thin Film"

  J. Supercond. Nov. Magn. 2012

 4. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Awawdeh, A. Sidorenko, E. Yanmaz, "Artificial Pinning Centers on MgB2 Superconducting Thin Films Coated by FeO Nanoparticles"

  J. Supercond. Nov. Magn. 2012

 5. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz, "Artificial pinning centers created by Fe2O3 coating on MgB2 thin films"

  Physica C 2012

 6. T. Dilek, E. Taylan Koparan, M. Basoglu, E. Yanmaz, "The Magnetic and Structural Properties of SiC-Doped MgB2 Bulks Prepared by the Standard Ceramic Processing"

  J. Supercond. Nov. Magn. 2011

 7. E. Yanmaz, B. Savaskan, M. Basoglu, E. Taylan Koparan, N.R. Dilley, C.R.M. Grovenor, "Complete flux jumping in nano-structured MgB2 superconductors prepared by mechanical alloying"

  Journal of Alloys and Compounds 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz, "Magnetoresistance Properties of MgB2 Thin Film"

  14th International Materials Symposium(IMSP’2012) , Pamukkale University, Denizli, TURKEY - 11 Eki. 2012

 2. Surdu,A., Mikhailov, M., Pokhila, A., Sivakov, A., Awawdeh, A., Smyslov, V., Yakunin, V., Covileac, M., Jabinschi, N., Taylan Koparan, E., and Sidorenko, A., "I-V Characteristics of MgB2 Microbridges"

  5th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics and Symposium “Electrical Methods of Materials Treatment” in memoriam of Acad. Boris Lazarenko (1910-1979) , Chisinau, MOLDOVA - 16 Eyl. 2010

 3. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz, "Investigation of the Upper Critical Magnetic Field and Activation Energy in MgB2 Thin Film"

  III. International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2012) , Kumburgaz, İstanbul, TURKEY - 4 Mayıs 2012

 4. E. Taylan Koparan, A. Öztürk, T. Bayazıt, A. Surdu, A.Sidorenko and E.Yanmaz, "Properties of MgB2 Thin Films Deposited on Different Substrates Prepared by ex-situ Annealing Process"

  III. International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2012) , Kumburgaz, İstanbul, TURKEY - 4 Mayıs 2012

 5. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz, "FeO Coated on MgB2 Superconducting Thin Films to Create Artificial Pinning Centers"

  17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials , İstanbul, TURKEY. - 16 Eyl. 2011

 6. E.Taylan Koparan, E. Yanmaz, "Fabrication of MgB2 thin films on MgO substrates by electron beam evaporation technique and superconducting properties"

  International Conference on Superconductivity and Magnetism , Antalya, TURKEY - 30 Nisan 2010

 7. T. Dilek, E. Taylan Koparan, M. Başoğlu, M. Y. Hacısalihoğlu, E. Yanmaz, "Effect of Flux Pinning Properties Of SiC- doped MgB2 Supreconductors"

  ISW on Condensed Matter and Material Physics , Antalya-TURKEY - 31 Ara. 2009

 8. E. Yanmaz, M. Başoğlu, E. Taylan Koparan, N. Dilley, C.R.M. Grovenor, "Complete flux jumping in nano-structured MgB2 superconductors prepared by mechanical alloying"

  International Conference on Superconductivity and Magnetism , Side-Antalya, TURKEY - 28 Ağu. 2008

 9. V. Kuzucu, A.B. Karcı, S.Ş. Celik, E. Taylan Koparan, E. Yanmaz, "Y0,7Gd0,3Ba2Cu3O7-δ süperiletkenin yapısal, termal ve süperiletkenlik özelliklerinin incelenmesi"

  MALZEME- 2006, 11. Uluslararası malzeme sempozyumu , Denizli – Türkiye - 21 Nisan 2006

 10. E.Taylan Koparan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, S. Ş. Çelik, "Eritme hızlı soğutma yöntemiyle elde edilen Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 süperiletken sisteminin kristal yapısı ve faz oranları"

  2005 Dünya Fizik Yılı Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi , Muğla, Türkiye - 16 Eyl. 2005

 11. A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan, "Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ Yüksek sıcaklık süperiletken sisteminin kristal yapı analizi"

  2005 Dünya Fizik Yılı Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi , Muğla, Türkiye - 16 Eyl. 2005

 12. E. Yanmaz, A. Aydıner, M. Başoğlu, B. Çakır, E. Taylan Koparan, E. Erdem, M. Y. Hacısalihoğlu, "Magnetik raylı süperiletken maglev uygulamaları için YBCO tek kristal ve NdFeB mıknatıslarının üretimi"

  4. AR-GE Proje Pazarı (Ulaşım sistemleri( raylı sistemler, havacılık ve otomotiv) sektörlerini kapsayan proje pazarı etkinliği) , Eskişehir

 13. E. Taylan Koparan, T. Bayazıt, M. Başoğlu, A. Surdu, A.Sidorenko and E.Yanmaz, "Fabrication and Characterization of Superconducting MgB2 Thin Film"

  5th National Superconductivity Symposium , İzmir - 6 Tem. 2011

 14. T. Dilek, M. Başoğlu, E. Taylan Koparan, M.Y. Hacısalihoğlu, E. Yanmaz, "Superconducting Properties of Pure and SiC-doped Bulk MgB2 Superconductors"

  4. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu , Trabzon - 13 Ağu. 2009

 15. E.Taylan Koparan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, M. Yılmazlar, "Eritme-hızlı soğutma yöntemiyle hazırlanan Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 süperiletken numunelerin termal anlizi"

  III. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu , Bolu - 22 Haz. 2005

 16. A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan, "YBCO nun manyetik kaldırma kuvvetinin Gd doping oranı ve kristal büyütme sıcaklıklarına göre değişimi"

  III. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu , Bolu - 22 Haz. 2005

 17. A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan, "Y0,9Gd0,1Ba2Cu3O7-δ süperiletkeninin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi"

  III. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu , Bolu - 22 Haz. 2005

 18. E.Taylan Koparan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, M. Yılmazlar, "Katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanan BISCCO(2212) süperiletken sisteminin termal analizi"

  Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi , Bodrum - 17 Eyl. 2004

 19. A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan, "Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ süperiletkenlerinin manyetik kaldırma kuvveti ölçümleri"

  Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi , Bodrum - 17 Eyl. 2004

 20. A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan, "Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ süperiletken sisteminin termal analizi"

  MALZEME 2004, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi , Denizli - 15 Nisan 2004

 21. E.Taylan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, "Katıhal tepkime metoduyla elde edilen Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 süperiletken sisteminin kristal yapısı ve faz oranları"

  MALZEME 2004, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi , Denizli - 15 Nisan 2004

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. YBCO (Y123) ve BSCCO (Bi2212) Yüksek Sıcaklık Süperiletken Sisteminde Sırasıyla Gd ve Ce Dopinginin Etkisinin İncelenmesi

 2. Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ (x=0.0, 0.1,0.3, 0.5, 0.7, 1.0) ve Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 (x= 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) Yüksek Sıcaklık Süperiletken Sisteminin Elektriksel ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi

 3. Nano Kristalik Nd-Fe-B Mıknatısların Üretimi ve Mıknatıslık Özelliklerinin Araştırılması

 4. Ferromanyetik Yapay Çivileme Merkezleri Taşıyan MgB2 İnce Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

 5. Farklı Geometri ve Boyutta Üretilen C4H6O5 Katkılı ve Katkısız MgB2 Süperiletkeninin Manyetik Kaldırma Kuvveti Özelliklerinin Elektromanyetik Uygulamalar İçin Araştırılması