Doç.Dr. Filiz METE
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
e - Posta
flzmt27gmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [{'Ogrenci': 'İpek CEYLAN', 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi ', 'Aciklama': 'Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Teori İle Gösterilmesi, ', 'Yil': 2016, 'Seviye': 2}], 'Unvan': {'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Doç.Doktor', 'ID': 0, 'PID': None, 'KISA_EN': 'Associate Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None, 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_EN': 'Associate Professor '}, 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'PersonelOgrenim': [], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelUnvanlar': [], 'PersonelKitap': [], 'Personel': {'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'DIGG': None, 'KEY_WORDS': None, 'AnabilimDalı': None, 'BOLUM_KOD': 402, 'BILIM_KOLU': None, 'BEHANCE': None, 'TWITTER': None, 'Soyad': 'METE', 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FAKS': None, 'KISISEL_WEB': None, 'FACEBOOK': None, 'Ad': 'Filiz', 'TUMBLR': None, 'GITHUB': None, 'E_POSTA': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'E_POSTA_BEUN': 'filizmete@beun.edu.tr', 'TEL_HARICI': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'flzmt27@gmail.com', 'MYSPACE': None, 'LINKEDIN': None, 'FRIENDFEED': None, 'TEL_DAHILI': None, 'LINK': 'filizmete', 'FLICKR': None, 'Akademik': True, 'OKUL_KOD': 4, 'DEVIANTART': None, 'VIMEO': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'YOUTUBE': None}, 'Bolum': 'Türkçe Eğitimi Bölümü', 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/filizmete', 'umakale': [{'YAYIN_AD': '21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum', 'ISIMLER': 'Mete, F. & Akpınar, K. D. ', 'INDIS': 'ISSN:2147-0928', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 8, 14), 'AD': 'Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ', 'LINK': 'www.egitimvetoplum.org', 'ULUSAL': False}, {'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3)', 'ISIMLER': 'Mete Filiz, Gürsoy Ülkü', 'INDIS': None, 'TUR': 2, 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 31), 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler', 'LINK': 'www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp', 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (JTEE), Cilt: 2. Sayı:2, 289-310', 'ISIMLER': 'Yalçınkaya H., Mete, F. Albuz, A.S. ', 'INDIS': 'ISSN:2147-0456.', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 27), 'AD': ' OTMG Modelinin Okul Kültürüne Etkisi (Hatay İli Örneği)', 'LINK': 'www.jtee.org', 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi ADED', 'ISIMLER': 'Filiz Mete', 'INDIS': '3/2, 81-91', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 4, 27), 'AD': 'Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Yazma Eğitimi Dersi: Bilme ve Uygulama Karşılaştırması', 'LINK': 'http://anadiliegitimi.com/article/view/5000070165', 'ULUSAL': None}], 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelYdl': [], 'yerelmakale': [{'YAYIN_AD': 'Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi', 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'INDIS': None, 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 6, 27), 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi', 'LINK': 'www.dedekorkutdergisi.comhttp://www.dedekorkutdergisi.com/cilt1/cilt1/cilt1sayi1pdf/mete_filiz.pdf', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Toplum Bilimleri Dergisi', 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'INDIS': None, 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 7, 15), 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortam Farkının Yeterliklere Verilen Önem Derecesine Etkisi', 'LINK': 'http://toplumbilimleridergisi.org.', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi', 'ISIMLER': 'Mete, F., Asar, A. ', 'INDIS': 'ISSN:2148-1970', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 8, 15), 'AD': 'Üniversite Programlarında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliklerinin Araştırılması', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [], 'yonetilenytez': [{'Ogrenci': 'İpek CEYLAN', 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi ', 'Aciklama': 'Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Teori İle Gösterilmesi, ', 'Yil': 2016, 'Seviye': 2}], 'PersonelMakaleler': [{'YAYIN_AD': 'Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi', 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'INDIS': None, 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 6, 27), 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi', 'LINK': 'www.dedekorkutdergisi.comhttp://www.dedekorkutdergisi.com/cilt1/cilt1/cilt1sayi1pdf/mete_filiz.pdf', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': '21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum', 'ISIMLER': 'Mete, F. & Akpınar, K. D. ', 'INDIS': 'ISSN:2147-0928', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 8, 14), 'AD': 'Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ', 'LINK': 'www.egitimvetoplum.org', 'ULUSAL': False}, {'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3)', 'ISIMLER': 'Mete Filiz, Gürsoy Ülkü', 'INDIS': None, 'TUR': 2, 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 31), 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler', 'LINK': 'www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp', 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (JTEE), Cilt: 2. Sayı:2, 289-310', 'ISIMLER': 'Yalçınkaya H., Mete, F. Albuz, A.S. ', 'INDIS': 'ISSN:2147-0456.', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 27), 'AD': ' OTMG Modelinin Okul Kültürüne Etkisi (Hatay İli Örneği)', 'LINK': 'www.jtee.org', 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Toplum Bilimleri Dergisi', 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'INDIS': None, 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 7, 15), 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortam Farkının Yeterliklere Verilen Önem Derecesine Etkisi', 'LINK': 'http://toplumbilimleridergisi.org.', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi', 'ISIMLER': 'Mete, F., Asar, A. ', 'INDIS': 'ISSN:2148-1970', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 8, 15), 'AD': 'Üniversite Programlarında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliklerinin Araştırılması', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi ADED', 'ISIMLER': 'Filiz Mete', 'INDIS': '3/2, 81-91', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 4, 27), 'AD': 'Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Yazma Eğitimi Dersi: Bilme ve Uygulama Karşılaştırması', 'LINK': 'http://anadiliegitimi.com/article/view/5000070165', 'ULUSAL': None}], 'PersonelEtkinlik': []}
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Teori İle Gösterilmesi,

  İpek CEYLAN Bülent Ecevit Üniversitesi - 2016

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Mete, F., Asar, A. , "Üniversite Programlarında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliklerinin Araştırılması"

  Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi , ISSN:2148-1970 2014

 2. Mete, F. , "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortam Farkının Yeterliklere Verilen Önem Derecesine Etkisi"

  Toplum Bilimleri Dergisi 2013

 3. Mete, F. , "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi"

  Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Filiz Mete, "Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Yazma Eğitimi Dersi: Bilme ve Uygulama Karşılaştırması"

  Ana Dili Eğitimi Dergisi ADED , 3/2, 81-91 2015

 2. Mete Filiz, Gürsoy Ülkü, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler"

  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3) 2013

 3. Yalçınkaya H., Mete, F. Albuz, A.S. , " OTMG Modelinin Okul Kültürüne Etkisi (Hatay İli Örneği)"

  Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (JTEE), Cilt: 2. Sayı:2, 289-310 , ISSN:2147-0456. 2013

 4. Mete, F. & Akpınar, K. D. , "Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ"

  21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum , ISSN:2147-0928 2013