Yrd.Doç.Dr. Filiz METE
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
e - Posta
flzmt27gmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [{'Ogrenci': 'İpek CEYLAN', 'Yil': 2016, 'Aciklama': 'Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Teori İle Gösterilmesi, ', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi '}], 'PersonelMakaleler': [{'ULUSAL': True, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi', 'TUR': None, 'LINK': 'www.dedekorkutdergisi.comhttp://www.dedekorkutdergisi.com/cilt1/cilt1/cilt1sayi1pdf/mete_filiz.pdf', 'TARIH': datetime.date(2012, 6, 27), 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'YAYIN_AD': 'Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi', 'INDIS': None}, {'ULUSAL': False, 'AD': 'Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ', 'TUR': None, 'LINK': 'www.egitimvetoplum.org', 'TARIH': datetime.date(2013, 8, 14), 'ISIMLER': 'Mete, F. & Akpınar, K. D. ', 'YAYIN_AD': '21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum', 'INDIS': 'ISSN:2147-0928'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler', 'TUR': 2, 'LINK': 'www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp', 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 31), 'ISIMLER': 'Mete Filiz, Gürsoy Ülkü', 'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3)', 'INDIS': None}, {'ULUSAL': None, 'AD': ' OTMG Modelinin Okul Kültürüne Etkisi (Hatay İli Örneği)', 'TUR': None, 'LINK': 'www.jtee.org', 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 27), 'ISIMLER': 'Yalçınkaya H., Mete, F. Albuz, A.S. ', 'YAYIN_AD': 'Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (JTEE), Cilt: 2. Sayı:2, 289-310', 'INDIS': 'ISSN:2147-0456.'}, {'ULUSAL': True, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortam Farkının Yeterliklere Verilen Önem Derecesine Etkisi', 'TUR': None, 'LINK': 'http://toplumbilimleridergisi.org.', 'TARIH': datetime.date(2013, 7, 15), 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'YAYIN_AD': 'Toplum Bilimleri Dergisi', 'INDIS': None}, {'ULUSAL': True, 'AD': 'Üniversite Programlarında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliklerinin Araştırılması', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 8, 15), 'ISIMLER': 'Mete, F., Asar, A. ', 'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi', 'INDIS': 'ISSN:2148-1970'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Yazma Eğitimi Dersi: Bilme ve Uygulama Karşılaştırması', 'TUR': None, 'LINK': 'http://anadiliegitimi.com/article/view/5000070165', 'TARIH': datetime.date(2015, 4, 27), 'ISIMLER': 'Filiz Mete', 'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi ADED', 'INDIS': '3/2, 81-91'}], 'PersonelUnvanlar': [], 'Personel': {'KEY_WORDS': None, 'YOUTUBE': None, 'TEL_HARICI': None, 'DEVIANTART': None, 'TEL_DAHILI': None, 'BOLUM_KOD': 402, 'Soyad': 'METE', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'OKUL_KOD': 4, 'E_POSTA': None, 'UNVAN_ID': 3, 'KISISEL_WEB': None, 'LINK': 'filizmete', 'Akademik': True, 'DIGG': None, 'AnabilimDalı': None, 'E_POSTA_2': 'flzmt27@gmail.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'BILIM_KOLU': None, 'Ad': 'Filiz', 'FAKS': None, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FACEBOOK': None, 'LINKEDIN': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_BEUN': 'filizmete@beun.edu.tr', 'TUMBLR': None, 'VIMEO': None, 'MYSPACE': None, 'GITHUB': None}, 'PersonelTezler': [], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelBasari': [], 'Unvan': {'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'ID': 0, 'PID': None, 'EntityState': 1, 'EntityKey': None, 'PERSONELs': []}, 'PersonelYdl': [], 'PersonelGorevler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [{'Ogrenci': 'İpek CEYLAN', 'Yil': 2016, 'Aciklama': 'Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Teori İle Gösterilmesi, ', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi '}], 'umakale': [{'ULUSAL': False, 'AD': 'Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ', 'TUR': None, 'LINK': 'www.egitimvetoplum.org', 'TARIH': datetime.date(2013, 8, 14), 'ISIMLER': 'Mete, F. & Akpınar, K. D. ', 'YAYIN_AD': '21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum', 'INDIS': 'ISSN:2147-0928'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler', 'TUR': 2, 'LINK': 'www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp', 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 31), 'ISIMLER': 'Mete Filiz, Gürsoy Ülkü', 'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3)', 'INDIS': None}, {'ULUSAL': None, 'AD': ' OTMG Modelinin Okul Kültürüne Etkisi (Hatay İli Örneği)', 'TUR': None, 'LINK': 'www.jtee.org', 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 27), 'ISIMLER': 'Yalçınkaya H., Mete, F. Albuz, A.S. ', 'YAYIN_AD': 'Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (JTEE), Cilt: 2. Sayı:2, 289-310', 'INDIS': 'ISSN:2147-0456.'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Yazma Eğitimi Dersi: Bilme ve Uygulama Karşılaştırması', 'TUR': None, 'LINK': 'http://anadiliegitimi.com/article/view/5000070165', 'TARIH': datetime.date(2015, 4, 27), 'ISIMLER': 'Filiz Mete', 'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi ADED', 'INDIS': '3/2, 81-91'}], 'yerelmakale': [{'ULUSAL': True, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi', 'TUR': None, 'LINK': 'www.dedekorkutdergisi.comhttp://www.dedekorkutdergisi.com/cilt1/cilt1/cilt1sayi1pdf/mete_filiz.pdf', 'TARIH': datetime.date(2012, 6, 27), 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'YAYIN_AD': 'Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi', 'INDIS': None}, {'ULUSAL': True, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortam Farkının Yeterliklere Verilen Önem Derecesine Etkisi', 'TUR': None, 'LINK': 'http://toplumbilimleridergisi.org.', 'TARIH': datetime.date(2013, 7, 15), 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'YAYIN_AD': 'Toplum Bilimleri Dergisi', 'INDIS': None}, {'ULUSAL': True, 'AD': 'Üniversite Programlarında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliklerinin Araştırılması', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 8, 15), 'ISIMLER': 'Mete, F., Asar, A. ', 'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi', 'INDIS': 'ISSN:2148-1970'}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/filizmete', 'PersonelKitap': [], 'PersonelBildiriler': [], 'Bolum': 'Türkçe Eğitimi Bölümü', 'PersonelProjeler': []}
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Teori İle Gösterilmesi,

  İpek CEYLAN Bülent Ecevit Üniversitesi - 2016

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Mete, F., Asar, A. , "Üniversite Programlarında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliklerinin Araştırılması"

  Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi , ISSN:2148-1970 2014

 2. Mete, F. , "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortam Farkının Yeterliklere Verilen Önem Derecesine Etkisi"

  Toplum Bilimleri Dergisi 2013

 3. Mete, F. , "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi"

  Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Filiz Mete, "Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Yazma Eğitimi Dersi: Bilme ve Uygulama Karşılaştırması"

  Ana Dili Eğitimi Dergisi ADED , 3/2, 81-91 2015

 2. Mete Filiz, Gürsoy Ülkü, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler"

  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3) 2013

 3. Yalçınkaya H., Mete, F. Albuz, A.S. , " OTMG Modelinin Okul Kültürüne Etkisi (Hatay İli Örneği)"

  Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (JTEE), Cilt: 2. Sayı:2, 289-310 , ISSN:2147-0456. 2013

 4. Mete, F. & Akpınar, K. D. , "Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ"

  21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum , ISSN:2147-0928 2013