Doç.Dr. Filiz METE
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
e - Posta
flzmt27gmail.com
{'PersonelYdl': [], 'Bolum': 'Türkçe Eğitimi Bölümü', 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'yerelmakale': [{'LINK': 'www.dedekorkutdergisi.comhttp://www.dedekorkutdergisi.com/cilt1/cilt1/cilt1sayi1pdf/mete_filiz.pdf', 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2012, 6, 27), 'ULUSAL': True, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi'}, {'LINK': 'http://toplumbilimleridergisi.org.', 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Toplum Bilimleri Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2013, 7, 15), 'ULUSAL': True, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortam Farkının Yeterliklere Verilen Önem Derecesine Etkisi'}, {'LINK': None, 'INDIS': 'ISSN:2148-1970', 'ISIMLER': 'Mete, F., Asar, A. ', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2014, 8, 15), 'ULUSAL': True, 'AD': 'Üniversite Programlarında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliklerinin Araştırılması'}], 'PersonelEtkinlik': [], 'umakale': [{'LINK': 'www.egitimvetoplum.org', 'INDIS': 'ISSN:2147-0928', 'ISIMLER': 'Mete, F. & Akpınar, K. D. ', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': '21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum', 'TARIH': datetime.date(2013, 8, 14), 'ULUSAL': False, 'AD': 'Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ'}, {'LINK': 'www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp', 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Mete Filiz, Gürsoy Ülkü', 'TUR': 2, 'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3)', 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 31), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler'}, {'LINK': 'www.jtee.org', 'INDIS': 'ISSN:2147-0456.', 'ISIMLER': 'Yalçınkaya H., Mete, F. Albuz, A.S. ', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (JTEE), Cilt: 2. Sayı:2, 289-310', 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 27), 'ULUSAL': None, 'AD': ' OTMG Modelinin Okul Kültürüne Etkisi (Hatay İli Örneği)'}, {'LINK': 'http://anadiliegitimi.com/article/view/5000070165', 'INDIS': '3/2, 81-91', 'ISIMLER': 'Filiz Mete', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi ADED', 'TARIH': datetime.date(2015, 4, 27), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Yazma Eğitimi Dersi: Bilme ve Uygulama Karşılaştırması'}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelBildiriler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/filizmete', 'PersonelOgrenim': [], 'Personel': {'LINK': 'filizmete', 'ANA_DIL': None, 'Ad': 'Filiz', 'TEL_HARICI': None, 'UNVAN_ID': 3, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'DIGG': None, 'BOLUM_KOD': 402, 'OKUL_KOD': 4, 'KEY_WORDS': None, 'GITHUB': None, 'FACEBOOK': None, 'FRIENDFEED': None, 'DEVIANTART': None, 'KISISEL_WEB': None, 'TUMBLR': None, 'AnabilimDalı': None, 'E_POSTA_2': 'flzmt27@gmail.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'MYSPACE': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'FLICKR': None, 'VIMEO': None, 'LINKEDIN': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'AnadalId': None, 'YOUTUBE': None, 'BILIM_KOLU': None, 'FAKS': None, 'E_POSTA_BEUN': 'filizmete@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'E_POSTA': None, 'Soyad': 'METE', 'TEL_DAHILI': None}, 'PersonelUnvanlar': [], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelProjeler': [], 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Associate Prof. ', 'EntityKey': None, 'ID': 0, 'ACIKLAMA_TR': 'Doç.Doktor', 'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_EN': 'Associate Professor ', 'PID': None, 'EntityState': 1}, 'PersonelYonetilenTezler': [{'Aciklama': 'Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Teori İle Gösterilmesi, ', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi ', 'Ogrenci': 'İpek CEYLAN', 'Yil': 2016}], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [], 'PersonelKitap': [], 'yonetilenytez': [{'Aciklama': 'Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Teori İle Gösterilmesi, ', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi ', 'Ogrenci': 'İpek CEYLAN', 'Yil': 2016}], 'PersonelMakaleler': [{'LINK': 'www.dedekorkutdergisi.comhttp://www.dedekorkutdergisi.com/cilt1/cilt1/cilt1sayi1pdf/mete_filiz.pdf', 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2012, 6, 27), 'ULUSAL': True, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi'}, {'LINK': 'www.egitimvetoplum.org', 'INDIS': 'ISSN:2147-0928', 'ISIMLER': 'Mete, F. & Akpınar, K. D. ', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': '21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum', 'TARIH': datetime.date(2013, 8, 14), 'ULUSAL': False, 'AD': 'Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ'}, {'LINK': 'www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp', 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Mete Filiz, Gürsoy Ülkü', 'TUR': 2, 'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3)', 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 31), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler'}, {'LINK': 'www.jtee.org', 'INDIS': 'ISSN:2147-0456.', 'ISIMLER': 'Yalçınkaya H., Mete, F. Albuz, A.S. ', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (JTEE), Cilt: 2. Sayı:2, 289-310', 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 27), 'ULUSAL': None, 'AD': ' OTMG Modelinin Okul Kültürüne Etkisi (Hatay İli Örneği)'}, {'LINK': 'http://toplumbilimleridergisi.org.', 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Mete, F. ', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Toplum Bilimleri Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2013, 7, 15), 'ULUSAL': True, 'AD': 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortam Farkının Yeterliklere Verilen Önem Derecesine Etkisi'}, {'LINK': None, 'INDIS': 'ISSN:2148-1970', 'ISIMLER': 'Mete, F., Asar, A. ', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2014, 8, 15), 'ULUSAL': True, 'AD': 'Üniversite Programlarında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliklerinin Araştırılması'}, {'LINK': 'http://anadiliegitimi.com/article/view/5000070165', 'INDIS': '3/2, 81-91', 'ISIMLER': 'Filiz Mete', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi ADED', 'TARIH': datetime.date(2015, 4, 27), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Yazma Eğitimi Dersi: Bilme ve Uygulama Karşılaştırması'}], 'yonetilendtez': []}
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Teori İle Gösterilmesi,

  İpek CEYLAN Bülent Ecevit Üniversitesi - 2016

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Mete, F., Asar, A. , "Üniversite Programlarında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliklerinin Araştırılması"

  Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi , ISSN:2148-1970 2014

 2. Mete, F. , "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortam Farkının Yeterliklere Verilen Önem Derecesine Etkisi"

  Toplum Bilimleri Dergisi 2013

 3. Mete, F. , "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi"

  Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Filiz Mete, "Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Yazma Eğitimi Dersi: Bilme ve Uygulama Karşılaştırması"

  Ana Dili Eğitimi Dergisi ADED , 3/2, 81-91 2015

 2. Mete Filiz, Gürsoy Ülkü, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler"

  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3) 2013

 3. Yalçınkaya H., Mete, F. Albuz, A.S. , " OTMG Modelinin Okul Kültürüne Etkisi (Hatay İli Örneği)"

  Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (JTEE), Cilt: 2. Sayı:2, 289-310 , ISSN:2147-0456. 2013

 4. Mete, F. & Akpınar, K. D. , "Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ"

  21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum , ISSN:2147-0928 2013