Doç.Dr. İLHAN KARATAŞ
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
e - Posta
karatasilhangmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [{'Ogrenci': 'İsmail Güzel', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada Örneği', 'Seviye': 2, 'Universite': 'ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'}, {'Ogrenci': 'Zeynep Çakır', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Gerçekçi Matematik Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6.Sınıf Düzeyinde Cebir ve Alan Konularında Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi', 'Seviye': 2, 'Universite': 'ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'}], 'PersonelMakaleler': [{'ULUSAL': None, 'AD': 'A Cross-Age Study of Students’ Understanding of Limit and Continuity Concepts', 'TUR': 2, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Karatas, İ. Guven, B. ve Cekmez, E', 'YAYIN_AD': 'BOLEMA', 'INDIS': '24 (38), 245-264,2011'}, {'ULUSAL': False, 'AD': 'Students discovering spherical geometry using dynamic geometry software', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Güven, B. & Karataş, İ.', 'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Education in Science and Technology', 'INDIS': '40(3), 331 – 340,2009'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Examining Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Understandings about Irrational Numbers', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Guven,B. Cekmez E., Karatas, İ. ', 'YAYIN_AD': 'PRIMUS', 'INDIS': '401-416. (2011)'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Using empirical evidence in the process of proving: the case of Dynamic Geometry,', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Guven, B. Cekmez, E. Karatas, İ. ', 'YAYIN_AD': 'Teaching Mathematics and Its Applications', 'INDIS': '29 (4), 193-207 (2011)'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Trends in Turkish mathematıcs educatıon research: From 1998 to 2007', 'TUR': 2, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Baki, A., Güven, B., Karataş, İ. Akkan, Y., Çakıroğlu, Ü. ', 'YAYIN_AD': 'Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi', 'INDIS': '40, 57-68. (2011)'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Experiences of student mathematics-teachers in computer-based Mathematics learning environment', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Karataş, İ.', 'YAYIN_AD': 'International Journal for Mathematics Teaching and Learning,', 'INDIS': '10 th March, 235-262 (2011)'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Investigation of Pre-School Teachers’ Beliefs about Mathematics Education in Terms of Their Experience and Structure of Their Education', 'TUR': 2, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Karataş, İ., Güven, B., Öztürk, Y., Arslan, S. and Gürsoy, K.', 'YAYIN_AD': 'EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education', 'INDIS': '13(3), 673-689, 2017'}], 'PersonelUnvanlar': [], 'Personel': {'KEY_WORDS': None, 'YOUTUBE': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'DEVIANTART': None, 'TEL_DAHILI': 126, 'BOLUM_KOD': 401, 'Soyad': 'KARATAŞ', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'OKUL_KOD': 4, 'E_POSTA': 'ilhankaratas@karaelmas.edu.tr', 'UNVAN_ID': 2, 'KISISEL_WEB': None, 'LINK': 'ilhankaratas', 'Akademik': True, 'DIGG': None, 'AnabilimDalı': 'İlköğretim Matematik Öğretmenliği', 'E_POSTA_2': 'karatasilhan@gmail.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Öğretmen Eğitimi, Problem çözme, Bilgisayar destekli matematik eğitimi', 'BILIM_KOLU': 'Matematik Eğitimi', 'Ad': 'İLHAN', 'FAKS': None, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FACEBOOK': None, 'LINKEDIN': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_BEUN': 'ilhankaratas@beun.edu.tr', 'TUMBLR': None, 'VIMEO': None, 'MYSPACE': None, 'GITHUB': None}, 'PersonelTezler': [{'Aciklama': '8. sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecinde kullanılan bilgi türlerini kullanma düzeyleri', 'Yil': 2002, 'Universite': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi', 'Seviye': 2}, {'Aciklama': 'Problem Çözmeye Dayalı Öğrenme Ortamının Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmeye Etkisi', 'Yil': 2008, 'Universite': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi', 'Seviye': 3}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelBasari': [], 'Unvan': {'KISA_EN': 'Assoc.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'ACIKLAMA_TR': 'Doçent Doktor ', 'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'ACIKLAMA_EN': 'Associate Professor ', 'ID': 0, 'PID': None, 'EntityState': 1, 'EntityKey': None, 'PERSONELs': []}, 'PersonelYdl': [{'Yazma': 1, 'Konusma': 1, 'DilAd': 'İngilizce', 'Okuma': 3, 'Dil': 2}], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': '', 'BITIS': '', 'GOREV': 'Bülent Ecevit Üni. Senato Üyesi'}, {'BASLANGIC': '', 'BITIS': '', 'GOREV': 'İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD başkanı'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2010, 7, 1), 'BITIS': datetime.date(2012, 7, 16), 'GOREV': 'Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı'}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [{'Ogrenci': 'İsmail Güzel', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada Örneği', 'Seviye': 2, 'Universite': 'ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'}, {'Ogrenci': 'Zeynep Çakır', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Gerçekçi Matematik Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6.Sınıf Düzeyinde Cebir ve Alan Konularında Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi', 'Seviye': 2, 'Universite': 'ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'}], 'umakale': [{'ULUSAL': None, 'AD': 'A Cross-Age Study of Students’ Understanding of Limit and Continuity Concepts', 'TUR': 2, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Karatas, İ. Guven, B. ve Cekmez, E', 'YAYIN_AD': 'BOLEMA', 'INDIS': '24 (38), 245-264,2011'}, {'ULUSAL': False, 'AD': 'Students discovering spherical geometry using dynamic geometry software', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Güven, B. & Karataş, İ.', 'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Education in Science and Technology', 'INDIS': '40(3), 331 – 340,2009'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Examining Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Understandings about Irrational Numbers', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Guven,B. Cekmez E., Karatas, İ. ', 'YAYIN_AD': 'PRIMUS', 'INDIS': '401-416. (2011)'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Using empirical evidence in the process of proving: the case of Dynamic Geometry,', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Guven, B. Cekmez, E. Karatas, İ. ', 'YAYIN_AD': 'Teaching Mathematics and Its Applications', 'INDIS': '29 (4), 193-207 (2011)'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Trends in Turkish mathematıcs educatıon research: From 1998 to 2007', 'TUR': 2, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Baki, A., Güven, B., Karataş, İ. Akkan, Y., Çakıroğlu, Ü. ', 'YAYIN_AD': 'Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi', 'INDIS': '40, 57-68. (2011)'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Experiences of student mathematics-teachers in computer-based Mathematics learning environment', 'TUR': None, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Karataş, İ.', 'YAYIN_AD': 'International Journal for Mathematics Teaching and Learning,', 'INDIS': '10 th March, 235-262 (2011)'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Investigation of Pre-School Teachers’ Beliefs about Mathematics Education in Terms of Their Experience and Structure of Their Education', 'TUR': 2, 'LINK': None, 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Karataş, İ., Güven, B., Öztürk, Y., Arslan, S. and Gürsoy, K.', 'YAYIN_AD': 'EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education', 'INDIS': '13(3), 673-689, 2017'}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'Matematik öğretmenliği', 'OKUL_AD': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': 'Trabzon', 'OKUL_TUR': 4, 'MEZUNIYET_YIL': 1998}, {'BOLUM': 'Matematik eğitimi', 'OKUL_AD': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': 'Trabzon', 'OKUL_TUR': 5, 'MEZUNIYET_YIL': 2002}, {'BOLUM': 'Matematik eğitimi', 'OKUL_AD': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': 'Trabzon', 'OKUL_TUR': 6, 'MEZUNIYET_YIL': 2008}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/ilhankaratas', 'PersonelKitap': [], 'PersonelBildiriler': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'PersonelProjeler': [{'TarihBitis': datetime.date(2012, 10, 9), 'TarihBasla': datetime.date(2010, 1, 1), 'ProjeNo': None, 'Ad': 'Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Dönem Matematik Eğitimi Hakkındaki Düşünce, İnanç ve Sınıf İçi Etkinliklerinin İncelenmesi', 'Butce': None, 'Destek': None}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. Gerçekçi Matematik Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6.Sınıf Düzeyinde Cebir ve Alan Konularında Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi

  Zeynep Çakır ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2011

 2. Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada Örneği

  İsmail Güzel ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Karatas, İ. Guven, B. ve Cekmez, E, "A Cross-Age Study of Students’ Understanding of Limit and Continuity Concepts"

  BOLEMA , 24 (38), 245-264,2011

 2. Güven, B. & Karataş, İ., "Students discovering spherical geometry using dynamic geometry software"

  International Journal of Mathematical Education in Science and Technology , 40(3), 331 – 340,2009

 3. Guven,B. Cekmez E., Karatas, İ. , "Examining Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Understandings about Irrational Numbers"

  PRIMUS , 401-416. (2011)

 4. Guven, B. Cekmez, E. Karatas, İ. , "Using empirical evidence in the process of proving: the case of Dynamic Geometry,"

  Teaching Mathematics and Its Applications , 29 (4), 193-207 (2011)

 5. Baki, A., Güven, B., Karataş, İ. Akkan, Y., Çakıroğlu, Ü. , "Trends in Turkish mathematıcs educatıon research: From 1998 to 2007"

  Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi , 40, 57-68. (2011)

 6. Karataş, İ., "Experiences of student mathematics-teachers in computer-based Mathematics learning environment"

  International Journal for Mathematics Teaching and Learning, , 10 th March, 235-262 (2011)

 7. Karataş, İ., Güven, B., Öztürk, Y., Arslan, S. and Gürsoy, K., "Investigation of Pre-School Teachers’ Beliefs about Mathematics Education in Terms of Their Experience and Structure of Their Education"

  EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education , 13(3), 673-689, 2017

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Dönem Matematik Eğitimi Hakkındaki Düşünce, İnanç ve Sınıf İçi Etkinliklerinin İncelenmesi