Doç.Dr. MELTEM MARAŞ
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
e - Posta
melmarasyahoo.com.tr
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assoc.Prof. ', 'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Associate Professor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Doçent Doktor ', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelKitap': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/melmaras', 'umakale': [], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'MELTEM', 'KISISEL_WEB': '-', 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 2, 'BILIM_KOLU': 'Moleküler Biyoloji', 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'melmaras@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'AnabilimDalı': 'Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı', 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Moleküler Genetik, Biyoteknoloji', 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'melmaras', 'TEL_DAHILI': 210, 'Soyad': 'MARAŞ', 'E_POSTA': 'melmaras@karaelmas.edu.tr', 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'melmaras@yahoo.com.tr'}, 'PersonelYdl': [], 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [], 'PersonelUnvanlar': []}
Web Sitesi