Yrd.Doç.Dr. MURAT İNCE
Görev Yeri
Eregli Egitim Fakultesi
Egitim Bilimleri Bolumu
Çalışma Alanları
Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Yükseköğretim
e - Posta
muratince20hotmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelMakaleler': [{'ULUSAL': False, 'AD': 'The Investigations Of Using Web 2.0 Technologies On English Writing Skills Of Students With Different Learning Styles', 'TUR': 2, 'LINK': 'http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/minceeng53a.pdf', 'TARIH': datetime.date(2013, 10, 19), 'ISIMLER': 'Murat İnce, Ömür Akdemir', 'YAYIN_AD': 'Eğitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research (EJER)', 'INDIS': '53/A, 93-106'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research', 'TUR': None, 'LINK': 'http://higheredu-sci.beun.edu.tr/summary_en.php3?id=1727', 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 29), 'ISIMLER': 'Alper Yetkiner, Murat İnce', 'YAYIN_AD': 'Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science', 'INDIS': '6, 3, 377-388'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdENKisa': 'PhD ', 'UnvanAdEN': 'Doctor of Philosophy', 'UnvanAdTR': 'Doktor ', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr. ', 'UnvanId': 4, 'Tarih': datetime.date(2006, 1, 2), 'Alan': 'İngiliz Dili Okutmanı'}], 'Personel': {'YOUTUBE': None, 'TEL_HARICI': 3722665885, 'BOLUM_KOD': 1901, 'VIMEO': None, 'KEY_WORDS': 'program geliştirme, ingilizce eğitimi, öğretmen eğitimi, yükseköğretim, uluslararası sınavlar', 'Soyad': 'İNCE', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'DEVIANTART': None, 'OKUL_KOD': 19, 'E_POSTA': 'muratince@karaelmas.edu.tr', 'UNVAN_ID': 8, 'KISISEL_WEB': None, 'LINK': 'muratince', 'Akademik': True, 'DIGG': None, 'E_POSTA_2': 'muratince20@hotmail.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'BILIM_KOLU': None, 'Ad': 'MURAT', 'FAKS': 3722665456, 'TWITTER': 'https://twitter.com/muratincee', 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Yükseköğretim', 'MYSPACE': None, 'FACEBOOK': 'https://www.facebook.com/theince', 'LINKEDIN': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_BEUN': 'muratince@beun.edu.tr', 'TUMBLR': None, 'TEL_DAHILI': 119, 'AnabilimDalı': None, 'GITHUB': None}, 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Web 2.0 teknolojileri kullanımının farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin İngilizce yazma becerilerine etkisinin incelenmesi', 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi'}, {'Seviye': 3, 'Yil': 2016, 'Aciklama': "Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) Yoklanan 'Okuma Becerileri' Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)", 'Universite': 'Ankara Üniversitesi'}], 'Okul': 'Eregli Egitim Fakultesi', 'PersonelBasari': [], 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Instructor ', 'ACIKLAMA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'ACIKLAMA_EN': 'Instructor ', 'ID': 0, 'PID': None, 'EntityState': 1, 'PERSONELs': [], 'EntityKey': None}, 'PersonelYdl': [], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2007, 7, 9), 'BITIS': datetime.date(2013, 11, 1), 'GOREV': 'BEÜ. Çaycuma Kampüsü Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Koordinatörü'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2013, 11, 1), 'BITIS': datetime.date(2016, 11, 1), 'GOREV': 'BEÜ. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2015, 6, 22), 'BITIS': datetime.date(2016, 11, 21), 'GOREV': 'Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölüm Başkanı'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2016, 9, 1), 'BITIS': '', 'GOREV': 'BEÜ. Uluslararası Öğrenci Koordinatörü'}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'umakale': [{'ULUSAL': False, 'AD': 'The Investigations Of Using Web 2.0 Technologies On English Writing Skills Of Students With Different Learning Styles', 'TUR': 2, 'LINK': 'http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/minceeng53a.pdf', 'TARIH': datetime.date(2013, 10, 19), 'ISIMLER': 'Murat İnce, Ömür Akdemir', 'YAYIN_AD': 'Eğitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research (EJER)', 'INDIS': '53/A, 93-106'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research', 'TUR': None, 'LINK': 'http://higheredu-sci.beun.edu.tr/summary_en.php3?id=1727', 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 29), 'ISIMLER': 'Alper Yetkiner, Murat İnce', 'YAYIN_AD': 'Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science', 'INDIS': '6, 3, 377-388'}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'İngiliz Dili ve Edebiyatı', 'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_ADRES': 'Kocaeli', 'OKUL_AD': 'Kocaeli Üniversitesi', 'MEZUNIYET_YIL': 2005}, {'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_ADRES': 'Zonguldak', 'OKUL_AD': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'MEZUNIYET_YIL': 2011}, {'BOLUM': 'Eğitim Programları (Curriculum and Instruction)', 'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_AD': 'Ankara Üniversitesi', 'MEZUNIYET_YIL': 2016}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/muratince', 'PersonelKitap': [{'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Gelecek İçin Eğitim - Farklı Ülkelerde Program Geliştirme Çalışmaları', 'BOLUM_AD': '5.Bölüm: Finlandiya Eğitim Sistemi', 'YAYIN_EVI': ' Pegem Akademi', 'TARIH': '/Date(1352930400000)/', 'ISIMLER': 'Murat İnce', 'EDITOR': 'Özcan Demirel'}], 'PersonelBildiriler': [{'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 10, 29), 'ADRES': 'University Of Barcelona / Barcelona, Spain', 'ULUSAL': None, 'AD': 'The Investigation of Instructors’ Views on Using Technology in English Language Teaching', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 10, 26), 'ISIMLER': 'Murat İnce', 'YAYIN_AD': '4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 12, 14), 'ADRES': 'Sakarya University / Sakarya, Turkey', 'ULUSAL': None, 'AD': 'Asya ve Uzakdoğuda Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları: Hindistan ve Filipinler Örneği', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 12, 12), 'ISIMLER': 'Dinçer Biçer, Murat İnce', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 9, 28), 'ADRES': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi/ Bolu, Türkiye', 'ULUSAL': True, 'AD': 'Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Eğitim Programı Değerlendirmesi ve Bir Ünite İçin Örnek Program Geliştirme Çalışması', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 9, 26), 'ISIMLER': 'Dinçer Biçer, Murat İnce', 'YAYIN_AD': 'I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 10, 31), 'ADRES': 'Milano / Italy', 'ULUSAL': None, 'AD': 'The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2014)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 10, 29), 'ISIMLER': 'İlkay Doğan Taş, Alper Yetkiner, Murat İnce', 'YAYIN_AD': '3rd International Conference on Interdisciplinary Research in Education'}], 'Bolum': 'Egitim Bilimleri Bolumu', 'PersonelProjeler': [{'TarihBitis': datetime.date(2013, 12, 23), 'ProjeNo': None, 'Ad': 'Bilimsel Araştırma (BAP) Destek (Patent, Uluslararası toplantı, Makale basımı, Analiz) Projesi: Investigations Of Using Web 2.0 Technologies On English Writing Skills Of Students With Different Learning Styles ', 'TarihBasla': datetime.date(2013, 10, 20), 'Butce': None, 'Destek': None}, {'TarihBitis': datetime.date(2014, 10, 31), 'ProjeNo': None, 'Ad': 'Bilimsel Araştırma (BAP) Destek (Patent, Uluslararası toplantı, Makale basımı, Analiz) Projesi: The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2014)', 'TarihBasla': datetime.date(2014, 10, 29), 'Butce': None, 'Destek': None}, {'TarihBitis': datetime.date(2016, 6, 9), 'ProjeNo': None, 'Ad': 'Bilimsel Araştırma (BAP) Altyapı Projesi: Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Laboratuarlarının Teknik Altyapısının Yenilenerek Yabancı Dil Eğitim Kalitesinin ve Enerji Verimliliğinin Artırılması', 'TarihBasla': datetime.date(2015, 6, 9), 'Butce': None, 'Destek': None}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Alper Yetkiner, Murat İnce, "Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research"

  Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science , 6, 3, 377-388 2016

 2. Murat İnce, Ömür Akdemir, "The Investigations Of Using Web 2.0 Technologies On English Writing Skills Of Students With Different Learning Styles"

  Eğitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research (EJER) , 53/A, 93-106 2013

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Murat İnce, "The Investigation of Instructors’ Views on Using Technology in English Language Teaching"

  4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership , University Of Barcelona / Barcelona, Spain - 29 Eki. 2013

 2. Dinçer Biçer, Murat İnce, "Asya ve Uzakdoğuda Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları: Hindistan ve Filipinler Örneği"

  Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı , Sakarya University / Sakarya, Turkey - 14 Ara. 2013

 3. Dinçer Biçer, Murat İnce, "Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Eğitim Programı Değerlendirmesi ve Bir Ünite İçin Örnek Program Geliştirme Çalışması"

  I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Abant İzzet Baysal Üniversitesi/ Bolu, Türkiye - 28 Eyl. 2012

 4. İlkay Doğan Taş, Alper Yetkiner, Murat İnce, "The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2014)"

  3rd International Conference on Interdisciplinary Research in Education , Milano / Italy - 31 Eki. 2014

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Bilimsel Araştırma (BAP) Destek (Patent, Uluslararası toplantı, Makale basımı, Analiz) Projesi: Investigations Of Using Web 2.0 Technologies On English Writing Skills Of Students With Different Learning Styles

 2. Bilimsel Araştırma (BAP) Destek (Patent, Uluslararası toplantı, Makale basımı, Analiz) Projesi: The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2014)

 3. Bilimsel Araştırma (BAP) Altyapı Projesi: Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Laboratuarlarının Teknik Altyapısının Yenilenerek Yabancı Dil Eğitim Kalitesinin ve Enerji Verimliliğinin Artırılması