Dr.Öğretim Üyesi MURAT İNCE
Görev Yeri
Eregli Egitim Fakultesi
Egitim Bilimleri Bolumu
Çalışma Alanları
Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Yükseköğretim
e - Posta
muratince20hotmail.com
{'Okul': 'Eregli Egitim Fakultesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Aciklama': 'Web 2.0 teknolojileri kullanımının farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin İngilizce yazma becerilerine etkisinin incelenmesi', 'Yil': 2011}, {'Seviye': 3, 'Universite': 'Ankara Üniversitesi', 'Aciklama': "Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) Yoklanan 'Okuma Becerileri' Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)", 'Yil': 2016}], 'yerelmakale': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': 'Egitim Bilimleri Bolumu', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Instructor ', 'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Instructor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2007, 7, 9), 'BITIS': datetime.date(2013, 11, 1), 'GOREV': 'BEÜ. Çaycuma Kampüsü Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Koordinatörü'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2013, 11, 1), 'BITIS': datetime.date(2016, 11, 1), 'GOREV': 'BEÜ. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2015, 6, 22), 'BITIS': datetime.date(2016, 11, 21), 'GOREV': 'Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölüm Başkanı'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2016, 9, 1), 'BITIS': '', 'GOREV': 'BEÜ. Uluslararası Öğrenci Koordinatörü'}], 'PersonelBildiriler': [{'AD': 'The Investigation of Instructors’ Views on Using Technology in English Language Teaching', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': '4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership', 'ISIMLER': 'Murat İnce', 'ADRES': 'University Of Barcelona / Barcelona, Spain', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 10, 26), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 10, 29)}, {'AD': 'Asya ve Uzakdoğuda Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları: Hindistan ve Filipinler Örneği', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı', 'ISIMLER': 'Dinçer Biçer, Murat İnce', 'ADRES': 'Sakarya University / Sakarya, Turkey', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 12, 12), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 12, 14)}, {'AD': 'Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Eğitim Programı Değerlendirmesi ve Bir Ünite İçin Örnek Program Geliştirme Çalışması', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi', 'ISIMLER': 'Dinçer Biçer, Murat İnce', 'ADRES': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi/ Bolu, Türkiye', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 9, 26), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 9, 28)}, {'AD': 'The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2014)', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': '3rd International Conference on Interdisciplinary Research in Education', 'ISIMLER': 'İlkay Doğan Taş, Alper Yetkiner, Murat İnce', 'ADRES': 'Milano / Italy', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 10, 29), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 10, 31)}], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'The Investigations Of Using Web 2.0 Technologies On English Writing Skills Of Students With Different Learning Styles', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Eğitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research (EJER)', 'ISIMLER': 'Murat İnce, Ömür Akdemir', 'LINK': 'http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/minceeng53a.pdf', 'TUR': 2, 'TARIH': datetime.date(2013, 10, 19), 'INDIS': '53/A, 93-106'}, {'AD': 'Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science', 'ISIMLER': 'Alper Yetkiner, Murat İnce', 'LINK': 'http://higheredu-sci.beun.edu.tr/summary_en.php3?id=1727', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 29), 'INDIS': '6, 3, 377-388'}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelKitap': [{'EDITOR': 'Özcan Demirel', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': ' Pegem Akademi', 'ISIMLER': 'Murat İnce', 'TARIH': '/Date(1352930400000)/', 'KITAP_AD': 'Gelecek İçin Eğitim - Farklı Ülkelerde Program Geliştirme Çalışmaları', 'BOLUM_AD': '5.Bölüm: Finlandiya Eğitim Sistemi'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/muratince', 'umakale': [{'AD': 'The Investigations Of Using Web 2.0 Technologies On English Writing Skills Of Students With Different Learning Styles', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Eğitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research (EJER)', 'ISIMLER': 'Murat İnce, Ömür Akdemir', 'LINK': 'http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/minceeng53a.pdf', 'TUR': 2, 'TARIH': datetime.date(2013, 10, 19), 'INDIS': '53/A, 93-106'}, {'AD': 'Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science', 'ISIMLER': 'Alper Yetkiner, Murat İnce', 'LINK': 'http://higheredu-sci.beun.edu.tr/summary_en.php3?id=1727', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 29), 'INDIS': '6, 3, 377-388'}], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3722665885, 'TUMBLR': None, 'TEL_DAHILI': 119, 'ANA_DIL': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'MURAT', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'FAKS': 3722665456, 'BILIM_KOLU': None, 'TWITTER': 'https://twitter.com/muratincee', 'E_POSTA_BEUN': 'muratince@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 1901, 'YOUTUBE': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'UNVAN_ID': 8, 'VIMEO': None, 'FACEBOOK': 'https://www.facebook.com/theince', 'LINK': 'muratince', 'FRIENDFEED': None, 'Soyad': 'İNCE', 'E_POSTA': 'muratince@karaelmas.edu.tr', 'AnabilimDalı': None, 'MYSPACE': None, 'E_POSTA_2': 'muratince20@hotmail.com', 'OKUL_KOD': 19, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Yükseköğretim', 'GITHUB': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'KEY_WORDS': 'program geliştirme, ingilizce eğitimi, öğretmen eğitimi, yükseköğretim, uluslararası sınavlar'}, 'PersonelYdl': [], 'PersonelProjeler': [{'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2013, 10, 20), 'Ad': 'Bilimsel Araştırma (BAP) Destek (Patent, Uluslararası toplantı, Makale basımı, Analiz) Projesi: Investigations Of Using Web 2.0 Technologies On English Writing Skills Of Students With Different Learning Styles ', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2013, 12, 23)}, {'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2014, 10, 29), 'Ad': 'Bilimsel Araştırma (BAP) Destek (Patent, Uluslararası toplantı, Makale basımı, Analiz) Projesi: The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2014)', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2014, 10, 31)}, {'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2015, 6, 9), 'Ad': 'Bilimsel Araştırma (BAP) Altyapı Projesi: Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Laboratuarlarının Teknik Altyapısının Yenilenerek Yabancı Dil Eğitim Kalitesinin ve Enerji Verimliliğinin Artırılması', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2016, 6, 9)}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': 'Kocaeli', 'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_AD': 'Kocaeli Üniversitesi', 'BOLUM': 'İngiliz Dili ve Edebiyatı', 'MEZUNIYET_YIL': 2005}, {'OKUL_ADRES': 'Zonguldak', 'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_AD': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'MEZUNIYET_YIL': 2011}, {'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_AD': 'Ankara Üniversitesi', 'BOLUM': 'Eğitim Programları (Curriculum and Instruction)', 'MEZUNIYET_YIL': 2016}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 4, 'UnvanAdEN': 'Doctor of Philosophy', 'UnvanAdENKisa': 'PhD ', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'Alan': 'İngiliz Dili Okutmanı', 'Tarih': datetime.date(2006, 1, 2), 'UnvanAdTR': 'Doktor '}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Alper Yetkiner, Murat İnce, "Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research"

  Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science , 6, 3, 377-388 2016

 2. Murat İnce, Ömür Akdemir, "The Investigations Of Using Web 2.0 Technologies On English Writing Skills Of Students With Different Learning Styles"

  Eğitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research (EJER) , 53/A, 93-106 2013

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Murat İnce, "The Investigation of Instructors’ Views on Using Technology in English Language Teaching"

  4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership , University Of Barcelona / Barcelona, Spain - 29 Eki. 2013

 2. Dinçer Biçer, Murat İnce, "Asya ve Uzakdoğuda Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları: Hindistan ve Filipinler Örneği"

  Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı , Sakarya University / Sakarya, Turkey - 14 Ara. 2013

 3. Dinçer Biçer, Murat İnce, "Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Eğitim Programı Değerlendirmesi ve Bir Ünite İçin Örnek Program Geliştirme Çalışması"

  I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Abant İzzet Baysal Üniversitesi/ Bolu, Türkiye - 28 Eyl. 2012

 4. İlkay Doğan Taş, Alper Yetkiner, Murat İnce, "The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2014)"

  3rd International Conference on Interdisciplinary Research in Education , Milano / Italy - 31 Eki. 2014

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Bilimsel Araştırma (BAP) Destek (Patent, Uluslararası toplantı, Makale basımı, Analiz) Projesi: Investigations Of Using Web 2.0 Technologies On English Writing Skills Of Students With Different Learning Styles

 2. Bilimsel Araştırma (BAP) Destek (Patent, Uluslararası toplantı, Makale basımı, Analiz) Projesi: The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2014)

 3. Bilimsel Araştırma (BAP) Altyapı Projesi: Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Laboratuarlarının Teknik Altyapısının Yenilenerek Yabancı Dil Eğitim Kalitesinin ve Enerji Verimliliğinin Artırılması