Öğretim Görevlisi NURAN BAŞOĞLU
Görev Yeri
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
None
Bilim Dalı
Türkçe Eğitimi
e - Posta
nuranbasogluhotmail.com
{'Okul': 'Çaycuma Meslek Yüksekokulu', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Aciklama': 'İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Eleştirel Düşünme Eğitimine Uygunluğu', 'Yil': 2010}], 'yerelmakale': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': None, 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'ID': 0, 'KISA_TR': 'Öğretim Görevlisi ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Instructor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'KISA_EN': 'Instructor ', 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_TR': 'Öğretim Görevlisi '}, 'PersonelKitap': [{'EDITOR': None, 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Nobel Yayın Dağıtım', 'ISIMLER': 'Mualla Murat Nuhoğlu, Nuran Başoğlu, Serbay Kayganacıoğlu', 'TARIH': '/Date(1207083600000)/', 'KITAP_AD': 'Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme', 'BOLUM_AD': None}, {'EDITOR': 'Havva Yaman', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayıncılık', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'TARIH': '/Date(1387922400000)/', 'KITAP_AD': 'Dünyada Ana Dili Öğretimi-Program İncelemeleri-', 'BOLUM_AD': 'Danimarka Dili Öğretim Programı'}, {'EDITOR': 'Havva Yaman', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayıncılık', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'TARIH': '/Date(1387922400000)/', 'KITAP_AD': 'Dünyada Ana Dili Öğretimi-Program İncelemeleri-', 'BOLUM_AD': 'Güney Afrika Cumhuriyeti Ana Dili Öğretim Programı'}, {'EDITOR': 'Havva Yaman', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayıncılık', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'TARIH': '/Date(1387922400000)/', 'KITAP_AD': 'Dünyada Ana Dili Öğretimi-Program İncelemeleri-', 'BOLUM_AD': 'Mısır Arap Cumhuriyeti Dil Öğretim Programı'}, {'EDITOR': 'Seyithan Demirdağ', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Nobel', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'TARIH': '/Date(1482703200000)/', 'KITAP_AD': 'Sınıf Yönetimi', 'BOLUM_AD': 'Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar: Teoriden Pratiğe'}], 'PersonelBildiriler': [{'AD': "Ekoeleştiri Kuramına Göre Aytül Akal'ın Ağaç Masallarında İnsan - Doğa İlişkisi", 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu', 'ADRES': 'Eskişehir', 'ISIMLER': 'Betül Mutlu, Nuran Başoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 5, 9), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 11)}, {'AD': 'Küçük Prens’in Evrensel Yolculuğu', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu', 'ADRES': 'Zonguldak', 'ISIMLER': ' Dilek Yıldırım, Nuran Başoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 5, 24), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 26)}, {'AD': 'Dört Temel Dil Becerisinin Öğretiminde Eleştirel Düşünme Etkinliklerinin Kullanımı', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': '6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı', 'ADRES': 'Niğde', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 7, 4), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 7, 6)}, {'AD': 'NUR İÇÖZÜ’NÜN MASAL BAHÇESİ SERİSİ MASALLARININ GELENEKSEL MASAL TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü Sempozyumu', 'ADRES': 'Eskişehir', 'ISIMLER': 'Gamze Ilıcak, Nuran Başoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 4, 16), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 4, 18)}, {'AD': 'NUR İÇÖZÜ’NÜN MASAL BAHÇESİ DİZİSİNDE KİŞİLEŞTİRME YOLUYLA KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü Sempozyumu', 'ADRES': 'Eskişehir', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu, Gizem Özer, Gamze Kaplan', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 4, 16), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 4, 18)}, {'AD': 'ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARI: ÇMYO ÖRNEĞİ', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi', 'ADRES': 'Çaycuma/ZONGULDAK', 'ISIMLER': 'Elif Aydın, Nuran Başoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 5, 22), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 5, 23)}, {'AD': 'TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ: GAZİANTEP, ZONGULDAK VE BOLU ÖRNEKLEMİ', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': '7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı', 'ADRES': 'Muğla', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu, Abdullah Dağtaş, Hüseyin Taş, Tuba Kaplan, Özge Yıldırım Karakaş', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 6, 19), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 6, 21)}, {'AD': 'Kaşgarlı Mahmut Araplar için Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': '8.Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı', 'ADRES': 'İstanbul', 'ISIMLER': 'Tuba Kaplan, Gamze Ilıcak, Nuran Başoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 10, 1), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 10, 3)}, {'AD': "Ayşe Sarısayın'ın Çocuk Kitaplarında Evcil Hayvan-Çocuk İlişkisi", 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': '1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Kongresi', 'ADRES': 'Trakya Üniversitesi, Edirne', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu, Dilek Yıldırım', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 5, 4), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 5, 7)}, {'AD': 'Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Araştırma', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': '9.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı', 'ADRES': 'Burdur', 'ISIMLER': 'Dilek Yıldırım, Gamze Kaplan, Nuran Başoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 10, 6), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 10, 8)}], 'PersonelMakaleler': [{'AD': "Ahmet Mithat Efendi'nin Karı Koca Masalı Adlı Eserinde Evlilik Kurumu", 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 9, 15), 'TUR': None, 'INDIS': '3/3,173-184'}, {'AD': 'İlköğretim Birinci Kademede Sözcük Öğretimi İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu, Tuba Kaplan, Alparslan Okur', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 10, 28), 'TUR': None, 'INDIS': '2/4), 50-65'}, {'AD': 'Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Öğrencilerinin Konuşma Becerileri Özyeterlik Algıları: Çaycuma Meslek Yüksekokulu Örneği', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi', 'ISIMLER': 'Elif Aydın, Nuran Başoğlu', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 11, 15), 'TUR': None, 'INDIS': None}, {'AD': 'Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Bilgisayar Okuryazarlığı Düzeyleri: Zonguldak, Gaziantep, Bolu Örneklemi', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Route Educational and Social Science Journal', 'ISIMLER': 'Abdullah Dağtaş, Özge Karakaş Yıldırım, Nuran Başoğlu, Tuba Kaplan,Hüseyin Taş ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': None}, {'AD': 'İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Eleştirel Düşünme Eğitimine Uygunluğu', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Kastamonu Eğitim Dergisi', 'ISIMLER': 'Betül Mutlu, Nuran Başoğlu', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 9, 15), 'TUR': None, 'INDIS': '20,3,983-998'}, {'AD': 'FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ÖRNEĞİ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi', 'ISIMLER': 'Elif Aydın, Nuran Başoğlu', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '5 (4) 1999-2022'}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2011, 8, 31), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Öğretim Görevlisi '}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/nuranbasoglu', 'umakale': [{'AD': "Ahmet Mithat Efendi'nin Karı Koca Masalı Adlı Eserinde Evlilik Kurumu", 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 9, 15), 'TUR': None, 'INDIS': '3/3,173-184'}, {'AD': 'İlköğretim Birinci Kademede Sözcük Öğretimi İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu, Tuba Kaplan, Alparslan Okur', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 10, 28), 'TUR': None, 'INDIS': '2/4), 50-65'}, {'AD': 'Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Öğrencilerinin Konuşma Becerileri Özyeterlik Algıları: Çaycuma Meslek Yüksekokulu Örneği', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi', 'ISIMLER': 'Elif Aydın, Nuran Başoğlu', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 11, 15), 'TUR': None, 'INDIS': None}, {'AD': 'Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Bilgisayar Okuryazarlığı Düzeyleri: Zonguldak, Gaziantep, Bolu Örneklemi', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Route Educational and Social Science Journal', 'ISIMLER': 'Abdullah Dağtaş, Özge Karakaş Yıldırım, Nuran Başoğlu, Tuba Kaplan,Hüseyin Taş ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': None}, {'AD': 'İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Eleştirel Düşünme Eğitimine Uygunluğu', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Kastamonu Eğitim Dergisi', 'ISIMLER': 'Betül Mutlu, Nuran Başoğlu', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 9, 15), 'TUR': None, 'INDIS': '20,3,983-998'}, {'AD': 'FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ÖRNEĞİ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi', 'ISIMLER': 'Elif Aydın, Nuran Başoğlu', 'LINK': None, 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '5 (4) 1999-2022'}], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': None, 'TUMBLR': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'NURAN', 'KISISEL_WEB': None, 'Soyad': 'BAŞOĞLU', 'FAKS': None, 'TEL_DAHILI': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'nuranbasoglu@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': None, 'AnabilimDalı': 'Türkçe Eğitimi', 'GOOGLEPLUS': None, 'UNVAN_ID': 8, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'nuranbasoglu', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'E_POSTA': None, 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'E_POSTA_2': 'nuranbasoglu@hotmail.com', 'BILIM_KOLU': None, 'OKUL_KOD': 57, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'KEY_WORDS': None}, 'PersonelYdl': [], 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Türk Dili ve Edebiyatı', 'MEZUNIYET_YIL': 2007, 'OKUL_AD': 'İstanbul Üniversitesi '}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Türkçe Eğitimi', 'MEZUNIYET_YIL': 2010, 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Türkçe Eğitimi', 'MEZUNIYET_YIL': None, 'OKUL_AD': 'Sakarya Üniversitesi'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 8, 'UnvanAdEN': 'Instructor ', 'UnvanAdENKisa': 'Instructor ', 'UnvanAdTRKisa': 'Öğretim Görevlisi ', 'Alan': 'Türk Dili ', 'Tarih': datetime.date(2011, 8, 31), 'UnvanAdTR': 'Öğretim Görevlisi '}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Betül Mutlu, Nuran Başoğlu, "Ekoeleştiri Kuramına Göre Aytül Akal'ın Ağaç Masallarında İnsan - Doğa İlişkisi"

  V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu , Eskişehir - 11 Mayıs 2012

 2. Dilek Yıldırım, Nuran Başoğlu, "Küçük Prens’in Evrensel Yolculuğu"

  Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu , Zonguldak - 26 Mayıs 2012

 3. Nuran Başoğlu, "Dört Temel Dil Becerisinin Öğretiminde Eleştirel Düşünme Etkinliklerinin Kullanımı"

  6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı , Niğde - 6 Tem. 2013

 4. Gamze Ilıcak, Nuran Başoğlu, "NUR İÇÖZÜ’NÜN MASAL BAHÇESİ SERİSİ MASALLARININ GELENEKSEL MASAL TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ"

  VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü Sempozyumu , Eskişehir - 18 Nisan 2014

 5. Nuran Başoğlu, Gizem Özer, Gamze Kaplan, "NUR İÇÖZÜ’NÜN MASAL BAHÇESİ DİZİSİNDE KİŞİLEŞTİRME YOLUYLA KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ"

  VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü Sempozyumu , Eskişehir - 18 Nisan 2014

 6. Elif Aydın, Nuran Başoğlu, "ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARI: ÇMYO ÖRNEĞİ"

  I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi , Çaycuma/ZONGULDAK - 23 Mayıs 2014

 7. Nuran Başoğlu, Abdullah Dağtaş, Hüseyin Taş, Tuba Kaplan, Özge Yıldırım Karakaş, "TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ: GAZİANTEP, ZONGULDAK VE BOLU ÖRNEKLEMİ"

  7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı , Muğla - 21 Haz. 2014

 8. Tuba Kaplan, Gamze Ilıcak, Nuran Başoğlu, "Kaşgarlı Mahmut Araplar için Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi"

  8.Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı , İstanbul - 3 Eki. 2015

 9. Nuran Başoğlu, Dilek Yıldırım, "Ayşe Sarısayın'ın Çocuk Kitaplarında Evcil Hayvan-Çocuk İlişkisi"

  1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Kongresi , Trakya Üniversitesi, Edirne - 7 Mayıs 2016

 10. Dilek Yıldırım, Gamze Kaplan, Nuran Başoğlu, "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Araştırma"

  9.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı , Burdur - 8 Eki. 2016