Yrd.Doç.Dr. NURAN BAŞOĞLU
Görev Yeri
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
None
Bilim Dalı
Türkçe Eğitimi
e - Posta
nuranbasogluhotmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelMakaleler': [{'ULUSAL': None, 'AD': "Ahmet Mithat Efendi'nin Karı Koca Masalı Adlı Eserinde Evlilik Kurumu", 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': '3/3,173-184', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2014, 9, 15)}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'İlköğretim Birinci Kademede Sözcük Öğretimi İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi', 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': '2/4), 50-65', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu, Tuba Kaplan, Alparslan Okur', 'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2014, 10, 28)}, {'ULUSAL': False, 'AD': 'Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Öğrencilerinin Konuşma Becerileri Özyeterlik Algıları: Çaycuma Meslek Yüksekokulu Örneği', 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Elif Aydın, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2014, 11, 15)}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Bilgisayar Okuryazarlığı Düzeyleri: Zonguldak, Gaziantep, Bolu Örneklemi', 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Abdullah Dağtaş, Özge Karakaş Yıldırım, Nuran Başoğlu, Tuba Kaplan,Hüseyin Taş ', 'YAYIN_AD': 'Route Educational and Social Science Journal', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'ULUSAL': False, 'AD': 'İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Eleştirel Düşünme Eğitimine Uygunluğu', 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': '20,3,983-998', 'ISIMLER': 'Betül Mutlu, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'Kastamonu Eğitim Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2012, 9, 15)}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ÖRNEĞİ', 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': '5 (4) 1999-2022', 'ISIMLER': 'Elif Aydın, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi', 'TARIH': ''}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdENKisa': 'Instructor ', 'UnvanAdEN': 'Instructor ', 'UnvanAdTR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'UnvanId': 8, 'Tarih': datetime.date(2011, 8, 31), 'Alan': 'Türk Dili '}], 'Personel': {'KEY_WORDS': None, 'YOUTUBE': None, 'TEL_HARICI': None, 'BILIM_KOLU': None, 'VIMEO': None, 'BOLUM_KOD': None, 'Soyad': 'BAŞOĞLU', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'DEVIANTART': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA': None, 'UNVAN_ID': 8, 'KISISEL_WEB': None, 'LINK': 'nuranbasoglu', 'Akademik': True, 'DIGG': None, 'GITHUB': None, 'E_POSTA_2': 'nuranbasoglu@hotmail.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'Ad': 'NURAN', 'FAKS': None, 'OKUL_KOD': 57, 'BEHANCE': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'MYSPACE': None, 'FACEBOOK': None, 'FLICKR': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_BEUN': 'nuranbasoglu@beun.edu.tr', 'TUMBLR': None, 'TEL_DAHILI': None, 'AnabilimDalı': 'Türkçe Eğitimi', 'LINKEDIN': None}, 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Eleştirel Düşünme Eğitimine Uygunluğu', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}], 'Okul': 'Çaycuma Meslek Yüksekokulu', 'PersonelBasari': [], 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Instructor ', 'ACIKLAMA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'ID': 0, 'ACIKLAMA_EN': 'Instructor ', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'PID': None, 'EntityState': 1, 'PERSONELs': [], 'EntityKey': None}, 'PersonelYdl': [], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2011, 8, 31), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Yrd.Doç.Dr. '}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'umakale': [{'ULUSAL': None, 'AD': "Ahmet Mithat Efendi'nin Karı Koca Masalı Adlı Eserinde Evlilik Kurumu", 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': '3/3,173-184', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2014, 9, 15)}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'İlköğretim Birinci Kademede Sözcük Öğretimi İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi', 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': '2/4), 50-65', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu, Tuba Kaplan, Alparslan Okur', 'YAYIN_AD': 'Ana Dili Eğitimi Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2014, 10, 28)}, {'ULUSAL': False, 'AD': 'Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Öğrencilerinin Konuşma Becerileri Özyeterlik Algıları: Çaycuma Meslek Yüksekokulu Örneği', 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Elif Aydın, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2014, 11, 15)}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Bilgisayar Okuryazarlığı Düzeyleri: Zonguldak, Gaziantep, Bolu Örneklemi', 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': None, 'ISIMLER': 'Abdullah Dağtaş, Özge Karakaş Yıldırım, Nuran Başoğlu, Tuba Kaplan,Hüseyin Taş ', 'YAYIN_AD': 'Route Educational and Social Science Journal', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'ULUSAL': False, 'AD': 'İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Eleştirel Düşünme Eğitimine Uygunluğu', 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': '20,3,983-998', 'ISIMLER': 'Betül Mutlu, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'Kastamonu Eğitim Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2012, 9, 15)}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ÖRNEĞİ', 'LINK': None, 'TUR': None, 'INDIS': '5 (4) 1999-2022', 'ISIMLER': 'Elif Aydın, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi', 'TARIH': ''}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'Türk Dili ve Edebiyatı', 'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_AD': 'İstanbul Üniversitesi ', 'MEZUNIYET_YIL': 2007}, {'BOLUM': 'Türkçe Eğitimi', 'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'MEZUNIYET_YIL': 2010}, {'BOLUM': 'Türkçe Eğitimi', 'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_AD': 'Sakarya Üniversitesi', 'MEZUNIYET_YIL': None}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/nuranbasoglu', 'PersonelKitap': [{'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme', 'BOLUM_AD': None, 'YAYIN_EVI': 'Nobel Yayın Dağıtım', 'TARIH': '/Date(1207083600000)/', 'ISIMLER': 'Mualla Murat Nuhoğlu, Nuran Başoğlu, Serbay Kayganacıoğlu', 'EDITOR': None}, {'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Dünyada Ana Dili Öğretimi-Program İncelemeleri-', 'BOLUM_AD': 'Danimarka Dili Öğretim Programı', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayıncılık', 'TARIH': '/Date(1387922400000)/', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'EDITOR': 'Havva Yaman'}, {'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Dünyada Ana Dili Öğretimi-Program İncelemeleri-', 'BOLUM_AD': 'Güney Afrika Cumhuriyeti Ana Dili Öğretim Programı', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayıncılık', 'TARIH': '/Date(1387922400000)/', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'EDITOR': 'Havva Yaman'}, {'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Dünyada Ana Dili Öğretimi-Program İncelemeleri-', 'BOLUM_AD': 'Mısır Arap Cumhuriyeti Dil Öğretim Programı', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayıncılık', 'TARIH': '/Date(1387922400000)/', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'EDITOR': 'Havva Yaman'}, {'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Sınıf Yönetimi', 'BOLUM_AD': 'Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar: Teoriden Pratiğe', 'YAYIN_EVI': 'Nobel', 'TARIH': '/Date(1482703200000)/', 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'EDITOR': 'Seyithan Demirdağ'}], 'PersonelBildiriler': [{'ADRES': 'Eskişehir', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 11), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 5, 9), 'ISIMLER': 'Betül Mutlu, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu', 'AD': "Ekoeleştiri Kuramına Göre Aytül Akal'ın Ağaç Masallarında İnsan - Doğa İlişkisi"}, {'ADRES': 'Zonguldak', 'ULUSAL': False, 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 26), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 5, 24), 'ISIMLER': ' Dilek Yıldırım, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu', 'AD': 'Küçük Prens’in Evrensel Yolculuğu'}, {'ADRES': 'Niğde', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 7, 6), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 7, 4), 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': '6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı', 'AD': 'Dört Temel Dil Becerisinin Öğretiminde Eleştirel Düşünme Etkinliklerinin Kullanımı'}, {'ADRES': 'Eskişehir', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 4, 18), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 4, 16), 'ISIMLER': 'Gamze Ilıcak, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü Sempozyumu', 'AD': 'NUR İÇÖZÜ’NÜN MASAL BAHÇESİ SERİSİ MASALLARININ GELENEKSEL MASAL TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ'}, {'ADRES': 'Eskişehir', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 4, 18), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 4, 16), 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu, Gizem Özer, Gamze Kaplan', 'YAYIN_AD': 'VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü Sempozyumu', 'AD': 'NUR İÇÖZÜ’NÜN MASAL BAHÇESİ DİZİSİNDE KİŞİLEŞTİRME YOLUYLA KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ'}, {'ADRES': 'Çaycuma/ZONGULDAK', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 5, 23), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 5, 22), 'ISIMLER': 'Elif Aydın, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': 'I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi', 'AD': 'ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARI: ÇMYO ÖRNEĞİ'}, {'ADRES': 'Muğla', 'ULUSAL': False, 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 6, 21), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 6, 19), 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu, Abdullah Dağtaş, Hüseyin Taş, Tuba Kaplan, Özge Yıldırım Karakaş', 'YAYIN_AD': '7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı', 'AD': 'TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ: GAZİANTEP, ZONGULDAK VE BOLU ÖRNEKLEMİ'}, {'ADRES': 'İstanbul', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 10, 3), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 10, 1), 'ISIMLER': 'Tuba Kaplan, Gamze Ilıcak, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': '8.Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı', 'AD': 'Kaşgarlı Mahmut Araplar için Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi'}, {'ADRES': 'Trakya Üniversitesi, Edirne', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 5, 7), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 5, 4), 'ISIMLER': 'Nuran Başoğlu, Dilek Yıldırım', 'YAYIN_AD': '1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Kongresi', 'AD': "Ayşe Sarısayın'ın Çocuk Kitaplarında Evcil Hayvan-Çocuk İlişkisi"}, {'ADRES': 'Burdur', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 10, 8), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 10, 6), 'ISIMLER': 'Dilek Yıldırım, Gamze Kaplan, Nuran Başoğlu', 'YAYIN_AD': '9.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı', 'AD': 'Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Araştırma'}], 'Bolum': None, 'PersonelProjeler': []}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Betül Mutlu, Nuran Başoğlu, "Ekoeleştiri Kuramına Göre Aytül Akal'ın Ağaç Masallarında İnsan - Doğa İlişkisi"

  V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu , Eskişehir - 11 Mayıs 2012

 2. Dilek Yıldırım, Nuran Başoğlu, "Küçük Prens’in Evrensel Yolculuğu"

  Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu , Zonguldak - 26 Mayıs 2012

 3. Nuran Başoğlu, "Dört Temel Dil Becerisinin Öğretiminde Eleştirel Düşünme Etkinliklerinin Kullanımı"

  6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı , Niğde - 6 Tem. 2013

 4. Gamze Ilıcak, Nuran Başoğlu, "NUR İÇÖZÜ’NÜN MASAL BAHÇESİ SERİSİ MASALLARININ GELENEKSEL MASAL TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ"

  VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü Sempozyumu , Eskişehir - 18 Nisan 2014

 5. Nuran Başoğlu, Gizem Özer, Gamze Kaplan, "NUR İÇÖZÜ’NÜN MASAL BAHÇESİ DİZİSİNDE KİŞİLEŞTİRME YOLUYLA KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ"

  VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü Sempozyumu , Eskişehir - 18 Nisan 2014

 6. Elif Aydın, Nuran Başoğlu, "ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARI: ÇMYO ÖRNEĞİ"

  I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi , Çaycuma/ZONGULDAK - 23 Mayıs 2014

 7. Nuran Başoğlu, Abdullah Dağtaş, Hüseyin Taş, Tuba Kaplan, Özge Yıldırım Karakaş, "TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ: GAZİANTEP, ZONGULDAK VE BOLU ÖRNEKLEMİ"

  7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı , Muğla - 21 Haz. 2014

 8. Tuba Kaplan, Gamze Ilıcak, Nuran Başoğlu, "Kaşgarlı Mahmut Araplar için Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi"

  8.Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı , İstanbul - 3 Eki. 2015

 9. Nuran Başoğlu, Dilek Yıldırım, "Ayşe Sarısayın'ın Çocuk Kitaplarında Evcil Hayvan-Çocuk İlişkisi"

  1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Kongresi , Trakya Üniversitesi, Edirne - 7 Mayıs 2016

 10. Dilek Yıldırım, Gamze Kaplan, Nuran Başoğlu, "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Araştırma"

  9.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı , Burdur - 8 Eki. 2016