Dr.Öğretim Üyesi ÖZGÜR MURAT ÇOLAKOĞLU
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim
e - Posta
omuratcolakoglubeun.edu.tr
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Karaelmas Üniversitesi', 'Aciklama': 'ARCS Motivasyon Modeli Kullanılarak Oluşturulan Ders Modüllerinin Harmanlanmış Öğretim Uygulamalarındaki Öğrenci Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi', 'Yil': 2009}, {'Seviye': 3, 'Universite': 'Gazi Üniversitesi', 'Aciklama': 'Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Yaklaşımlarının Çalışma Becerileri Ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi', 'Yil': 2016}], 'yerelmakale': [{'AD': 'Açımlayıcı faktör analiz sürecini etkileyen unsurların değerlendirilmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi', 'ISIMLER': 'Çolakoğlu, Özgür Murat; Büyükekşi, Cem', 'LINK': 'http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/article/view/42/39', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '2, 1, 58-64'}, {'AD': 'Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği (EDBÖ) Uyarlama Çalışması', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Kaya, Barış; Çolakoğlu, Özgür Murat', 'LINK': 'http://efdergi.inonu.edu.tr/article/view/5000092176', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '16, 1, 17-30'}, {'AD': 'Türkiye’de Eğitim Araştırmalarında Kullanılan Faktör Analizi Tekniğinin İncelenmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi', 'ISIMLER': 'Büyükekşi, Cem; Çolakoğlu, Özgür Murat', 'LINK': 'http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/article/view/50/59', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '2, 2, 158-167'}, {'AD': 'Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Adıgüzel, Serçin; Yavuz, Saka; Çolakoülu, Özgür Murat', 'LINK': 'http://efdergi.inonu.edu.tr/article/view/5000004142', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '13, 2, 102-122'}], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'ID': 0, 'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Associate Prof.Dr. ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'KISA_EN': 'Associate Prof.Dr. ', 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi '}, 'PersonelKitap': [], 'PersonelBildiriler': [{'AD': 'Motivational Measure of the Instruction Compared: Instruction Based on the ARCS Motivation Theory versus Traditional Instruction in Blended Courses', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'ED-MEDIA 2008--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications', 'ADRES': 'Avusturya', 'ISIMLER': 'Ozgur Colakoglu ve Omur Akdemir', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2008, 7, 2), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2008, 7, 4)}, {'AD': 'Measuring Motivation in the Instruction Developed for Blended Courses', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'ED-MEDIA 2008--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications', 'ADRES': 'Avusturya', 'ISIMLER': 'Omur Akdemir ve Ozgur Colakoglu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2008, 7, 2), 'TARIH_BITIS': datetime.date(2008, 7, 4)}], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'MOTIVATIONAL MEASURE OF THE INSTRUCTION COMPARED: Instruction Based on the ARCS Motivation Theory v.s. Traditional Instruction in Blended Courses', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE', 'ISIMLER': 'Colakoglu, Özgür Murat; Akdemir, Ömür', 'LINK': 'http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde38/index.htm', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '11(2)'}, {'AD': 'Açımlayıcı faktör analiz sürecini etkileyen unsurların değerlendirilmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi', 'ISIMLER': 'Çolakoğlu, Özgür Murat; Büyükekşi, Cem', 'LINK': 'http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/article/view/42/39', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '2, 1, 58-64'}, {'AD': 'How Differences among Data Collectors Are Reflected in the Reliability and Validity of Data Collected by Likert-Type Scales?.', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Educational Sciences: Theory and Practice', 'ISIMLER': 'Köksal, Mustafa Serdar; Ertekin, Pelin; Çolakoğlu, Özgür Murat', 'LINK': 'http://eric.ed.gov/?id=EJ1050551', 'TARIH': '', 'TUR': 2, 'INDIS': '14,6, 2206-2212'}, {'AD': 'Prospective Teachers’ Likelihood of Performing Unethical Behaviors in the Real and Virtual Environments', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology', 'ISIMLER': 'Akdemir, Ömür; Vural, Ömer Faruk; Çolakoğlu Özgür Murat', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010757', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '14, 2, 130-137'}, {'AD': 'Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği (EDBÖ) Uyarlama Çalışması', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Kaya, Barış; Çolakoğlu, Özgür Murat', 'LINK': 'http://efdergi.inonu.edu.tr/article/view/5000092176', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '16, 1, 17-30'}, {'AD': 'Diminishing the Undesirable Effects of the Computer Games with the Kinect Sensors', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry', 'ISIMLER': 'Akdemir, Ömür; Vural, Ömer Faruk; Çolakoğlu, Özgür Murat; Birinci, Gürkay', 'LINK': 'http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tojqi/article/view/5000116980/0', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '6, 2, 149-172'}, {'AD': 'Türkiye’de Eğitim Araştırmalarında Kullanılan Faktör Analizi Tekniğinin İncelenmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi', 'ISIMLER': 'Büyükekşi, Cem; Çolakoğlu, Özgür Murat', 'LINK': 'http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/article/view/50/59', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '2, 2, 158-167'}, {'AD': 'Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Adıgüzel, Serçin; Yavuz, Saka; Çolakoülu, Özgür Murat', 'LINK': 'http://efdergi.inonu.edu.tr/article/view/5000004142', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '13, 2, 102-122'}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/omuratcolakoglu', 'umakale': [{'AD': 'MOTIVATIONAL MEASURE OF THE INSTRUCTION COMPARED: Instruction Based on the ARCS Motivation Theory v.s. Traditional Instruction in Blended Courses', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE', 'ISIMLER': 'Colakoglu, Özgür Murat; Akdemir, Ömür', 'LINK': 'http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde38/index.htm', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '11(2)'}, {'AD': 'How Differences among Data Collectors Are Reflected in the Reliability and Validity of Data Collected by Likert-Type Scales?.', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Educational Sciences: Theory and Practice', 'ISIMLER': 'Köksal, Mustafa Serdar; Ertekin, Pelin; Çolakoğlu, Özgür Murat', 'LINK': 'http://eric.ed.gov/?id=EJ1050551', 'TARIH': '', 'TUR': 2, 'INDIS': '14,6, 2206-2212'}, {'AD': 'Prospective Teachers’ Likelihood of Performing Unethical Behaviors in the Real and Virtual Environments', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology', 'ISIMLER': 'Akdemir, Ömür; Vural, Ömer Faruk; Çolakoğlu Özgür Murat', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010757', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '14, 2, 130-137'}, {'AD': 'Diminishing the Undesirable Effects of the Computer Games with the Kinect Sensors', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry', 'ISIMLER': 'Akdemir, Ömür; Vural, Ömer Faruk; Çolakoğlu, Özgür Murat; Birinci, Gürkay', 'LINK': 'http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tojqi/article/view/5000116980/0', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '6, 2, 149-172'}], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': None, 'TUMBLR': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'ÖZGÜR MURAT', 'KISISEL_WEB': None, 'Soyad': 'ÇOLAKOĞLU', 'FAKS': None, 'TEL_DAHILI': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'omuratcolakoglu@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'AnabilimDalı': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'GOOGLEPLUS': None, 'UNVAN_ID': 7, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Yapısal Eşitlik Modelleme, İstatistik', 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'omuratcolakoglu', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'E_POSTA': 'ozgurcolakoglu@karaelmas.edu.tr', 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'E_POSTA_2': None, 'BILIM_KOLU': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'KEY_WORDS': None}, 'PersonelYdl': [{'Okuma': 3, 'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 2, 'Dil': 2, 'Yazma': 1}], 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Matematik', 'MEZUNIYET_YIL': 2001, 'OKUL_AD': 'Ege Üniversitesi'}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretimi', 'MEZUNIYET_YIL': 2004, 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Eğitim Programlari ve Öğretimi', 'MEZUNIYET_YIL': 2009, 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretimi', 'MEZUNIYET_YIL': 2016, 'OKUL_AD': 'Gazi Üniversitesi'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 7, 'UnvanAdEN': 'Associate Prof. ', 'UnvanAdENKisa': 'Associate Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'Alan': 'BÖTE', 'Tarih': '', 'UnvanAdTR': 'Yrd.Doç.Dr. '}]}
Öğrenim
Tezler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Çolakoğlu, Özgür Murat; Büyükekşi, Cem, "Açımlayıcı faktör analiz sürecini etkileyen unsurların değerlendirilmesi"

  Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi , 2, 1, 58-64

 2. Kaya, Barış; Çolakoğlu, Özgür Murat, "Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği (EDBÖ) Uyarlama Çalışması"

  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16, 1, 17-30

 3. Büyükekşi, Cem; Çolakoğlu, Özgür Murat, "Türkiye’de Eğitim Araştırmalarında Kullanılan Faktör Analizi Tekniğinin İncelenmesi"

  Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi , 2, 2, 158-167

 4. Adıgüzel, Serçin; Yavuz, Saka; Çolakoülu, Özgür Murat, "Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi"

  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13, 2, 102-122

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Colakoglu, Özgür Murat; Akdemir, Ömür, "MOTIVATIONAL MEASURE OF THE INSTRUCTION COMPARED: Instruction Based on the ARCS Motivation Theory v.s. Traditional Instruction in Blended Courses"

  Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE , 11(2)

 2. Köksal, Mustafa Serdar; Ertekin, Pelin; Çolakoğlu, Özgür Murat, "How Differences among Data Collectors Are Reflected in the Reliability and Validity of Data Collected by Likert-Type Scales?."

  Educational Sciences: Theory and Practice , 14,6, 2206-2212

 3. Akdemir, Ömür; Vural, Ömer Faruk; Çolakoğlu Özgür Murat, "Prospective Teachers’ Likelihood of Performing Unethical Behaviors in the Real and Virtual Environments"

  TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology , 14, 2, 130-137

 4. Akdemir, Ömür; Vural, Ömer Faruk; Çolakoğlu, Özgür Murat; Birinci, Gürkay, "Diminishing the Undesirable Effects of the Computer Games with the Kinect Sensors"

  Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 6, 2, 149-172

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Ozgur Colakoglu ve Omur Akdemir, "Motivational Measure of the Instruction Compared: Instruction Based on the ARCS Motivation Theory versus Traditional Instruction in Blended Courses"

  ED-MEDIA 2008--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications , Avusturya - 4 Tem. 2008

 2. Omur Akdemir ve Ozgur Colakoglu, "Measuring Motivation in the Instruction Developed for Blended Courses"

  ED-MEDIA 2008--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications , Avusturya - 4 Tem. 2008