Doçent Dr. Şaban Çelikoğlu
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
e - Posta
sabancelikoglubeun.edu.tr
{'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'Coğrafya Öğretmenliği', 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2003, 'OKUL_AD': 'Atatürk Üniversitesi', 'OKUL_TUR': 5}, {'BOLUM': 'Coğrafya Öğretmenliği', 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2003, 'OKUL_AD': 'Atatürk Üniversitesi', 'OKUL_TUR': 4}, {'BOLUM': 'Coğrafya', 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2011, 'OKUL_AD': 'Atatürk Üniversitesi', 'OKUL_TUR': 6}], 'umakale': [{'INDIS': '9, 42, 929-940', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'LINK': 'http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/celikoglu_saban.pdf', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TUR': None, 'AD': 'Rekreasyonel Dönüsüm Sürecinde Önemli Bir Yaylacılık Sahası Gümeli Yaylaları'}, {'INDIS': '8, 41', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi ', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'LINK': 'http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/celikoglu_saban.pdf', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TUR': None, 'AD': 'Gürcüoluk Magarası ve Turızm Potansıyeli'}, {'INDIS': '11, 2, 1181-1202', 'YAYIN_AD': 'The International Journal of Human Sciences', 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'LINK': 'https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2959/1388', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TUR': None, 'AD': 'Bir Kültürel cografya incelemesi Zonguldak Ilinde Hıdrellez Etkinlikleri'}, {'INDIS': '4, 1621-1641', 'YAYIN_AD': 'Turkish Studies', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'LINK': 'http://turkishstudies.net/sayilar/sayi21/81-karadenizvedat_celikoglu%C5%9Faban.pdf', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, Erdal Akpınar', 'TUR': None, 'AD': 'Gökgöl Magarası ve Turizm Potansiyeli'}, {'INDIS': '10, 14 , 135 - 158 .', 'YAYIN_AD': 'Turkish Studies ', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'LINK': 'http://www.turkishstudies.net/Makaleler/636925550_8%C3%87eliko%C4%9Flu%C5%9Eaban-vd-sos-135-158.pdf', 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TUR': None, 'AD': 'Çaycuma İlçesinde Sanayinin Gelişimi Yapısı ve Sorunları'}], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Unvan': {'ID': 0, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'PID': None, 'KISA_TR': 'Doçent Dr. ', 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'AKADEMIK': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Doçent Dr.', 'EntityKey': None}, 'PersonelKitap': [{'KITAP_AD': 'Bartın Sehrinin Kültürel Cografyası Maddi Kültür Varlıklarına Göre', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayıncılık', 'BOLUM_AD': None, 'TARIH': '/Date(1451599200000)/', 'ULUSAL': None, 'EDITOR': None, 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu'}, {'KITAP_AD': 'Çerkes Ilçesinin Beseri ve Ekonomik Cografyası', 'YAYIN_EVI': 'Fenomen Yayınevi', 'BOLUM_AD': None, 'TARIH': '/Date(1356991200000)/', 'ULUSAL': True, 'EDITOR': None, 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu'}, {'KITAP_AD': 'Kent Çalışmaları II', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayınevi', 'BOLUM_AD': 'Karadeniz Eregli Sehrinde Kentlesme ve Mekansal Yayılıs Özellikleri', 'TARIH': '/Date(1420063200000)/', 'ULUSAL': None, 'EDITOR': 'Mehmet Karakuyu, Arif Keçeli, Şaban Çelikoğlu', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Mustafa Yılmaz'}, {'KITAP_AD': 'Cografya ya Adanmıs Bir Ömür Prof Dr Hayati Doganay', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayınevi', 'BOLUM_AD': 'Kültürel Cografya Bakımından Tarihi Bartın Evleri', 'TARIH': '/Date(1420063200000)/', 'ULUSAL': None, 'EDITOR': 'Serhat Zaman, Ogün Coşkun', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu'}, {'KITAP_AD': 'Farklı Ülkelerde Cografya Egitimi ve Ögretimi', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayınevi', 'BOLUM_AD': 'Çin Halk Cumhuriyeti Egitim Sistemi ve Cografya Egitimi', 'TARIH': '/Date(1356991200000)/', 'ULUSAL': None, 'EDITOR': 'Ramazan Özey, Yusuf Kılınç, Murat Ates', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu'}, {'KITAP_AD': 'Kent Çalışmaları I', 'YAYIN_EVI': 'Detay Yayıncılık', 'BOLUM_AD': 'Burdur Sehrinin Cittaslow (Yavas Sehir) Kriterleri Bakımından Degerlendirilmesi', 'TARIH': '/Date(1388527200000)/', 'ULUSAL': True, 'EDITOR': 'Arif Keçeli, Şaban Çelikoğlu', 'ISIMLER': 'Faruk Sarıusta, Şaban Çelikoğlu'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/sabancelikoglu', 'PersonelProjeler': [{'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2013, 1, 1), 'TarihBitis': datetime.date(2015, 1, 1), 'Destek': None, 'Ad': 'Erzincan Iline Özgü Endemik Bitki Türlerine Ait Populasyonların Cografi Bilgi Sistemleri CBS Yöntemi ile Analizi ve Haritalanması, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı', 'ProjeNo': None}, {'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2010, 1, 18), 'TarihBitis': datetime.date(2012, 1, 18), 'Destek': None, 'Ad': 'Erzincan Ovası ve Çevresinde Arazi Kullanımının CBS Tabanlı Analizi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, - 18/01/2012 (ULUSAL)', 'ProjeNo': None}, {'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2017, 4, 15), 'TarihBitis': '', 'Destek': None, 'Ad': 'Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Yönleriyle Filyos Vadi Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri', 'ProjeNo': None}], 'PersonelYdl': [{'Yazma': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Okuma': 3, 'Dil': 2, 'Konusma': 2}], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'yonetilendtez': [], 'PersonelGorevler': [{'GOREV': 'Dekan Yardımcılığı', 'BITIS': '', 'BASLANGIC': datetime.date(2018, 8, 10)}, {'GOREV': 'Enstitü Müdür Yardımcılığı', 'BITIS': datetime.date(2014, 1, 1), 'BASLANGIC': datetime.date(2013, 1, 1)}, {'GOREV': 'Bölüm Başkanlığı', 'BITIS': datetime.date(2014, 1, 1), 'BASLANGIC': datetime.date(2011, 1, 1)}], 'PersonelBildiriler': [{'YAYIN_AD': 'TCK 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2017, 11, 7), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Geleneksel El Sanatı ve Turistik Ürün Olarak Elpek Bezi Üretimi', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'ADRES': 'Ankara', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2017, 11, 9)}, {'YAYIN_AD': 'TCK 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2017, 11, 7), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Bogatepe Köyünde Geleneksel Kars Gravyer veKasar Peyniri Üretiminin Yöre Ekonomisi ve Tanıtımına Katkısı', 'ISIMLER': 'Evren Atış, Şaban Çelikoğlu', 'ADRES': 'Ankara', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2017, 11, 9)}, {'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bılımler Arastırmaları Kongresı', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2017, 9, 11), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Forestry Activities within Kumluca Regıon (Ulus-Bartın) and ItsContribution to the Rural Economy', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'ADRES': 'Tiran', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2017, 9, 15)}, {'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bılımler Arastırmaları Kongresı', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2017, 9, 11), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Export Oriented Heliculture in Turkey', 'ISIMLER': 'Evren Atış, Şaban Çelikoğlu', 'ADRES': 'Tiran', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2017, 9, 15)}, {'YAYIN_AD': 'Uluslararası Erzıncan Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 9, 28), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Karaerık (Cımın) Üzümünün Erzıncan Ekonomısıne Ve Tanıtımına Katkıları', 'ISIMLER': 'Erdal Akpınar, Şaban Çelikoğlu', 'ADRES': 'Erzincan', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 10, 1)}, {'YAYIN_AD': '2nd International Scientific Conference Geobalcanica', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 6, 8), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Geography in the Folk Songs of Western Black Sea Region', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'ADRES': 'Üsküp', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 6, 10)}, {'YAYIN_AD': 'Association of American Geographers', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 4, 21), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Gathering Culture for Nutritional Purposes in Zonguldak Region', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'ADRES': 'Chicago', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 4, 25)}, {'YAYIN_AD': 'Association of American Geographers', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 4, 8), 'ULUSAL': None, 'AD': 'The Culture of the Rural Housing of Ulus District', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'ADRES': 'Tampa', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 4, 12)}, {'YAYIN_AD': 'Atatürk Üniversitesi Cografya Bölümü I. Ulusal Cografya Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 5, 28), 'ULUSAL': True, 'AD': 'Zonguldak Ilinde Çaycuma Eregli Alaplı Merkez Ilçe Defne Yapragı Üretiminin Kırsal Ekonomiye Katkıları ve Sürdürülebilirligi', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'ADRES': 'Erzurum', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 30)}, {'YAYIN_AD': '22. Ulusal Biyoloji Kongresi', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 6, 23), 'ULUSAL': True, 'AD': 'Cografi Bilgi Sistemleri ile Erzincan Ili ndeki Endemik Bitki Türlerinin Konumsal Analizi', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Cemal Sevindi, Ali Kandemir, Mustafa Korkmaz', 'ADRES': 'Eskişehir', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 6, 27)}], 'Personel': {'VIMEO': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'KEY_WORDS': None, 'DEVIANTART': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Kültürel Coğrafya, Yerleşme Coğrafyası, Turizm Coğrafyası', 'TWITTER': None, 'E_POSTA_2': None, 'LINKEDIN': None, 'MYSPACE': None, 'OKUL_KOD': 4, 'E_POSTA': None, 'AnabilimDalı': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'ANA_DIL': None, 'TUMBLR': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'E_POSTA_BEUN': 'sabancelikoglu@beun.edu.tr', 'AnadalId': None, 'Soyad': 'Çelikoğlu', 'KISISEL_WEB': None, 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'sabancelikoglu', 'Akademik': True, 'BILIM_KOLU': 'Coğrafya', 'GITHUB': None, 'YOUTUBE': None, 'FAKS': None, 'BEHANCE': None, 'FRIENDFEED': None, 'TEL_HARICI': None, 'UNVAN_ID': 3, 'TEL_DAHILI': None, 'DIGG': None, 'Ad': 'Şaban', 'FLICKR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None}, 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdEN': 'Associate Professor ', 'UnvanAdTR': 'Doçent Doktor ', 'Alan': 'Coğrafya', 'Tarih': '', 'UnvanAdENKisa': 'Assoc.Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Doçent.Dr. ', 'UnvanId': 2}], 'yerelmakale': [{'INDIS': '33', 'YAYIN_AD': 'Marmara Coğrafya Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/287003', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Çatalağzı Yöresinde (Zonguldak) Termik Enerji Yatırımları'}, {'INDIS': '36', 'YAYIN_AD': 'Marmara Coğrafya Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 31), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/326243', 'ISIMLER': 'Evren Atış, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Kagızman Ilçesinde Kayısı Üretimi ve Yöre Ekonomisine Katkıları'}, {'INDIS': '32, 79-100', 'YAYIN_AD': 'Doğu Coğrafya Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/27069', 'ISIMLER': 'Ünal Özdemir, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Batı Karadeniz de Rekreasyonel Açıdan Giderek Önemi Artan Bir Yaylacılık Sahası Uluyayla'}, {'INDIS': '15, 2, 243- 262', 'YAYIN_AD': 'Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ', 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/32279', 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Geleneksel Alısveris Mekânlarına Bir Örnek Bartın Kadınlar Pazarı Galla Bazarı'}, {'INDIS': '24, 157', 'YAYIN_AD': 'Dogu Cografya Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/26945', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Kömür Üretimine Bağlı Olarak Gelişmiş Bir Liman: Zonguldak Limanı'}, {'INDIS': '1, 165-185.', 'YAYIN_AD': 'Erzincan Egitim Fakültesi Dergisi ', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/67608', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, M. Samet Altınbilek', 'TUR': None, 'AD': 'Turistik Özellikleri Yönünden Inkumu Rekreasyon Alanı ve Çakraz Tatil Köyü'}, {'INDIS': '(43), 131-146', 'YAYIN_AD': 'Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': None, 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Ekoturizm Açısından Bir Inceleme Aksu Çayı Selaleleri Bartın'}, {'INDIS': ' 2,1, 19-41', 'YAYIN_AD': 'rzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': None, 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Mustafa Samet Altınbilek, Şaban Çelikoğlu, Mehmet Tuncer Rızvanoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Çerkes Ilçesinde Yaylalar ve Yaylacılık Faaliyetleri'}, {'INDIS': '2, 1, 43-65', 'YAYIN_AD': 'Bagbahçe Bilim Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': None, 'ISIMLER': 'Ali Kandemir, Cemal Sevindi, Mustafa Korkmaz, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Erzincan a Türkiye Özgü Endemik Bitki Taksonlarının IUCN Tehdit Kategorileri. '}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelMakaleler': [{'INDIS': '33', 'YAYIN_AD': 'Marmara Coğrafya Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/287003', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Çatalağzı Yöresinde (Zonguldak) Termik Enerji Yatırımları'}, {'INDIS': '36', 'YAYIN_AD': 'Marmara Coğrafya Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 31), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/326243', 'ISIMLER': 'Evren Atış, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Kagızman Ilçesinde Kayısı Üretimi ve Yöre Ekonomisine Katkıları'}, {'INDIS': '9, 42, 929-940', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'LINK': 'http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/celikoglu_saban.pdf', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TUR': None, 'AD': 'Rekreasyonel Dönüsüm Sürecinde Önemli Bir Yaylacılık Sahası Gümeli Yaylaları'}, {'INDIS': '8, 41', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi ', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'LINK': 'http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/celikoglu_saban.pdf', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TUR': None, 'AD': 'Gürcüoluk Magarası ve Turızm Potansıyeli'}, {'INDIS': '11, 2, 1181-1202', 'YAYIN_AD': 'The International Journal of Human Sciences', 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'LINK': 'https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2959/1388', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TUR': None, 'AD': 'Bir Kültürel cografya incelemesi Zonguldak Ilinde Hıdrellez Etkinlikleri'}, {'INDIS': '4, 1621-1641', 'YAYIN_AD': 'Turkish Studies', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'LINK': 'http://turkishstudies.net/sayilar/sayi21/81-karadenizvedat_celikoglu%C5%9Faban.pdf', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, Erdal Akpınar', 'TUR': None, 'AD': 'Gökgöl Magarası ve Turizm Potansiyeli'}, {'INDIS': '10, 14 , 135 - 158 .', 'YAYIN_AD': 'Turkish Studies ', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'LINK': 'http://www.turkishstudies.net/Makaleler/636925550_8%C3%87eliko%C4%9Flu%C5%9Eaban-vd-sos-135-158.pdf', 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TUR': None, 'AD': 'Çaycuma İlçesinde Sanayinin Gelişimi Yapısı ve Sorunları'}, {'INDIS': '32, 79-100', 'YAYIN_AD': 'Doğu Coğrafya Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/27069', 'ISIMLER': 'Ünal Özdemir, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Batı Karadeniz de Rekreasyonel Açıdan Giderek Önemi Artan Bir Yaylacılık Sahası Uluyayla'}, {'INDIS': '15, 2, 243- 262', 'YAYIN_AD': 'Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ', 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/32279', 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Geleneksel Alısveris Mekânlarına Bir Örnek Bartın Kadınlar Pazarı Galla Bazarı'}, {'INDIS': '24, 157', 'YAYIN_AD': 'Dogu Cografya Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/26945', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Kömür Üretimine Bağlı Olarak Gelişmiş Bir Liman: Zonguldak Limanı'}, {'INDIS': '1, 165-185.', 'YAYIN_AD': 'Erzincan Egitim Fakültesi Dergisi ', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/67608', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, M. Samet Altınbilek', 'TUR': None, 'AD': 'Turistik Özellikleri Yönünden Inkumu Rekreasyon Alanı ve Çakraz Tatil Köyü'}, {'INDIS': '(43), 131-146', 'YAYIN_AD': 'Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': None, 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Ekoturizm Açısından Bir Inceleme Aksu Çayı Selaleleri Bartın'}, {'INDIS': ' 2,1, 19-41', 'YAYIN_AD': 'rzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': None, 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Mustafa Samet Altınbilek, Şaban Çelikoğlu, Mehmet Tuncer Rızvanoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Çerkes Ilçesinde Yaylalar ve Yaylacılık Faaliyetleri'}, {'INDIS': '2, 1, 43-65', 'YAYIN_AD': 'Bagbahçe Bilim Dergisi', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'LINK': None, 'ISIMLER': 'Ali Kandemir, Cemal Sevindi, Mustafa Korkmaz, Şaban Çelikoğlu', 'TUR': None, 'AD': 'Erzincan a Türkiye Özgü Endemik Bitki Taksonlarının IUCN Tehdit Kategorileri. '}], 'PersonelTezler': [{'Universite': 'Atatürk Üniversitesi', 'Aciklama': 'Çerkeş İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası', 'Seviye': 3, 'Yil': 2011}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelBasari': [{'TARIH': '/Date(1525294800000)/', 'ADRES': 'Kdz. Ereğli Kaymakamlığı', 'AD': 'Başarı Belgesi'}, {'TARIH': '/Date(1490043600000)/', 'ADRES': 'Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı', 'AD': 'Teşekkür Belgesi'}, {'TARIH': '/Date(1506891600000)/', 'ADRES': 'ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BILIMLER ARASTIRMALARI KONGRESI, ARNAVUTLUK', 'AD': 'Özel Ödül'}, {'TARIH': '/Date(1521579600000)/', 'ADRES': 'Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı', 'AD': 'Teşekkür Belgesi'}, {'TARIH': '/Date(1072908000000)/', 'ADRES': 'Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü', 'AD': 'Teşekkür Belgesi'}, {'TARIH': '/Date(1451599200000)/', 'ADRES': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü', 'AD': 'Teşekkür Belgesi'}, {'TARIH': '/Date(1483218000000)/', 'ADRES': 'Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü', 'AD': 'Teşekkür Belgesi'}], 'yonetilenytez': []}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Evren Atış, Şaban Çelikoğlu, "Kagızman Ilçesinde Kayısı Üretimi ve Yöre Ekonomisine Katkıları"

  Marmara Coğrafya Dergisi , 36 2016

 2. Şaban Çelikoğlu, "Çatalağzı Yöresinde (Zonguldak) Termik Enerji Yatırımları"

  Marmara Coğrafya Dergisi , 33 2016

 3. Ali Kandemir, Cemal Sevindi, Mustafa Korkmaz, Şaban Çelikoğlu, "Erzincan a Türkiye Özgü Endemik Bitki Taksonlarının IUCN Tehdit Kategorileri. "

  Bagbahçe Bilim Dergisi , 2, 1, 43-65 2015

 4. Ünal Özdemir, Şaban Çelikoğlu, "Batı Karadeniz de Rekreasyonel Açıdan Giderek Önemi Artan Bir Yaylacılık Sahası Uluyayla"

  Doğu Coğrafya Dergisi , 32, 79-100 2014

 5. Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu, "Geleneksel Alısveris Mekânlarına Bir Örnek Bartın Kadınlar Pazarı Galla Bazarı"

  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15, 2, 243- 262 2011

 6. Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, "Kömür Üretimine Bağlı Olarak Gelişmiş Bir Liman: Zonguldak Limanı"

  Dogu Cografya Dergisi , 24, 157 2010

 7. Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, M. Samet Altınbilek, "Turistik Özellikleri Yönünden Inkumu Rekreasyon Alanı ve Çakraz Tatil Köyü"

  Erzincan Egitim Fakültesi Dergisi , 1, 165-185. 2010

 8. Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu, "Ekoturizm Açısından Bir Inceleme Aksu Çayı Selaleleri Bartın"

  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (43), 131-146 2009

 9. Vedat Karadeniz, Mustafa Samet Altınbilek, Şaban Çelikoğlu, Mehmet Tuncer Rızvanoğlu, "Çerkes Ilçesinde Yaylalar ve Yaylacılık Faaliyetleri"

  rzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 2,1, 19-41 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Rekreasyonel Dönüsüm Sürecinde Önemli Bir Yaylacılık Sahası Gümeli Yaylaları"

  Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi , 9, 42, 929-940 2016

 2. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Gürcüoluk Magarası ve Turızm Potansıyeli"

  Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi , 8, 41 2015

 3. Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Çaycuma İlçesinde Sanayinin Gelişimi Yapısı ve Sorunları"

  Turkish Studies , 10, 14 , 135 - 158 . 2015

 4. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Bir Kültürel cografya incelemesi Zonguldak Ilinde Hıdrellez Etkinlikleri"

  The International Journal of Human Sciences , 11, 2, 1181-1202 2014

 5. Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, Erdal Akpınar, "Gökgöl Magarası ve Turizm Potansiyeli"

  Turkish Studies , 4, 1621-1641 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Geleneksel El Sanatı ve Turistik Ürün Olarak Elpek Bezi Üretimi"

  TCK 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi , Ankara - 9 Kas. 2017

 2. Evren Atış, Şaban Çelikoğlu, "Bogatepe Köyünde Geleneksel Kars Gravyer veKasar Peyniri Üretiminin Yöre Ekonomisi ve Tanıtımına Katkısı"

  TCK 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi , Ankara - 9 Kas. 2017

 3. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Forestry Activities within Kumluca Regıon (Ulus-Bartın) and ItsContribution to the Rural Economy"

  Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bılımler Arastırmaları Kongresı , Tiran - 15 Eyl. 2017

 4. Evren Atış, Şaban Çelikoğlu, "Export Oriented Heliculture in Turkey"

  Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bılımler Arastırmaları Kongresı , Tiran - 15 Eyl. 2017

 5. Erdal Akpınar, Şaban Çelikoğlu, "Karaerık (Cımın) Üzümünün Erzıncan Ekonomısıne Ve Tanıtımına Katkıları"

  Uluslararası Erzıncan Sempozyumu , Erzincan - 1 Eki. 2016

 6. Şaban Çelikoğlu, "Geography in the Folk Songs of Western Black Sea Region"

  2nd International Scientific Conference Geobalcanica , Üsküp - 10 Haz. 2016

 7. Şaban Çelikoğlu, "Gathering Culture for Nutritional Purposes in Zonguldak Region"

  Association of American Geographers , Chicago - 25 Nisan 2015

 8. Şaban Çelikoğlu, "The Culture of the Rural Housing of Ulus District"

  Association of American Geographers , Tampa - 12 Nisan 2014

 9. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Zonguldak Ilinde Çaycuma Eregli Alaplı Merkez Ilçe Defne Yapragı Üretiminin Kırsal Ekonomiye Katkıları ve Sürdürülebilirligi"

  Atatürk Üniversitesi Cografya Bölümü I. Ulusal Cografya Sempozyumu , Erzurum - 30 Mayıs 2012

 10. Şaban Çelikoğlu, Cemal Sevindi, Ali Kandemir, Mustafa Korkmaz, "Cografi Bilgi Sistemleri ile Erzincan Ili ndeki Endemik Bitki Türlerinin Konumsal Analizi"

  22. Ulusal Biyoloji Kongresi , Eskişehir - 27 Haz. 2014

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Erzincan Iline Özgü Endemik Bitki Türlerine Ait Populasyonların Cografi Bilgi Sistemleri CBS Yöntemi ile Analizi ve Haritalanması, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı

 2. Erzincan Ovası ve Çevresinde Arazi Kullanımının CBS Tabanlı Analizi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, - 18/01/2012 (ULUSAL)

 3. Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Yönleriyle Filyos Vadi Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri