Doçent Dr. Şaban Çelikoğlu
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
e - Posta
sabancelikoglubeun.edu.tr
{'PersonelEtkinlik': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Unvan': {'PERSONELs': [], 'EntityState': 1, 'PID': None, 'AKADEMIK': None, 'KISA_TR': 'Doçent Dr. ', 'ID': 0, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'ACIKLAMA_TR': 'Doçent Dr.'}, 'PersonelMakaleler': [{'YAYIN_AD': 'Marmara Coğrafya Dergisi', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '33', 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/287003', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Çatalağzı Yöresinde (Zonguldak) Termik Enerji Yatırımları'}, {'YAYIN_AD': 'Marmara Coğrafya Dergisi', 'ISIMLER': 'Evren Atış, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '36', 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 31), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/326243', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Kagızman Ilçesinde Kayısı Üretimi ve Yöre Ekonomisine Katkıları'}, {'YAYIN_AD': 'Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'INDIS': '9, 42, 929-940', 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'LINK': 'http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/celikoglu_saban.pdf', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'AD': 'Rekreasyonel Dönüsüm Sürecinde Önemli Bir Yaylacılık Sahası Gümeli Yaylaları'}, {'YAYIN_AD': 'Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi ', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'INDIS': '8, 41', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'LINK': 'http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/celikoglu_saban.pdf', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'AD': 'Gürcüoluk Magarası ve Turızm Potansıyeli'}, {'YAYIN_AD': 'The International Journal of Human Sciences', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'INDIS': '11, 2, 1181-1202', 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'LINK': 'https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2959/1388', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'AD': 'Bir Kültürel cografya incelemesi Zonguldak Ilinde Hıdrellez Etkinlikleri'}, {'YAYIN_AD': 'Turkish Studies', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, Erdal Akpınar', 'INDIS': '4, 1621-1641', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'LINK': 'http://turkishstudies.net/sayilar/sayi21/81-karadenizvedat_celikoglu%C5%9Faban.pdf', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'AD': 'Gökgöl Magarası ve Turizm Potansiyeli'}, {'YAYIN_AD': 'Turkish Studies ', 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'INDIS': '10, 14 , 135 - 158 .', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'LINK': 'http://www.turkishstudies.net/Makaleler/636925550_8%C3%87eliko%C4%9Flu%C5%9Eaban-vd-sos-135-158.pdf', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'AD': 'Çaycuma İlçesinde Sanayinin Gelişimi Yapısı ve Sorunları'}, {'YAYIN_AD': 'Doğu Coğrafya Dergisi', 'ISIMLER': 'Ünal Özdemir, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '32, 79-100', 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/27069', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Batı Karadeniz de Rekreasyonel Açıdan Giderek Önemi Artan Bir Yaylacılık Sahası Uluyayla'}, {'YAYIN_AD': 'Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ', 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '15, 2, 243- 262', 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/32279', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Geleneksel Alısveris Mekânlarına Bir Örnek Bartın Kadınlar Pazarı Galla Bazarı'}, {'YAYIN_AD': 'Dogu Cografya Dergisi', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '24, 157', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/26945', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Kömür Üretimine Bağlı Olarak Gelişmiş Bir Liman: Zonguldak Limanı'}, {'YAYIN_AD': 'Erzincan Egitim Fakültesi Dergisi ', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, M. Samet Altınbilek', 'INDIS': '1, 165-185.', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/67608', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Turistik Özellikleri Yönünden Inkumu Rekreasyon Alanı ve Çakraz Tatil Köyü'}, {'YAYIN_AD': 'Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi', 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '(43), 131-146', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'LINK': None, 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Ekoturizm Açısından Bir Inceleme Aksu Çayı Selaleleri Bartın'}, {'YAYIN_AD': 'rzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Mustafa Samet Altınbilek, Şaban Çelikoğlu, Mehmet Tuncer Rızvanoğlu', 'INDIS': ' 2,1, 19-41', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'LINK': None, 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Çerkes Ilçesinde Yaylalar ve Yaylacılık Faaliyetleri'}, {'YAYIN_AD': 'Bagbahçe Bilim Dergisi', 'ISIMLER': 'Ali Kandemir, Cemal Sevindi, Mustafa Korkmaz, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '2, 1, 43-65', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'LINK': None, 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Erzincan a Türkiye Özgü Endemik Bitki Taksonlarının IUCN Tehdit Kategorileri. '}], 'yonetilendtez': [], 'umakale': [{'YAYIN_AD': 'Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'INDIS': '9, 42, 929-940', 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'LINK': 'http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/celikoglu_saban.pdf', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'AD': 'Rekreasyonel Dönüsüm Sürecinde Önemli Bir Yaylacılık Sahası Gümeli Yaylaları'}, {'YAYIN_AD': 'Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi ', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'INDIS': '8, 41', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'LINK': 'http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/celikoglu_saban.pdf', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'AD': 'Gürcüoluk Magarası ve Turızm Potansıyeli'}, {'YAYIN_AD': 'The International Journal of Human Sciences', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'INDIS': '11, 2, 1181-1202', 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'LINK': 'https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2959/1388', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'AD': 'Bir Kültürel cografya incelemesi Zonguldak Ilinde Hıdrellez Etkinlikleri'}, {'YAYIN_AD': 'Turkish Studies', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, Erdal Akpınar', 'INDIS': '4, 1621-1641', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'LINK': 'http://turkishstudies.net/sayilar/sayi21/81-karadenizvedat_celikoglu%C5%9Faban.pdf', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'AD': 'Gökgöl Magarası ve Turizm Potansiyeli'}, {'YAYIN_AD': 'Turkish Studies ', 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'INDIS': '10, 14 , 135 - 158 .', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'LINK': 'http://www.turkishstudies.net/Makaleler/636925550_8%C3%87eliko%C4%9Flu%C5%9Eaban-vd-sos-135-158.pdf', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'AD': 'Çaycuma İlçesinde Sanayinin Gelişimi Yapısı ve Sorunları'}], 'PersonelYdl': [{'Konusma': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Okuma': 3, 'Dil': 2, 'Yazma': 2}], 'yonetilenytez': [], 'PersonelUyelikler': [], 'Personel': {'TUMBLR': None, 'UNVAN_ID': 3, 'TWITTER': None, 'KISISEL_WEB': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'LINK': 'sabancelikoglu', 'VIMEO': None, 'FLICKR': None, 'GITHUB': None, 'LINKEDIN': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Kültürel Coğrafya, Yerleşme Coğrafyası, Turizm Coğrafyası', 'MYSPACE': None, 'ANA_DIL': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'DEVIANTART': None, 'Soyad': 'Çelikoğlu', 'TEL_DAHILI': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'YOUTUBE': None, 'Ad': 'Şaban', 'AnadalId': None, 'E_POSTA': None, 'DIGG': None, 'E_POSTA_2': None, 'BILIM_KOLU': 'Coğrafya', 'E_POSTA_BEUN': 'sabancelikoglu@beun.edu.tr', 'TEL_HARICI': None, 'FRIENDFEED': None, 'FACEBOOK': None, 'Akademik': True, 'AnabilimDalı': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'OKUL_KOD': 4, 'KEY_WORDS': None, 'BEHANCE': None, 'FAKS': None}, 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdTRKisa': 'Doçent.Dr. ', 'Alan': 'Coğrafya', 'UnvanAdTR': 'Doçent Doktor ', 'UnvanId': 2, 'UnvanAdEN': 'Associate Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assoc.Prof. ', 'Tarih': ''}], 'PersonelTezler': [{'Aciklama': 'Çerkeş İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası', 'Seviye': 3, 'Yil': 2011, 'Universite': 'Atatürk Üniversitesi'}], 'PersonelProjeler': [{'Butce': None, 'Ad': 'Erzincan Iline Özgü Endemik Bitki Türlerine Ait Populasyonların Cografi Bilgi Sistemleri CBS Yöntemi ile Analizi ve Haritalanması, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı', 'Destek': None, 'ProjeNo': None, 'TarihBasla': datetime.date(2013, 1, 1), 'TarihBitis': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'Butce': None, 'Ad': 'Erzincan Ovası ve Çevresinde Arazi Kullanımının CBS Tabanlı Analizi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, - 18/01/2012 (ULUSAL)', 'Destek': None, 'ProjeNo': None, 'TarihBasla': datetime.date(2010, 1, 18), 'TarihBitis': datetime.date(2012, 1, 18)}, {'Butce': None, 'Ad': 'Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Yönleriyle Filyos Vadi Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri', 'Destek': None, 'ProjeNo': None, 'TarihBasla': datetime.date(2017, 4, 15), 'TarihBitis': ''}], 'PersonelBasari': [{'TARIH': '/Date(1525294800000)/', 'ADRES': 'Kdz. Ereğli Kaymakamlığı', 'AD': 'Başarı Belgesi'}, {'TARIH': '/Date(1490043600000)/', 'ADRES': 'Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı', 'AD': 'Teşekkür Belgesi'}, {'TARIH': '/Date(1506891600000)/', 'ADRES': 'ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BILIMLER ARASTIRMALARI KONGRESI, ARNAVUTLUK', 'AD': 'Özel Ödül'}, {'TARIH': '/Date(1521579600000)/', 'ADRES': 'Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı', 'AD': 'Teşekkür Belgesi'}, {'TARIH': '/Date(1072908000000)/', 'ADRES': 'Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü', 'AD': 'Teşekkür Belgesi'}, {'TARIH': '/Date(1451599200000)/', 'ADRES': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü', 'AD': 'Teşekkür Belgesi'}, {'TARIH': '/Date(1483218000000)/', 'ADRES': 'Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü', 'AD': 'Teşekkür Belgesi'}], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2018, 8, 10), 'GOREV': 'Dekan Yardımcılığı', 'BITIS': ''}, {'BASLANGIC': datetime.date(2013, 1, 1), 'GOREV': 'Enstitü Müdür Yardımcılığı', 'BITIS': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'BASLANGIC': datetime.date(2011, 1, 1), 'GOREV': 'Bölüm Başkanlığı', 'BITIS': datetime.date(2014, 1, 1)}], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelBildiriler': [{'TARIH_BITIS': datetime.date(2017, 11, 9), 'YAYIN_AD': 'TCK 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi', 'ADRES': 'Ankara', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2017, 11, 7), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Geleneksel El Sanatı ve Turistik Ürün Olarak Elpek Bezi Üretimi'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2017, 11, 9), 'YAYIN_AD': 'TCK 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi', 'ADRES': 'Ankara', 'ISIMLER': 'Evren Atış, Şaban Çelikoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2017, 11, 7), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Bogatepe Köyünde Geleneksel Kars Gravyer veKasar Peyniri Üretiminin Yöre Ekonomisi ve Tanıtımına Katkısı'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2017, 9, 15), 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bılımler Arastırmaları Kongresı', 'ADRES': 'Tiran', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2017, 9, 11), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Forestry Activities within Kumluca Regıon (Ulus-Bartın) and ItsContribution to the Rural Economy'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2017, 9, 15), 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bılımler Arastırmaları Kongresı', 'ADRES': 'Tiran', 'ISIMLER': 'Evren Atış, Şaban Çelikoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2017, 9, 11), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Export Oriented Heliculture in Turkey'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 10, 1), 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Erzıncan Sempozyumu', 'ADRES': 'Erzincan', 'ISIMLER': 'Erdal Akpınar, Şaban Çelikoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 9, 28), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Karaerık (Cımın) Üzümünün Erzıncan Ekonomısıne Ve Tanıtımına Katkıları'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 6, 10), 'YAYIN_AD': '2nd International Scientific Conference Geobalcanica', 'ADRES': 'Üsküp', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 6, 8), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Geography in the Folk Songs of Western Black Sea Region'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 4, 25), 'YAYIN_AD': 'Association of American Geographers', 'ADRES': 'Chicago', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 4, 21), 'ULUSAL': None, 'AD': 'Gathering Culture for Nutritional Purposes in Zonguldak Region'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 4, 12), 'YAYIN_AD': 'Association of American Geographers', 'ADRES': 'Tampa', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 4, 8), 'ULUSAL': None, 'AD': 'The Culture of the Rural Housing of Ulus District'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 5, 30), 'YAYIN_AD': 'Atatürk Üniversitesi Cografya Bölümü I. Ulusal Cografya Sempozyumu', 'ADRES': 'Erzurum', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Evren Atış', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 5, 28), 'ULUSAL': True, 'AD': 'Zonguldak Ilinde Çaycuma Eregli Alaplı Merkez Ilçe Defne Yapragı Üretiminin Kırsal Ekonomiye Katkıları ve Sürdürülebilirligi'}, {'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 6, 27), 'YAYIN_AD': '22. Ulusal Biyoloji Kongresi', 'ADRES': 'Eskişehir', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Cemal Sevindi, Ali Kandemir, Mustafa Korkmaz', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 6, 23), 'ULUSAL': True, 'AD': 'Cografi Bilgi Sistemleri ile Erzincan Ili ndeki Endemik Bitki Türlerinin Konumsal Analizi'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/sabancelikoglu', 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'Coğrafya Öğretmenliği', 'OKUL_TUR': 5, 'MEZUNIYET_YIL': 2003, 'OKUL_AD': 'Atatürk Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': None}, {'BOLUM': 'Coğrafya Öğretmenliği', 'OKUL_TUR': 4, 'MEZUNIYET_YIL': 2003, 'OKUL_AD': 'Atatürk Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': None}, {'BOLUM': 'Coğrafya', 'OKUL_TUR': 6, 'MEZUNIYET_YIL': 2011, 'OKUL_AD': 'Atatürk Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': None}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelKitap': [{'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'BOLUM_AD': None, 'TARIH': '/Date(1451599200000)/', 'KITAP_AD': 'Bartın Sehrinin Kültürel Cografyası Maddi Kültür Varlıklarına Göre', 'ULUSAL': None, 'EDITOR': None, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayıncılık'}, {'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'BOLUM_AD': None, 'TARIH': '/Date(1356991200000)/', 'KITAP_AD': 'Çerkes Ilçesinin Beseri ve Ekonomik Cografyası', 'ULUSAL': True, 'EDITOR': None, 'YAYIN_EVI': 'Fenomen Yayınevi'}, {'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu, Mustafa Yılmaz', 'BOLUM_AD': 'Karadeniz Eregli Sehrinde Kentlesme ve Mekansal Yayılıs Özellikleri', 'TARIH': '/Date(1420063200000)/', 'KITAP_AD': 'Kent Çalışmaları II', 'ULUSAL': None, 'EDITOR': 'Mehmet Karakuyu, Arif Keçeli, Şaban Çelikoğlu', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayınevi'}, {'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'BOLUM_AD': 'Kültürel Cografya Bakımından Tarihi Bartın Evleri', 'TARIH': '/Date(1420063200000)/', 'KITAP_AD': 'Cografya ya Adanmıs Bir Ömür Prof Dr Hayati Doganay', 'ULUSAL': None, 'EDITOR': 'Serhat Zaman, Ogün Coşkun', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayınevi'}, {'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'BOLUM_AD': 'Çin Halk Cumhuriyeti Egitim Sistemi ve Cografya Egitimi', 'TARIH': '/Date(1356991200000)/', 'KITAP_AD': 'Farklı Ülkelerde Cografya Egitimi ve Ögretimi', 'ULUSAL': None, 'EDITOR': 'Ramazan Özey, Yusuf Kılınç, Murat Ates', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi Yayınevi'}, {'ISIMLER': 'Faruk Sarıusta, Şaban Çelikoğlu', 'BOLUM_AD': 'Burdur Sehrinin Cittaslow (Yavas Sehir) Kriterleri Bakımından Degerlendirilmesi', 'TARIH': '/Date(1388527200000)/', 'KITAP_AD': 'Kent Çalışmaları I', 'ULUSAL': True, 'EDITOR': 'Arif Keçeli, Şaban Çelikoğlu', 'YAYIN_EVI': 'Detay Yayıncılık'}], 'yerelmakale': [{'YAYIN_AD': 'Marmara Coğrafya Dergisi', 'ISIMLER': 'Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '33', 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/287003', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Çatalağzı Yöresinde (Zonguldak) Termik Enerji Yatırımları'}, {'YAYIN_AD': 'Marmara Coğrafya Dergisi', 'ISIMLER': 'Evren Atış, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '36', 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 31), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/326243', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Kagızman Ilçesinde Kayısı Üretimi ve Yöre Ekonomisine Katkıları'}, {'YAYIN_AD': 'Doğu Coğrafya Dergisi', 'ISIMLER': 'Ünal Özdemir, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '32, 79-100', 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/27069', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Batı Karadeniz de Rekreasyonel Açıdan Giderek Önemi Artan Bir Yaylacılık Sahası Uluyayla'}, {'YAYIN_AD': 'Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ', 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '15, 2, 243- 262', 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/32279', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Geleneksel Alısveris Mekânlarına Bir Örnek Bartın Kadınlar Pazarı Galla Bazarı'}, {'YAYIN_AD': 'Dogu Cografya Dergisi', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '24, 157', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/26945', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Kömür Üretimine Bağlı Olarak Gelişmiş Bir Liman: Zonguldak Limanı'}, {'YAYIN_AD': 'Erzincan Egitim Fakültesi Dergisi ', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, M. Samet Altınbilek', 'INDIS': '1, 165-185.', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'LINK': 'http://dergipark.gov.tr/download/article-file/67608', 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Turistik Özellikleri Yönünden Inkumu Rekreasyon Alanı ve Çakraz Tatil Köyü'}, {'YAYIN_AD': 'Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi', 'ISIMLER': 'Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '(43), 131-146', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'LINK': None, 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Ekoturizm Açısından Bir Inceleme Aksu Çayı Selaleleri Bartın'}, {'YAYIN_AD': 'rzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,', 'ISIMLER': 'Vedat Karadeniz, Mustafa Samet Altınbilek, Şaban Çelikoğlu, Mehmet Tuncer Rızvanoğlu', 'INDIS': ' 2,1, 19-41', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'LINK': None, 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Çerkes Ilçesinde Yaylalar ve Yaylacılık Faaliyetleri'}, {'YAYIN_AD': 'Bagbahçe Bilim Dergisi', 'ISIMLER': 'Ali Kandemir, Cemal Sevindi, Mustafa Korkmaz, Şaban Çelikoğlu', 'INDIS': '2, 1, 43-65', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'LINK': None, 'TUR': None, 'ULUSAL': True, 'AD': 'Erzincan a Türkiye Özgü Endemik Bitki Taksonlarının IUCN Tehdit Kategorileri. '}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Evren Atış, Şaban Çelikoğlu, "Kagızman Ilçesinde Kayısı Üretimi ve Yöre Ekonomisine Katkıları"

  Marmara Coğrafya Dergisi , 36 2016

 2. Şaban Çelikoğlu, "Çatalağzı Yöresinde (Zonguldak) Termik Enerji Yatırımları"

  Marmara Coğrafya Dergisi , 33 2016

 3. Ali Kandemir, Cemal Sevindi, Mustafa Korkmaz, Şaban Çelikoğlu, "Erzincan a Türkiye Özgü Endemik Bitki Taksonlarının IUCN Tehdit Kategorileri. "

  Bagbahçe Bilim Dergisi , 2, 1, 43-65 2015

 4. Ünal Özdemir, Şaban Çelikoğlu, "Batı Karadeniz de Rekreasyonel Açıdan Giderek Önemi Artan Bir Yaylacılık Sahası Uluyayla"

  Doğu Coğrafya Dergisi , 32, 79-100 2014

 5. Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu, "Geleneksel Alısveris Mekânlarına Bir Örnek Bartın Kadınlar Pazarı Galla Bazarı"

  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15, 2, 243- 262 2011

 6. Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, "Kömür Üretimine Bağlı Olarak Gelişmiş Bir Liman: Zonguldak Limanı"

  Dogu Cografya Dergisi , 24, 157 2010

 7. Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, M. Samet Altınbilek, "Turistik Özellikleri Yönünden Inkumu Rekreasyon Alanı ve Çakraz Tatil Köyü"

  Erzincan Egitim Fakültesi Dergisi , 1, 165-185. 2010

 8. Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu, "Ekoturizm Açısından Bir Inceleme Aksu Çayı Selaleleri Bartın"

  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (43), 131-146 2009

 9. Vedat Karadeniz, Mustafa Samet Altınbilek, Şaban Çelikoğlu, Mehmet Tuncer Rızvanoğlu, "Çerkes Ilçesinde Yaylalar ve Yaylacılık Faaliyetleri"

  rzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 2,1, 19-41 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Rekreasyonel Dönüsüm Sürecinde Önemli Bir Yaylacılık Sahası Gümeli Yaylaları"

  Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi , 9, 42, 929-940 2016

 2. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Gürcüoluk Magarası ve Turızm Potansıyeli"

  Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi , 8, 41 2015

 3. Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Çaycuma İlçesinde Sanayinin Gelişimi Yapısı ve Sorunları"

  Turkish Studies , 10, 14 , 135 - 158 . 2015

 4. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Bir Kültürel cografya incelemesi Zonguldak Ilinde Hıdrellez Etkinlikleri"

  The International Journal of Human Sciences , 11, 2, 1181-1202 2014

 5. Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu, Erdal Akpınar, "Gökgöl Magarası ve Turizm Potansiyeli"

  Turkish Studies , 4, 1621-1641 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Geleneksel El Sanatı ve Turistik Ürün Olarak Elpek Bezi Üretimi"

  TCK 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi , Ankara - 9 Kas. 2017

 2. Evren Atış, Şaban Çelikoğlu, "Bogatepe Köyünde Geleneksel Kars Gravyer veKasar Peyniri Üretiminin Yöre Ekonomisi ve Tanıtımına Katkısı"

  TCK 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi , Ankara - 9 Kas. 2017

 3. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Forestry Activities within Kumluca Regıon (Ulus-Bartın) and ItsContribution to the Rural Economy"

  Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bılımler Arastırmaları Kongresı , Tiran - 15 Eyl. 2017

 4. Evren Atış, Şaban Çelikoğlu, "Export Oriented Heliculture in Turkey"

  Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bılımler Arastırmaları Kongresı , Tiran - 15 Eyl. 2017

 5. Erdal Akpınar, Şaban Çelikoğlu, "Karaerık (Cımın) Üzümünün Erzıncan Ekonomısıne Ve Tanıtımına Katkıları"

  Uluslararası Erzıncan Sempozyumu , Erzincan - 1 Eki. 2016

 6. Şaban Çelikoğlu, "Geography in the Folk Songs of Western Black Sea Region"

  2nd International Scientific Conference Geobalcanica , Üsküp - 10 Haz. 2016

 7. Şaban Çelikoğlu, "Gathering Culture for Nutritional Purposes in Zonguldak Region"

  Association of American Geographers , Chicago - 25 Nisan 2015

 8. Şaban Çelikoğlu, "The Culture of the Rural Housing of Ulus District"

  Association of American Geographers , Tampa - 12 Nisan 2014

 9. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, "Zonguldak Ilinde Çaycuma Eregli Alaplı Merkez Ilçe Defne Yapragı Üretiminin Kırsal Ekonomiye Katkıları ve Sürdürülebilirligi"

  Atatürk Üniversitesi Cografya Bölümü I. Ulusal Cografya Sempozyumu , Erzurum - 30 Mayıs 2012

 10. Şaban Çelikoğlu, Cemal Sevindi, Ali Kandemir, Mustafa Korkmaz, "Cografi Bilgi Sistemleri ile Erzincan Ili ndeki Endemik Bitki Türlerinin Konumsal Analizi"

  22. Ulusal Biyoloji Kongresi , Eskişehir - 27 Haz. 2014

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Erzincan Iline Özgü Endemik Bitki Türlerine Ait Populasyonların Cografi Bilgi Sistemleri CBS Yöntemi ile Analizi ve Haritalanması, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı

 2. Erzincan Ovası ve Çevresinde Arazi Kullanımının CBS Tabanlı Analizi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, - 18/01/2012 (ULUSAL)

 3. Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Yönleriyle Filyos Vadi Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri