Dr.Öğretim Üyesi Seyithan DEMİRDAĞ
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
e - Posta
sdemirdagbeun.edu.tr
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'Unvan': {'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'ID': 0, 'PID': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None, 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor '}, 'Personel': {'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'VIMEO': None, 'E_POSTA_BEUN': 'sdemirdag@beun.edu.tr', 'AnabilimDalı': 'Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi', 'BOLUM_KOD': 405, 'BILIM_KOLU': None, 'BEHANCE': None, 'TWITTER': None, 'DIGG': None, 'Soyad': 'DEMİRDAĞ', 'FAKS': 3723238693, 'KISISEL_WEB': None, 'FACEBOOK': None, 'Ad': 'Seyithan', 'TUMBLR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'E_POSTA': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'KEY_WORDS': 'okul yönetimi, sınıf yönetimi, örgütsel liderlik, teftiş, eğitim politikaları', 'OKUL_KOD': 4, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'sdemirdag@beun.edu.tr', 'FRIENDFEED': None, 'LINKEDIN': None, 'MYSPACE': None, 'TEL_DAHILI': None, 'LINK': 'sdemirdag', 'TEL_HARICI': 3723233870, 'Akademik': True, 'GITHUB': None, 'DEVIANTART': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'YOUTUBE': None, 'FLICKR': None}, 'yonetilendtez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2000, 'OKUL_AD': 'Yıldız Teknik Üniversitesi', 'BOLUM': 'Kimya'}, {'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2011, 'OKUL_AD': 'Langston Unıversıty', 'BOLUM': 'Eğitim Yönetimi'}, {'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': None, 'MEZUNIYET_YIL': 2014, 'OKUL_AD': 'Unıversıty of Oklahoma', 'BOLUM': 'Eğitim Yönetimi'}], 'yerelmakale': [], 'PersonelUnvanlar': [{'Alan': 'Eğitim Bilimleri', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'UnvanId': 3, 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'Tarih': datetime.date(2014, 8, 1), 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor '}], 'PersonelKitap': [{'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'BOLUM_AD': 'Sınıf organizasyonu ve yönetimi ', 'TARIH': '/Date(1482789600000)/', 'YAYIN_EVI': 'Nobel ', 'KITAP_AD': 'Sınıf yönetimi,', 'EDITOR': 'Seyithan Demirdağ'}, {'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'BOLUM_AD': 'Sınıf yönetimine giris ve temel kavramlar', 'TARIH': '/Date(1482789600000)/', 'YAYIN_EVI': 'Nobel', 'KITAP_AD': 'Sınıf yönetimi, ', 'EDITOR': 'Seyithan Demirdağ'}], 'PersonelProjeler': [], 'Bolum': 'Eğitim Bilimleri Bölümü', 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/sdemirdag', 'umakale': [{'YAYIN_AD': 'International Journal of Psycho-Educational Sciences', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '5(3), 130-142.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Student Attitudes in Inclusive Settings: Public Middle Schools.'}, {'YAYIN_AD': 'E-International Journal of Educational Research, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '7(3), 49-62.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 9, 1), 'LINK': None, 'AD': 'The Relationship between Faculty Members’ School Culture and Burnout Levels Based on the Perceptions of Teacher Candidates. '}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Psycho-Educational Sciences, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '5(2), 89-100.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Examining the Computer Attitudes and Internet Attitudes of Substitute Teachers: Self-Confidence towards ICT. '}, {'YAYIN_AD': 'Journal of Turkish Studies, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '11(3), 879-894.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 3, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Ilkokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranısları Ile Çatısma Yönetimi Strateji. '}, {'YAYIN_AD': 'International Online Journal of Primary Education, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '4(2), 46-54.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 3, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Perceptions of Education Interns on the Management of Classroom Behaviors. '}, {'YAYIN_AD': 'Journal of Educational and Instructional Studies in the World (WJEIS), ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '5(3), 35-43.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Assessing Teacher Self-Efficacy and Job Satisfaction: Middle School Teachers. '}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Humanities and Social Science , ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '5(7), 77-83.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 8, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Management of Errors in Classrooms: Student Mistakes and Teachers. '}, {'YAYIN_AD': 'Educational Research and Reviews, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '10(7), 850-855.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 3, 1), 'LINK': None, 'AD': 'The Relationship Between Critical Thinking Abilities and Classroom Management Skills of High School Teachers. '}, {'YAYIN_AD': 'International Journal on New Trends in Education and Their Implications, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '6(2), 45-55.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Self-Assessment of Middle School Teachers: Classroom Management and Discipline Referrals. '}, {'YAYIN_AD': 'Educational Research and Reviews, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '10(2), 191-197.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Classroom management and students’ self-esteem: Creating positive classrooms. '}, {'YAYIN_AD': 'Journal of Turkish Studies, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '10(15), 273-273.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Otantik Liderlik ve Örgütsel Vatandaslik Davranıslarının Karsılastırılması: Ögretmen Adayları. '}, {'YAYIN_AD': 'Egitim ve Ögretim Arastırmaları Dergisi, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '4(1), 315-323.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Ögrencilerin Akademik Öz-Yeterliliklerinin Yetenek, Ortam ve Egitim Kalitesine Göre Karsılastırılması. '}, {'YAYIN_AD': 'Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '2015 (21), 85-93.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Bireylerin Dilenciler Hakkındaki Görüsleri Ve Okul Çagındaki Çocukların Dilenme Nedenleri. '}, {'YAYIN_AD': ' InternationalJournal of Teaching and Education, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '2(1), 38-44.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Student Engagement and Writing Tasks in Science Classrooms.'}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Teaching and Education, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '2(3), 168-175.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 8, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Effective Teaching Strategies and Student Engagement: Students with Learning Disabilities. '}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Environmental & Science Education, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '7(2), 369-372.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 3, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Team Teaching Science: Success for All Learners [Review of the book Team Teaching Science: Success for All Learners, by Ed Linz, Mary Jane Heater & Lori A Howard]. '}], 'PersonelBildiriler': [{'YAYIN_AD': 'Uluslararası Çagdas Egitim Arastırmaları Kongresi', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 10, 2), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 9, 29), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Muğla', 'AD': 'The Relationship Between School Culture and Burnout Levels of Faculty Members in Higher Education. '}, {'YAYIN_AD': 'Uluslararası Çagdas Egitim Arastırmaları Kongresi', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 10, 2), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 9, 29), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Muğla', 'AD': 'Applying School Administrators’ Authentic Leadership Skills in Conflict Situations: The Perceptions of Substitute Teachers. '}, {'YAYIN_AD': 'VIII. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 5, 8), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 5, 5), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Çanakkale', 'AD': 'Teachers’ Classroom Management Approaches Based on Their Teaching Experiences. '}, {'YAYIN_AD': 'VIII. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 5, 8), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 5, 5), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Çanakkale', 'AD': 'The Classroom Management Approaches of Teachers: Types of Schools and Teachers’ Genders. '}, {'YAYIN_AD': 'VIII. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 5, 8), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 5, 5), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Çanakkale', 'AD': 'The Numbers of Students and Teachers’ Classroom Management Approaches. '}, {'YAYIN_AD': 'International Conference for Academic Disciplines', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 5, 27), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 5, 23), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Boston, USA', 'AD': 'Measuring The Attitudes of Substitute Teachers Towards The Internet, Computer Use: Self-Confidence in ICT Technologies. '}, {'YAYIN_AD': '3rd International Conference on Primary Education', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 10, 10), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 10, 8), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Nevşehir', 'AD': 'The Perceptions of Substitute Teachers about Organizational Justice, Organizational Trust, and Mobbing: Primary School Administrators. '}, {'YAYIN_AD': '3rd International Conference on Primary Education', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 10, 10), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 10, 8), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Nevşehir', 'AD': 'The Relationship Between Primary School Administrators’ Ethical Leadership And Conflict Management Strategies: The Perceptions of Substitute Teachers. '}, {'YAYIN_AD': '3rd International Conference on Primary Education', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 10, 10), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 10, 8), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Nevşehir', 'AD': 'A Comparison between Authentic Leadership and Organizational Citizenship Behaviors: Teacher Candidates. '}, {'YAYIN_AD': '7th International Congress of Educational Research', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 5, 30), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 5, 28), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Muğla', 'AD': 'Perceptions of education interns on the management of classroom behaviors. '}, {'YAYIN_AD': '7th International Congress of Educational Research', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 5, 30), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 5, 28), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Muğla', 'AD': 'Management of errors in classrooms: Student mistakes and teachers. '}, {'YAYIN_AD': '6th International Congress on New Trends in Education', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 4, 26), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 4, 24), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Antalya', 'AD': 'Assessing Teacher Self-Efficacy and Job Satisfaction: Middle School Teachers. '}, {'YAYIN_AD': ' 6th International Congress on New Trends in Education', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 4, 26), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 4, 24), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Antalya', 'AD': 'Self-Assessment of Middle School Teachers: Classroom Management and Discipline Referrals.'}, {'YAYIN_AD': '4th International Conference on Education and Management Innovation (ICEMI-IEDRIC)', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 2, 5), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 2, 4), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Bandar Seri Begawan, Brunei', 'AD': 'Classroom Management and Student Behaviors: Middle Schools. '}, {'YAYIN_AD': 'Association for Science Teacher Education (ASTE) (Poster)', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 1, 10), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 1, 7), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Portland, Oregon, USA', 'AD': 'The Effects of Inclusive Science Education on the Attitudes of 8th Grade Students. '}, {'YAYIN_AD': 'International Society of Educational Research (iSER) 2014 World Conference', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 11, 2), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 10, 29), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Nevşehir', 'AD': 'Attitudinal Changes of Middle School Students in Inclusive Settings. '}, {'YAYIN_AD': '9th International Balkan Education and Science (BES) Congress', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 10, 18), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 10, 16), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Edirne', 'AD': 'Acceptance of Diversity: A Case for Inclusion. '}, {'YAYIN_AD': 'International Institute of Social and Economic Sciences (IISES)', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 4, 13), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 4, 13), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'İstanbul', 'AD': 'Student engagement and writing tasks in science classrooms. '}, {'YAYIN_AD': 'National Science Teachers Association (NSTA)', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 4, 6), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 4, 3), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Boston, USA', 'AD': 'Reaching all students: teaching science with confidence to students with learning disabilities. '}, {'YAYIN_AD': 'Associationfor Science Teacher Education (ASTE)', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ; Timothy Laubach', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 1, 12), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 1, 9), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Charleston, South Carolina, USA', 'AD': 'Implementing science inclusion in charter schools: Why should it work? '}, {'YAYIN_AD': 'Oklahoma Science Teachers Association (OSTA) ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ; Timothy Laubach', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 11, 2), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 11, 2), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Edmond, Oklahoma, USA', 'AD': 'Writing tasks and making meaningful connections in science classrooms.'}, {'YAYIN_AD': 'Oklahoma Science Teachers Association (OSTA)', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 11, 10), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 11, 10), 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Edmond, Oklahoma, USA', 'AD': 'Leafing a mark. '}], 'PersonelGorevler': [{'BITIS': '', 'BASLANGIC': datetime.date(2016, 10, 1), 'GOREV': 'Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı'}, {'BITIS': '', 'BASLANGIC': datetime.date(2016, 10, 1), 'GOREV': 'Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı'}, {'BITIS': datetime.date(2016, 10, 1), 'BASLANGIC': datetime.date(2016, 2, 2), 'GOREV': 'Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı'}], 'PersonelYdl': [{'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 3, 'Okuma': 3, 'Dil': 2, 'Yazma': 3}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelMakaleler': [{'YAYIN_AD': 'International Journal of Psycho-Educational Sciences', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '5(3), 130-142.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Student Attitudes in Inclusive Settings: Public Middle Schools.'}, {'YAYIN_AD': 'E-International Journal of Educational Research, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '7(3), 49-62.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 9, 1), 'LINK': None, 'AD': 'The Relationship between Faculty Members’ School Culture and Burnout Levels Based on the Perceptions of Teacher Candidates. '}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Psycho-Educational Sciences, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '5(2), 89-100.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Examining the Computer Attitudes and Internet Attitudes of Substitute Teachers: Self-Confidence towards ICT. '}, {'YAYIN_AD': 'Journal of Turkish Studies, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '11(3), 879-894.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 3, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Ilkokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranısları Ile Çatısma Yönetimi Strateji. '}, {'YAYIN_AD': 'International Online Journal of Primary Education, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '4(2), 46-54.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 3, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Perceptions of Education Interns on the Management of Classroom Behaviors. '}, {'YAYIN_AD': 'Journal of Educational and Instructional Studies in the World (WJEIS), ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '5(3), 35-43.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Assessing Teacher Self-Efficacy and Job Satisfaction: Middle School Teachers. '}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Humanities and Social Science , ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '5(7), 77-83.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 8, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Management of Errors in Classrooms: Student Mistakes and Teachers. '}, {'YAYIN_AD': 'Educational Research and Reviews, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '10(7), 850-855.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 3, 1), 'LINK': None, 'AD': 'The Relationship Between Critical Thinking Abilities and Classroom Management Skills of High School Teachers. '}, {'YAYIN_AD': 'International Journal on New Trends in Education and Their Implications, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '6(2), 45-55.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Self-Assessment of Middle School Teachers: Classroom Management and Discipline Referrals. '}, {'YAYIN_AD': 'Educational Research and Reviews, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '10(2), 191-197.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Classroom management and students’ self-esteem: Creating positive classrooms. '}, {'YAYIN_AD': 'Journal of Turkish Studies, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '10(15), 273-273.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Otantik Liderlik ve Örgütsel Vatandaslik Davranıslarının Karsılastırılması: Ögretmen Adayları. '}, {'YAYIN_AD': 'Egitim ve Ögretim Arastırmaları Dergisi, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '4(1), 315-323.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Ögrencilerin Akademik Öz-Yeterliliklerinin Yetenek, Ortam ve Egitim Kalitesine Göre Karsılastırılması. '}, {'YAYIN_AD': 'Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '2015 (21), 85-93.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Bireylerin Dilenciler Hakkındaki Görüsleri Ve Okul Çagındaki Çocukların Dilenme Nedenleri. '}, {'YAYIN_AD': ' InternationalJournal of Teaching and Education, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '2(1), 38-44.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 6, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Student Engagement and Writing Tasks in Science Classrooms.'}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Teaching and Education, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '2(3), 168-175.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 8, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Effective Teaching Strategies and Student Engagement: Students with Learning Disabilities. '}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Environmental & Science Education, ', 'ISIMLER': 'Seyithan Demirdağ', 'INDIS': '7(2), 369-372.', 'TUR': None, 'ULUSAL': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 3, 1), 'LINK': None, 'AD': 'Team Teaching Science: Success for All Learners [Review of the book Team Teaching Science: Success for All Learners, by Ed Linz, Mary Jane Heater & Lori A Howard]. '}], 'PersonelEtkinlik': []}
Öğrenim
İdari Görevler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Seyithan Demirdağ, "Student Attitudes in Inclusive Settings: Public Middle Schools."

  International Journal of Psycho-Educational Sciences , 5(3), 130-142. 2016

 2. Seyithan Demirdağ, "Examining the Computer Attitudes and Internet Attitudes of Substitute Teachers: Self-Confidence towards ICT. "

  International Journal of Psycho-Educational Sciences, , 5(2), 89-100. 2016

 3. Seyithan Demirdağ, "The Relationship between Faculty Members’ School Culture and Burnout Levels Based on the Perceptions of Teacher Candidates. "

  E-International Journal of Educational Research, , 7(3), 49-62. 2016

 4. Seyithan Demirdağ, "Ilkokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranısları Ile Çatısma Yönetimi Strateji. "

  Journal of Turkish Studies, , 11(3), 879-894. 2016

 5. Seyithan Demirdağ, "Management of Errors in Classrooms: Student Mistakes and Teachers. "

  International Journal of Humanities and Social Science , , 5(7), 77-83. 2015

 6. Seyithan Demirdağ, "Self-Assessment of Middle School Teachers: Classroom Management and Discipline Referrals. "

  International Journal on New Trends in Education and Their Implications, , 6(2), 45-55. 2015

 7. Seyithan Demirdağ, "Classroom management and students’ self-esteem: Creating positive classrooms. "

  Educational Research and Reviews, , 10(2), 191-197. 2015

 8. Seyithan Demirdağ, "Otantik Liderlik ve Örgütsel Vatandaslik Davranıslarının Karsılastırılması: Ögretmen Adayları. "

  Journal of Turkish Studies, , 10(15), 273-273. 2015

 9. Seyithan Demirdağ, "Ögrencilerin Akademik Öz-Yeterliliklerinin Yetenek, Ortam ve Egitim Kalitesine Göre Karsılastırılması. "

  Egitim ve Ögretim Arastırmaları Dergisi, , 4(1), 315-323. 2015

 10. Seyithan Demirdağ, "Bireylerin Dilenciler Hakkındaki Görüsleri Ve Okul Çagındaki Çocukların Dilenme Nedenleri. "

  Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, , 2015 (21), 85-93. 2015

 11. Seyithan Demirdağ, "Perceptions of Education Interns on the Management of Classroom Behaviors. "

  International Online Journal of Primary Education, , 4(2), 46-54. 2015

 12. Seyithan Demirdağ, "The Relationship Between Critical Thinking Abilities and Classroom Management Skills of High School Teachers. "

  Educational Research and Reviews, , 10(7), 850-855. 2015

 13. Seyithan Demirdağ, "Assessing Teacher Self-Efficacy and Job Satisfaction: Middle School Teachers. "

  Journal of Educational and Instructional Studies in the World (WJEIS), , 5(3), 35-43. 2015

 14. Seyithan Demirdağ, "Effective Teaching Strategies and Student Engagement: Students with Learning Disabilities. "

  International Journal of Teaching and Education, , 2(3), 168-175. 2014

 15. Seyithan Demirdağ, "Student Engagement and Writing Tasks in Science Classrooms."

  InternationalJournal of Teaching and Education, , 2(1), 38-44. 2014

 16. Seyithan Demirdağ, "Team Teaching Science: Success for All Learners [Review of the book Team Teaching Science: Success for All Learners, by Ed Linz, Mary Jane Heater & Lori A Howard]. "

  International Journal of Environmental & Science Education, , 7(2), 369-372. 2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Seyithan Demirdağ, "The Relationship Between School Culture and Burnout Levels of Faculty Members in Higher Education. "

  Uluslararası Çagdas Egitim Arastırmaları Kongresi , Muğla - 2 Eki. 2016

 2. Seyithan Demirdağ, "Applying School Administrators’ Authentic Leadership Skills in Conflict Situations: The Perceptions of Substitute Teachers. "

  Uluslararası Çagdas Egitim Arastırmaları Kongresi , Muğla - 2 Eki. 2016

 3. Seyithan Demirdağ, "Teachers’ Classroom Management Approaches Based on Their Teaching Experiences. "

  VIII. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi , Çanakkale - 8 Mayıs 2016

 4. Seyithan Demirdağ, "The Classroom Management Approaches of Teachers: Types of Schools and Teachers’ Genders. "

  VIII. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi , Çanakkale - 8 Mayıs 2016

 5. Seyithan Demirdağ, "The Numbers of Students and Teachers’ Classroom Management Approaches. "

  VIII. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi , Çanakkale - 8 Mayıs 2016

 6. Seyithan Demirdağ, "Measuring The Attitudes of Substitute Teachers Towards The Internet, Computer Use: Self-Confidence in ICT Technologies. "

  International Conference for Academic Disciplines , Boston, USA - 27 Mayıs 2016

 7. Seyithan Demirdağ, "The Perceptions of Substitute Teachers about Organizational Justice, Organizational Trust, and Mobbing: Primary School Administrators. "

  3rd International Conference on Primary Education , Nevşehir - 10 Eki. 2015

 8. Seyithan Demirdağ, "The Relationship Between Primary School Administrators’ Ethical Leadership And Conflict Management Strategies: The Perceptions of Substitute Teachers. "

  3rd International Conference on Primary Education , Nevşehir - 10 Eki. 2015

 9. Seyithan Demirdağ, "A Comparison between Authentic Leadership and Organizational Citizenship Behaviors: Teacher Candidates. "

  3rd International Conference on Primary Education , Nevşehir - 10 Eki. 2015

 10. Seyithan Demirdağ, "Perceptions of education interns on the management of classroom behaviors. "

  7th International Congress of Educational Research , Muğla - 30 Mayıs 2015

 11. Seyithan Demirdağ, "Management of errors in classrooms: Student mistakes and teachers. "

  7th International Congress of Educational Research , Muğla - 30 Mayıs 2015

 12. Seyithan Demirdağ, "Assessing Teacher Self-Efficacy and Job Satisfaction: Middle School Teachers. "

  6th International Congress on New Trends in Education , Antalya - 26 Nisan 2015

 13. Seyithan Demirdağ, "Self-Assessment of Middle School Teachers: Classroom Management and Discipline Referrals."

  6th International Congress on New Trends in Education , Antalya - 26 Nisan 2015

 14. Seyithan Demirdağ, "Classroom Management and Student Behaviors: Middle Schools. "

  4th International Conference on Education and Management Innovation (ICEMI-IEDRIC) , Bandar Seri Begawan, Brunei - 5 Şub. 2015

 15. Seyithan Demirdağ, "The Effects of Inclusive Science Education on the Attitudes of 8th Grade Students. "

  Association for Science Teacher Education (ASTE) (Poster) , Portland, Oregon, USA - 10 Oca. 2015

 16. Seyithan Demirdağ, "Attitudinal Changes of Middle School Students in Inclusive Settings. "

  International Society of Educational Research (iSER) 2014 World Conference , Nevşehir - 2 Kas. 2014

 17. Seyithan Demirdağ, "Acceptance of Diversity: A Case for Inclusion. "

  9th International Balkan Education and Science (BES) Congress , Edirne - 18 Eki. 2014

 18. Seyithan Demirdağ, "Student engagement and writing tasks in science classrooms. "

  International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) , İstanbul - 13 Nisan 2014

 19. Seyithan Demirdağ, "Reaching all students: teaching science with confidence to students with learning disabilities. "

  National Science Teachers Association (NSTA) , Boston, USA - 6 Nisan 2014

 20. Seyithan Demirdağ; Timothy Laubach, "Implementing science inclusion in charter schools: Why should it work? "

  Associationfor Science Teacher Education (ASTE) , Charleston, South Carolina, USA - 12 Oca. 2013

 21. Seyithan Demirdağ; Timothy Laubach, "Writing tasks and making meaningful connections in science classrooms."

  Oklahoma Science Teachers Association (OSTA) , Edmond, Oklahoma, USA - 2 Kas. 2013

 22. Seyithan Demirdağ, "Leafing a mark. "

  Oklahoma Science Teachers Association (OSTA) , Edmond, Oklahoma, USA - 10 Kas. 2012