Doç.Dr. Selda POLAT
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Çalışma Alanları
Eğitim bilimleri
e - Posta
seldapolat1hotmail.com
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Ankara Üniversitesi', 'Aciklama': 'Genel Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yönetici Davranışlarını Demokratik Olarak Algılama Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği). ', 'Yil': 1999}, {'Seviye': 3, 'Universite': 'Ankara Üniversitesi', 'Aciklama': 'Eğitim Politikalarının Sosyal Adalet Açısından Sonuçları Konusunda Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. ', 'Yil': 2007}], 'yerelmakale': [{'AD': 'Eğitim politikalarının sosyal adalet açısından sonuçları konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Eğitim Bilim Toplum Dergisi ', 'ISIMLER': 'Polat S. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 11, 27), 'TUR': None, 'INDIS': '13 (49).61-84'}, {'AD': 'Ücretli öğretmenlerin sorunları üzerine nitel bir araştırma.', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 25), 'TUR': None, 'INDIS': '13 (28). 67-88'}, {'AD': 'Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim okul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yönetici davranışlarını demokratik olarak algılama düzeyleri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 5, 15), 'TUR': None, 'INDIS': '20 (2). 437-450'}, {'AD': 'Akademik başarısızlığın toplumsal eşitsizlik temelinde çözümlenmesi.', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2009, 9, 6), 'TUR': None, 'INDIS': '7 (25). 46-62'}, {'AD': 'Toplumsal güç ilişkileri bağlamında okulda şiddeti çözümlemeye yönelik bir araştırma ', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi.', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2010, 7, 7), 'TUR': None, 'INDIS': '1(1) 77-98,'}], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Kastamonu Üniversitesi', 'Aciklama': ' İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri (Kastamonu İli Örneği). ', 'Yil': 2012, 'Ogrenci': 'Zuhal Küçük'}, {'Seviye': 2, 'Universite': 'Kastamonu Üniversitesi', 'Aciklama': 'İlköğretim okul yöneticileri ve öğretmenlerinin çalıştıkları kuruma yönelik örgütsel metafor algıları ', 'Yil': 2011, 'Ogrenci': 'Seda Yılmaz'}], 'Bolum': 'Eğitim Bilimleri Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assoc.Prof. ', 'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Associate Professor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Doçent Doktor ', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [{'AD': 'Maarif müfettişlerinin denetim raporlarına göre okul yönetim işlerinde karşılaşılan sorunlar', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 6, 18), 'ADRES': 'Yıldız Teknik Üniversitesi ', 'ISIMLER': 'Aslan H., Polat S. Aslan D. ', 'YAYIN_AD': 'VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 6, 20)}, {'AD': 'Neoliberal ideolojinin eğitim yönetimi üzerindeki etkileri. ', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 5, 15), 'ADRES': 'Ankara Üniversitesi ', 'ISIMLER': 'Polat S. , Şentürk İ. ', 'YAYIN_AD': 'Third International Conference on Critical Education', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 5, 17)}, {'AD': 'Neo-liberal education policies applied in Turkey and transformation in education', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 7, 10), 'ADRES': 'Atina ', 'ISIMLER': 'Polat S. ', 'YAYIN_AD': 'Second International Conference on Critical Education', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 7, 14)}, {'AD': 'A study on discussions about vocational technical education based on social inequality', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 7, 15), 'ADRES': 'the National Hellenic Research Foundation. ', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'YAYIN_AD': '1. International Conference', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 7, 18)}, {'AD': 'Türkiye’de eğitimde reform uygulamalarının eğitim denetimine yansıması: Değişen ne? ', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 6, 23), 'ADRES': 'Dumlupınar Üniversitesi ', 'ISIMLER': 'Polat S., Yolcu H.', 'YAYIN_AD': '2.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 6, 25)}, {'AD': 'Social inequality and participation: Turkey sample', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 6, 7), 'ADRES': 'Malmö University and Lulea University, Sweden.', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'YAYIN_AD': ' 7. International Conference of the Europen Research Network About Parents in Education. Dıversıty in education. ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 6, 9)}, {'AD': 'İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 6, 4), 'ADRES': 'Ankara Üniversitesi', 'ISIMLER': 'Küçük Z. A.; Polat S. ', 'YAYIN_AD': 'Kamusal Eğitim Sempozyumu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 10, 5)}, {'AD': 'Kastamonu’nun eğitim ve bilim profili', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 2, 17), 'ADRES': 'Kastamonu Üniversitesi ', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'YAYIN_AD': 'Kastamonu Üniversitesi bilim günleri ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 2, 18)}, {'AD': 'Öğretmenlerin sınıf içi iletişim becerileri', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 10, 12), 'ADRES': 'Uşak Üniversitesi', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'YAYIN_AD': 'II. Uşak Sempozyumu. ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 10, 14)}, {'AD': 'İsmail Hakkı Tonguç ve köy enstitüleri. ', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 4, 14), 'ADRES': 'Kastamonu Üniversitesi', 'ISIMLER': 'Polat S., Oğuz K. ', 'YAYIN_AD': 'Kuruluşunun 70. yılında bir toplumsal değişim projesi olarak, köy enstitüleri sempozyumu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 4, 17)}, {'AD': 'Okul yöneticilerinin okulda şiddete yönelik görüşleri', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 5, 14), 'ADRES': 'Pamukkale Üniversitesi', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'YAYIN_AD': 'IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 5, 15)}], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'Organizational Mobbing as a Predictor of Silence Behavior Among Teachers. ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Educatıonal Scıences: Theory&Practıce', 'ISIMLER': 'Hüsrevşahi Polat S. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 10, 19), 'TUR': 2, 'INDIS': '15(5)1179-1888 '}, {'AD': 'Reasons for school dropout in vocational high school', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Educational Research and Review', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 9, 20), 'TUR': None, 'INDIS': '9 (18),711-718. '}, {'AD': 'Reasons for demand and dropping out of vocational hıgh schools from the perspective of school administrations', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Journal of Social Sciences and Education', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 7, 18), 'TUR': None, 'INDIS': '4 (4)913-923'}, {'AD': 'Neoliberal education policies in Turkey and transformation in education. ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Journal for Critical Education Policy Studies', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 8, 18), 'TUR': None, 'INDIS': '11( 4), 159-179.'}, {'AD': 'The reasons for the pedagogical formation traınıng certificate program students’-who have jobs- tending to choose the teaching professıon', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Internatıonal Journal of Human Sciences', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 9, 17), 'TUR': None, 'INDIS': '10 (2) 128-144 '}, {'AD': 'İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri. ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi.', 'ISIMLER': 'Küçük, Z. A; Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 9, 16), 'TUR': None, 'INDIS': '3 (1), 239–255'}, {'AD': 'Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi.', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi ', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 9, 16), 'TUR': None, 'INDIS': '4 (2), 48-60'}, {'AD': 'Organizational Metaphor Perceptions of Primary School Adminstrators and Teachers Towards the Instituon They Work for. ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Procedia-Social and Behavioral Sciences', 'ISIMLER': 'Yılmaz S., Polat S. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 6, 19), 'TUR': None, 'INDIS': '55, 669-678'}, {'AD': 'Eğitim politikalarının sosyal adalet açısından sonuçları konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Eğitim Bilim Toplum Dergisi ', 'ISIMLER': 'Polat S. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 11, 27), 'TUR': None, 'INDIS': '13 (49).61-84'}, {'AD': 'Ücretli öğretmenlerin sorunları üzerine nitel bir araştırma.', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 12, 25), 'TUR': None, 'INDIS': '13 (28). 67-88'}, {'AD': 'Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim okul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yönetici davranışlarını demokratik olarak algılama düzeyleri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 5, 15), 'TUR': None, 'INDIS': '20 (2). 437-450'}, {'AD': 'Akademik başarısızlığın toplumsal eşitsizlik temelinde çözümlenmesi.', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2009, 9, 6), 'TUR': None, 'INDIS': '7 (25). 46-62'}, {'AD': 'Toplumsal güç ilişkileri bağlamında okulda şiddeti çözümlemeye yönelik bir araştırma ', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi.', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2010, 7, 7), 'TUR': None, 'INDIS': '1(1) 77-98,'}], 'PersonelKitap': [{'EDITOR': 'K.Karakütük', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın No: 214', 'ISIMLER': 'Yolcu H., Polat S.', 'TARIH': '/Date(1444856400000)/', 'KITAP_AD': 'Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Alanına Adanmış Bir Ömür. Prof. Dr. Mahmut Adem’e 80. Yaş Armağanı. ', 'BOLUM_AD': 'Eğitime erişimde farklı değişkenlerin belirleyiciliği üzerine kuramsal bir çalışma'}, {'EDITOR': 'İ. Aydın, K. Yılmaz', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Ankara: Pegem Akademi', 'ISIMLER': 'Yolcu H., Polat S.', 'TARIH': '/Date(1413320400000)/', 'KITAP_AD': 'Prof. Dr. Haydar Taymaz armağan kitabı. Eğitim yönetimi, denetimi ve politikası yazıları', 'BOLUM_AD': 'Eğitimde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık'}, {'EDITOR': 'A.Ç. Sağlam', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Maya Akademi', 'ISIMLER': 'Polat S. ', 'TARIH': '/Date(1380574800000)/', 'KITAP_AD': 'Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi', 'BOLUM_AD': 'Okul çevre ilişkileri'}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2016, 7, 19), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/seldapolat', 'umakale': [{'AD': 'Organizational Mobbing as a Predictor of Silence Behavior Among Teachers. ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Educatıonal Scıences: Theory&Practıce', 'ISIMLER': 'Hüsrevşahi Polat S. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 10, 19), 'TUR': 2, 'INDIS': '15(5)1179-1888 '}, {'AD': 'Reasons for school dropout in vocational high school', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Educational Research and Review', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 9, 20), 'TUR': None, 'INDIS': '9 (18),711-718. '}, {'AD': 'Reasons for demand and dropping out of vocational hıgh schools from the perspective of school administrations', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Journal of Social Sciences and Education', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 7, 18), 'TUR': None, 'INDIS': '4 (4)913-923'}, {'AD': 'Neoliberal education policies in Turkey and transformation in education. ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Journal for Critical Education Policy Studies', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 8, 18), 'TUR': None, 'INDIS': '11( 4), 159-179.'}, {'AD': 'The reasons for the pedagogical formation traınıng certificate program students’-who have jobs- tending to choose the teaching professıon', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Internatıonal Journal of Human Sciences', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 9, 17), 'TUR': None, 'INDIS': '10 (2) 128-144 '}, {'AD': 'İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri. ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi.', 'ISIMLER': 'Küçük, Z. A; Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 9, 16), 'TUR': None, 'INDIS': '3 (1), 239–255'}, {'AD': 'Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi.', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi ', 'ISIMLER': 'Polat S.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 9, 16), 'TUR': None, 'INDIS': '4 (2), 48-60'}, {'AD': 'Organizational Metaphor Perceptions of Primary School Adminstrators and Teachers Towards the Instituon They Work for. ', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Procedia-Social and Behavioral Sciences', 'ISIMLER': 'Yılmaz S., Polat S. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2012, 6, 19), 'TUR': None, 'INDIS': '55, 669-678'}], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'Selda', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 2, 'BILIM_KOLU': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'seldapolat@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 405, 'AnabilimDalı': 'Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi', 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'seldapolat', 'TEL_DAHILI': 1129, 'Soyad': 'POLAT', 'E_POSTA': None, 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': 'eğitim ve eşitlik, eğitimde sosyal adalet, eğitim ve ayrımcılık', 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Eğitim bilimleri', 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'seldapolat1@hotmail.com'}, 'PersonelYdl': [{'Okuma': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 2, 'Dil': 2, 'Yazma': 2}, {'Okuma': 3, 'DilAd': None, 'Konusma': None, 'Dil': None, 'Yazma': None}], 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Kastamonu Üniversitesi', 'Aciklama': ' İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri (Kastamonu İli Örneği). ', 'Yil': 2012, 'Ogrenci': 'Zuhal Küçük'}, {'Seviye': 2, 'Universite': 'Kastamonu Üniversitesi', 'Aciklama': 'İlköğretim okul yöneticileri ve öğretmenlerinin çalıştıkları kuruma yönelik örgütsel metafor algıları ', 'Yil': 2011, 'Ogrenci': 'Seda Yılmaz'}], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ', 'MEZUNIYET_YIL': 2007, 'OKUL_AD': 'Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü '}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 2, 'UnvanAdEN': 'Associate Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assoc.Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Doç.Dr. ', 'Alan': 'Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi', 'Tarih': datetime.date(2016, 3, 2), 'UnvanAdTR': 'Doçent Doktor '}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri (Kastamonu İli Örneği).

  Zuhal Küçük Kastamonu Üniversitesi - 2012

 2. İlköğretim okul yöneticileri ve öğretmenlerinin çalıştıkları kuruma yönelik örgütsel metafor algıları

  Seda Yılmaz Kastamonu Üniversitesi - 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Polat S. , "Eğitim politikalarının sosyal adalet açısından sonuçları konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri"

  Eğitim Bilim Toplum Dergisi , 13 (49).61-84 2015

 2. Polat S., "Ücretli öğretmenlerin sorunları üzerine nitel bir araştırma."

  Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (28). 67-88 2013

 3. Polat S., "Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim okul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yönetici davranışlarını demokratik olarak algılama düzeyleri"

  Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2). 437-450 2012

 4. Polat S., "Toplumsal güç ilişkileri bağlamında okulda şiddeti çözümlemeye yönelik bir araştırma "

  Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. , 1(1) 77-98, 2010

 5. Polat S., "Akademik başarısızlığın toplumsal eşitsizlik temelinde çözümlenmesi."

  Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi , 7 (25). 46-62 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Hüsrevşahi Polat S. , "Organizational Mobbing as a Predictor of Silence Behavior Among Teachers. "

  Educatıonal Scıences: Theory&Practıce , 15(5)1179-1888 2015

 2. Polat S., "Reasons for school dropout in vocational high school"

  Educational Research and Review , 9 (18),711-718. 2014

 3. Polat S., "Reasons for demand and dropping out of vocational hıgh schools from the perspective of school administrations"

  International Journal of Social Sciences and Education , 4 (4)913-923 2014

 4. Polat S., "The reasons for the pedagogical formation traınıng certificate program students’-who have jobs- tending to choose the teaching professıon"

  Internatıonal Journal of Human Sciences , 10 (2) 128-144 2013

 5. Küçük, Z. A; Polat S., "İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri. "

  Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. , 3 (1), 239–255 2013

 6. Polat S., "Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi."

  E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (2), 48-60 2013

 7. Polat S., "Neoliberal education policies in Turkey and transformation in education. "

  Journal for Critical Education Policy Studies , 11( 4), 159-179. 2013

 8. Yılmaz S., Polat S. , "Organizational Metaphor Perceptions of Primary School Adminstrators and Teachers Towards the Instituon They Work for. "

  Procedia-Social and Behavioral Sciences , 55, 669-678 2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Aslan H., Polat S. Aslan D. , "Maarif müfettişlerinin denetim raporlarına göre okul yönetim işlerinde karşılaşılan sorunlar"

  VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi , Yıldız Teknik Üniversitesi - 20 Haz. 2014

 2. Polat S. , Şentürk İ. , "Neoliberal ideolojinin eğitim yönetimi üzerindeki etkileri. "

  Third International Conference on Critical Education , Ankara Üniversitesi - 17 Mayıs 2013

 3. Polat S. , "Neo-liberal education policies applied in Turkey and transformation in education"

  Second International Conference on Critical Education , Atina - 14 Tem. 2012

 4. Polat S., "A study on discussions about vocational technical education based on social inequality"

  1. International Conference , the National Hellenic Research Foundation. - 18 Tem. 2011

 5. Polat S., Yolcu H., "Türkiye’de eğitimde reform uygulamalarının eğitim denetimine yansıması: Değişen ne? "

  2.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi , Dumlupınar Üniversitesi - 25 Haz. 2010

 6. Polat S., "Social inequality and participation: Turkey sample"

  7. International Conference of the Europen Research Network About Parents in Education. Dıversıty in education. , Malmö University and Lulea University, Sweden. - 9 Haz. 2009

 7. Küçük Z. A.; Polat S. , "İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri"

  Kamusal Eğitim Sempozyumu , Ankara Üniversitesi - 5 Eki. 2012

 8. Polat S., "Kastamonu’nun eğitim ve bilim profili"

  Kastamonu Üniversitesi bilim günleri , Kastamonu Üniversitesi - 18 Şub. 2012

 9. Polat S., "Öğretmenlerin sınıf içi iletişim becerileri"

  II. Uşak Sempozyumu. , Uşak Üniversitesi - 14 Eki. 2011

 10. Polat S., Oğuz K. , "İsmail Hakkı Tonguç ve köy enstitüleri. "

  Kuruluşunun 70. yılında bir toplumsal değişim projesi olarak, köy enstitüleri sempozyumu , Kastamonu Üniversitesi - 17 Nisan 2010

 11. Polat S., "Okul yöneticilerinin okulda şiddete yönelik görüşleri"

  IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Pamukkale Üniversitesi - 15 Mayıs 2009