Dr.Öğretim Üyesi ŞİNASİ SÖNMEZ
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
e - Posta
isnmez7gmail.com
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Akdeniz Üniversitesi', 'Aciklama': 'Eğitim ve Siyasette Hasan Âli Yücel', 'Yil': 1996}, {'Seviye': 3, 'Universite': 'Hacettepe Üniversitesi', 'Aciklama': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketi ve Türk Kamuoyu', 'Yil': 2007}], 'yerelmakale': [{'AD': "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler", 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '12/47 599-629'}, {'AD': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '6/12 289-318'}, {'AD': 'Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '11/43 491-516'}, {'AD': 'Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': ' Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '2/4 79-96'}], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [{'AD': 'Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı"Karadeniz Ereğli\'deGeçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları"', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 10, 12), 'ADRES': 'Ankara Gazi Üniversitesi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi, Kaya Barış', 'YAYIN_AD': 'Yayımlanmış 5. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 10, 15)}], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Journal of Educational Sciences', 'ISIMLER': 'Kaya Barış, Sönmez Şinasi', 'LINK': 'www.jedus.net', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '3 /2'}, {'AD': 'Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Karaelmas Journal of Educational Science', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'LINK': 'ebd@beun.edu.tr', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '1/ 1 50-61'}, {'AD': 'Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Menagement and Education', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan', 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '9/4 79-84'}, {'AD': "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler", 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '12/47 599-629'}, {'AD': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '6/12 289-318'}, {'AD': 'Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '11/43 491-516'}, {'AD': 'Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': ' Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '2/4 79-96'}], 'PersonelKitap': [{'EDITOR': None, 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Kültür Bakanlığı Yayınları', 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez', 'TARIH': '/Date(966373200000)/', 'KITAP_AD': 'Eğitim ve Siyasette Hasan Âli Yücel', 'BOLUM_AD': None}, {'EDITOR': None, 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez', 'TARIH': None, 'KITAP_AD': 'Sömürge Yönetimi', 'BOLUM_AD': None}, {'EDITOR': None, 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez- Barış Kaya', 'TARIH': None, 'KITAP_AD': 'Siyah Beyaz Fotoğraflarla Karadeniz Ereğli Sözlü Tarih Çalışması', 'BOLUM_AD': None}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/sonmez', 'umakale': [{'AD': 'Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Journal of Educational Sciences', 'ISIMLER': 'Kaya Barış, Sönmez Şinasi', 'LINK': 'www.jedus.net', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '3 /2'}, {'AD': 'Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Karaelmas Journal of Educational Science', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'LINK': 'ebd@beun.edu.tr', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '1/ 1 50-61'}, {'AD': 'Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Menagement and Education', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan', 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'TUR': None, 'INDIS': '9/4 79-84'}], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'ŞİNASİ', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'BILIM_KOLU': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'sonmez@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'AnabilimDalı': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': "Türk Dış Politikası, Türkiye'de Siyasal Gelişmeler", 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'sonmez', 'TEL_DAHILI': 1130, 'Soyad': 'SÖNMEZ', 'E_POSTA': 'sonmez@karaelmas.edu.tr', 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'isnmez7@gmail.com'}, 'PersonelYdl': [{'Okuma': 3, 'DilAd': 'Fransızca', 'Konusma': 3, 'Dil': 7, 'Yazma': 3}], 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Tarih', 'MEZUNIYET_YIL': 2007, 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü'}, {'OKUL_ADRES': 'Eskişehir', 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği ', 'MEZUNIYET_YIL': 1990, 'OKUL_AD': 'Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'}, {'OKUL_ADRES': 'Antalya', 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi', 'MEZUNIYET_YIL': 1996, 'OKUL_AD': 'Akdeniz Üniversitesi '}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 3, 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'Alan': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'Tarih': datetime.date(2007, 11, 1), 'UnvanAdTR': 'Dr.Öğretim Üyesi'}]}
Öğrenim
Tezler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Sönmez Şinasi, "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler"

  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , 12/47 599-629

 2. Sönmez, Şinasi, "Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962"

  Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 6/12 289-318

 3. Sönmez Şinasi, "Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962"

  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , 11/43 491-516

 4. Sönmez Şinasi, "Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri"

  Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2/4 79-96

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kaya Barış, Sönmez Şinasi, "Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi"

  Journal of Educational Sciences , 3 /2

 2. Sönmez, Şinasi, "Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları"

  Karaelmas Journal of Educational Science , 1/ 1 50-61

 3. Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan, "Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals"

  Menagement and Education , 9/4 79-84

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Sönmez Şinasi, Kaya Barış, "Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı"Karadeniz Ereğli'deGeçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları""

  Yayımlanmış 5. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Ankara Gazi Üniversitesi - 15 Eki. 2011