Yrd.Doç.Dr. ŞİNASİ SÖNMEZ
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
e - Posta
isnmez7gmail.com
{'PersonelYdl': [{'DilAd': 'Fransızca', 'Konusma': 3, 'Dil': 7, 'Okuma': 3, 'Yazma': 3}], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'yerelmakale': [{'LINK': 'Basılı', 'INDIS': '12/47 599-629', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'TARIH': '', 'ULUSAL': True, 'AD': "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler"}, {'LINK': 'Basılı', 'INDIS': '6/12 289-318', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ', 'TARIH': '', 'ULUSAL': True, 'AD': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962'}, {'LINK': 'Basılı', 'INDIS': '11/43 491-516', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'TARIH': '', 'ULUSAL': True, 'AD': 'Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962'}, {'LINK': 'Basılı', 'INDIS': '2/4 79-96', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': ' Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi', 'TARIH': '', 'ULUSAL': True, 'AD': 'Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri'}], 'PersonelEtkinlik': [], 'umakale': [{'LINK': 'www.jedus.net', 'INDIS': '3 /2', 'ISIMLER': 'Kaya Barış, Sönmez Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Journal of Educational Sciences', 'TARIH': '', 'ULUSAL': None, 'AD': 'Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi'}, {'LINK': 'ebd@beun.edu.tr', 'INDIS': '1/ 1 50-61', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Karaelmas Journal of Educational Science', 'TARIH': '', 'ULUSAL': None, 'AD': 'Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları'}, {'LINK': 'Basılı', 'INDIS': '9/4 79-84', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Menagement and Education', 'TARIH': '', 'ULUSAL': None, 'AD': 'Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals'}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelBildiriler': [{'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 10, 15), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 10, 12), 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi, Kaya Barış', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Yayımlanmış 5. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ', 'ADRES': 'Ankara Gazi Üniversitesi', 'AD': 'Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı"Karadeniz Ereğli\'deGeçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları"'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/sonmez', 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'BOLUM': 'Tarih', 'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü', 'MEZUNIYET_YIL': 2007}, {'OKUL_ADRES': 'Eskişehir', 'BOLUM': 'Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği ', 'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_AD': 'Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi', 'MEZUNIYET_YIL': 1990}, {'OKUL_ADRES': 'Antalya', 'BOLUM': 'Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi', 'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_AD': 'Akdeniz Üniversitesi ', 'MEZUNIYET_YIL': 1996}], 'Personel': {'LINK': 'sonmez', 'ANA_DIL': None, 'Ad': 'ŞİNASİ', 'TEL_HARICI': 3723233870, 'UNVAN_ID': 3, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'DIGG': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'OKUL_KOD': 4, 'KEY_WORDS': None, 'GITHUB': None, 'FACEBOOK': None, 'FRIENDFEED': None, 'DEVIANTART': None, 'KISISEL_WEB': None, 'TUMBLR': None, 'AnabilimDalı': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'E_POSTA_2': 'isnmez7@gmail.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'MYSPACE': None, 'ILGI_ALANLARI': "Türk Dış Politikası, Türkiye'de Siyasal Gelişmeler", 'FLICKR': None, 'VIMEO': None, 'LINKEDIN': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'AnadalId': None, 'YOUTUBE': None, 'BILIM_KOLU': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'FAKS': None, 'E_POSTA_BEUN': 'sonmez@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'E_POSTA': 'sonmez@karaelmas.edu.tr', 'Soyad': 'SÖNMEZ', 'TEL_DAHILI': 1130}, 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'Tarih': datetime.date(2007, 11, 1), 'UnvanId': 3, 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'Alan': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor'}], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelProjeler': [], 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'EntityKey': None, 'ID': 0, 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'PID': None, 'EntityState': 1}, 'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [{'Aciklama': 'Eğitim ve Siyasette Hasan Âli Yücel', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Akdeniz Üniversitesi', 'Yil': 1996}, {'Aciklama': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketi ve Türk Kamuoyu', 'Seviye': 3, 'Universite': 'Hacettepe Üniversitesi', 'Yil': 2007}], 'PersonelKitap': [{'BOLUM_AD': None, 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez', 'YAYIN_EVI': 'Kültür Bakanlığı Yayınları', 'TARIH': '/Date(966373200000)/', 'ULUSAL': True, 'EDITOR': None, 'KITAP_AD': 'Eğitim ve Siyasette Hasan Âli Yücel'}, {'BOLUM_AD': None, 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'TARIH': None, 'ULUSAL': True, 'EDITOR': None, 'KITAP_AD': 'Sömürge Yönetimi'}, {'BOLUM_AD': None, 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez- Barış Kaya', 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'TARIH': None, 'ULUSAL': True, 'EDITOR': None, 'KITAP_AD': 'Siyah Beyaz Fotoğraflarla Karadeniz Ereğli Sözlü Tarih Çalışması'}], 'yonetilenytez': [], 'PersonelMakaleler': [{'LINK': 'www.jedus.net', 'INDIS': '3 /2', 'ISIMLER': 'Kaya Barış, Sönmez Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Journal of Educational Sciences', 'TARIH': '', 'ULUSAL': None, 'AD': 'Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi'}, {'LINK': 'ebd@beun.edu.tr', 'INDIS': '1/ 1 50-61', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Karaelmas Journal of Educational Science', 'TARIH': '', 'ULUSAL': None, 'AD': 'Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları'}, {'LINK': 'Basılı', 'INDIS': '9/4 79-84', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Menagement and Education', 'TARIH': '', 'ULUSAL': None, 'AD': 'Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals'}, {'LINK': 'Basılı', 'INDIS': '12/47 599-629', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'TARIH': '', 'ULUSAL': True, 'AD': "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler"}, {'LINK': 'Basılı', 'INDIS': '6/12 289-318', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ', 'TARIH': '', 'ULUSAL': True, 'AD': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962'}, {'LINK': 'Basılı', 'INDIS': '11/43 491-516', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'TARIH': '', 'ULUSAL': True, 'AD': 'Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962'}, {'LINK': 'Basılı', 'INDIS': '2/4 79-96', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'TUR': None, 'YAYIN_AD': ' Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi', 'TARIH': '', 'ULUSAL': True, 'AD': 'Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri'}], 'yonetilendtez': []}
Öğrenim
Tezler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Sönmez Şinasi, "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler"

  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , 12/47 599-629

 2. Sönmez, Şinasi, "Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962"

  Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 6/12 289-318

 3. Sönmez Şinasi, "Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962"

  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , 11/43 491-516

 4. Sönmez Şinasi, "Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri"

  Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2/4 79-96

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kaya Barış, Sönmez Şinasi, "Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi"

  Journal of Educational Sciences , 3 /2

 2. Sönmez, Şinasi, "Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları"

  Karaelmas Journal of Educational Science , 1/ 1 50-61

 3. Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan, "Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals"

  Menagement and Education , 9/4 79-84

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Sönmez Şinasi, Kaya Barış, "Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı"Karadeniz Ereğli'deGeçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları""

  Yayımlanmış 5. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Ankara Gazi Üniversitesi - 15 Eki. 2011