Dr.Öğretim Üyesi ŞİNASİ SÖNMEZ
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
e - Posta
isnmez7gmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'Unvan': {'KISA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'ID': 0, 'PID': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None, 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor '}, 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'MEZUNIYET_YIL': 2007, 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü', 'BOLUM': 'Tarih'}, {'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_ADRES': 'Eskişehir', 'MEZUNIYET_YIL': 1990, 'OKUL_AD': 'Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi', 'BOLUM': 'Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği '}, {'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_ADRES': 'Antalya', 'MEZUNIYET_YIL': 1996, 'OKUL_AD': 'Akdeniz Üniversitesi ', 'BOLUM': 'Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi'}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelUnvanlar': [{'Alan': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'UnvanAdTRKisa': 'Dr.Öğretim Üyesi ', 'UnvanId': 3, 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTR': 'Dr.Öğretim Üyesi', 'Tarih': datetime.date(2007, 11, 1), 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor '}], 'PersonelKitap': [{'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez', 'BOLUM_AD': None, 'TARIH': '/Date(966373200000)/', 'YAYIN_EVI': 'Kültür Bakanlığı Yayınları', 'KITAP_AD': 'Eğitim ve Siyasette Hasan Âli Yücel', 'EDITOR': None}, {'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez', 'BOLUM_AD': None, 'TARIH': None, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'KITAP_AD': 'Sömürge Yönetimi', 'EDITOR': None}, {'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez- Barış Kaya', 'BOLUM_AD': None, 'TARIH': None, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'KITAP_AD': 'Siyah Beyaz Fotoğraflarla Karadeniz Ereğli Sözlü Tarih Çalışması', 'EDITOR': None}], 'Personel': {'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'DIGG': None, 'KEY_WORDS': None, 'AnabilimDalı': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'BOLUM_KOD': 401, 'BILIM_KOLU': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'BEHANCE': None, 'TWITTER': None, 'Soyad': 'SÖNMEZ', 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FAKS': None, 'KISISEL_WEB': None, 'FACEBOOK': None, 'Ad': 'ŞİNASİ', 'TUMBLR': None, 'GITHUB': None, 'E_POSTA': 'sonmez@karaelmas.edu.tr', 'ILGI_ALANLARI': "Türk Dış Politikası, Türkiye'de Siyasal Gelişmeler", 'E_POSTA_BEUN': 'sonmez@beun.edu.tr', 'TEL_HARICI': 3723233870, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'isnmez7@gmail.com', 'MYSPACE': None, 'LINKEDIN': None, 'FRIENDFEED': None, 'TEL_DAHILI': 1130, 'LINK': 'sonmez', 'FLICKR': None, 'Akademik': True, 'OKUL_KOD': 4, 'DEVIANTART': None, 'VIMEO': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'YOUTUBE': None}, 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/sonmez', 'umakale': [{'YAYIN_AD': 'Journal of Educational Sciences', 'ISIMLER': 'Kaya Barış, Sönmez Şinasi', 'INDIS': '3 /2', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi', 'LINK': 'www.jedus.net', 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Karaelmas Journal of Educational Science', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'INDIS': '1/ 1 50-61', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları', 'LINK': 'ebd@beun.edu.tr', 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Menagement and Education', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan', 'INDIS': '9/4 79-84', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals', 'LINK': 'Basılı', 'ULUSAL': None}], 'PersonelBildiriler': [{'YAYIN_AD': 'Yayımlanmış 5. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi, Kaya Barış', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 10, 15), 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 10, 12), 'ADRES': 'Ankara Gazi Üniversitesi', 'AD': 'Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı"Karadeniz Ereğli\'deGeçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları"', 'ULUSAL': True}], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelYdl': [{'DilAd': 'Fransızca', 'Konusma': 3, 'Yazma': 3, 'Dil': 7, 'Okuma': 3}], 'yerelmakale': [{'YAYIN_AD': 'Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'INDIS': '12/47 599-629', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler", 'LINK': 'Basılı', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'INDIS': '6/12 289-318', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'LINK': 'Basılı', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'INDIS': '11/43 491-516', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'LINK': 'Basılı', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': ' Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'INDIS': '2/4 79-96', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri', 'LINK': 'Basılı', 'ULUSAL': True}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [{'Universite': 'Akdeniz Üniversitesi', 'Aciklama': 'Eğitim ve Siyasette Hasan Âli Yücel', 'Yil': 1996, 'Seviye': 2}, {'Universite': 'Hacettepe Üniversitesi', 'Aciklama': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketi ve Türk Kamuoyu', 'Yil': 2007, 'Seviye': 3}], 'yonetilenytez': [], 'PersonelMakaleler': [{'YAYIN_AD': 'Journal of Educational Sciences', 'ISIMLER': 'Kaya Barış, Sönmez Şinasi', 'INDIS': '3 /2', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi', 'LINK': 'www.jedus.net', 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Karaelmas Journal of Educational Science', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'INDIS': '1/ 1 50-61', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları', 'LINK': 'ebd@beun.edu.tr', 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Menagement and Education', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan', 'INDIS': '9/4 79-84', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals', 'LINK': 'Basılı', 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'INDIS': '12/47 599-629', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler", 'LINK': 'Basılı', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'INDIS': '6/12 289-318', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'LINK': 'Basılı', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'INDIS': '11/43 491-516', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'LINK': 'Basılı', 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': ' Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'INDIS': '2/4 79-96', 'TUR': None, 'TARIH': '', 'AD': 'Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri', 'LINK': 'Basılı', 'ULUSAL': True}], 'PersonelEtkinlik': []}
Öğrenim
Tezler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Sönmez Şinasi, "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler"

  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , 12/47 599-629

 2. Sönmez, Şinasi, "Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962"

  Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 6/12 289-318

 3. Sönmez Şinasi, "Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962"

  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , 11/43 491-516

 4. Sönmez Şinasi, "Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri"

  Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2/4 79-96

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kaya Barış, Sönmez Şinasi, "Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi"

  Journal of Educational Sciences , 3 /2

 2. Sönmez, Şinasi, "Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları"

  Karaelmas Journal of Educational Science , 1/ 1 50-61

 3. Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan, "Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals"

  Menagement and Education , 9/4 79-84

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Sönmez Şinasi, Kaya Barış, "Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı"Karadeniz Ereğli'deGeçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları""

  Yayımlanmış 5. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Ankara Gazi Üniversitesi - 15 Eki. 2011