Yrd.Doç.Dr. ŞİNASİ SÖNMEZ
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
e - Posta
isnmez7gmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelMakaleler': [{'ULUSAL': None, 'AD': 'Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi', 'TUR': None, 'LINK': 'www.jedus.net', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Kaya Barış, Sönmez Şinasi', 'YAYIN_AD': 'Journal of Educational Sciences', 'INDIS': '3 /2'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları', 'TUR': None, 'LINK': 'ebd@beun.edu.tr', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'YAYIN_AD': 'Karaelmas Journal of Educational Science', 'INDIS': '1/ 1 50-61'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals', 'TUR': None, 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan', 'YAYIN_AD': 'Menagement and Education', 'INDIS': '9/4 79-84'}, {'ULUSAL': True, 'AD': "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler", 'TUR': None, 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'YAYIN_AD': 'Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'INDIS': '12/47 599-629'}, {'ULUSAL': True, 'AD': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'TUR': None, 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'YAYIN_AD': 'Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ', 'INDIS': '6/12 289-318'}, {'ULUSAL': True, 'AD': 'Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'TUR': None, 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'YAYIN_AD': 'Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'INDIS': '11/43 491-516'}, {'ULUSAL': True, 'AD': 'Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri', 'TUR': None, 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'YAYIN_AD': ' Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi', 'INDIS': '2/4 79-96'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'UnvanId': 3, 'Tarih': datetime.date(2007, 11, 1), 'Alan': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi'}], 'Personel': {'KEY_WORDS': None, 'YOUTUBE': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'DEVIANTART': None, 'TEL_DAHILI': 1130, 'BOLUM_KOD': 401, 'Soyad': 'SÖNMEZ', 'FRIENDFEED': None, 'AnadalId': None, 'OKUL_KOD': 4, 'E_POSTA': 'sonmez@karaelmas.edu.tr', 'UNVAN_ID': 3, 'KISISEL_WEB': None, 'LINK': 'sonmez', 'Akademik': True, 'DIGG': None, 'AnabilimDalı': 'Sosyal Bilgiler Öğretmenliği', 'E_POSTA_2': 'isnmez7@gmail.com', 'GOOGLEPLUS': None, 'ILGI_ALANLARI': "Türk Dış Politikası, Türkiye'de Siyasal Gelişmeler", 'BILIM_KOLU': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'Ad': 'ŞİNASİ', 'FAKS': None, 'TWITTER': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FACEBOOK': None, 'LINKEDIN': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_BEUN': 'sonmez@beun.edu.tr', 'TUMBLR': None, 'VIMEO': None, 'MYSPACE': None, 'GITHUB': None}, 'PersonelTezler': [{'Aciklama': 'Eğitim ve Siyasette Hasan Âli Yücel', 'Yil': 1996, 'Universite': 'Akdeniz Üniversitesi', 'Seviye': 2}, {'Aciklama': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketi ve Türk Kamuoyu', 'Yil': 2007, 'Universite': 'Hacettepe Üniversitesi', 'Seviye': 3}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelBasari': [], 'Unvan': {'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'ID': 0, 'PID': None, 'EntityState': 1, 'EntityKey': None, 'PERSONELs': []}, 'PersonelYdl': [{'Yazma': 3, 'Konusma': 3, 'DilAd': 'Fransızca', 'Okuma': 3, 'Dil': 7}], 'PersonelGorevler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'umakale': [{'ULUSAL': None, 'AD': 'Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi', 'TUR': None, 'LINK': 'www.jedus.net', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Kaya Barış, Sönmez Şinasi', 'YAYIN_AD': 'Journal of Educational Sciences', 'INDIS': '3 /2'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları', 'TUR': None, 'LINK': 'ebd@beun.edu.tr', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'YAYIN_AD': 'Karaelmas Journal of Educational Science', 'INDIS': '1/ 1 50-61'}, {'ULUSAL': None, 'AD': 'Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals', 'TUR': None, 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan', 'YAYIN_AD': 'Menagement and Education', 'INDIS': '9/4 79-84'}], 'yerelmakale': [{'ULUSAL': True, 'AD': "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler", 'TUR': None, 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'YAYIN_AD': 'Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'INDIS': '12/47 599-629'}, {'ULUSAL': True, 'AD': 'Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'TUR': None, 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez, Şinasi', 'YAYIN_AD': 'Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ', 'INDIS': '6/12 289-318'}, {'ULUSAL': True, 'AD': 'Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962', 'TUR': None, 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'YAYIN_AD': 'Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi', 'INDIS': '11/43 491-516'}, {'ULUSAL': True, 'AD': 'Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri', 'TUR': None, 'LINK': 'Basılı', 'TARIH': '', 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi', 'YAYIN_AD': ' Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi', 'INDIS': '2/4 79-96'}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'Tarih', 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü', 'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_TUR': 6, 'MEZUNIYET_YIL': 2007}, {'BOLUM': 'Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği ', 'OKUL_AD': 'Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi', 'OKUL_ADRES': 'Eskişehir', 'OKUL_TUR': 4, 'MEZUNIYET_YIL': 1990}, {'BOLUM': 'Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi', 'OKUL_AD': 'Akdeniz Üniversitesi ', 'OKUL_ADRES': 'Antalya', 'OKUL_TUR': 5, 'MEZUNIYET_YIL': 1996}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/sonmez', 'PersonelKitap': [{'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Eğitim ve Siyasette Hasan Âli Yücel', 'BOLUM_AD': None, 'YAYIN_EVI': 'Kültür Bakanlığı Yayınları', 'TARIH': '/Date(966373200000)/', 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez', 'EDITOR': None}, {'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Sömürge Yönetimi', 'BOLUM_AD': None, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'TARIH': None, 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez', 'EDITOR': None}, {'ULUSAL': True, 'KITAP_AD': 'Siyah Beyaz Fotoğraflarla Karadeniz Ereğli Sözlü Tarih Çalışması', 'BOLUM_AD': None, 'YAYIN_EVI': 'Pegem Akademi', 'TARIH': None, 'ISIMLER': 'Şinasi Sönmez- Barış Kaya', 'EDITOR': None}], 'PersonelBildiriler': [{'ADRES': 'Ankara Gazi Üniversitesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Yayımlanmış 5. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 10, 12), 'ISIMLER': 'Sönmez Şinasi, Kaya Barış', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 10, 15), 'AD': 'Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı"Karadeniz Ereğli\'deGeçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları"'}], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'PersonelProjeler': []}
Öğrenim
Tezler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Sönmez Şinasi, "İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler"

  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , 12/47 599-629

 2. Sönmez, Şinasi, "Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962"

  Zonguldak KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 6/12 289-318

 3. Sönmez Şinasi, "Cemal Abdünnasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları 1954-1962"

  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , 11/43 491-516

 4. Sönmez Şinasi, "Atatürk’ün Cezayir Milliyetçiliği Oluşumuna Etkileri"

  Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2/4 79-96

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kaya Barış, Sönmez Şinasi, "Siyah-beyaz fotoğraflarla Karadeniz Ereğli-sözlü tarih çalışmasının yerel tarih ve kültür dersi (seçmeli) kapsamında değerlendirilmesi"

  Journal of Educational Sciences , 3 /2

 2. Sönmez, Şinasi, "Köy Eğitmenleri ve Kadro Sorunları"

  Karaelmas Journal of Educational Science , 1/ 1 50-61

 3. Sönmez, Şinasi, Şenşekerci Erkan, "Repercussion of the Turkish Revolution Among the Albanian İntellectuals"

  Menagement and Education , 9/4 79-84

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Sönmez Şinasi, Kaya Barış, "Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı"Karadeniz Ereğli'deGeçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları""

  Yayımlanmış 5. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Ankara Gazi Üniversitesi - 15 Eki. 2011