Arş.Gör. TAMER ÖZSOY
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği ABD
Çalışma Alanları
Sınıf Öğretmenliği, Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Araştırma Görevlisi, Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı, Yaratıcılık, Üstün Yetenekliler, Mentör, Eğitim Koçu, Erken Çocukluk Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretimi, Medya, Popüler Kültür, Kültür, Estetik, Empati, Kadına Şiddet, Aile içi İletişim, Aile ve Sosyal Politilar, ASAGEM, ÜYÜKEP, Internet Bağımlılığı,
e - Posta
tamerozsoy67gmail.com
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 3, 'Universite': 'Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi', 'Aciklama': 'Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinden Beklentilerinin Gerçekleştirme Düzeylerine Etki Eden Faktörler', 'Yil': None}, {'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Aciklama': 'İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Popüler Kültür Görünümlerine Estetik Yönden Eleştirileri', 'Yil': 2007}], 'yerelmakale': [{'AD': 'Özsoy, T. Fastfood’dan Facebook’a: İnternet Bağımlılığı, Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11–13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, s. 659–664, Nokta Matbaacılık, Ankara, 2009.', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Akademik Bilişim’09', 'ISIMLER': 'Tamer ÖZSOY', 'LINK': 'http://ab.org.tr/ab09/kitap/ozsoy_AB09.pdf ', 'TARIH': datetime.date(2009, 11, 1), 'TUR': None, 'INDIS': None}], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Res.Assist. ', 'KISA_TR': 'Arş.Gör. ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Research Assistant ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Araştırma Görevlisi ', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [{'AD': '“Öğretim Materyali Geliştirmede Portfolyo Ve Rubrik Değerlendirmenin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Üzerine Etkisi”', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2006, 9, 13), 'ADRES': 'Muğla / Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Yerleşkesi', 'ISIMLER': 'Köksal M. S., Koray Ö., Özsoy T., Bahadır H. B., Koray A.', 'YAYIN_AD': '15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2006, 9, 15)}, {'AD': '“The Content Analyses of “esanat, e-tiyatro, e-felsefe” At Google Groups”', 'ULUSAL': None, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2008, 3, 27), 'ADRES': 'İstanbul / İstanbul Üniversitesi / Prencess Hotel', 'ISIMLER': 'Tamer ÖZSOY', 'YAYIN_AD': 'Int. Futurelearning Conference', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2008, 3, 29)}, {'AD': '“Fastfood’dan Facebook’a: Internet Bağımlılığı”', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 2, 11), 'ADRES': 'Şanlıurfa / Harran Üniversitesi', 'ISIMLER': 'Tamer ÖZSOY', 'YAYIN_AD': 'AB2009 Akademik Bilişim Konferansları Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 2, 13)}, {'AD': '“İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Popüler Kültür Görünümlerine Estetik Yönden Eleştirileri”', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 7, 2), 'ADRES': 'Zonguldak / (Karaelmas Üni.) Bülent Ecevit Üniversitesi / Tıp Fakültesi', 'ISIMLER': 'Özsoy, T., Pehlivan, H.', 'YAYIN_AD': 'Karaelmas2009: Medya Kültür Sempozyumu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 7, 4)}, {'AD': '“Sınıf Öğretmenliği 3.Sınıf Öğrencilerinin Erken Çocukluk Eğitimi Dersindeki Etkinlikleri”', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 10, 6), 'ADRES': 'Ankara / Hacettepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Kampüsü Sıhhiye', 'ISIMLER': 'Özsoy T., Kalafat S.', 'YAYIN_AD': 'Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 10, 8)}, {'AD': 'Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Genetik Mühendisliği İle İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi', 'ULUSAL': True, 'TARIH_BASLA': datetime.date(2005, 9, 28), 'ADRES': 'Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ', 'ISIMLER': 'Özsoy T., Köksal M. S., Koray Ö., Özdemir M., Presley Bozkurt İ.', 'YAYIN_AD': 'XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül 2005. Kongre Kitabı, Cilt 2: 875-880.', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2005, 9, 30)}], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'Özsoy, T. Fastfood’dan Facebook’a: İnternet Bağımlılığı, Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11–13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, s. 659–664, Nokta Matbaacılık, Ankara, 2009.', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Akademik Bilişim’09', 'ISIMLER': 'Tamer ÖZSOY', 'LINK': 'http://ab.org.tr/ab09/kitap/ozsoy_AB09.pdf ', 'TARIH': datetime.date(2009, 11, 1), 'TUR': None, 'INDIS': None}], 'PersonelKitap': [{'EDITOR': 'Mualla Murat Nuhoğlu', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Nobel Yayın Dağıtım', 'ISIMLER': 'Mualla Murat Nuhoğlu, Tamer Özsoy, Ahmet Aydın', 'TARIH': '/Date(1206997200000)/', 'KITAP_AD': 'Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı', 'BOLUM_AD': '-'}, {'EDITOR': 'Mustafa Akgül, Ethem Derman', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_EVI': 'Nokta Matbaacılık', 'ISIMLER': 'Tamer ÖZSOY', 'TARIH': '/Date(1257026400000)/', 'KITAP_AD': 'AKADEMİK BİLİŞİM ’09', 'BOLUM_AD': "Fastfood'dan Facebook'a Internet Bağımlılığı"}], 'PersonelUyelikler': [{'Ad': 'Kdz. Ereğli Sanat Kurumu Derneği', 'Tarih': '/Date(1072908000000)/'}, {'Ad': 'Kdz. Ereğli Mezunlar Derneği', 'Tarih': '/Date(958683600000)/'}, {'Ad': 'EMFD ERDEMİR Musiki ve Folklör Derneği Tiyatro Topluluğu', 'Tarih': '/Date(1411074000000)/'}, {'Ad': 'Kdz. Ereğli Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu', 'Tarih': '/Date(1440795600000)/'}], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2012, 1, 1), 'BITIS': datetime.date(2013, 1, 1), 'GOREV': 'BEÜ, Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Komisyonda Üye (Raportör)'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2012, 1, 1), 'BITIS': datetime.date(2013, 1, 1), 'GOREV': 'BEÜ, Ereğli Eğitim Fakültesi Mezuniyet Komisyonda Üye (Raportör)'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2012, 1, 1), 'BITIS': datetime.date(2013, 1, 1), 'GOREV': 'BEÜ, Ereğli Eğitim Fakültesi Gezi, Gözlem, İnceleme Komisyonda Üye'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2012, 1, 1), 'BITIS': datetime.date(2013, 1, 1), 'GOREV': 'BEÜ, Ereğli Eğitim Fakültesi Sosyal Faaliyetler Komisyonda Üye'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2012, 12, 11), 'BITIS': datetime.date(2013, 6, 15), 'GOREV': 'Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinasyonu'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/tamerozsoy', 'umakale': [], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'TAMER', 'KISISEL_WEB': 'http://egitim.beun.edu.tr/cv/tozsoy/', 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 7, 'BILIM_KOLU': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'tamerozsoy@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': 'tamerozsoy67', 'BOLUM_KOD': 401, 'AnabilimDalı': 'Sınıf Öğretmenliği ABD', 'GOOGLEPLUS': 'tamerozsoy67', 'FAKS': 3723238693, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Eğitim Programları ve Öğretim, Resim, Tiyatro, Satranç, Model Uçak', 'FACEBOOK': 'tamerozsoy67', 'LINK': 'tamerozsoy', 'TEL_DAHILI': 1912, 'Soyad': 'ÖZSOY', 'E_POSTA': 'tamerozsoy@karaelmas.edu.tr', 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Sınıf Öğretmenliği, Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Araştırma Görevlisi, Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı, Yaratıcılık, Üstün Yetenekliler, Mentör, Eğitim Koçu, Erken Çocukluk Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretimi, Medya, Popüler Kültür, Kültür, Estetik, Empati, Kadına Şiddet, Aile içi İletişim, Aile ve Sosyal Politilar, ASAGEM, ÜYÜKEP, Internet Bağımlılığı,', 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'tamerozsoy67@gmail.com'}, 'PersonelYdl': [{'Okuma': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 2, 'Dil': 2, 'Yazma': 2}], 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'MEZUNIYET_YIL': 2007, 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'}, {'OKUL_ADRES': 'Bolu / Gölköy', 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Eğitim Programları ve Öğretim', 'MEZUNIYET_YIL': None, 'OKUL_AD': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'}, {'OKUL_ADRES': 'Kdz. Ereğli', 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği', 'MEZUNIYET_YIL': 2004, 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'}, {'OKUL_ADRES': 'Kdz. Ereğli', 'OKUL_TUR': 1, 'BOLUM': '-', 'MEZUNIYET_YIL': 1993, 'OKUL_AD': 'Merkez Atatürk İlkokulu (Gazi İlköğretim)'}, {'OKUL_ADRES': 'Kdz. Ereğli', 'OKUL_TUR': 2, 'BOLUM': 'Eşit Ağırlık', 'MEZUNIYET_YIL': 2000, 'OKUL_AD': 'Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 7, 'UnvanAdEN': 'Research Assistant ', 'UnvanAdENKisa': 'Res.Assist. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Arş.Gör. ', 'Alan': 'Zonguldak Karaelmas Üni Sınıf Öğretmenliği', 'Tarih': datetime.date(2004, 9, 22), 'UnvanAdTR': 'Araştırma Görevlisi '}, {'UnvanId': 7, 'UnvanAdEN': 'Research Assistant ', 'UnvanAdENKisa': 'Res.Assist. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Arş.Gör. ', 'Alan': 'Bülent Ecevit Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği', 'Tarih': datetime.date(2012, 3, 29), 'UnvanAdTR': 'Araştırma Görevlisi '}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Tamer ÖZSOY, "Özsoy, T. Fastfood’dan Facebook’a: İnternet Bağımlılığı, Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11–13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, s. 659–664, Nokta Matbaacılık, Ankara, 2009."

  Akademik Bilişim’09 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Köksal M. S., Koray Ö., Özsoy T., Bahadır H. B., Koray A., "“Öğretim Materyali Geliştirmede Portfolyo Ve Rubrik Değerlendirmenin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Üzerine Etkisi”"

  15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, , Muğla / Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Yerleşkesi - 15 Eyl. 2006

 2. Tamer ÖZSOY, "“The Content Analyses of “esanat, e-tiyatro, e-felsefe” At Google Groups”"

  Int. Futurelearning Conference , İstanbul / İstanbul Üniversitesi / Prencess Hotel - 29 Mart 2008

 3. Tamer ÖZSOY, "“Fastfood’dan Facebook’a: Internet Bağımlılığı”"

  AB2009 Akademik Bilişim Konferansları Kongresi , Şanlıurfa / Harran Üniversitesi - 13 Şub. 2009

 4. Özsoy, T., Pehlivan, H., "“İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Popüler Kültür Görünümlerine Estetik Yönden Eleştirileri”"

  Karaelmas2009: Medya Kültür Sempozyumu , Zonguldak / (Karaelmas Üni.) Bülent Ecevit Üniversitesi / Tıp Fakültesi - 4 Tem. 2009

 5. Özsoy T., Kalafat S., "“Sınıf Öğretmenliği 3.Sınıf Öğrencilerinin Erken Çocukluk Eğitimi Dersindeki Etkinlikleri”"

  Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi Kongresi , Ankara / Hacettepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Kampüsü Sıhhiye - 8 Eki. 2009

 6. Özsoy T., Köksal M. S., Koray Ö., Özdemir M., Presley Bozkurt İ., "Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Genetik Mühendisliği İle İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi"

  XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül 2005. Kongre Kitabı, Cilt 2: 875-880. , Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi - 30 Eyl. 2005