Doç.Dr. Timur KOPARAN
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Matematik Öğretmenliği
e - Posta
timurkoparangmail.com
{'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Pamukkale Üniversitesi', 'Aciklama': 'Nümerik Modellerle Skaler Dalga Modellemesi', 'Yil': 2005}, {'Seviye': 3, 'Universite': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi', 'Aciklama': 'Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin İstatistiksel Okuryazarlık Seviyeleri ve Tutumlarına Etkisi', 'Yil': 2012}], 'yerelmakale': [{'AD': 'İstatistiksel Düşünme Modellerinin İncelenmesi. ', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'İlköğretim Online', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '12(3), 730–739'}, {'AD': 'İstatistik Öğretiminde Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan, T., Karpuz, Y., Güven, B. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '22, 51–64'}, {'AD': 'Veri Analizinde İlkokul Öğrencilerinin İnformal Çıkarımlarının İncelenmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan, T., Kaleli Yılmaz, G. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '9(2), 95-113'}, {'AD': 'Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik İnançların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Kaleli Yılmaz, G., Koparan, T. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '35,112-135'}, {'AD': 'Olasılık Öğretiminde Simülasyon Kullanımı', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan T.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '34(2), 22-36'}], 'PersonelBasari': [{'AD': 'Comenıus Lıfelong Learnıng Programme. EarlyStatistics In-Service Training in Statistics Education. ', 'TARIH': '/Date(1315602000000)/', 'ADRES': 'European University Cyprus. Nicosia/CYPRUS'}, {'AD': 'Erasmus+ Staff mobility for teaching between Programme Countries. ', 'TARIH': '/Date(1431896400000)/', 'ADRES': 'University of Granada. Granada/SPAIN'}, {'AD': 'SCI, SSCI ve AHCI’e göre Sosyal Bilimler Alanında Yayın İkincilik Ödülü.', 'TARIH': '/Date(1388527200000)/', 'ADRES': 'Bülent Ecevit Üniversitesi'}, {'AD': 'Comenıus Lifelong Learnıng Programme. Mathematics E-learning software for High School: Units for Mathematics Teachers for Teaching and Learning Mathematics in Elementary Functions, Differentiation, Integration, Linear Algebra and Statistics. ', 'TARIH': '/Date(1262296800000)/', 'ADRES': 'University of Graz. Graz/AUSTRIA. '}], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Aciklama': 'Du-TE Modeli Çerçevesinde Tasarlanan Hizmet İçi Eğitimin Etkililiğinin İncelenmesi', 'Yil': 2016, 'Ogrenci': 'Engin Yiğit'}], 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'EntityState': 1, 'ID': 0}, 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'İstatistiksel Düşünme Modellerinin İncelenmesi. ', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'İlköğretim Online', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '12(3), 730–739'}, {'AD': 'The Effect on Prospective Teachers of The Learning Environment Supported by Dynamic Statistics Software', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Education in Science and Technology', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '47(2), 276-290'}, {'AD': 'The Effect of Simulation-Based Learning on Prospective Teachers’ Inference Skills in Teaching Probability', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Universal Journal of Educational Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T. Kaleli Yılmaz. G. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '3(11), 775 – 786'}, {'AD': 'İstatistiksel Okuryazarlık Modelleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Turkish Journal of Education', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '4(3), 16-28'}, {'AD': 'Difficulties in Learning and Teaching Statistics: Teacher Views', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Education in Science and Technology', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '46(1), 94-104'}, {'AD': 'Use of High School Students’ Context and Mathematical/Statistical Knowledge Forms in Analyzing Data', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Journal of Computer and Education Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B., Karataş. İ. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '2(4), 1-22'}, {'AD': 'According to the M3ST Model Analyze of The Statistical Thinking Levels of Middle School Students', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Education and Science', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '39, 171, 37–51'}, {'AD': 'The Effect of Project Based Learning on The Statistical Literacy Levels of Student 8th Grade', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'European Journal of Educational Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '3(3), 145-157'}, {'AD': 'İstatistik Öğretiminde Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan, T., Karpuz, Y., Güven, B. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '22, 51–64'}, {'AD': 'Veri Analizinde İlkokul Öğrencilerinin İnformal Çıkarımlarının İncelenmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan, T., Kaleli Yılmaz, G. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '9(2), 95-113'}, {'AD': 'Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik İnançların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Kaleli Yılmaz, G., Koparan, T. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '35,112-135'}, {'AD': 'Olasılık Öğretiminde Simülasyon Kullanımı', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan T.', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '34(2), 22-36'}], 'PersonelKitap': [], 'PersonelUyelikler': [{'Ad': 'International Association for Statistical Education ', 'Tarih': '/Date(1451599200000)/'}, {'Ad': 'Matematik Eğitimi Derneği', 'Tarih': '/Date(1451599200000)/'}], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2016, 1, 1), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2015, 1, 1), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Erasmus koordinatörlüğü'}, {'BASLANGIC': datetime.date(2016, 1, 1), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Mevlana koordinatörlüğü'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/timur.koparan', 'umakale': [{'AD': 'The Effect on Prospective Teachers of The Learning Environment Supported by Dynamic Statistics Software', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Education in Science and Technology', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '47(2), 276-290'}, {'AD': 'The Effect of Simulation-Based Learning on Prospective Teachers’ Inference Skills in Teaching Probability', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Universal Journal of Educational Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T. Kaleli Yılmaz. G. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '3(11), 775 – 786'}, {'AD': 'İstatistiksel Okuryazarlık Modelleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Turkish Journal of Education', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '4(3), 16-28'}, {'AD': 'Difficulties in Learning and Teaching Statistics: Teacher Views', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Education in Science and Technology', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '46(1), 94-104'}, {'AD': 'Use of High School Students’ Context and Mathematical/Statistical Knowledge Forms in Analyzing Data', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Journal of Computer and Education Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B., Karataş. İ. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '2(4), 1-22'}, {'AD': 'According to the M3ST Model Analyze of The Statistical Thinking Levels of Middle School Students', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Education and Science', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '39, 171, 37–51'}, {'AD': 'The Effect of Project Based Learning on The Statistical Literacy Levels of Student 8th Grade', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'European Journal of Educational Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B. ', 'LINK': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'TUR': None, 'INDIS': '3(3), 145-157'}], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'TUMBLR': None, 'FRIENDFEED': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'Ad': 'Timur', 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'BILIM_KOLU': 'Matematik Eğitimi', 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'timur.koparan@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'BOLUM_KOD': 401, 'AnabilimDalı': 'Matematik Öğretmenliği', 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'VIMEO': None, 'ILGI_ALANLARI': 'İstatistik öğretimi, istatistiksel okuryazarlık, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, bilgisayar destekli matematik öğretimi, ', 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'timur.koparan', 'TEL_DAHILI': 1112, 'Soyad': 'KOPARAN', 'E_POSTA': 'timur.koparan@beun.edu.tr', 'YOUTUBE': None, 'MYSPACE': None, 'KEY_WORDS': None, 'OKUL_KOD': 4, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'timurkoparan@gmail.com'}, 'PersonelYdl': [{'Okuma': 3, 'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 3, 'Dil': 2, 'Yazma': 3}], 'PersonelProjeler': [{'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2014, 1, 1), 'Ad': 'İstatistik Öğretiminde Dinamik İstatistik Yazılımının Etkililiğinin İncelenmesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Bağımsız Araştırma Projesi', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2016, 5, 20), 'Ad': 'Geleceğin Teknolojisi ile Randevumuz Var 2. Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri', 'Destek': None, 'TarihBitis': datetime.date(2016, 5, 22)}], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Aciklama': 'Du-TE Modeli Çerçevesinde Tasarlanan Hizmet İçi Eğitimin Etkililiğinin İncelenmesi', 'Yil': 2016, 'Ogrenci': 'Engin Yiğit'}], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': 'Denizli', 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Matematik', 'MEZUNIYET_YIL': 2005, 'OKUL_AD': 'Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'}, {'OKUL_ADRES': 'Trabzon', 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Matematik Eğitimi', 'MEZUNIYET_YIL': 2012, 'OKUL_AD': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'}, {'OKUL_ADRES': 'Trabzon', 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Matematik Öğretmenliği', 'MEZUNIYET_YIL': 1997, 'OKUL_AD': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 3, 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'Alan': 'İlköğretim Matematik Öğretmenliği', 'Tarih': datetime.date(2013, 1, 1), 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor'}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. Du-TE Modeli Çerçevesinde Tasarlanan Hizmet İçi Eğitimin Etkililiğinin İncelenmesi

  Engin Yiğit Bülent Ecevit Üniversitesi - 2016

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kaleli Yılmaz, G., Koparan, T. , "Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik İnançların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi"

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35,112-135 2015

 2. Koparan T., "Olasılık Öğretiminde Simülasyon Kullanımı"

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34(2), 22-36 2015

 3. Koparan, T., Karpuz, Y., Güven, B. , "İstatistik Öğretiminde Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri"

  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , 22, 51–64 2014

 4. Koparan, T., Kaleli Yılmaz, G. , "Veri Analizinde İlkokul Öğrencilerinin İnformal Çıkarımlarının İncelenmesi"

  Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9(2), 95-113 2014

 5. Koparan. T. , "İstatistiksel Düşünme Modellerinin İncelenmesi. "

  İlköğretim Online , 12(3), 730–739 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Koparan. T. , "The Effect on Prospective Teachers of The Learning Environment Supported by Dynamic Statistics Software"

  International Journal of Mathematical Education in Science and Technology , 47(2), 276-290 2016

 2. Koparan. T. Kaleli Yılmaz. G. , "The Effect of Simulation-Based Learning on Prospective Teachers’ Inference Skills in Teaching Probability"

  Universal Journal of Educational Research , 3(11), 775 – 786 2015

 3. Koparan. T. , "İstatistiksel Okuryazarlık Modelleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi"

  Turkish Journal of Education , 4(3), 16-28 2015

 4. Koparan. T. , "Difficulties in Learning and Teaching Statistics: Teacher Views"

  International Journal of Mathematical Education in Science and Technology , 46(1), 94-104 2015

 5. Koparan. T., Güven. B., Karataş. İ. , "Use of High School Students’ Context and Mathematical/Statistical Knowledge Forms in Analyzing Data"

  Journal of Computer and Education Research , 2(4), 1-22 2014

 6. Koparan. T., Güven. B. , "According to the M3ST Model Analyze of The Statistical Thinking Levels of Middle School Students"

  Education and Science , 39, 171, 37–51 2014

 7. Koparan. T., Güven. B. , "The Effect of Project Based Learning on The Statistical Literacy Levels of Student 8th Grade"

  European Journal of Educational Research , 3(3), 145-157 2014

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. İstatistik Öğretiminde Dinamik İstatistik Yazılımının Etkililiğinin İncelenmesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Bağımsız Araştırma Projesi

 2. Geleceğin Teknolojisi ile Randevumuz Var 2. Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri