Doç.Dr. Timur KOPARAN
Görev Yeri
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Bilim Dalı
Matematik Öğretmenliği
e - Posta
timurkoparangmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [{'Ogrenci': 'Engin Yiğit', 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Aciklama': 'Du-TE Modeli Çerçevesinde Tasarlanan Hizmet İçi Eğitimin Etkililiğinin İncelenmesi', 'Yil': 2016, 'Seviye': 2}], 'Unvan': {'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'ID': 0, 'PID': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None, 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor '}, 'PersonelProjeler': [{'TarihBasla': datetime.date(2014, 1, 1), 'Destek': None, 'Ad': 'İstatistik Öğretiminde Dinamik İstatistik Yazılımının Etkililiğinin İncelenmesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Bağımsız Araştırma Projesi', 'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBitis': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'TarihBasla': datetime.date(2016, 5, 20), 'Destek': None, 'Ad': 'Geleceğin Teknolojisi ile Randevumuz Var 2. Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri', 'ProjeNo': None, 'Butce': None, 'TarihBitis': datetime.date(2016, 5, 22)}], 'yonetilendtez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_ADRES': 'Denizli', 'MEZUNIYET_YIL': 2005, 'OKUL_AD': 'Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü', 'BOLUM': 'Matematik'}, {'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': 'Trabzon', 'MEZUNIYET_YIL': 2012, 'OKUL_AD': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü', 'BOLUM': 'Matematik Eğitimi'}, {'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_ADRES': 'Trabzon', 'MEZUNIYET_YIL': 1997, 'OKUL_AD': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi', 'BOLUM': 'Matematik Öğretmenliği'}], 'Okul': 'Ereğli Eğitim Fakültesi', 'PersonelUnvanlar': [{'Alan': 'İlköğretim Matematik Öğretmenliği', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'UnvanId': 3, 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'Tarih': datetime.date(2013, 1, 1), 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor '}], 'PersonelKitap': [], 'Personel': {'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 3, 'DIGG': None, 'KEY_WORDS': None, 'AnabilimDalı': 'Matematik Öğretmenliği', 'BOLUM_KOD': 401, 'BILIM_KOLU': 'Matematik Eğitimi', 'BEHANCE': None, 'TWITTER': None, 'Soyad': 'KOPARAN', 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FAKS': None, 'KISISEL_WEB': None, 'FACEBOOK': None, 'Ad': 'Timur', 'TUMBLR': None, 'GITHUB': None, 'E_POSTA': 'timur.koparan@beun.edu.tr', 'ILGI_ALANLARI': 'İstatistik öğretimi, istatistiksel okuryazarlık, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, bilgisayar destekli matematik öğretimi, ', 'E_POSTA_BEUN': 'timur.koparan@beun.edu.tr', 'TEL_HARICI': 3723233870, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA_2': 'timurkoparan@gmail.com', 'MYSPACE': None, 'LINKEDIN': None, 'FRIENDFEED': None, 'TEL_DAHILI': 1112, 'LINK': 'timur.koparan', 'FLICKR': None, 'Akademik': True, 'OKUL_KOD': 4, 'DEVIANTART': None, 'VIMEO': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'YOUTUBE': None}, 'Bolum': 'İlköğretim Bölümü', 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/timur.koparan', 'umakale': [{'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Education in Science and Technology', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'INDIS': '47(2), 276-290', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'AD': 'The Effect on Prospective Teachers of The Learning Environment Supported by Dynamic Statistics Software', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Universal Journal of Educational Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T. Kaleli Yılmaz. G. ', 'INDIS': '3(11), 775 – 786', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'AD': 'The Effect of Simulation-Based Learning on Prospective Teachers’ Inference Skills in Teaching Probability', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Turkish Journal of Education', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'INDIS': '4(3), 16-28', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'AD': 'İstatistiksel Okuryazarlık Modelleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Education in Science and Technology', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'INDIS': '46(1), 94-104', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'AD': 'Difficulties in Learning and Teaching Statistics: Teacher Views', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Journal of Computer and Education Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B., Karataş. İ. ', 'INDIS': '2(4), 1-22', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'Use of High School Students’ Context and Mathematical/Statistical Knowledge Forms in Analyzing Data', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Education and Science', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B. ', 'INDIS': '39, 171, 37–51', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'According to the M3ST Model Analyze of The Statistical Thinking Levels of Middle School Students', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'European Journal of Educational Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B. ', 'INDIS': '3(3), 145-157', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'The Effect of Project Based Learning on The Statistical Literacy Levels of Student 8th Grade', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}], 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelGorevler': [{'BITIS': '', 'BASLANGIC': datetime.date(2016, 1, 1), 'GOREV': 'Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı'}, {'BITIS': '', 'BASLANGIC': datetime.date(2015, 1, 1), 'GOREV': 'Erasmus koordinatörlüğü'}, {'BITIS': '', 'BASLANGIC': datetime.date(2016, 1, 1), 'GOREV': 'Mevlana koordinatörlüğü'}], 'PersonelYdl': [{'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 3, 'Yazma': 3, 'Dil': 2, 'Okuma': 3}], 'yerelmakale': [{'YAYIN_AD': 'İlköğretim Online', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'INDIS': '12(3), 730–739', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 1), 'AD': 'İstatistiksel Düşünme Modellerinin İncelenmesi. ', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan, T., Karpuz, Y., Güven, B. ', 'INDIS': '22, 51–64', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'İstatistik Öğretiminde Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan, T., Kaleli Yılmaz, G. ', 'INDIS': '9(2), 95-113', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'Veri Analizinde İlkokul Öğrencilerinin İnformal Çıkarımlarının İncelenmesi', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Kaleli Yılmaz, G., Koparan, T. ', 'INDIS': '35,112-135', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'AD': 'Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik İnançların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan T.', 'INDIS': '34(2), 22-36', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'AD': 'Olasılık Öğretiminde Simülasyon Kullanımı', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}], 'PersonelUyelikler': [{'Tarih': '/Date(1451599200000)/', 'Ad': 'International Association for Statistical Education '}, {'Tarih': '/Date(1451599200000)/', 'Ad': 'Matematik Eğitimi Derneği'}], 'PersonelBasari': [{'AD': 'Comenıus Lıfelong Learnıng Programme. EarlyStatistics In-Service Training in Statistics Education. ', 'TARIH': '/Date(1315602000000)/', 'ADRES': 'European University Cyprus. Nicosia/CYPRUS'}, {'AD': 'Erasmus+ Staff mobility for teaching between Programme Countries. ', 'TARIH': '/Date(1431896400000)/', 'ADRES': 'University of Granada. Granada/SPAIN'}, {'AD': 'SCI, SSCI ve AHCI’e göre Sosyal Bilimler Alanında Yayın İkincilik Ödülü.', 'TARIH': '/Date(1388527200000)/', 'ADRES': 'Bülent Ecevit Üniversitesi'}, {'AD': 'Comenıus Lifelong Learnıng Programme. Mathematics E-learning software for High School: Units for Mathematics Teachers for Teaching and Learning Mathematics in Elementary Functions, Differentiation, Integration, Linear Algebra and Statistics. ', 'TARIH': '/Date(1262296800000)/', 'ADRES': 'University of Graz. Graz/AUSTRIA. '}], 'PersonelTezler': [{'Universite': 'Pamukkale Üniversitesi', 'Aciklama': 'Nümerik Modellerle Skaler Dalga Modellemesi', 'Yil': 2005, 'Seviye': 2}, {'Universite': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi', 'Aciklama': 'Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin İstatistiksel Okuryazarlık Seviyeleri ve Tutumlarına Etkisi', 'Yil': 2012, 'Seviye': 3}], 'yonetilenytez': [{'Ogrenci': 'Engin Yiğit', 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Aciklama': 'Du-TE Modeli Çerçevesinde Tasarlanan Hizmet İçi Eğitimin Etkililiğinin İncelenmesi', 'Yil': 2016, 'Seviye': 2}], 'PersonelMakaleler': [{'YAYIN_AD': 'İlköğretim Online', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'INDIS': '12(3), 730–739', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 1), 'AD': 'İstatistiksel Düşünme Modellerinin İncelenmesi. ', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Education in Science and Technology', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'INDIS': '47(2), 276-290', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1), 'AD': 'The Effect on Prospective Teachers of The Learning Environment Supported by Dynamic Statistics Software', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Universal Journal of Educational Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T. Kaleli Yılmaz. G. ', 'INDIS': '3(11), 775 – 786', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'AD': 'The Effect of Simulation-Based Learning on Prospective Teachers’ Inference Skills in Teaching Probability', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Turkish Journal of Education', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'INDIS': '4(3), 16-28', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'AD': 'İstatistiksel Okuryazarlık Modelleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Education in Science and Technology', 'ISIMLER': 'Koparan. T. ', 'INDIS': '46(1), 94-104', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'AD': 'Difficulties in Learning and Teaching Statistics: Teacher Views', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Journal of Computer and Education Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B., Karataş. İ. ', 'INDIS': '2(4), 1-22', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'Use of High School Students’ Context and Mathematical/Statistical Knowledge Forms in Analyzing Data', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Education and Science', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B. ', 'INDIS': '39, 171, 37–51', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'According to the M3ST Model Analyze of The Statistical Thinking Levels of Middle School Students', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'European Journal of Educational Research', 'ISIMLER': 'Koparan. T., Güven. B. ', 'INDIS': '3(3), 145-157', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'The Effect of Project Based Learning on The Statistical Literacy Levels of Student 8th Grade', 'LINK': None, 'ULUSAL': None}, {'YAYIN_AD': 'Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan, T., Karpuz, Y., Güven, B. ', 'INDIS': '22, 51–64', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'İstatistik Öğretiminde Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan, T., Kaleli Yılmaz, G. ', 'INDIS': '9(2), 95-113', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'Veri Analizinde İlkokul Öğrencilerinin İnformal Çıkarımlarının İncelenmesi', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Kaleli Yılmaz, G., Koparan, T. ', 'INDIS': '35,112-135', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'AD': 'Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik İnançların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi', 'ISIMLER': 'Koparan T.', 'INDIS': '34(2), 22-36', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1), 'AD': 'Olasılık Öğretiminde Simülasyon Kullanımı', 'LINK': None, 'ULUSAL': True}], 'PersonelEtkinlik': []}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. Du-TE Modeli Çerçevesinde Tasarlanan Hizmet İçi Eğitimin Etkililiğinin İncelenmesi

  Engin Yiğit Bülent Ecevit Üniversitesi - 2016

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kaleli Yılmaz, G., Koparan, T. , "Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik İnançların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi"

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35,112-135 2015

 2. Koparan T., "Olasılık Öğretiminde Simülasyon Kullanımı"

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34(2), 22-36 2015

 3. Koparan, T., Karpuz, Y., Güven, B. , "İstatistik Öğretiminde Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri"

  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , 22, 51–64 2014

 4. Koparan, T., Kaleli Yılmaz, G. , "Veri Analizinde İlkokul Öğrencilerinin İnformal Çıkarımlarının İncelenmesi"

  Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9(2), 95-113 2014

 5. Koparan. T. , "İstatistiksel Düşünme Modellerinin İncelenmesi. "

  İlköğretim Online , 12(3), 730–739 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Koparan. T. , "The Effect on Prospective Teachers of The Learning Environment Supported by Dynamic Statistics Software"

  International Journal of Mathematical Education in Science and Technology , 47(2), 276-290 2016

 2. Koparan. T. Kaleli Yılmaz. G. , "The Effect of Simulation-Based Learning on Prospective Teachers’ Inference Skills in Teaching Probability"

  Universal Journal of Educational Research , 3(11), 775 – 786 2015

 3. Koparan. T. , "İstatistiksel Okuryazarlık Modelleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi"

  Turkish Journal of Education , 4(3), 16-28 2015

 4. Koparan. T. , "Difficulties in Learning and Teaching Statistics: Teacher Views"

  International Journal of Mathematical Education in Science and Technology , 46(1), 94-104 2015

 5. Koparan. T., Güven. B., Karataş. İ. , "Use of High School Students’ Context and Mathematical/Statistical Knowledge Forms in Analyzing Data"

  Journal of Computer and Education Research , 2(4), 1-22 2014

 6. Koparan. T., Güven. B. , "According to the M3ST Model Analyze of The Statistical Thinking Levels of Middle School Students"

  Education and Science , 39, 171, 37–51 2014

 7. Koparan. T., Güven. B. , "The Effect of Project Based Learning on The Statistical Literacy Levels of Student 8th Grade"

  European Journal of Educational Research , 3(3), 145-157 2014

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. İstatistik Öğretiminde Dinamik İstatistik Yazılımının Etkililiğinin İncelenmesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Bağımsız Araştırma Projesi

 2. Geleceğin Teknolojisi ile Randevumuz Var 2. Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri