Prof.Dr. ZEKAİ GÜNER
Görev Yeri
Alaplı Meslek Yüksekokulu
None
Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Çalışma Alanları
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
e - Posta
gunerzekaihotmail.com
{'Okul': 'Alaplı Meslek Yüksekokulu', 'PersonelTezler': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelBasari': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Bolum': None, 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'ID': 0, 'KISA_TR': 'Prof.Dr. ', 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Professor ', 'KISA_EN': 'Prof. ', 'PERSONELs': [], 'PID': None, 'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_TR': 'Profesör Doktor '}, 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelKitap': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/zekai.guner', 'umakale': [], 'Personel': {'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'Ad': 'ZEKAİ', 'TUMBLR': None, 'TEL_HARICI': 3723233870, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'KISISEL_WEB': None, 'AnadalId': None, 'UNVAN_ID': 1, 'TEL_DAHILI': 1122, 'TWITTER': None, 'E_POSTA_BEUN': 'zekai.guner@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'LINKEDIN': None, 'VIMEO': None, 'YOUTUBE': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'BOLUM_KOD': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'FACEBOOK': None, 'LINK': 'zekai.guner', 'FRIENDFEED': None, 'Soyad': 'GÜNER', 'E_POSTA': None, 'AnabilimDalı': 'Sosyal Bilgiler Eğitimi', 'MYSPACE': None, 'E_POSTA_2': 'gunerzekai@hotmail.com', 'BILIM_KOLU': None, 'OKUL_KOD': 51, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'KEY_WORDS': 'Trakya-Paşaeli, Mübadele'}, 'PersonelYdl': [], 'PersonelProjeler': [], 'yonetilendtez': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Tarih', 'MEZUNIYET_YIL': 1979, 'OKUL_AD': 'Atatürk Üniversitesi'}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'İnkılâp Tarihi', 'MEZUNIYET_YIL': 1987, 'OKUL_AD': 'Ankara Üniversitesi İnkılâp Tarihi Ensitüsü'}, {'OKUL_ADRES': None, 'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Cumhuriyet Tarihi', 'MEZUNIYET_YIL': 1992, 'OKUL_AD': 'İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'}], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanId': 1, 'UnvanAdEN': 'Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Prof. ', 'UnvanAdTRKisa': 'Prof.Dr. ', 'Alan': 'Sosya Bilgiler Eğitimi', 'Tarih': '', 'UnvanAdTR': 'Profesör Doktor '}]}
Öğrenim