Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
92 Introduction
92 Administration
92 Academic Staff
92 Courses and Course Contents
92 Undergraduate Programs
92 Graduate Programs
92 Contact
Lisansüstü Programlar

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümde lisans mezunlarımıza ve farklı üniversitelerden gelen lisans mezunlarına lisansüstü eğitimi verilmektedir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Yüksek lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması, tez sınavında başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Programın amacı, Türkçe öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin