Yönetim
25
25 Vice Deans
25 Administrative Council
25 Faculty Council
25 Faculty Secretary
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. SONER YAVUZ Dekan V.
Prof. Dr. ZEKAİ GÜNER Üye Türkçe ve Sosyal Bil. Eğit.Böl.Bşk.
Prof. Dr. YÜKSEL AYAZ Üye
Prof. Dr. ŞADİ ŞEN Üye
Doç. Dr. UĞUR ALTAY MEMİŞ Temel Eğitim Böl.Bşk.
Doç. Dr.  SELDA POLAT HÜSREVŞAHİ Eğitim Bil.Böl.Bşk.
Doç. Dr.  YAVUZ SAKA Matematik ve Fen Bil.Eğ.Böl.Bşk. Doç.Tem.Üye
Dr. Öğr. Üyesi BUKET KISAÇ Özel Eğitim Blm.Bşk.
Doç. Dr. İLHAN KARATAŞ Doçent Temsilci Üye
Doç. Dr. ŞABAN ÇELİKOĞLU Senoto Temsilci Üye
Dr. Öğr. Üyesi APDULLAH KORAY Dr.Öğr.Üyesi Temsilci Üye
NEVZAT OĞUZ  (Fakülte Sekreteri) (Raportör)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin