Tanıtım

Tanıtım

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitim sistemindeki teori ve uygulamaya yönelik sorunları bilimsel bir çerçeveyle ele alarak, öğrenci, eğitim kurumları ve topluma karşı hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere karşı sorumluluğu, nitelikli uzman yetiştirmek, eğitim kurumlarına ve topluma karşı sorumluluğu bilimsel ve akademik araştırmaları uygulamaya alanına aktarmaktır. 

Bölümümüz de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalları bulunmaktadır. Rehberlik psikolojik ana bilim dalında lisans programı bulunmakta, eğitim fakültesindeki diğer öğretmen yetiştiren ana bilim dallarına öğretmenlik meslek bilgisi dersleri bölümümüz tarafından verilmektedir. Bunun yanında 2009 yılından beri Pedagojik Formasyon  Sertifika Eğitimi Programı yürütülmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı 2013-2014 öğretim yılında lisans düzeyinde öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı öncelikle ülkemizdeki özel ve resmi kurumların okul psikolojik danışmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak eğitim vermektedir. Bölüm için hazırlanan ders programında yer alan derslerin çeşitliliği sayesinde, öğrencilerimizi öncelikle okul psikolojik danışmanlığı mesleğine hazırlamak, bununla birlikte resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde psikolojik danışman olarak çalışabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalının lisansüstü eğitimine temel oluşturan bilgi, beceri ve deneyime sahip olurlar. Öğrencilerimize ayrıca 4 yıllık eğitimleri boyunca Mevlana ve Erasmus programları ile eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme imkanı sunulmaktadır. Anabilim dalından mezun olan öğrenciler okul psikolojik danışmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ve özel okullarda çalışabilmektedir. Bunun dışında psikolojik danışman olarak rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı hizmeti veren resmi psikolojik danışmanlık merkezlerinde, aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veren merkez veya birimlerde, kariyer danışmanlığı hizmeti veren merkez veya birimlerde ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak iş yaşamlarını sürdürmektedirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık anabilim dalına yakın zamanda yüksek lisans seviyesinde öğrenci kabul edilmesi planlanmaktadır.

Eğitim Programları ve Öğretim programının amacı; bir eğitim programının tasarlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini yürütebilen, eğitim sorunlarını bilimsel yöntemi temele alarak inceleyebilen program geliştirme uzmanı yetiştirmektir. Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak tezli yüksek lisans ve II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır. Ayrıca Bartın Üniversitesi ile ortak doktora programı yürütülmektedir. Programlar, Eğitim Programları ve Öğretim alanıyla ve bilimsel araştırma yöntemiyle ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir. Öğrenci kabulü, ders değerlendirmeleri ve devam koşuları Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-öğretim yönetmeliğine uygun olarak yürütülmektedir. Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlara Eğitim Programları ve Öğretim alanında bilim uzmanlığı diploması verilmektedir. Bu alanda yüksek lisans derecesini alan mezunlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda program geliştirme uzmanı, eğitim uzmanı, akademik koordinatör gibi unvanlarla çalışabildiği gibi özel ve kamu öğretim kurumlarında öğretmenlik de yapabilmektedirler. Ayrıca insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde program geliştirme uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı'nın amacı; okullara, Milli Eğitim Bakanlığına ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir. Ek olarak ana bilim dalı yönetici, denetçi ve öğreticilerin etkili şekilde yetiştirilmesi için bireylerin birikim ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak strateji belirlemektedir. İçeriğinde analitik düşünmeyi temel alan bu stratejiler, çağdaş bilgiyi üreten, yorumlayan, uygulamaya dönüştüren, değerlendiren, sürekli mesleki ve kişisel gelişime yoğunlaşmış, özgüvenli ve eleştirel düşünceye sahip, kullandığı bilim ve teknoloji ile evrensel bilgiye katkı sağlayan, etik ilke ve değerlere bağlı yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı’nda aktif olarak Tezli Yüksek Lisans ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları yürütülmektedir. Eğitim Yönetimi Doktora programının açılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Bölümde 1 Profösör, 4 Doçent, 11 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğr. Görevlisi ve 2 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır.