Tanıtım

Tanıtım

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 
Genel Tanıtım
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının amacı, öğrencilerine İngilizcenin öğretimi, dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, edebiyat öğretimi, çeviri, dil becerileri, dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama, İngilizce ders kitaplarının incelenmesi, teknoloji destekli dil öğrenimi gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.