Koordinatörlükler

Koordinatörlükler

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Fakülte Uygulama Okulu İşbirliği Koordinatörlüğü
               Fakülte Koortinatörü:

Doç. Dr. Şaban ÇELİKOĞLU (Dekan Yardımcısı)

Bölüm ve anabilim dalı başkanları; topluma hizmet uygulamaları bölüm ve anabilim dalı koordinatörlüklerini de yürütmektedir.

Topluma Hizmet Uygulamaları Ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi, Bayram GÖKBULUT (Dekan Yardımcısı)

Bölüm ve anabilim dalı başkanları; topluma hizmet uygulamaları bölüm ve anabilim dalı koordinatörlüklerini de yürütmektedir.

Farabi Koordinatörleri
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Şaban ÇELİKOĞLU (Dekan Yardımcısı)
Program
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Arş. Gör. Bengisu KAYA
Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Gizem ÖZER
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi, Serdar SAVAŞ
Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi, Canan TUNÇ ŞAHİN
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah KORAY
İlköğretim Matematik Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa AKINCI
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi, Çağla KARADEMİR
Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engelliler Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi, Gamze KAPLAN
Erasmus Koordinatörlüğü
             Program
             Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Şaban ÇELİKOĞLU (Dekan Yardımcısı)
             Temel Eğitim Bölümü
             Sınıf Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet ÖZDEMİR
             Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Berna SİCİM SEVİM
             Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi 
             Bölümü
Türkçe Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi, Erhan YEŞİLYURT
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doç. Dr. Oğuzhan KARADENİZ
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Doç. Dr. Nilüfer DİDİŞ KÖRHASAN
İlköğretim Matematik Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Murat GENÇ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Dr. Öğr. Gör. Süleyman AKÇİL
Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi, Buket KISAÇ DEMİROĞLU
Mevlana Koordinatörleri
               Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Şaban ÇELİKOĞLU (Dekan Yardımcısı)
               Program
               Temel Eğitim Bölümü
               Sınıf Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Olcay ÖZDEMİR
               Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Mine KIR YİĞİT
               Sosyal Bilimler ve Türkçe Bölümü
               Türkçe Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Serdar SAVAŞ
               Sosyal Bilgiler Eğitimi Doç. Dr. Barış KAYA
               Matematik ve Fen Blilimleri Bölümü              
               Fen Bilgisi Eğitimi  Dr. Öğretim Üyesi, Beril YILMAZ SENEM
               İlköğretim Matematik Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Mutlu PİŞKİN TUNÇ
               Eğitim Bilimleri Bölümü              
               Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
               Eğitimi
Dr. Öğretim Üyesi Elif AKDEMİR
               Özel Eğitim Bölümü
               Zihin Engelliler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Buket KISAÇ DEMİROĞLU
Yandal Koordinatörleri
               Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Özlem KORAY
                Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Sadiye KELEŞ
                Sosyal Bilimler ve Türkçe Bölümü Doç.Dr.Oğuzhan KARADENİZ
                Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Murat İNCE
                Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Buket KISAÇ DEMİROĞLU
        Üniversitemiz Fakülte Engelsiz BEÜ                              Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Rıza ÖZDEMİR