Fakültemiz Akreditasyon Çalışmaları

Fakültemiz Akreditasyon Çalışmaları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

EPDAD 2023-2024 DEĞERLENDİRME DÖNEMİ

26.01.2023 tarihinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi olarak 2023-2024 Akademik yılında Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmek üzere; fakültemizde lisans eğitimini sürdüren ve mezun vermiş 2 program için (İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği) Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (EPDAD) başvuruda bulunuldu.

17.04.2023 tarihinde, programlarımızın ön değerlendirme aşamasına geçildi.

 

EPDAD 2022-2023 DEĞERLENDİRME DÖNEMİ

20.01.2022 tarihinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi olarak 2022-2023 Akademik yılında EPDAD tarafından akredite edilmek üzere; fakültemizde lisans eğitimini sürdüren ve mezun vermiş 3 program için (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği) Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (EPDAD) başvuruda bulunuldu.

04.04.2022 tarihinde, programlarımızın ön değerlendirme aşamasına geçildi.

08.07.2022 tarihinde, programlarımızın hazırlamış oldukları Öz Değerlendirme Raporları EPDAD’a sunuldu.

29.08.2022 tarihinde programlarımızın Öz Değerlendirme Raporları’na ait inceleme raporları kurumumuza iletildi.

09.11.2022 tarihinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi olarak 2022-2023 Akademik yılında EPDAD tarafından akredite edilmek üzere; 3 program için sürecin devam etmesi kararı fakültemize iletildi.

25.11.2022 tarihinde programlarımızın Öz Değerlendirme Raporları ile ilgili istenen güncelleme ve kanıt yüklemeleri tamamlandı ve düzeltilmiş öz değerlendirme raporları EPDAD’a sunuldu.

28.11.2022 tarihinde, EPDAD saha ziyaret ekibi başkanı ile online olarak ön ziyaret gerçekleştirildi. Ön ziyarette; Dekan, Akreditasyon Fakülte Koordinatörü, bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları ile görüşmeler gerçekleştirildi.

EPDAD Ziyareti 07-08-09 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Söz konusu ziyaretlerde Beyan edilen Öz Değerlendirme Raporları doğrultusunda talep edilen belge, bilgi ve dokümanlar EPDAD ekibiyle paylaşıldı. Ziyaret esnasında yönetici, akademisyen ve öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirildi. Ders ve öğretmenlik uygulaması ile ilgili gözlemlere yer verildi.

Ziyaretin akabinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’nin incelenen üç lisans programına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği) ilişkin hazırlanana ziyaret raporu kurumumuza iletildi. Söz konusu raporda her bir program; öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları (ve eleman yetiştirme) ve öğrenciler (öğrenci alımı, gelişimi ve başarısı, akademik rehberlik) olmak üzere 3 standart alanda değerlendirilmiştir. ayrıca fakülte-okul işbirliği (okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması), tesisler, kütüphane ve donanım ve yönetim ile kalite güvencesi olmak üzere 4 standart alanda tüm fakülte değerlendirilmiştir. Son olarak sonuçlar ve önerilere yer verilmiş; burada da güçlü yönler, İyileştirmeye açık yönler ve önerilere yer verilmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen ziyaret ve hazırlanan rapor doğrultusunda başarılı bulunan 3 lisans programı, 2022-2023 Değerlendirme döneminde, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD), Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK) tarafından 01.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl süre ile akredite edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi

Programın Adı

Başlangıç Tarihi

Geçerlilik Süresi

Bitiş Tarihi

Bağlantı Linki

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

01.05.2023

2 Yıl

01.05.2025

https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

01.05.2023

2 Yıl

01.05.2025

https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

01.05.2023

2 Yıl

01.05.2025

https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar

 

EPDAD 2018-2019 DEĞERLENDİRME DÖNEMİ

22.02.2018 tarihinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi olarak 2018-2019 Akademik yılında EPDAD tarafından akredite edilmek üzere; fakültemizde lisans eğitimini sürdüren ve mezun vermiş 7 program için Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (EPDAD) başvuruda bulunuldu.

14.05.2018 tarihinde, programlarımızın ön değerlendirme aşamasına geçildi.

06.08.2018 tarihinde, programlarımızın hazırlamış oldukları Öz Değerlendirme Raporları EPDAD’a sunuldu.

28.09.2018 tarihinde programlarımızın Öz Değerlendirme Raporları’na ait inceleme raporları kurumumuza iletildi.

26.10.2018 tarihinde programlarımızın Öz Değerlendirme Raporları ile ilgili istenen düzeltmeler tamamlandı ve düzeltilmiş öz değerlendirme raporları EPDAD’a sunuldu.

26.11.2018 tarihinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi olarak 2018-2019 Akademik yılında EPDAD tarafından akredite edilmek üzere; 6 program için sürecin devam etmesi kararı fakültemize iletildi.

14.12.2018 tarihinde, EPDAD saha ziyaret ekibi başkanı tarafından ön ziyaret gerçekleştirildi. Ön ziyarette; Dekan, Akreditasyon Fakülte Koordinatörü, bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları ile görüşmeler gerçekleştirildi.

EPDAD Ziyareti 18-19-20 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Söz konusu ziyaretlerde Beyan edilen Öz Değerlendirme Raporları doğrultusunda talep edilen belge, bilgi ve dokümanlar EPDAD ekibiyle paylaşıldı. Ziyaret esnasında yönetici, akademisyen ve öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirildi. Ders ve öğretmenlik uygulaması ile ilgili gözlemlere yer verildi.

Ziyaretin akabinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’nin incelenen altı lisans programına (Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği) ilişkin hazırlanana ziyaret raporu kurumumuza iletildi. Söz konusu raporda her bir program; öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları (ve eleman yetiştirme) ve öğrenciler (öğrenci alımı, gelişimi ve başarısı, akademik rehberlik) olmak üzere 3 standart alanda değerlendirilmiştir. ayrıca fakülte-okul işbirliği (okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması), tesisler, kütüphane ve donanım ve yönetim ile kalite güvencesi olmak üzere 4 standart alanda tüm fakülte değerlendirilmiştir. Son olarak sonuçlar ve önerilere yer verilmiş; burada da güçlü yönler, İyileştirmeye açık yönler ve önerilere yer verilmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen ziyaret ve hazırlanan rapor doğrultusunda başarılı bulunan 6 lisans programı, 2018-2019 Değerlendirme döneminde, Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD), Eğitim Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK) tarafından 28.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl süre ile akredite edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi

Programın Adı

Başlangıç Tarihi

Geçerlilik Süresi

Bitiş Tarihi

Bağlantı Linki

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

28.03.2019

2 Yıl

28.03.2021

https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

28.03.2019

2 Yıl

28.03.2021

https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

28.03.2019

2 Yıl

28.03.2021

https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

28.03.2019

2 Yıl

28.03.2021

https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

28.03.2019

2 Yıl

28.03.2021

https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

28.03.2019

2 Yıl

28.03.2021

https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar