Akreditasyon

Fakültemiz Akreditasyon Çalışmaları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

22.02.2018 tarihinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi olarak 2018-2019 Akademik yılında EPDAD tarafından akredite edilmek üzere;  fakültemizde lisans eğitimini sürdüren ve mezun vermiş 7 program için Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (EPDAD)  başvuruda bulunuldu.

14.05.2018 tarihinde, programlarımızın ön değerlendirme aşamasına geçildi.

06.08.2018 tarihinde, programlarımızın hazırlamış oldukları Öz Değerlendirme Raporları EPDAD’a sunuldu.

28.09.2018 tarihinde programlarımızın Öz Değerlendirme Raporları’na ait inceleme raporları kurumumuza iletildi.

26.10.2018 tarihinde programlarımızın Öz Değerlendirme Raporları ile ilgili istenen düzeltmeler tamamlandı ve düzeltilmiş öz değerlendirme raporları EPDAD’a sunuldu.

26.11.2018 tarihinde, Zonguldak  Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi olarak 2018-2019 Akademik yılında EPDAD tarafından akredite edilmek üzere; 6 program için sürecin devam etmesi kararı fakültemize iletildi.

14.12.2018 tarihinde, Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (EPDAD) saha ziyaret ekibi başkanı tarafından ön ziyaret gerçekleştirildi. Ön ziyarette; Dekan, Akreditasyon Fakülte Koordinatörü, bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları ile görüşmeler gerçekleştirildi.

EPDAD Ziyareti 18-19-20 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Söz konusu ziyaretlerde Beyan edilen Öz Değerlendirme Raporları doğrultusunda talep edilen belge, bilgi ve dokümanlar EPDAD ekibiyle paylaşıldı. Ziyaret esnasında yönetici, akademisyen ve öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirildi. Ders ve öğretmenlik uygulaması ile ilgili gözlemlere yer verildi.

Ziyaretin akabinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’nin incelenen altı lisans programına (Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği) ilişkin hazırlanana ziyaret raporu kurumumuza iletildi. Söz konusu raporda her bir program; öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları (ve eleman yetiştirme) ve öğrenciler (öğrenci alımı, gelişimi ve başarısı, akademik rehberlik) olmak üzere 3 standart alanda değerlendirilmiştir. ayrıca fakülte-okul işbirliği (okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması), tesisler, kütüphane ve donanım ve yönetim ile kalite güvencesi olmak üzere 4 standart alanda tüm fakülte değerlendirilmiştir. Son olarak sonuçlar ve önerilere yer verilmiş; burada da güçlü yönler, İyileştirmeye açık yönler ve önerilere yer verilmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen ziyaret ve hazırlanan rapor doğrultusunda başarılı bulunan 6 lisans programı, 2018-2019 Değerlendirme döneminde, Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD), Eğitim Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK) tarafından 28.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl süre ile akredite edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi

Programın Adı Başlangıc Tarihi Geçerlilik Süresi Bitiş Tarihi Bağlantı Linki
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programı 28.03.2019 2 Yıl 28.03.2021 https://epdad.org/akredite-edilen-programlar/
Türkçe Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programı 28.03.2019 2 Yıl 28.03.2021 https://epdad.org/akredite-edilen-programlar/
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programı 28.03.2019 2 Yıl 28.03.2021 https://epdad.org/akredite-edilen-programlar/
Fen Bilgisi Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programı 28.03.2019 2 Yıl 28.03.2021 https://epdad.org/akredite-edilen-programlar/
Okul Öncesi Normal Öğretim Lisans Programı 28.03.2019 2 Yıl 28.03.2021 https://epdad.org/akredite-edilen-programlar/

Sınıf Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programı

28.03.2019 2 Yıl 28.03.2021 https://epdad.org/akredite-edilen-programlar/
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin