Fakültemiz Dergisi

Fakültemiz Dergisi

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından yılda 2 kez olmak üzere elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergi genel anlamda eğitim politikaları, araştırmaları, teknoloji ve uygulamaları ile ilgili eserlere yer vermekte ve bu alanlarla ilgilenen her ülkeden ve her disiplinden akademisyen, araştırmacı ve tüm eğitim uygulayıcılarına hitap eden açık erişim anlayışını benimseyen bir yayındır.

  • Derginin Sahibi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi adına Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER
  • Dergi Editörü:  Prof. Dr. Soner YAVUZ
  • Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce
  • Yayın Sıklığı: Haziran ve Aralık, yılda iki kez
  • Tarandığı İndeksler: Indeks Copernicus, SIS Index, ASOS Index, Google Scholar, Academindex