Araştırma

Fakültemiz Dergisi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD), Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından yılda 2 kez olmak üzere elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergi genel anlamda eğitim politikaları, araştırmaları, teknoloji ve uygulamaları ile ilgili eserlere yer vermekte ve bu alanlarla ilgilenen her ülkeden ve her disiplinden akademisyen, araştırmacı ve tüm eğitim uygulayıcılarına hitap eden açık erişim anlayışını benimseyen bir yayındır.

  • Derginin Sahibi: Bülent Ecevit Üniversitesi adına Prof.Dr.Mustafa ÇUFALI
  • Dergi Editörü:  Prof.Dr. Soner YAVUZ
  • Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce
  • Yayın Sıklığı: Haziran ve Aralık, yılda iki kez
  • Tarandığı İndeksler: Indeks Copernicus, SIS Index, ASOS Index, Google Scholar

Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD), üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili online uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. UYAD yılda iki kez yayımlanmaktadır. UYAD'ın amacı üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili araştırmaların paylaşıldığı bir platform olmaktır.

  • Derginin Sahibi: Bülent Ecevit Üniversitesi adına Prof.Dr.Mustafa ÇUFALI
  • Dergi Editörü:
  • Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce
  • Yayın Sıklığı: Haziran ve Aralık, yılda iki kez
  • Tarandığı İndeksler: EBSCO, DOAJ, Indeks Copernicus
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin