Program Profili

Program Profili

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'ne bağlı olarak, 1998-1999 Öğretim Yılında faaliyete başlamıştır. 2016 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü kurulmuş ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı' da bu bölüme bağlanmıştır.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın kuruluş amacı, ülkenin geleceği için, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen,  milli ve tarihi değerleri temel ülkü olarak gören; değişime ve gelişime açık, demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, 21. yüzyıl temel becerileri ile donanımlı, yeterli bilgi ve pratiğe sahip sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve meslek bilgisi ile ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Sosyal Bilgiler Eğitimi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, devlet veya özel sektöre bağlı eğitim kurumlarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapabilmektedir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının akademik hayata atılmaları da söz konusudur.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 1998 - 1999 öğretim yılından itibaren, her yıl öğrenci almaktadır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2018-2019 akademik yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı “yüksek lisans” programını da yürütmektedir. Yakın bir zamanda “Doktora” programının açılması da planlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde 2 Profesör, 4 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi,
2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı Öğretim Elemanları:

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Oğuzhan KARADENİZ

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Canan TUNÇ ŞAHİN

Prof. Dr. Zekai GÜNER

Prof. Dr. Şaban ÇELİKOĞLU

Doç. Dr. Barış KAYA

Doç. Dr. Şinasi SÖNMEZ

Doktor Öğretim Üyesi Besime Arzu GÖNGÖR AKINCI

Arş. Gör. Dr. Mustafa YILMAZ

Arş. Gör. Dr. Fatih KAYAALP