Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

KESİN KAYIT DUYURUSU

 

Kesin Kayıtlar

 

  a. Kesin kayıtlar 25 Ekim–26 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri (08:30-17:30) içinde Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır (E-posta, faks, posta vb. yollarla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır).

   b. Kayıt ücreti 3.678 (üç bin altı yüz yetmiş sekiz) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksidi olan 1.839 (bin sekiz yüz otuz dokuz) TL’yi; Ziraat Bankası Zonguldak Şubesinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye Hesabı TR63 0001 0001 3130 8757 4550 19 nolu hesaba Ad Soyad ve TC Numarası ile birlikte “2021-22 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Ders I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.
 
  c. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti, 31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının Madde 16. 1 bendine göre kesinlikle iade edilmeyecektir.

   d. Birinci dereceden şehit veya gazi yakını olduğunu belgeleyen adaylardan ücret alınmayacaktır.

 

Kesin kayıtta istenecek belgeler

  1. Başvuru Dilekçesi Çıktısı (Ön Başvuru Sisteminden Alınacaktır)
  1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası (E-Devletten alınabilir)
  1. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)
  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  1. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1839 TL) ödendiğine dair banka dekontu
  1. İki adet fotoğraf

DİKKAT: Bir atamaya esas alanda Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılabilmesi için ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerinde en az 4 (dört) adayın başvuru yapması ve aynı zamanda kesin kayıt yapması gerekir. Bir programa en az 4 (dört) adayın kesin kayıt yapmaması durumunda o program için Pedagojik Formasyon Eğitimi açılmayacak ve öğrencilerin yatırmış oldukları ücretler iade edilecektir.

Dersler Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

  • Pedagojik Formasyon Programının 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem ve II. Dönem derslerinin hafta sonu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Kepez Kampüsü’nde yapılmasına karar verilmiştir.
  • Kesin Kayıt yaptıran tüm öğrenciler; 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Öğretmenlik Uygulaması I dersi için listelerle ilan edilecek okullarda Staj derslerine başlayacaklardır.
  • Güz ve Bahar yarıyılında yer alan dersler yüz yüze yapılacaktır.
  • Tüm sınavlar, Ereğli Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır. Sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrencilerin başarılarının belirlenmesi işlemleri “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak “Bağıl Değerlendirme Esasları” kapsamında gerçekleştirilecektir

 

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

AKADEMİK TAKVİM


I.YARIYIL                                                                                                                   

(27 EKİM 2021)                                *Öğretmenlik Uygulaması I ilk hafta dersi Çarşamba Günü

                                                     *(Sonraki Haftalar staj dersleri Cuma günleri yapılacaktır)

30 EKİM 2021                                   DERSLERİN BAŞLAMASI

30 EKİM- 06 KASIM 2021                    MUAFİYET İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

18 ARALIK 2021                                ARA SINAVLAR

29 OCAK 2022                                  DERSLERİN BİTİŞİ

05 ŞUBAT 2022                                 GÜZ YARIYILI GENEL SINAVLARI

12 ŞUBAT 2022                                 BÜTÜNLEME SINAVLARI


II. YARIYIL                                                                                                                                   

14  – 18 ŞUBAT 2022                      DERS KAYITLARI VE HARÇ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

19 ŞUBAT 2022                              DERSLERİN BAŞLAMASI

19-26 ŞUBAT 2022                         MUAFİYET İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

09 NİSAN 2022                              ARA SINAVLAR

28 MAYIS 2022                              DERSLERİN BİTİŞİ

04 HAZİRAN 2022                           BAHAR YARIYILI GENEL SINAVLARI

11 HAZİRAN 2022                           BÜTÜNLEME SINAVLARI

18 HAZİRAN 2022                           TEK DERS SINAVLARI

NOT: Akademik takvim, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü durumlarda değişiklikler yapılabilir.                           

 

PDF Dosyasını İndirmek için tıklayınız
Yayınlanma Tarihi : 22.10.2021