Neden EEF?

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Demokratik, çağdaş eğitim

Ereğli Eğitim Fakültesinde, her türlü altyapısı tamamlanmış, çağdaş teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortamda öğrenci odaklı eğitim verilmekte; öğrenciler, uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar.

Deneyimli ve birikimli öğretim elemanı

Ereğli Eğitim Fakültesinde, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli ve birikimli, sayıları 64’ü bulan öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Tüm öğretim elemanları, birikim ve deneyimlerini öğrencilere aktarmak için özveriyle çalışmaktadır.

Donanımlı alt yapı

Ereğli Eğitim Fakültesinin tüm birimleri, çağdaş yükseköğretimin gerektirdiği teknik donanıma sahiptir. Birimlerdeki tüm laboratuvarlar en gelişmiş cihazlarla donatılmış, eğitimde uygulama için gerekli olan her türlü araç ve malzemeler sağlanmıştır. Haftada 50 saat çalışan Kütüphane koleksiyonlarına, yeni yayınların kazandırılmasına özel bir önem verilmektedir.

Nitelikli öğrenci profili

Ereğli Eğitim Fakültesinin örgün bölümlerine her yıl 700’ü aşkın yeni öğrenci kayıt olmaktadır. Bu öğrencilerin mezun oldukları liselerin büyük çoğunluğu, hem bulundukları kentin hem de yurdumuzun önde gelen eğitim kurumlarıdır.