Küçült Yazı Tipi Büyüt

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı:

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalının öncelikli amacı, öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir model sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programı başarı ile bitiren öğretmen adayları devlet ve özel ilköğretim okullarında “Fen Bilgisi Öğretmeni” olarak istihdam edilebilir. Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Özlem KORAY

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Özlem KORAY


Prof. Dr. Meltem MARAŞ

Doç. Dr. Ezgi TAYLAN KOPARAN

Doç. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN

Doç. Dr. Fulya ZORLU

Dr. Öğretim Üyesi, Abdullah KORAY

Dr. Öğretim Üyesi, Beril YILMAZ SENEM

Dr. Öğretim Üyesi, Canay PEKBAY

Arş. Gör. Dr. Emine KAHRAMAN

Arş. Gör. H. Çağlar GÖKSELMatematik Eğitimi Anabilim Dalı:

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı:

İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları başta olmak üzere, diğer matematik eğitimi veren özel kurumlarda görev yapacak matematik öğretmeni adaylarının sahip olmaları gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Bununla birlikte; matematik eğitimi verebilecek kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donatılmış uzman öğretmen adayları yetiştirmektir. Programı başarı ile bitiren öğretmen adayları devlet ve özel ilköğretim okullarında “İlköğretim Matematik Öğretmeni” olarak istihdam edilebilir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programı:

Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde lisansüstü düzeyinde çalışmalar yapılmaktadır: fakat lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Özlem KORAY

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Mustafa AKINCI

Doç. Dr. Timur KOPARAN

Doç. Dr. İlhan KARATAŞ

Doç. Dr. Avni YILDIZ

Dr.Öğretim Üyesi, Mutlu PİŞKİN TUNÇ

Dr. Öğretim Üyesi, Murat GENÇ

Arş. Gör. Nurbanu YILMAZ TIĞLI

Arş. Gör. Gülzade KARACI YAŞA

Arş. Gör. Seda TÜRKMEN

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı:

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde lisansüstü düzeyinde çalışmalar yapılmaktadır; fakat lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Özlem KORAY

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Nilüfer DİDİŞ KÖRHASAN

Prof. Dr. Ali AZAR

Arş. Gör. Özlem AYDIN ŞENGÜLEÇ

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı:

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde lisansüstü düzeyinde çalışmalar yapılmaktadır: fakat lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Özlem KORAY

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Soner YAVUZ

Arş. Gör. Cem BÜYÜKEKŞİ