Lisans Programları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı:

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalının öncelikli amacı, öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir model sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programı başarı ile bitiren öğretmen adayları devlet ve özel ilköğretim okullarında “Fen Bilgisi Öğretmeni” olarak istihdam edilebilir. Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı:

  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı:

İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları başta olmak üzere, diğer matematik eğitimi veren özel kurumlarda görev yapacak matematik öğretmeni adaylarının sahip olmaları gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Bununla birlikte; matematik eğitimi verebilecek kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donatılmış uzman öğretmen adayları yetiştirmektir. Programı başarı ile bitiren öğretmen adayları devlet ve özel ilköğretim okullarında “İlköğretim Matematik Öğretmeni” olarak istihdam edilebilir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

  • Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programı:

Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde lisansüstü düzeyinde çalışmalar yapılmaktadır: fakat lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı:

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde lisansüstü düzeyinde çalışmalar yapılmaktadır; fakat lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı:

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde lisansüstü düzeyinde çalışmalar yapılmaktadır: fakat lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.