Anabilim Dalları

Anabilim Dalları

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı:
Sınıf Eğitimi Programı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sınıf Öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü bünyesinde açılmıştır. Sınıf Eğitimi Anabilim Dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda; zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Sınıf Eğitimi alanında Lisans derecesi” alırlar.
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalının öncelikli amacı, öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip; insana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen öğretmenler yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir model sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir.
Programı başarı ile bitiren öğretmen adayları devlet okullarında ve özel okullarda “Sınıf Öğretmeni” olarak istihdam edilebilmektedir.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sadiye KELEŞ

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Muhammet ÖZDEMİR

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Uğur Altay MEMİŞ

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Aysel DEMİROĞLU

Öğretim Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi Olcay ÖZDEMİR

Öğretim Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi Şule KÖSEM

Öğretim Elemanı  Arş. Gör. Dr. Bengisu KAYA ÖZGÜL

Öğretim Görevlisi Zübeyir YAZICI

Öğretim Elemanı  Arş. Gör. Tamer ÖZSOY

 


Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı:
Okul Öncesi Eğitim Programı, Yüksek Öğrenim kurumunun Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesine göre kurulan ulusal müfredatı takiben dört yıllık bir programdır. Program dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Çocuk gelişimi bakım ve eğitimiyle ilgili temel derslere ek olarak, program profesyonel (öğretmen eğitimi) ve genel eğitim dersleri sunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler akademik ve profesyonel faydaları doğrultusunda hem temel eğitim bölümü hem de üniversitenin diğer bölümlerinden seçmeli dersler arasından seçim yapabilirler.
Okul öncesi eğitim programının amacı; eğitim sisteminin gerekliliklerinin farkında, alanında geniş bilgi sahibi, alan eğitimiyle ilgili çağdaş yöntem ve uygulamaları bilen ve yenilikleri takip eden okul öncesi öğretmenleri yetiştirmek, öğretmen adaylarına başarılı ve aynı zamanda sürekli mesleki gelişimi ilke edinecekleri bir eğitim süreci sağlamaktır.

Bu bölüm, yükseköğretimde Okul Öncesi Eğitimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Okul Öncesi Eğitimi alanında lisans derecesine sahip olunur. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Mezunlarımız özel ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında; anasınıflarında, bağımsız anaokulları, gündüz bakımevleri ve kreşlerde okul öncesi öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapabilir, araştırma görevlisi ve gerekli eğitimi tamamladıklarında öğretim üyesi olarak çalışabilirler.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sadiye KELEŞ

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Mine KIR

Öğretim Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi. Gizem ÖZER

Öğretim Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi Sadiye KELEŞ

Öğretim Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi Berna SİCİM SEVİM