Lisansüstü Programlar

Lisansüstü Programlar

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı:

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümde lisans mezunlarımıza ve farklı üniversitelerden gelen lisans mezunlarına lisansüstü eğitimi verilmektedir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Yüksek lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve tez sınavında başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Programın amacı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili doktora programlarına başvurabilirler.