Lisans Programları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Sosyal Bilgiler eğitimi programının amacı, gerekli alt yapıyı sağlayarak alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izleyen, yurt içi ve yurt dışı yayınları takip edebilen, eğitimde teknolojiden yararlanabilen bireyler yetiştirmektir. Sosyal bilgiler çatısı altındaki disiplinler hakkında araştırmalar yapmak bu disiplinlerin kazanımlarını sosyal bilgiler dersi içerisinde nasıl daha etkili verilebileceğini araştırmak, sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı, iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmek. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı sosyal bilgiler öğretmeni ile hak ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmek. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programı başarı ile bitiren öğretmen adayları devlet ve özel ilköğretim okullarında “Sosyal Bilgiler Öğretmeni” olarak istihdam edilebilir.

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması olması gerekir.

Türkçe Öğretmenliği programının amacı: Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme becerisine, alanıyla ilgili yeterli düzeyde alan bilgisine, pedagojik bilgi ve becerilere sahip; çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilen; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgisi olan, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan bireyler yetiştirmektir. Bunların yanında bilimsel ve analitik düşünme becerileri gelişmiş, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenebilen,  topluma, çevreye ve insana duyarlı, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmektir. Son olarak bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programı başarı ile bitiren öğretmen adayları devlet ve özel ilköğretim okullarında “Türkçe Öğretmeni” olarak istihdam edilebilir. Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.