Lisansüstü Programlar

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümde lisans mezunlarımıza ve farklı üniversitelerden gelen lisans mezunlarına lisansüstü eğitimi verilmektedir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Yüksek lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması, tez sınavında başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
Programın amacı, Türkçe öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümde lisans mezunlarımıza ve farklı üniversitelerden gelen lisans mezunlarına lisansüstü eğitimi verilmektedir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Yüksek lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması, tez sınavında başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
Programın amacı, Sosyal bilgiler öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili alanda doktora programlarına başvurabilirler.