Program Profili

Program Profili

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı İletişim Bilgileri

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Özlem KORAY

Adres: Elmatepe Mahallesi, Hacı Kadri Yılmaz Sokak Doruk Mevkii No:20 67300 Kdz. Ereğli / Zonguldak

Telefon: 0373233870

e-posta: ocankoray@gmail.com

Lisans Programı

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda lisans programı normal öğretim olarak yürütülmektedir. Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalının öncelikli amacı, öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir model sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Programda yer alan derslerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Yüksek Lisans Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi vermektedir. Programın amacı, Fen bilgisi öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Bu programda yüksek lisans derecesini alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve tez sınavında başarılı olarak, 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi almaya hak kazanarak ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

Doktora Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak doktora eğitimi vermektedir. Programın amacı, doktora programına alınan öğrencilerin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme, karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, iletişim ve sosyal becerilerini kullanabilme, öğrenmesini yönlendirebilme, alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme gibi becerilerini geliştirmeleri olarak özetlenebilir. Bu programda doktora derecesini alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması, yeterlilik aşamasını geçmeleri ve tez sınavında başarılı olarak, 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Programın Türü

Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nın türü normal öğretimdir. Öğretim faaliyetleri güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esasına göre yürütülür. Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az 70 iş günü (14 hafta) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

Programın Eğitim Dili

Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nı yürütürken kullanılan eğitim dili Türkçedir.